hạch toán tiền phạt vi phạm hành chính | BestTaiChinh.Com


thanh lap cong ty moi goc chia seCách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế, vi phạm hành chính

Hướng dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, vi phạm luật thuế, vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm chế độ đắng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán, tiền thuế bị truy thu thêm.

Bạn đang xem: hạch toán tiền phạt vi phạm hành chính

1. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế … – Khi nhận được thông báo về việc xử phạt: Nợ TK 811 – Chi phí khác Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác. Khi nộp tiền phạt: Nợ TK 3339, 338 Có các TK 111, 112,. . . Cuối kỳ kế toán, kết chuyển: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 – Chi phí khác. Chú ý: Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế. sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Đang hót: Tổng hợp phiếu thanh toán tiền lương | BestTaiChinh.Com

(Theo khoản 2 điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014)

2. Cách hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán: Theo Công văn 13521/CT-TTHT Hướng dẫn cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế. – Sau khi quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, các bạn hạch toán như sau: a. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp b. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp. c. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu: – Nếu khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này: Nợ TK 334- Phải trả người lao động Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp – Nếu do công ty phải trả: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp. Ví dụ: Sau khi quyết toán cơ quan thuế có quyết định như sau: – Thuế GTGT bị truy thu là: 14.235.000 – Thuế TNDN bị truy thu là: 90.256.000 – Tiền phạt chậm nộp và vi phạm pháp luật về thuế là 40.100.566 Cách hạch toán tiền thuế bị truy thu thêm: Nợ TK 4211: 14.235.000 Có TK 33311: 14.235.000 Nợ TK 4211: 90.256.000 Có TK 3334: 90.256.000 Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp và vi phạm luật thuế: Nợ TK 811: 44.100.566 Có TK 3339 : 44.100.566 Khi nộp tiền thì hạch toán: Nợ TK – 3339, 33311, 3334 : Có 111,112 3. Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ: – Nếu DN bạn trích khấu hao vượt mức quy định tại khung khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán trước thì hạch toán điểu chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau : Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. – Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán, các bạn còn phải lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN,tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Tham khảo: Tổng hợp các bước rút tiền atm | BestTaiChinh.Com

64fbfcd4d329cddbd30221d4525c93ad?s=130&d=mm&r=g
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular