HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% xuống 18%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% xuống 18% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

HD Bank vừa có thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 21,5% lên 18%. Thời gian điều chỉnh là ngày 9/6/2022.

HD Bank vừa có thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 21,5% lên 18%. Thời gian điều chỉnh là ngày 9/6/2022.

Tính đến cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông của HDBank bao gồm pháp nhân trong nước (44%), pháp nhân trong nước (38,9%), pháp nhân nước ngoài (17%) và đại diện nước ngoài (0,1%). %). Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Sovico với 290 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 14,48%.

Nguồn: HDBank

Kết thúc quý I / 2022, HDBank công bố lãi trước thuế 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,17%.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 440.439 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với năm trước. Tổng huy động và cho vay tăng lần lượt 17% và 20%, đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 10/6, giá cổ phiếu HDBank ở mức 25.800 đồng.

HDBank bầu tân chủ tịch nước ngoài

HDBank bầu tân Chủ tịch nước ngoài

28 tháng 4 năm 2022

HDBank hoàn thành 26% kế hoạch năm sau quý I, lãi 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

28 tháng 4 năm 2022

VNDirect: Các hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank trong năm 2022

Huyền Vi


Thông tin thêm

HDBank điều chỉnh room ngoại từ 21,5% xuống 18%

HD Bank vừa có thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 21,5% lên 18%. Thời gian điều chỉnh là ngày 9/6/2022.

HD Bank vừa có thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 21,5% lên 18%. Thời gian điều chỉnh là ngày 9/6/2022.

Tính đến cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông của HDBank bao gồm pháp nhân trong nước (44%), pháp nhân trong nước (38,9%), pháp nhân nước ngoài (17%) và đại diện nước ngoài (0,1%). %). Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Sovico với 290 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 14,48%.

Nguồn: HDBank

Kết thúc quý I / 2022, HDBank công bố lãi trước thuế 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,17%.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 440.439 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với năm trước. Tổng huy động và cho vay tăng lần lượt 17% và 20%, đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 10/6, giá cổ phiếu HDBank ở mức 25.800 đồng.

HDBank bầu tân chủ tịch nước ngoài

HDBank bầu tân Chủ tịch nước ngoài

28 tháng 4 năm 2022

HDBank hoàn thành 26% kế hoạch năm sau quý I, lãi 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

28 tháng 4 năm 2022

VNDirect: Các hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank trong năm 2022

Huyền Vi


HD Bank vừa có thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 21,5% lên 18%. Thời gian điều chỉnh là ngày 9/6/2022.

HD Bank vừa có thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 21,5% lên 18%. Thời gian điều chỉnh là ngày 9/6/2022.

Tính đến cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông của HDBank bao gồm pháp nhân trong nước (44%), pháp nhân trong nước (38,9%), pháp nhân nước ngoài (17%) và đại diện nước ngoài (0,1%). %). Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Sovico với 290 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 14,48%.

Nguồn: HDBank

Kết thúc quý I / 2022, HDBank công bố lãi trước thuế 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,17%.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 440.439 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với năm trước. Tổng huy động và cho vay tăng lần lượt 17% và 20%, đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 10/6, giá cổ phiếu HDBank ở mức 25.800 đồng.

HDBank bầu tân chủ tịch nước ngoài

HDBank bầu tân Chủ tịch nước ngoài

28 tháng 4 năm 2022

HDBank hoàn thành 26% kế hoạch năm sau quý I, lãi 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

28 tháng 4 năm 2022

VNDirect: Các hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho HDBank trong năm 2022

Huyền Vi

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

[rule_3_plain]

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

HD Bank vừa công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 21,5% xuống 18%. Thời gian điều chỉnh là 9/6/2022.

HD Bank vừa công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 21,5% xuống 18%. Thời gian điều chỉnh là 9/6/2022.
Tính đến cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông của HDBank gồm pháp nhân trong nước (44%), thế nhân trong nước (38,9%), pháp nhân nước ngoài (17%) và thế nhân nước ngoài (0,1%). Trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Sovico với số cổ phần sở hữu là 290 triệu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 14,48%.

 Nguồn: HDBank

Kết thúc quý I/2022, HDBank công bố lợi nhuận trước thuế đạt 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ tăng trưởng trên 94%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%.
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến đạt 440.439 tỷ đồng, tương đương tăng 18% so với năm trước. Tổng huy động và dự nợ tăng lần lượt 17% và 20%, đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch sáng 10/6, giá cổ phiếu của HDBank ở mức 25.800 đồng.

HDBank bầu tân Chủ tịch người nước ngoài

28-04-2022

HDBank thực hiện 26% kế hoạch năm sau quý I, lợi nhuận 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

28-04-2022

VNDirect: Hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho HDBank trong 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hdbank-dieu-chinh-room-ngoai-tu-215-xuong-18-42202261081523661.htm

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

[rule_2_plain]

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

[rule_2_plain]

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

[rule_3_plain]

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

HD Bank vừa công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 21,5% xuống 18%. Thời gian điều chỉnh là 9/6/2022.

HD Bank vừa công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 21,5% xuống 18%. Thời gian điều chỉnh là 9/6/2022.
Tính đến cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông của HDBank gồm pháp nhân trong nước (44%), thế nhân trong nước (38,9%), pháp nhân nước ngoài (17%) và thế nhân nước ngoài (0,1%). Trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Sovico với số cổ phần sở hữu là 290 triệu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 14,48%.

 Nguồn: HDBank

Kết thúc quý I/2022, HDBank công bố lợi nhuận trước thuế đạt 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ tăng trưởng trên 94%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%.
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến đạt 440.439 tỷ đồng, tương đương tăng 18% so với năm trước. Tổng huy động và dự nợ tăng lần lượt 17% và 20%, đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch sáng 10/6, giá cổ phiếu của HDBank ở mức 25.800 đồng.

HDBank bầu tân Chủ tịch người nước ngoài

28-04-2022

HDBank thực hiện 26% kế hoạch năm sau quý I, lợi nhuận 2.528 tỷ, nợ xấu 1,17%

28-04-2022

VNDirect: Hợp đồng bảo hiểm độc quyền sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho HDBank trong 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hdbank-dieu-chinh-room-ngoai-tu-215-xuong-18-42202261081523661.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#HDBank #điều #chỉnh #room #ngoại #từ #xuống

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất