HDBank thực hiện 26% kế hoạch năm sau quý I, lợi nhuận 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => HDBank thực hiện 26% kế hoạch năm sau quý I, lợi nhuận 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17% phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch. . năm. Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,17%.

Nhà băng TMCP Tăng trưởng Thị thành Hồ Chí Minh (Ảnh: HDBank).

Tính tới 31/03/2022, tổng huy động vốn đạt hơn 340.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thống nhất đạt hơn 234.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với thời khắc 31/12/2021 với đà tăng trưởng tới từ tất cả các tầng lớp kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và tài chính tiêu dùng.

Nhà băng ưu tiên cấp tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi cung ứng và phân phối, hộ vay vốn sản xuất kinh doanh, chương trình tín dụng xanh, tăng trưởng năng lượng tái tạo,… tạo ra và vận hành sản xuất thân thiết với môi trường.

Đồng thời, HDBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và người mua tư nhân, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ người mua khôi phục sản xuất kinh doanh. .

Với các chương trình kinh doanh sôi động ngay từ quý trước nhất của năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thống nhất đạt 5.122 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 94% với đóng góp chính từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua nhà băng và dịch vụ trả tiền, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều.

Tiêu chí tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tuần tự là 25,4% và 2,1%. An toàn vốn, thanh khoản đảm bảo với chỉ số chất lượng. Nợ xấu tư nhân chỉ ở mức 1,17%, một tỉ lệ thấp trong ngành. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 14,2%.

Chi phí vận hành được tối ưu hóa giúp tỉ lệ chi phí / tổng thu nhập (CIR) đạt 37,6%, tốt hơn mức 39,1% của quý I / 2021, cho thấy rõ hiệu quả của các chương trình tự động hóa và số hóa hoạt động.

Kế bên hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank thực hiện tốt trách nhiệm với tập thể, góp phần hỗ trợ đồng bào bị tác động bởi dịch bệnh, chăm lo công việc an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, HDBank đã thu được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cờ thi đua của Nhà băng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua. ngành nhà băng.

Đại hội đồng cổ đông HDBank vừa qua đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng theo chiến lược mới được phê duyệt, đưa nhà băng bước vào thời đoạn đổi mới và tăng trưởng hội nhập.

VNDirect: Các hợp đồng bảo thâm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank trong năm 2022

VNDirect: Hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank năm 2022

18 tháng 4 năm 2022

Bà Lê Thị Băng Tâm sẽ rời ghế Chủ tịch HDBank, danh sách bầu HĐQT xuất hiện 2 gương mặt mới

Bích Thu


Thông tin thêm

HDBank thực hiện 26% kế hoạch năm sau quý I, lợi nhuận 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch. . năm. Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,17%.

Nhà băng TMCP Tăng trưởng Thị thành Hồ Chí Minh (Ảnh: HDBank).

Tính tới 31/03/2022, tổng huy động vốn đạt hơn 340.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thống nhất đạt hơn 234.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với thời khắc 31/12/2021 với đà tăng trưởng tới từ tất cả các tầng lớp kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và tài chính tiêu dùng.

Nhà băng ưu tiên cấp tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi cung ứng và phân phối, hộ vay vốn sản xuất kinh doanh, chương trình tín dụng xanh, tăng trưởng năng lượng tái tạo,… tạo ra và vận hành sản xuất thân thiết với môi trường.

Đồng thời, HDBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và người mua tư nhân, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ người mua khôi phục sản xuất kinh doanh. .

Với các chương trình kinh doanh sôi động ngay từ quý trước nhất của năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thống nhất đạt 5.122 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 94% với đóng góp chính từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua nhà băng và dịch vụ trả tiền, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều.

Tiêu chí tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tuần tự là 25,4% và 2,1%. An toàn vốn, thanh khoản đảm bảo với chỉ số chất lượng. Nợ xấu tư nhân chỉ ở mức 1,17%, một tỉ lệ thấp trong ngành. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 14,2%.

Chi phí vận hành được tối ưu hóa giúp tỉ lệ chi phí / tổng thu nhập (CIR) đạt 37,6%, tốt hơn mức 39,1% của quý I / 2021, cho thấy rõ hiệu quả của các chương trình tự động hóa và số hóa hoạt động.

Kế bên hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank thực hiện tốt trách nhiệm với tập thể, góp phần hỗ trợ đồng bào bị tác động bởi dịch bệnh, chăm lo công việc an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, HDBank đã thu được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cờ thi đua của Nhà băng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua. ngành nhà băng.

Đại hội đồng cổ đông HDBank vừa qua đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng theo chiến lược mới được phê duyệt, đưa nhà băng bước vào thời đoạn đổi mới và tăng trưởng hội nhập.

VNDirect: Các hợp đồng bảo thâm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank trong năm 2022

VNDirect: Hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank năm 2022

18 tháng 4 năm 2022

Bà Lê Thị Băng Tâm sẽ rời ghế Chủ tịch HDBank, danh sách bầu HĐQT xuất hiện 2 gương mặt mới

Bích Thu


Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch. . năm. Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,17%.

Nhà băng TMCP Tăng trưởng Thị thành Hồ Chí Minh (Ảnh: HDBank).

Tính tới 31/03/2022, tổng huy động vốn đạt hơn 340.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thống nhất đạt hơn 234.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với thời khắc 31/12/2021 với đà tăng trưởng tới từ tất cả các tầng lớp kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và tài chính tiêu dùng.

Nhà băng ưu tiên cấp tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi cung ứng và phân phối, hộ vay vốn sản xuất kinh doanh, chương trình tín dụng xanh, tăng trưởng năng lượng tái tạo,… tạo ra và vận hành sản xuất thân thiết với môi trường.

Đồng thời, HDBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và người mua tư nhân, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ người mua khôi phục sản xuất kinh doanh. .

Với các chương trình kinh doanh sôi động ngay từ quý trước nhất của năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thống nhất đạt 5.122 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 94% với đóng góp chính từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua nhà băng và dịch vụ trả tiền, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều.

Tiêu chí tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tuần tự là 25,4% và 2,1%. An toàn vốn, thanh khoản đảm bảo với chỉ số chất lượng. Nợ xấu tư nhân chỉ ở mức 1,17%, một tỉ lệ thấp trong ngành. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 14,2%.

Chi phí vận hành được tối ưu hóa giúp tỉ lệ chi phí / tổng thu nhập (CIR) đạt 37,6%, tốt hơn mức 39,1% của quý I / 2021, cho thấy rõ hiệu quả của các chương trình tự động hóa và số hóa hoạt động.

Kế bên hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank thực hiện tốt trách nhiệm với tập thể, góp phần hỗ trợ đồng bào bị tác động bởi dịch bệnh, chăm lo công việc an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, HDBank đã thu được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cờ thi đua của Nhà băng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua. ngành nhà băng.

Đại hội đồng cổ đông HDBank vừa qua đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng theo chiến lược mới được phê duyệt, đưa nhà băng bước vào thời đoạn đổi mới và tăng trưởng hội nhập.

VNDirect: Các hợp đồng bảo thâm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank trong năm 2022

VNDirect: Hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank năm 2022

18 tháng 4 năm 2022

Bà Lê Thị Băng Tâm sẽ rời ghế Chủ tịch HDBank, danh sách bầu HĐQT xuất hiện 2 gương mặt mới

Bích Thu

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

[rule_3_plain]

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ tăng trưởng trên 94%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%.

 Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP HCM (Ảnh: HDBank).

Tại ngày 31/3/2022, tổng huy động vốn đạt trên 340.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thống nhất đạt trên 234.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với 31/12/2021 với động lực tăng trưởng tới từ tất cả các mảng kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và tài chính tiêu dùng.
Nhà băng ưu tiên cấp tín dụng các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, các chuỗi cung ứng và phân phối, hộ gia đình vay vốn sản xuất kinh doanh, các chương trình tín dụng xanh, tăng trưởng năng lượng tái tạo và hoạt động sản xuất thân thiết với môi trường.
Song song, HDBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi vận dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và người mua tư nhân, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ người mua phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Với các chương trình kinh doanh sôi nổi ngay từ quý đầu năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thống nhất đạt 5.122 tỷ, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập thuần từ dịch vụ tăng trên 94% với đóng góp chính từ mảng kinh doanh bảo hiểm qua nhà băng và dịch vụ trả tiền, cho thấy dư địa tăng trưởng còn nhiều.
Các tiêu chí lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt tuần tự 25,4% và 2,1%. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với chỉ số chất lượng. Nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%, tỉ lệ thấp trong ngành. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 14,2%.
Chi phí hoạt động được tối ưu giúp hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) đạt 37,6% tốt hơn mức 39,1% của quý I/2021, cho thấy rõ hiệu quả của các chương trình tự động hóa và số hóa công việc vận hành.
Kế bên hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank thực hiện tốt trách nhiệm với tập thể đóng góp hỗ trợ các nhân vật bị tác động bởi dịch bệnh, chăm lo công việc an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn.
Mới đây, HDBank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cờ thi đua của Nhà băng Nhà nước Việt Nam vì những thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành nhà băng.
Đại hội Cổ đông HDBank vừa qua đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao về cả quy mô và chất lượng theo chiến lược mới thông qua, đưa nhà băng vào thời đoạn tăng trưởng đổi mới và hội nhập.

VNDirect: Hợp đồng bảo thâm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho HDBank trong 2022

18-04-2022

Bà Lê Thị Băng Tâm sẽ rời ghế Chủ tịch HDBank, danh sách bầu HĐQT xuất hiện hai gương mặt mới

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/hdbank-thuc-hien-26-ke-hoach-nam-sau-quy-i-loi-nhuan-2528-ty-no-xau-117-42202242817444156.htm

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

[rule_2_plain]

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

[rule_2_plain]

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

[rule_3_plain]

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ tăng trưởng trên 94%, tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%.

 Nhà băng TMCP Tăng trưởng TP HCM (Ảnh: HDBank).

Tại ngày 31/3/2022, tổng huy động vốn đạt trên 340.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thống nhất đạt trên 234.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với 31/12/2021 với động lực tăng trưởng tới từ tất cả các mảng kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và tài chính tiêu dùng.
Nhà băng ưu tiên cấp tín dụng các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, các chuỗi cung ứng và phân phối, hộ gia đình vay vốn sản xuất kinh doanh, các chương trình tín dụng xanh, tăng trưởng năng lượng tái tạo và hoạt động sản xuất thân thiết với môi trường.
Song song, HDBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi vận dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và người mua tư nhân, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ người mua phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Với các chương trình kinh doanh sôi nổi ngay từ quý đầu năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thống nhất đạt 5.122 tỷ, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập thuần từ dịch vụ tăng trên 94% với đóng góp chính từ mảng kinh doanh bảo hiểm qua nhà băng và dịch vụ trả tiền, cho thấy dư địa tăng trưởng còn nhiều.
Các tiêu chí lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt tuần tự 25,4% và 2,1%. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với chỉ số chất lượng. Nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%, tỉ lệ thấp trong ngành. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 14,2%.
Chi phí hoạt động được tối ưu giúp hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) đạt 37,6% tốt hơn mức 39,1% của quý I/2021, cho thấy rõ hiệu quả của các chương trình tự động hóa và số hóa công việc vận hành.
Kế bên hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank thực hiện tốt trách nhiệm với tập thể đóng góp hỗ trợ các nhân vật bị tác động bởi dịch bệnh, chăm lo công việc an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn.
Mới đây, HDBank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cờ thi đua của Nhà băng Nhà nước Việt Nam vì những thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành nhà băng.
Đại hội Cổ đông HDBank vừa qua đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao về cả quy mô và chất lượng theo chiến lược mới thông qua, đưa nhà băng vào thời đoạn tăng trưởng đổi mới và hội nhập.

VNDirect: Hợp đồng bảo thâm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho HDBank trong 2022

18-04-2022

Bà Lê Thị Băng Tâm sẽ rời ghế Chủ tịch HDBank, danh sách bầu HĐQT xuất hiện hai gương mặt mới

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/hdbank-thuc-hien-26-ke-hoach-nam-sau-quy-i-loi-nhuan-2528-ty-no-xau-117-42202242817444156.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#HDBank #thực #hiện #kế #hoạch #năm #sau #quý #lợi #nhuận #tỷ #nợ #xấu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular