Tổng hợp 20 hướng dẫn 22 của văn phòng trung ương đảng hot nhất được tổng hợp bởi Best Tài Chính

besttaichinh.com tổng hợp và liệt ra những hướng dẫn 22 của văn phòng trung ương đảng dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Hướng dẫn 22-HD/VPTW ban hành văn bản của các cơ quan lãnh …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1122 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Cổng thông tin điện tử – Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

 • Tác giả: tinhuyquangtri.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1100 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Hướng dẫn 22-HD/VPTW Văn phòng Trung ương Đảng: Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố …
Xem thêm thông tin hay:  Tổng hợp 10+ cách tải google chuẩn nhất hiện nay

Xem ngay

3.Hướng dẫn số 07-HD/VPTW, ngày 22/12/2021 của Văn phòng …

 • Tác giả: sotaydangvien.thainguyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1204 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện …

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(858 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hệ thống văn bản · Trích yếu: Thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và …

Xem ngay

5.Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày …

 • Tác giả: dangbokhoininhbinh.vn
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(600 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp … Người ký, Võ Văn Thưởng, Trường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Xem ngay

6.Văn bản của trung ương | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 • Tác giả: tuyengiaolangson.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(982 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 22-NQ/TW. 30-08-2022. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 … Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương …

Xem ngay

7.Văn bản ban hành

 • Tác giả: vanban.laocai.gov.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(245 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Số hiệu văn bản, Ngày ban hành, Trích yếu, Tệp đính kèm … Hướng dẫn số 22-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số …

Xem ngay

8.Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung …

 • Tác giả: danvan.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1752 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Số 03-HD/BTCTU – Văn bản – Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan

 • Tác giả: dukccq.vinhlong.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1079 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Trích yếu: Hướng dẫn Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ … phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng [22/10/2019].
Xem thêm thông tin hay:  Top 20 hướng dẫn pokemon fire red đúng nhất hiện nay

Xem ngay

10.[PDF] ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

 • Tác giả: lichhop.dongthap.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(659 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

11.Quy định 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành …

 • Tác giả: www.hcmcpv.org.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1569 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

12.Chi tiết văn bản – Tỉnh ủy Khánh Hòa

 • Tác giả: tinhuykhanhhoa.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(623 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Trích yếu, Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, …

Xem ngay

13.Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

 • Tác giả: truongchinhtri.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1132 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Hướng dẫn 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, có phụ lục kèm theo.

Xem ngay

14.Quy định về chế độ đảng phí – Văn phòng Đảng ủy

 • Tác giả: vpdu.dthu.edu.vn
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(382 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: – Công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17/03/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí.

Xem ngay

15.Văn phòng thành ủy – UBND thành phố Đà Nẵng

 • Tác giả: www.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1502 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, tài sản của … kết luận của Trung ương và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, …
Xem thêm thông tin hay:  Top 10+ cách làm hồ sơ sở hữu trí tuệ chuẩn nhất

Xem ngay

16.[PDF] CÔNG – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

 • Tác giả: media.hanamtv.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1061 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Đảng về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. 11. Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương.

Xem ngay

17.Văn bản – Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

 • Tác giả: danguykhoicqvadn.quangtri.gov.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(260 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp … Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về …

Xem ngay

18.Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ … – Sơn La

 • Tác giả: duk.sonla.gov.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1770 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

19.Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ …

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1143 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Đảng uỷ Khối quyết định việc lập các đơn vị trực thuộc Văn phòng và các ban của Đảng uỷ Khối theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Xem ngay

20.Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 • Tác giả: noichinh.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1221 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng … pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về hướng dẫn 22 của văn phòng trung ương đảng trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất