GPBank có thêm một Phó Tổng Giám đốc mới

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => GPBank có thêm một Phó Tổng Giám đốc mới phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

GPBank trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Nhiệm kỳ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Ông Phạm Việt Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc GPBank. (Nguồn: gbank)

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBank) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Nhiệm kỳ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Trong thời gian làm việc tại GPBank, ông Phạm Việt Hưng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và được ban lãnh đạo đánh giá là cán bộ có năng lực quản trị tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trên các lĩnh vực. nghiệp vụ cốt lõi trong hệ thống ngân hàng.

Tham dự lễ bổ nhiệm có đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo VietinBank, VPBank và các ngân hàng đối tác của GPBank.

Trước đó, ngày 9/9, ngân hàng này cũng đã công bố quyết định của NHNN Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) GPBank, Tổng giám đốc GPBank, ông Ông Nguyễn Quang Trung là Thành viên HĐQT GPBank và bà Nguyễn Thị Hương là Phó Tổng Giám đốc GPBank.

Techcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí kế toán trưởng

Techcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí kế toán trưởng

04-11-2022

Lãi suất GPBank cao nhất 7.95%/năm vào tháng 11/2022

Ngày 10 tháng 9 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GPBank

Huyền Vi


Thông tin thêm

GPBank có thêm một Phó Tổng Giám đốc mới

GPBank trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Nhiệm kỳ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Ông Phạm Việt Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc GPBank. (Nguồn: gbank)

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBank) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Nhiệm kỳ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Trong thời gian làm việc tại GPBank, ông Phạm Việt Hưng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và được ban lãnh đạo đánh giá là cán bộ có năng lực quản trị tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trên các lĩnh vực. nghiệp vụ cốt lõi trong hệ thống ngân hàng.

Tham dự lễ bổ nhiệm có đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo VietinBank, VPBank và các ngân hàng đối tác của GPBank.

Trước đó, ngày 9/9, ngân hàng này cũng đã công bố quyết định của NHNN Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) GPBank, Tổng giám đốc GPBank, ông Ông Nguyễn Quang Trung là Thành viên HĐQT GPBank và bà Nguyễn Thị Hương là Phó Tổng Giám đốc GPBank.

Techcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí kế toán trưởng

Techcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí kế toán trưởng

04-11-2022

Lãi suất GPBank cao nhất 7.95%/năm vào tháng 11/2022

Ngày 10 tháng 9 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GPBank

Huyền Vi


GPBank trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Nhiệm kỳ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Ông Phạm Việt Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc GPBank. (Nguồn: gbank)

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBank) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Nhiệm kỳ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 11 năm 2022.

Trong thời gian làm việc tại GPBank, ông Phạm Việt Hưng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và được ban lãnh đạo đánh giá là cán bộ có năng lực quản trị tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trên các lĩnh vực. nghiệp vụ cốt lõi trong hệ thống ngân hàng.

Tham dự lễ bổ nhiệm có đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo VietinBank, VPBank và các ngân hàng đối tác của GPBank.

Trước đó, ngày 9/9, ngân hàng này cũng đã công bố quyết định của NHNN Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) GPBank, Tổng giám đốc GPBank, ông Ông Nguyễn Quang Trung là Thành viên HĐQT GPBank và bà Nguyễn Thị Hương là Phó Tổng Giám đốc GPBank.

Techcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí kế toán trưởng

Techcombank bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí kế toán trưởng

04-11-2022

Lãi suất GPBank cao nhất 7.95%/năm vào tháng 11/2022

Ngày 10 tháng 9 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GPBank

Huyền Vi

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_3_plain]

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

GPBank trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm 14/11/2022.

Ông Phạm Việt Hùng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc GPBank. (Nguồn: GPBank)

Ngân hàng thương mại TNHH Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm 14/11/2022. 
Trong thời gian công tác tại GPBank, ông Phạm Việt Hùng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và được ban lãnh đạo đánh giá là cán bộ quản lý có năng lực quản trị điều hành, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu trong hệ thống ngân hàng.
Tham dự lễ bổ nhiệm có đại diện của NHNN,đại diện lãnh đạo VietinBank, VPBank và các ngân hàng đối tác của GPBank. 
Trước đó, ngày 9/9, ngân hàng cũng đã công bố Quyết định của NHNN về việc bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) GPBank, ông Hồ Hữu Minh giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc GPBank, ông Nguyễn Quang Trung làm Thành viên HĐTV GPBank, bà Nguyễn Thị Hương làm Phó Tổng giám đốc GPBank.

Techcombank bổ nhiệm nhân sự thâm niên vào vị trí kế toán trưởng

04-11-2022

Lãi suất ngân hàng GPBank cao nhất là 7,95%/năm trong tháng 11/2022

10-09-2022

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc GPBank

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gpbank-co-them-mot-pho-tong-giam-doc-moi-422022112410736626.htm

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_2_plain]

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_2_plain]

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

[rule_3_plain]

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

GPBank trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm 14/11/2022.

Ông Phạm Việt Hùng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc GPBank. (Nguồn: GPBank)

Ngân hàng thương mại TNHH Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc GPBank. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm 14/11/2022. 
Trong thời gian công tác tại GPBank, ông Phạm Việt Hùng đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và được ban lãnh đạo đánh giá là cán bộ quản lý có năng lực quản trị điều hành, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu trong hệ thống ngân hàng.
Tham dự lễ bổ nhiệm có đại diện của NHNN,đại diện lãnh đạo VietinBank, VPBank và các ngân hàng đối tác của GPBank. 
Trước đó, ngày 9/9, ngân hàng cũng đã công bố Quyết định của NHNN về việc bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) GPBank, ông Hồ Hữu Minh giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc GPBank, ông Nguyễn Quang Trung làm Thành viên HĐTV GPBank, bà Nguyễn Thị Hương làm Phó Tổng giám đốc GPBank.

Techcombank bổ nhiệm nhân sự thâm niên vào vị trí kế toán trưởng

04-11-2022

Lãi suất ngân hàng GPBank cao nhất là 7,95%/năm trong tháng 11/2022

10-09-2022

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc GPBank

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gpbank-co-them-mot-pho-tong-giam-doc-moi-422022112410736626.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#GPBank #có #thêm #một #Phó #Tổng #Giám #đốc #mới

Xem thêm thông tin hay:  Cơ chế cấp 'room' tín dụng hiện tại là biện pháp rất hiệu quả, đưa thị trường tiền tệ ổn định trở lại sau thời gian tăng nóng

Viết một bình luận