Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để phát triển

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Chiều 22/4, phát biểu tại Hội nghị tăng trưởng thị trường vốn an toàn, sáng tỏ, hiệu quả và vững bền nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thẩm định, tăng trưởng thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu chính đáng, thế tất của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là một thị trường tiềm năng, còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được tài chính trung và dài hạn với khối lượng lớn, chi phí hợp lý, cơ cấu linh hoạt.

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh VGP / Nhật Bắc.

Ông cho biết dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó danh mục trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục tín dụng. Tính tới 31/3/2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank ở mức 11.400 tỷ đồng (chiếm khoảng 1% tổng dư nợ).

Ông khẳng định, hoạt động đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank tuân thủ cẩn mật các quy định của pháp luật, được quản lý chuẩn mực như hoạt động cho vay nhằm đảm bảo kiểm soát dòng tiền và mục tiêu sử dụng vốn.

“Toàn thể dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank hiện được xếp vào nợ nhóm 1, các đơn vị phát hành đều kinh doanh hiệu quả, trả tiền đúng hạn”, một lãnh đạo Vietcombank san sẻ.

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế thời đoạn 2021-2025 (NQ 54 / NQ-CP ngày 12/4/2022) của Chính phủ cũng đã đặt ra mục tiêu tới năm 2025, trị giá vốn hóa thị trường chứng khoán tối thiểu là 85. % GDP thì dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu bằng 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp khoảng 20% ​​GDP.

Để giúp thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng tăng trưởng an toàn, sáng tỏ và hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các hợp lý lớn của nền kinh tế, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đề xuất ba ý kiến ​​như sau:

Thứ nhất, xếp hạng tín nhiệm độc lập là nền tảng cơ sở hạ tầng quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng vững bền của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng.

Vì vậy, một mặt cần khuyến khích sự tạo nên và tăng trưởng của các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Mặt khác, cần sớm quy định buộc phải xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với tổ chức phát hành và trái phiếu đã phát hành.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yêu cầu xếp hạng tín nhiệm buộc phải đối với doanh nghiệp và trái phiếu đã phát hành là một trong những yếu tố then chốt giúp thị trường hoạt động sáng tỏ và hiệu quả. Xếp hạng tín nhiệm một mặt giúp bảo vệ nhà đầu tư, mặt khác giúp doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, có dự án tốt, huy động vốn với chi phí thấp (xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp ko chỉ giới hạn ở mức xếp hạng tín nhiệm của hệ thống xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp). Việc phát hành và phát hành trái phiếu doanh nghiệp hiện ko buộc phải theo quy định tại Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP).

Thứ hai, quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã tăng trưởng vượt trội trong những năm gần đây, đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm và lớn hơn nhiều so với quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra sức chúng.

Trong lúc trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra sức chúng được niêm yết và giao dịch tập trung trên HNX, thì phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được lưu ký và giao dịch theo phương thức phân tán.

Xem thêm thông tin hay:  Đấu giá dứt điểm khoản nợ tại KCN Phong Phú và trích lập hết lãi dự thu còn lại trong năm nay

Vì vậy, nên xem xét sớm tạo nên thị trường giao dịch tập trung cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Điều này sẽ làm tăng tính sáng tỏ của thị trường, tăng năng lực giám sát của các cơ quan quản lý, bảo vệ tốt hơn cho các nhà đầu tư. VCB muốn được đăng ký phân phối dịch vụ nhà băng trả tiền cho thị trường giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Thứ ba, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cũng cần được tiếp tục hoàn thiện. Kế bên việc tăng cường tập huấn và truyền thông cho công chúng về kiến ​​thức đầu tư từ phổ thông tới tăng lên, cần hoàn thiện cơ chế quản lý và giám sát.

Việc xử lý hậu kiểm và các chế tài kèm theo đối với tổ chức phát hành và tổ chức liên quan tới quá trình phát hành, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp phải đủ sức răn đe để đảm bảo thị trường hoạt động công khai, sáng tỏ và kỷ cương. kỷ luật, kỷ cương.


Thông tin thêm

Hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại nhà băng đều là nợ nhóm 1, kênh huy động này còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Chiều 22/4, phát biểu tại Hội nghị tăng trưởng thị trường vốn an toàn, sáng tỏ, hiệu quả và vững bền nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thẩm định, tăng trưởng thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu chính đáng, thế tất của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là một thị trường tiềm năng, còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được tài chính trung và dài hạn với khối lượng lớn, chi phí hợp lý, cơ cấu linh hoạt.

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh VGP / Nhật Bắc.

Ông cho biết dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó danh mục trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục tín dụng. Tính tới 31/3/2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank ở mức 11.400 tỷ đồng (chiếm khoảng 1% tổng dư nợ).

Ông khẳng định, hoạt động đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank tuân thủ cẩn mật các quy định của pháp luật, được quản lý chuẩn mực như hoạt động cho vay nhằm đảm bảo kiểm soát dòng tiền và mục tiêu sử dụng vốn.

“Toàn thể dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank hiện được xếp vào nợ nhóm 1, các đơn vị phát hành đều kinh doanh hiệu quả, trả tiền đúng hạn”, một lãnh đạo Vietcombank san sẻ.

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế thời đoạn 2021-2025 (NQ 54 / NQ-CP ngày 12/4/2022) của Chính phủ cũng đã đặt ra mục tiêu tới năm 2025, trị giá vốn hóa thị trường chứng khoán tối thiểu là 85. % GDP thì dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu bằng 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp khoảng 20% ​​GDP.

Để giúp thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng tăng trưởng an toàn, sáng tỏ và hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các hợp lý lớn của nền kinh tế, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đề xuất ba ý kiến ​​như sau:

Thứ nhất, xếp hạng tín nhiệm độc lập là nền tảng cơ sở hạ tầng quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng vững bền của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng.

Vì vậy, một mặt cần khuyến khích sự tạo nên và tăng trưởng của các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Mặt khác, cần sớm quy định buộc phải xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với tổ chức phát hành và trái phiếu đã phát hành.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yêu cầu xếp hạng tín nhiệm buộc phải đối với doanh nghiệp và trái phiếu đã phát hành là một trong những yếu tố then chốt giúp thị trường hoạt động sáng tỏ và hiệu quả. Xếp hạng tín nhiệm một mặt giúp bảo vệ nhà đầu tư, mặt khác giúp doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, có dự án tốt, huy động vốn với chi phí thấp (xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp ko chỉ giới hạn ở mức xếp hạng tín nhiệm của hệ thống xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp). Việc phát hành và phát hành trái phiếu doanh nghiệp hiện ko buộc phải theo quy định tại Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP).

Thứ hai, quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã tăng trưởng vượt trội trong những năm gần đây, đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm và lớn hơn nhiều so với quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra sức chúng.

Trong lúc trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra sức chúng được niêm yết và giao dịch tập trung trên HNX, thì phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được lưu ký và giao dịch theo phương thức phân tán.

Vì vậy, nên xem xét sớm tạo nên thị trường giao dịch tập trung cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Điều này sẽ làm tăng tính sáng tỏ của thị trường, tăng năng lực giám sát của các cơ quan quản lý, bảo vệ tốt hơn cho các nhà đầu tư. VCB muốn được đăng ký phân phối dịch vụ nhà băng trả tiền cho thị trường giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Thứ ba, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cũng cần được tiếp tục hoàn thiện. Kế bên việc tăng cường tập huấn và truyền thông cho công chúng về kiến ​​thức đầu tư từ phổ thông tới tăng lên, cần hoàn thiện cơ chế quản lý và giám sát.

Việc xử lý hậu kiểm và các chế tài kèm theo đối với tổ chức phát hành và tổ chức liên quan tới quá trình phát hành, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp phải đủ sức răn đe để đảm bảo thị trường hoạt động công khai, sáng tỏ và kỷ cương. kỷ luật, kỷ cương.


Chiều 22/4, phát biểu tại Hội nghị tăng trưởng thị trường vốn an toàn, sáng tỏ, hiệu quả và vững bền nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thẩm định, tăng trưởng thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu chính đáng, thế tất của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là một thị trường tiềm năng, còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được tài chính trung và dài hạn với khối lượng lớn, chi phí hợp lý, cơ cấu linh hoạt.

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh VGP / Nhật Bắc.

Ông cho biết dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó danh mục trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục tín dụng. Tính tới 31/3/2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank ở mức 11.400 tỷ đồng (chiếm khoảng 1% tổng dư nợ).

Ông khẳng định, hoạt động đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank tuân thủ cẩn mật các quy định của pháp luật, được quản lý chuẩn mực như hoạt động cho vay nhằm đảm bảo kiểm soát dòng tiền và mục tiêu sử dụng vốn.

“Toàn thể dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vietcombank hiện được xếp vào nợ nhóm 1, các đơn vị phát hành đều kinh doanh hiệu quả, trả tiền đúng hạn”, một lãnh đạo Vietcombank san sẻ.

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế thời đoạn 2021-2025 (NQ 54 / NQ-CP ngày 12/4/2022) của Chính phủ cũng đã đặt ra mục tiêu tới năm 2025, trị giá vốn hóa thị trường chứng khoán tối thiểu là 85. % GDP thì dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu bằng 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp khoảng 20% ​​GDP.

Để giúp thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng tăng trưởng an toàn, sáng tỏ và hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các hợp lý lớn của nền kinh tế, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đề xuất ba ý kiến ​​như sau:

Thứ nhất, xếp hạng tín nhiệm độc lập là nền tảng cơ sở hạ tầng quan trọng đảm bảo sự tăng trưởng vững bền của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng.

Vì vậy, một mặt cần khuyến khích sự tạo nên và tăng trưởng của các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Mặt khác, cần sớm quy định buộc phải xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với tổ chức phát hành và trái phiếu đã phát hành.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yêu cầu xếp hạng tín nhiệm buộc phải đối với doanh nghiệp và trái phiếu đã phát hành là một trong những yếu tố then chốt giúp thị trường hoạt động sáng tỏ và hiệu quả. Xếp hạng tín nhiệm một mặt giúp bảo vệ nhà đầu tư, mặt khác giúp doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, có dự án tốt, huy động vốn với chi phí thấp (xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp ko chỉ giới hạn ở mức xếp hạng tín nhiệm của hệ thống xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp). Việc phát hành và phát hành trái phiếu doanh nghiệp hiện ko buộc phải theo quy định tại Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP).

Thứ hai, quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã tăng trưởng vượt trội trong những năm gần đây, đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm và lớn hơn nhiều so với quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra sức chúng.

Trong lúc trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra sức chúng được niêm yết và giao dịch tập trung trên HNX, thì phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được lưu ký và giao dịch theo phương thức phân tán.

Vì vậy, nên xem xét sớm tạo nên thị trường giao dịch tập trung cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Điều này sẽ làm tăng tính sáng tỏ của thị trường, tăng năng lực giám sát của các cơ quan quản lý, bảo vệ tốt hơn cho các nhà đầu tư. VCB muốn được đăng ký phân phối dịch vụ nhà băng trả tiền cho thị trường giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Thứ ba, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cũng cần được tiếp tục hoàn thiện. Kế bên việc tăng cường tập huấn và truyền thông cho công chúng về kiến ​​thức đầu tư từ phổ thông tới tăng lên, cần hoàn thiện cơ chế quản lý và giám sát.

Việc xử lý hậu kiểm và các chế tài kèm theo đối với tổ chức phát hành và tổ chức liên quan tới quá trình phát hành, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp phải đủ sức răn đe để đảm bảo thị trường hoạt động công khai, sáng tỏ và kỷ cương. kỷ luật, kỷ cương.

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

[rule_3_plain]

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

[rule_1_plain]

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

[rule_2_plain]

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

[rule_2_plain]

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

[rule_3_plain]

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Hơn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #tại #ngân #hàng #đều #là #nợ #nhóm #kênh #huy #động #này #còn #nhiều #dư #địa #để #phát #triển

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất