Hai con gái Chủ tịch ngân hàng OCB 'sang tay' hơn 51 triệu cổ phiếu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hai con gái Chủ tịch ngân hàng OCB 'sang tay' hơn 51 triệu cổ phiếu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán toàn bộ 51 triệu cổ phiếu OCB của mình theo phương thức giao dịch thỏa thuận, còn bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua luôn số cổ phiếu trên, tương ứng tỷ lệ 3,75%.

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Nguồn: OCB)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Mai Vân và bà Trịnh Mai Phương Paula, hai con gái của Chủ tịch HĐQT OCB là ông Trịnh Văn Tuấn.

Cụ thể, bà Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 513 tỷ đồng, chiếm 3,75% nhằm mục đích tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 0%.

Bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua 51,3 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị 513 tỷ đồng, trước đó bà Vân chưa nắm giữ cổ phiếu nào của OCB. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 21/6 đến 20/7.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB hiện nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,43%. Còn bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT, đồng thời là con gái ông Tuấn nắm 40,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,94%.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của OCB đạt 187.748 tỷ đồng. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm cả ủy thác đầu tư) đạt 125.192 tỷ đồng. Dư nợ thị trường 1 (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 109,663 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,04%.

Năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận tăng trưởng dựa trên tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% lên 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến ​​vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Cập nhật mới nhất lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) tháng 6/2022

Cập nhật mới nhất Tỷ lệ thanh toán Ngân hàng Phương Đô (OCB) tháng 6/2022

01-06-2022

OCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

07-05-2022

Tòa nhà FLC 265 Cầu Giấy đã được bàn giao cho Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Huyền Vi


Thông tin thêm

Hai con gái Chủ tịch ngân hàng OCB 'sang tay' hơn 51 triệu cổ phiếu

Bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán toàn bộ 51 triệu cổ phiếu OCB của mình theo phương thức giao dịch thỏa thuận, còn bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua luôn số cổ phiếu trên, tương ứng tỷ lệ 3,75%.

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Nguồn: OCB)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Mai Vân và bà Trịnh Mai Phương Paula, hai con gái của Chủ tịch HĐQT OCB là ông Trịnh Văn Tuấn.

Cụ thể, bà Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 513 tỷ đồng, chiếm 3,75% nhằm mục đích tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 0%.

Bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua 51,3 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị 513 tỷ đồng, trước đó bà Vân chưa nắm giữ cổ phiếu nào của OCB. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 21/6 đến 20/7.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB hiện nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,43%. Còn bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT, đồng thời là con gái ông Tuấn nắm 40,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,94%.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của OCB đạt 187.748 tỷ đồng. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm cả ủy thác đầu tư) đạt 125.192 tỷ đồng. Dư nợ thị trường 1 (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 109,663 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,04%.

Năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận tăng trưởng dựa trên tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% lên 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến ​​vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Cập nhật mới nhất lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) tháng 6/2022

Cập nhật mới nhất Tỷ lệ thanh toán Ngân hàng Phương Đô (OCB) tháng 6/2022

01-06-2022

OCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

07-05-2022

Tòa nhà FLC 265 Cầu Giấy đã được bàn giao cho Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Huyền Vi


Bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán toàn bộ 51 triệu cổ phiếu OCB của mình theo phương thức giao dịch thỏa thuận, còn bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua luôn số cổ phiếu trên, tương ứng tỷ lệ 3,75%.

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Nguồn: OCB)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Mai Vân và bà Trịnh Mai Phương Paula, hai con gái của Chủ tịch HĐQT OCB là ông Trịnh Văn Tuấn.

Cụ thể, bà Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 513 tỷ đồng, chiếm 3,75% nhằm mục đích tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 0%.

Bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua 51,3 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị 513 tỷ đồng, trước đó bà Vân chưa nắm giữ cổ phiếu nào của OCB. Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 21/6 đến 20/7.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB hiện nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,43%. Còn bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT, đồng thời là con gái ông Tuấn nắm 40,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,94%.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của OCB đạt 187.748 tỷ đồng. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm cả ủy thác đầu tư) đạt 125.192 tỷ đồng. Dư nợ thị trường 1 (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 109,663 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,04%.

Năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận tăng trưởng dựa trên tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% lên 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến ​​vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Cập nhật mới nhất lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) tháng 6/2022

Cập nhật mới nhất Tỷ lệ thanh toán Ngân hàng Phương Đô (OCB) tháng 6/2022

01-06-2022

OCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

07-05-2022

Tòa nhà FLC 265 Cầu Giấy đã được bàn giao cho Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Huyền Vi

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

Bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán toàn bộ hơn 51 triệu cổ phiếu OCB sở hữu của mình bằng phương thức giao dịch thoả thuận, trong khi bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua đúng số cổ phiếu trên, tương đương tỷ lệ 3,75%.

 Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Nguồn: OCB)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Mai Vân và bà Trịnh Mai Phương Paula, hai con gái của Chủ tịch HĐQT ngân hàng OCB, ông Trịnh Văn Tuấn.
Cụ thể, bà Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 513 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,75% với mục đích tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch là 0%.
Bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua 51,3 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị 513 tỷ đồng, trước đó bà Vân không nắm giữ cổ phiếu nào của OCB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 21/6 đến 20/7.
Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB hiện đang nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,43%. Và bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT và cũng là con gái ông Tuấn nắm giữ 40,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,94%.
Theo báo cáo tài chính, tính đến 31/3, tổng tài sản của OCB đạt 187.748 tỷ đồng. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) đạt 125.192 tỷ đồng. Dư nợ cho vay trên thị trường 1 (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 109.663 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,04%. 
Trong năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận được dựa trên cơ sở tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% đạt 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Cập nhật mới nhất lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) trong tháng 6/2022

01-06-2022

OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

07-05-2022

Tòa nhà FLC 265 Cầu Giấy đã về tay Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hai-con-gai-chu-tich-ngan-hang-ocb-sang-tay-hon-51-trieu-co-phieu-42202261675341175.htm

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

Bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán toàn bộ hơn 51 triệu cổ phiếu OCB sở hữu của mình bằng phương thức giao dịch thoả thuận, trong khi bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua đúng số cổ phiếu trên, tương đương tỷ lệ 3,75%.

 Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Nguồn: OCB)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Mai Vân và bà Trịnh Mai Phương Paula, hai con gái của Chủ tịch HĐQT ngân hàng OCB, ông Trịnh Văn Tuấn.
Cụ thể, bà Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 513 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,75% với mục đích tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch là 0%.
Bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua 51,3 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị 513 tỷ đồng, trước đó bà Vân không nắm giữ cổ phiếu nào của OCB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 21/6 đến 20/7.
Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB hiện đang nắm giữ 60,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,43%. Và bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT và cũng là con gái ông Tuấn nắm giữ 40,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,94%.
Theo báo cáo tài chính, tính đến 31/3, tổng tài sản của OCB đạt 187.748 tỷ đồng. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) đạt 125.192 tỷ đồng. Dư nợ cho vay trên thị trường 1 (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 109.663 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,04%. 
Trong năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận được dựa trên cơ sở tăng trưởng dư nợ thị trường 1 ở mức 25% đạt 129.493 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến vượt 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng tài sản tăng 25%.

Cập nhật mới nhất lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) trong tháng 6/2022

01-06-2022

OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

07-05-2022

Tòa nhà FLC 265 Cầu Giấy đã về tay Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hai-con-gai-chu-tich-ngan-hang-ocb-sang-tay-hon-51-trieu-co-phieu-42202261675341175.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Hai #con #gái #Chủ #tịch #ngân #hàng #OCB #039sang #tay039 #hơn #triệu #cổ #phiếu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất