Hai gương mặt mới được đề cử vào Hội đồng quản trị Sacombank

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hai gương mặt mới được đề cử vào Hội đồng quản trị Sacombank phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

HĐQT mới dự kiến ​​gồm 7 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức mới được đề cử.

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có tờ trình về danh sách ứng cử và đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến ​​gồm 7 thành viên, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập. Hai cái tên thân thuộc đứng đầu danh sách ứng cử HĐQT là Chủ tịch Sacombank ông Dương Công Minh và Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Ông Minh và bà Diễm đều được nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ và HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử làm thành viên nhiệm kỳ 2022-2026.

Các ứng viên còn lại trong danh sách ứng cử là ông Phạm Văn Phong (1962), ông Nguyễn Xuân Vũ (1981), ông Phan Đình Tuệ (1966), bà Phạm Thị Thu Hằng (1962) và ông Vương Công Đức. (Năm 1971). ). Đây đều là những nhân sự được HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đề cử. Trong đó, hai người được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức.

Ông Phạm Văn Phong hiện là Phó Chủ tịch Túc trực Hội đồng Quản trị Nhà băng. Ông Nguyễn Xuân Vũ là Thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Phan Đình Tuệ đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.

Đáng chú ý, danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới xuất hiện thêm 2 người mới là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức. Thông tin từ nhà băng cho thấy, bà Phạm Thị Thu Hằng là Tiến sĩ Kinh tế, có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chính sách Thương nghiệp và Công nghiệp tại Việt Nam, còn ông Vương Công Đức là Cử nhân Luật với 28 năm kinh nghiệm. . Làm việc trong lĩnh vực Luật – Tài chính – Nhà băng.

Hai thành viên HĐQT cũ ko có mặt trong danh sách đề cử là ông Nguyễn Miên Tuấn (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Văn Huỳnh (Thành viên HĐQT).

Hai nhân vật mới xuất hiện trong danh sách ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Sacombank).

Cũng tại tờ trình này, Ban kiểm soát (BKS) của nhà băng có sự xáo trộn mạnh lúc chỉ có một thành viên nhiệm kỳ cũ tiếp tục được đề cử nhiệm kỳ mới, ba thành viên cũ khác ko có tên trong danh sách.

Thành viên duy nhất được đề cử lại là Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm, ông Trần Minh Triết. Ông Triết được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử ứng cử trong nhiệm kỳ mới. Ba thành viên cũ là bà Nguyễn Thị Thanh Mai, ông Lê Văn Tòng và ông Hà Tôn Trung Hạnh sẽ thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

Ba vị trí này dự kiến ​​sẽ được thay thế bởi bà Hà Quỳnh Anh (1971), ông Lâm Văn Kiệt (1972) và ông Lê Văn Thanh (1963). Bà Hà Quỳnh Anh đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.


Thông tin thêm

Hai gương mặt mới được đề cử vào Hội đồng quản trị Sacombank

HĐQT mới dự kiến ​​gồm 7 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức mới được đề cử.

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có tờ trình về danh sách ứng cử và đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến ​​gồm 7 thành viên, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập. Hai cái tên thân thuộc đứng đầu danh sách ứng cử HĐQT là Chủ tịch Sacombank ông Dương Công Minh và Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Ông Minh và bà Diễm đều được nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ và HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 đề cử làm thành viên nhiệm kỳ 2022-2026.

Các ứng viên còn lại trong danh sách ứng cử là ông Phạm Văn Phong (1962), ông Nguyễn Xuân Vũ (1981), ông Phan Đình Tuệ (1966), bà Phạm Thị Thu Hằng (1962) và ông Vương Công Đức. (Năm 1971). ). Đây đều là những nhân sự được HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đề cử. Trong đó, hai người được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức.

Ông Phạm Văn Phong hiện là Phó Chủ tịch Túc trực Hội đồng Quản trị Nhà băng. Ông Nguyễn Xuân Vũ là Thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Phan Đình Tuệ đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.

Đáng chú ý, danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới xuất hiện thêm 2 người mới là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức. Thông tin từ nhà băng cho thấy, bà Phạm Thị Thu Hằng là Tiến sĩ Kinh tế, có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chính sách Thương nghiệp và Công nghiệp tại Việt Nam, còn ông Vương Công Đức là Cử nhân Luật với 28 năm kinh nghiệm. . Làm việc trong lĩnh vực Luật - Tài chính - Nhà băng.

Hai thành viên HĐQT cũ ko có mặt trong danh sách đề cử là ông Nguyễn Miên Tuấn (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Văn Huỳnh (Thành viên HĐQT).

Hai nhân vật mới xuất hiện trong danh sách ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Sacombank).

Cũng tại tờ trình này, Ban kiểm soát (BKS) của nhà băng có sự xáo trộn mạnh lúc chỉ có một thành viên nhiệm kỳ cũ tiếp tục được đề cử nhiệm kỳ mới, ba thành viên cũ khác ko có tên trong danh sách.

Thành viên duy nhất được đề cử lại là Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm, ông Trần Minh Triết. Ông Triết được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 đề cử ứng cử trong nhiệm kỳ mới. Ba thành viên cũ là bà Nguyễn Thị Thanh Mai, ông Lê Văn Tòng và ông Hà Tôn Trung Hạnh sẽ thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

Ba vị trí này dự kiến ​​sẽ được thay thế bởi bà Hà Quỳnh Anh (1971), ông Lâm Văn Kiệt (1972) và ông Lê Văn Thanh (1963). Bà Hà Quỳnh Anh đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.


HĐQT mới dự kiến ​​gồm 7 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức mới được đề cử.

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có tờ trình về danh sách ứng cử và đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến ​​gồm 7 thành viên, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập. Hai cái tên thân thuộc đứng đầu danh sách ứng cử HĐQT là Chủ tịch Sacombank ông Dương Công Minh và Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Ông Minh và bà Diễm đều được nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ và HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử làm thành viên nhiệm kỳ 2022-2026.

Các ứng viên còn lại trong danh sách ứng cử là ông Phạm Văn Phong (1962), ông Nguyễn Xuân Vũ (1981), ông Phan Đình Tuệ (1966), bà Phạm Thị Thu Hằng (1962) và ông Vương Công Đức. (Năm 1971). ). Đây đều là những nhân sự được HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đề cử. Trong đó, hai người được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức.

Ông Phạm Văn Phong hiện là Phó Chủ tịch Túc trực Hội đồng Quản trị Nhà băng. Ông Nguyễn Xuân Vũ là Thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Phan Đình Tuệ đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.

Đáng chú ý, danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới xuất hiện thêm 2 người mới là bà Phạm Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức. Thông tin từ nhà băng cho thấy, bà Phạm Thị Thu Hằng là Tiến sĩ Kinh tế, có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chính sách Thương nghiệp và Công nghiệp tại Việt Nam, còn ông Vương Công Đức là Cử nhân Luật với 28 năm kinh nghiệm. . Làm việc trong lĩnh vực Luật – Tài chính – Nhà băng.

Hai thành viên HĐQT cũ ko có mặt trong danh sách đề cử là ông Nguyễn Miên Tuấn (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Văn Huỳnh (Thành viên HĐQT).

Hai nhân vật mới xuất hiện trong danh sách ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Sacombank).

Cũng tại tờ trình này, Ban kiểm soát (BKS) của nhà băng có sự xáo trộn mạnh lúc chỉ có một thành viên nhiệm kỳ cũ tiếp tục được đề cử nhiệm kỳ mới, ba thành viên cũ khác ko có tên trong danh sách.

Thành viên duy nhất được đề cử lại là Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm, ông Trần Minh Triết. Ông Triết được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử ứng cử trong nhiệm kỳ mới. Ba thành viên cũ là bà Nguyễn Thị Thanh Mai, ông Lê Văn Tòng và ông Hà Tôn Trung Hạnh sẽ thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

Ba vị trí này dự kiến ​​sẽ được thay thế bởi bà Hà Quỳnh Anh (1971), ông Lâm Văn Kiệt (1972) và ông Lê Văn Thanh (1963). Bà Hà Quỳnh Anh đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank.

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

[rule_3_plain]

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

[rule_1_plain]

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

[rule_2_plain]

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

[rule_2_plain]

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

[rule_3_plain]

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Hai #gương #mặt #mới #được #đề #cử #vào #Hội #đồng #quản #trị #Sacombank

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular