Hai quỹ đầu tư của MB đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hai quỹ đầu tư của MB đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

MB Capital và JAMBF đã bán được gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG trong tổng số hơn 8 triệu cổ phiếu đăng ký bán, ước tính trị giá hơn 180 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã bán ra gần 6,7 triệu cổ phiếu, một triệu cổ phiếu nắm giữ. lưu tại Tổng Doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG).

Cụ thể, MB Capital đã bán ra gần 2,2 triệu trong tổng số hơn 4,2 triệu cổ phiếu đăng ký, còn JAMBF bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG. Giao dịch của MB Capital ko hoàn thành do giá ko đạt như kỳ vọng.

Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3 tới 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ước tính, với mức giá bình quân trong thời kỳ này là 27.690 tỷ đồng, MB Capital và JAMBF sẽ thu về tuần tự 60,9 tỷ đồng và 124,6 tỷ đồng.

MB Capital và MIC đều là doanh nghiệp thành viên của Nhà băng TMCP Quân đội (MB), còn JAMBF là quỹ thuộc quyền quản lý của MB Capital.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, MIC đang làm việc với nhà băng mẹ MB để tìm kiếm đối tác uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ. , có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin, … đạt mục tiêu Top 3 thị trường.

Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.

Động thái thoái vốn của MB Capital và các tổ chức liên quan của MB (doanh nghiệp mẹ hiện sở hữu 68,37% MIC) được xem là chiến lược mở đường cho MIC đón nhà đầu tư nước ngoài.

Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% vào năm 2022

Đại hội đồng cổ đông MIC: Sẵn sàng chia tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, nhằm mục tiêu tăng trưởng doanh thu 40% trong năm.  2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, chưa có ý định thoái vốn khỏi MIC và MBS

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng gấp 4 lần mức trung bình ngành

Phương Nga


Thông tin thêm

Hai quỹ đầu tư của MB đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

MB Capital và JAMBF đã bán được gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG trong tổng số hơn 8 triệu cổ phiếu đăng ký bán, ước tính trị giá hơn 180 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã bán ra gần 6,7 triệu cổ phiếu, một triệu cổ phiếu nắm giữ. lưu tại Tổng Doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG).

Cụ thể, MB Capital đã bán ra gần 2,2 triệu trong tổng số hơn 4,2 triệu cổ phiếu đăng ký, còn JAMBF bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG. Giao dịch của MB Capital ko hoàn thành do giá ko đạt như kỳ vọng.

Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3 tới 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ước tính, với mức giá bình quân trong thời kỳ này là 27.690 tỷ đồng, MB Capital và JAMBF sẽ thu về tuần tự 60,9 tỷ đồng và 124,6 tỷ đồng.

MB Capital và MIC đều là doanh nghiệp thành viên của Nhà băng TMCP Quân đội (MB), còn JAMBF là quỹ thuộc quyền quản lý của MB Capital.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, MIC đang làm việc với nhà băng mẹ MB để tìm kiếm đối tác uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ. , có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin, ... đạt mục tiêu Top 3 thị trường.

Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.

Động thái thoái vốn của MB Capital và các tổ chức liên quan của MB (doanh nghiệp mẹ hiện sở hữu 68,37% MIC) được xem là chiến lược mở đường cho MIC đón nhà đầu tư nước ngoài.

Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% vào năm 2022

Đại hội đồng cổ đông MIC: Sẵn sàng chia tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, nhằm mục tiêu tăng trưởng doanh thu 40% trong năm.  2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, chưa có ý định thoái vốn khỏi MIC và MBS

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng gấp 4 lần mức trung bình ngành

Phương Nga


MB Capital và JAMBF đã bán được gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG trong tổng số hơn 8 triệu cổ phiếu đăng ký bán, ước tính trị giá hơn 180 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã bán ra gần 6,7 triệu cổ phiếu, một triệu cổ phiếu nắm giữ. lưu tại Tổng Doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG).

Cụ thể, MB Capital đã bán ra gần 2,2 triệu trong tổng số hơn 4,2 triệu cổ phiếu đăng ký, còn JAMBF bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG. Giao dịch của MB Capital ko hoàn thành do giá ko đạt như kỳ vọng.

Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3 tới 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ước tính, với mức giá bình quân trong thời kỳ này là 27.690 tỷ đồng, MB Capital và JAMBF sẽ thu về tuần tự 60,9 tỷ đồng và 124,6 tỷ đồng.

MB Capital và MIC đều là doanh nghiệp thành viên của Nhà băng TMCP Quân đội (MB), còn JAMBF là quỹ thuộc quyền quản lý của MB Capital.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, MIC đang làm việc với nhà băng mẹ MB để tìm kiếm đối tác uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ. , có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin, … đạt mục tiêu Top 3 thị trường.

Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.

Động thái thoái vốn của MB Capital và các tổ chức liên quan của MB (doanh nghiệp mẹ hiện sở hữu 68,37% MIC) được xem là chiến lược mở đường cho MIC đón nhà đầu tư nước ngoài.

Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% vào năm 2022

Đại hội đồng cổ đông MIC: Sẵn sàng chia tối thiểu 25% vốn cho cổ đông chiến lược, nhằm mục tiêu tăng trưởng doanh thu 40% trong năm.  2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, chưa có ý định thoái vốn khỏi MIC và MBS

Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng gấp 4 lần mức trung bình ngành

Phương Nga

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

[rule_3_plain]

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

MB Capital và JAMBF đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG trong số hơn 8 triệu cổ phiếu đăng ký bán, ước thu hơn 180 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu triệu cổ phiếu nắm giữ tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG).
Cụ thể, MB Capital bán ra gần 2,2 triệu trên tổng số hơn 4,2 triệu cổ phiếu đăng ký, trong lúc JAMBF bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG. Giao dịch của MB Capital ko hoàn thành do giá chưa đạt mức kỳ vọng.
Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3– 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ước tính với giá trung bình trong thời kì này là 27.690 tỷ đồng,  MB Capital và JAMBF sẽ thu về tuần tự 60,9 tỷ đồng và 124,6 tỷ đồng.
MB Capital và MIC đều là doanh nghiệp thành viên của Nhà băng TMCP Quân đội (MB), trong lúc JAMBF đang là quỹ thuộc quản lý của MB Capital.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch HĐQT MIC, cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin,… để phục vụ mục tiêu Top 3 thị trường.
Với sự thông qua của đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và sẽ chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.
Động thái thoái vốn của MB Capital và các tổ chức liên quan của MB (doanh nghiệp mẹ hiện đang sở hữu 68,37% của MIC) được xem là chiến lược mở đường cho việc đón nhà đầu tư ngoại cho MIC.

 Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHĐCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán ít nhất 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm 2022

15-03-2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, ko có ý định thoái vốn tại MIC và MBS

25-10-2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì tăng trưởng gấp 4 lần trung bình ngành

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/hai-quy-dau-tu-cua-mb-da-ban-gan-67-trieu-co-phieu-mig-422022426102245453.htm

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

[rule_2_plain]

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

[rule_2_plain]

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

[rule_3_plain]

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

MB Capital và JAMBF đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG trong số hơn 8 triệu cổ phiếu đăng ký bán, ước thu hơn 180 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu triệu cổ phiếu nắm giữ tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG).
Cụ thể, MB Capital bán ra gần 2,2 triệu trên tổng số hơn 4,2 triệu cổ phiếu đăng ký, trong lúc JAMBF bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG. Giao dịch của MB Capital ko hoàn thành do giá chưa đạt mức kỳ vọng.
Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3– 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ước tính với giá trung bình trong thời kì này là 27.690 tỷ đồng,  MB Capital và JAMBF sẽ thu về tuần tự 60,9 tỷ đồng và 124,6 tỷ đồng.
MB Capital và MIC đều là doanh nghiệp thành viên của Nhà băng TMCP Quân đội (MB), trong lúc JAMBF đang là quỹ thuộc quản lý của MB Capital.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch HĐQT MIC, cho biết MIC đang cùng với nhà băng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm tăng trưởng bán lẻ, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, chiến lược, tăng trưởng công nghệ thông tin,… để phục vụ mục tiêu Top 3 thị trường.
Với sự thông qua của đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và sẽ chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.
Động thái thoái vốn của MB Capital và các tổ chức liên quan của MB (doanh nghiệp mẹ hiện đang sở hữu 68,37% của MIC) được xem là chiến lược mở đường cho việc đón nhà đầu tư ngoại cho MIC.

 Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

ĐHĐCĐ MIC: Sẵn sàng chào bán ít nhất 25% vốn cho cổ đông chiến lược, mục tiêu doanh thu tăng 40% trong năm 2022

15-03-2022

MB ước lãi 5.500 tỷ trong quý I, ko có ý định thoái vốn tại MIC và MBS

25-10-2021

Bảo hiểm Quân đội MIC: Tiếp tục duy trì tăng trưởng gấp 4 lần trung bình ngành

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/hai-quy-dau-tu-cua-mb-da-ban-gan-67-trieu-co-phieu-mig-422022426102245453.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Hai #quỹ #đầu #tư #của #đã #bán #gần #triệu #cổ #phiếu #MIG

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Mở phiên tuần ở mức thấp
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất