Hỗ trợ lãi suất 2% các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tối đa 3.000 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hỗ trợ lãi suất 2% các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tối đa 3.000 tỷ đồng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Chính sách xã hội bắt đầu triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay với số vốn tối đa 3.000 tỷ đồng.

Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cuối tháng 5
28 tháng 5 năm 2022
Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2%

Hình ảnh minh họa: Thiếu niên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2022 / NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay, cho vay và viện trợ không hoàn lại tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động cho vay của NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa – tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị định nêu rõ, người vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi có đủ các điều kiện sau:

Được vay vốn theo chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng cho vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi của nước ngoài; các thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

Có lãi suất vay trên 6% / năm, được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân và còn dư nợ trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ​​ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo hết hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo điều kiện nào đến sau. trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định kể từ thời điểm giải ngân khoản vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc, nhưng không nằm ngoài thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 2% / năm tính trên dư nợ của các khoản giải ngân trong thời gian hỗ trợ lãi suất và thời gian vay nhận hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách Nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Tổng vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản dư nợ quá hạn hoặc gia hạn.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho người vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thanh toán số tiền hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng theo quy định.

Hàng tháng, NHCSXH tính số lãi được hỗ trợ và trừ vào lãi người vay phải trả.

Agriseco khuyến nghị các nhóm ngành được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất mới ban hành

Agriseco khuyến nghị óm ngà được hưởng lợi từ gói hỗ trợ, lãi suất mới & 224; nh

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng đầu tiên công bố triển khai chương trình cho vay lãi suất 2% / năm

Huyền Vi


Thông tin thêm

Hỗ trợ lãi suất 2% các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tối đa 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội bắt đầu triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay với số vốn tối đa 3.000 tỷ đồng.

Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cuối tháng 5
28 tháng 5 năm 2022
Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2%

Hình ảnh minh họa: Thiếu niên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2022 / NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay, cho vay và viện trợ không hoàn lại tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động cho vay của NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa - tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định nêu rõ, người vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi có đủ các điều kiện sau:

Được vay vốn theo chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng cho vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi của nước ngoài; các thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

Có lãi suất vay trên 6% / năm, được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân và còn dư nợ trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ​​ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo hết hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo điều kiện nào đến sau. trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định kể từ thời điểm giải ngân khoản vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc, nhưng không nằm ngoài thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 2% / năm tính trên dư nợ của các khoản giải ngân trong thời gian hỗ trợ lãi suất và thời gian vay nhận hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách Nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Tổng vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản dư nợ quá hạn hoặc gia hạn.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho người vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thanh toán số tiền hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng theo quy định.

Hàng tháng, NHCSXH tính số lãi được hỗ trợ và trừ vào lãi người vay phải trả.

Agriseco khuyến nghị các nhóm ngành được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất mới ban hành

Agriseco khuyến nghị óm ngà được hưởng lợi từ gói hỗ trợ, lãi suất mới & 224; nh

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng 'room' tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng đầu tiên công bố triển khai chương trình cho vay lãi suất 2% / năm

Huyền Vi


Ngân hàng Chính sách xã hội bắt đầu triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay với số vốn tối đa 3.000 tỷ đồng.

Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cuối tháng 5
28 tháng 5 năm 2022
Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2%

Hình ảnh minh họa: Thiếu niên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2022 / NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay, cho vay và viện trợ không hoàn lại tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động cho vay của NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa – tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị định nêu rõ, người vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi có đủ các điều kiện sau:

Được vay vốn theo chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng cho vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi của nước ngoài; các thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

Có lãi suất vay trên 6% / năm, được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân và còn dư nợ trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ​​ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo hết hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo điều kiện nào đến sau. trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định kể từ thời điểm giải ngân khoản vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc, nhưng không nằm ngoài thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 2% / năm tính trên dư nợ của các khoản giải ngân trong thời gian hỗ trợ lãi suất và thời gian vay nhận hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách Nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Tổng vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản dư nợ quá hạn hoặc gia hạn.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho người vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thanh toán số tiền hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng theo quy định.

Hàng tháng, NHCSXH tính số lãi được hỗ trợ và trừ vào lãi người vay phải trả.

Agriseco khuyến nghị các nhóm ngành được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất mới ban hành

Agriseco khuyến nghị óm ngà được hưởng lợi từ gói hỗ trợ, lãi suất mới & 224; nh

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng đầu tiên công bố triển khai chương trình cho vay lãi suất 2% / năm

Huyền Vi

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

Ngân hàng Chính sách Xã hội bắt đầu triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay với tổng nguồn vốn lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

30-05-2022
Nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cuối tháng 5

28-05-2022
Ngân hàng triển khai hỗ trợ 2% lãi suất

 Ảnh minh hoạ: Thanh Niên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Nghị định nêu rõ khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
Có khoản vay thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội, các hiệp hội, hội, tổ chức phi Chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;
Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm, được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.
Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.
Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.
Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.
Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.
Ngoài ra, Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.
NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.
Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng  theo quy định.
Hằng tháng, NHCSXH thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Agriseco khuyến nghị nhóm ngành hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất mới ban hành

27-05-2022

Các ngân hàng đồng loạt xin nới ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

27-05-2022

Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ho-tro-lai-suat-2-cac-khoan-vay-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-toi-da-3000-ty-dong-4220225318416284.htm

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

Ngân hàng Chính sách Xã hội bắt đầu triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay với tổng nguồn vốn lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.

30-05-2022
Nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cuối tháng 5

28-05-2022
Ngân hàng triển khai hỗ trợ 2% lãi suất

 Ảnh minh hoạ: Thanh Niên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Nghị định nêu rõ khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
Có khoản vay thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội, các hiệp hội, hội, tổ chức phi Chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;
Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm, được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.
Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.
Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.
Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.
Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.
Ngoài ra, Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng.
NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.
Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng  theo quy định.
Hằng tháng, NHCSXH thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Agriseco khuyến nghị nhóm ngành hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất mới ban hành

27-05-2022

Các ngân hàng đồng loạt xin nới ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

27-05-2022

Ngân hàng đầu tiên thông báo triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ho-tro-lai-suat-2-cac-khoan-vay-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-toi-da-3000-ty-dong-4220225318416284.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Hỗ #trợ #lãi #suất #các #khoản #vay #tại #Ngân #hàng #Chính #sách #xã #hội #tối #đa #tỷ #đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất