HDBank kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => HDBank kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (Nguồn: HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đang xin ý kiến ​​cổ đông để phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thông qua phát hành riêng lẻ, mệnh giá tối đa 500 triệu USD.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu do Hội đồng quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ cải thiện hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng sớm áp dụng chuẩn Basel III.

HDBank cũng cập nhật vốn điều lệ mới là 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín. .

Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng huy động khách hàng tăng 13,4%.

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

14-11-2022

HDBank: Khách hàng, nhà đầu tư cần cảnh giác với thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

10-11-2022

Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

Huyền Vi


Thông tin thêm

HDBank kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (Nguồn: HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đang xin ý kiến ​​cổ đông để phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thông qua phát hành riêng lẻ, mệnh giá tối đa 500 triệu USD.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu do Hội đồng quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ cải thiện hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng sớm áp dụng chuẩn Basel III.

HDBank cũng cập nhật vốn điều lệ mới là 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và "room ngoại" 18% đã kín. .

Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng huy động khách hàng tăng 13,4%.

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

14-11-2022

HDBank: Khách hàng, nhà đầu tư cần cảnh giác với thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

10-11-2022

Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

Huyền Vi


Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (Nguồn: HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) đang xin ý kiến ​​cổ đông để phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thông qua phát hành riêng lẻ, mệnh giá tối đa 500 triệu USD.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu do Hội đồng quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ cải thiện hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng sớm áp dụng chuẩn Basel III.

HDBank cũng cập nhật vốn điều lệ mới là 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín. .

Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng huy động khách hàng tăng 13,4%.

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

14-11-2022

HDBank: Khách hàng, nhà đầu tư cần cảnh giác với thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

10-11-2022

Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

Huyền Vi

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

[rule_3_plain]

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20%.

 Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (Nguồn: HDBank) 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) đang lấy ý kiến cổ đông phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD.
Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu được HĐQT HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.
HDBank đồng thời cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.
Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế  đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4%.
Tại 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng tiền gửi khách hàng tăng 13,4%.

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

14-11-2022

HDBank: Khách hàng, nhà đầu tư cần cảnh giác với những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội

10-11-2022

Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hdbank-ke-hoach-phat-hanh-500-trieu-usd-trai-phieu-chuyen-doi-quoc-te-4220221130204119696.htm

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

[rule_2_plain]

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

[rule_2_plain]

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

[rule_3_plain]

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20%.

 Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (Nguồn: HDBank) 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) đang lấy ý kiến cổ đông phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD.
Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu được HĐQT HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.
HDBank đồng thời cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.
Trước đó, HDBank cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế  đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4%.
Tại 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng tiền gửi khách hàng tăng 13,4%.

HDBank sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

14-11-2022

HDBank: Khách hàng, nhà đầu tư cần cảnh giác với những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội

10-11-2022

Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hdbank-ke-hoach-phat-hanh-500-trieu-usd-trai-phieu-chuyen-doi-quoc-te-4220221130204119696.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#HDBank #kế #hoạch #phát #hành #triệu #USD #trái #phiếu #chuyển #đổi #quốc #tế

Xem thêm thông tin hay:  Dragon Capital Việt Nam hợp tác với Digi Invest Powered By MBBank

Viết một bình luận