giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2017 | BestTaiChinh.Com

By Best Tài Chính

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được các văn bản quy phạm pháp luật quy định. Hiện nay, có một số văn bản khác nhau quy định về mẫu văn bản này nên khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bối rối không biết sử dụng mẫu nào. Ở trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp quý vị hiểu hơn về giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cung cấp mẫu giấy hiện hành.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là gì?

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là một loại chứng từ nộp ngân sách nhà nước, được thể hiện dưới dạng văn bản nhằm chứng minh, xác thực cá nhân, doanh nghiệp đã nộp đầy đủ những khoản tiền theo quy định của nhà nước.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có 02 phần cơ bản là thông tin của người nộp ngân sách nhà nước và thông tin các khoản tiền nộp.

– Về thông tin của người nộp ngân sách nhà nước phải có đầy đủ tên người nộp thuế, nếu người nộp là doanh nghiệp thì cần phải ghi tên người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, địa chỉ cụ thể theo số nhà/ ngõ/ ngách/ phường thuộc quận/ huyện tỉnh/ thành phố nào. Đây là những thông tin thông thường nhưng lại rất quan trọng, bởi nếu sai thì cá nhân, doanh nghiệp sẽ gặp rắc rối về thủ tục khi không có cơ sở để so sánh, đối chiếu.

Nếu cá nhân, doanh nghiệp không thể trực tiếp nộp ngân sách nhà nước thì có thể làm giấy ủy quyền cho người khác làm thay. Giấy ủy quyền phải có đủ các thông tin người được ủy quyền, phạm vi ủy quyền…

– Nội dung khoản nộp và số tiền phải nộp:

Nội dung này phải ghi rõ lý do nộp tiền là gì. Có thể là nộp tiền thuế định kỳ của doanh nghiệp, tiền nộp phạt… Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có những cách ghi khác nhau.

Cá nhân, doanh nghiệp khi sử dụng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cần lưu ý một số điểm như sau:

+ Nộp đúng thời hạn: Mọi khoản thu theo quy định của pháp luật đều có thời hạn cụ thể, nếu cá nhân, doanh nghiệp không nộp đúng hạn thì sẽ bị phạt bằng hình thức phạt tiền, một số trường hợp nặng hơn như trốn thuế hoặc cố tình không đóng thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính vì thế, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nộp ngân sách nhà nước phải nắm rõ các khoản thu chi, các khoản phải nôp để đảm bảo đúng tiến độ, đúng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm thông tin hay:  Kiến Thức kiểm kê quỹ tiền mặt | BestTaiChinh.Com

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cần phải được bảo lưu: Việc lưu giữ lại giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp rà soát lại những thông tin trên giấy đã chính xác chưa, có nhầm lẫn hay không để tránh sai sót xảy ra. Bên cạnh đó, nếu có những sai sót ngoài ý muốn thì giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ được dùng để làm căn cứ đối chiều, so sánh.

Nộp tiền vào ngân sách nhà nước ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước:

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

2. Cách thức thực hiện:

a) Nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng.

b) Nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử.

Như vậy, người nộp tiền vào ngân sách nhà nước có thể ra trực tiếp kho bạc nhà nước, các ngân hàng, các điểm thu ngân sách nhà nước và nộp theo hình thức điện tử.

Về hướng dẫn nộp ngân sách nhà nước ở các hình thức này, quý vị có thể tham khảo trực tiếp tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cá nhân thực hiện cần chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP như sau:

a) Thành phần hồ sơ:

Chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ:

Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp: 01 bản gốc chứng từ nộp ngân sách nhà nước. Riêng trường hợp người nộp ngân sách nhà nước tại ngân hàng chưa tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với các cơ quan trong ngành tài chính thì cần lập 02 bản gốc chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc 01 bản chính hoặc 01 bản chụp (bản photo) văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử: 01 chứng từ nộp ngân sách nhà nước được lập trên các chương trình ứng dụng tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Xem thêm thông tin hay:  Hướng dẫn cách quản lý tiền trong kinh doanh | BestTaiChinh.Com

Về vấn đề thời gian giải quyết nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

– Trường hợp nộp theo hình thức trực tiếp, chậm nhất 30 phút kể từ thời điểm kho bạc nhà nước, ngân hàng, cơ quan thu ngân sách nhận đủ hồ sơ từ người nộp ngân sách nhà nước.

– Nếu nộp theo hình thức điện tử, chậm nhất 05 phút kể từ khi hệ thống có chức năng thu ngân sách nhà nước nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước hợp lệ của người nộp ngân sách nhà nước và đồng thời tài khoản của người nộp ngân sach có đủ số dư để trích nộp ngân sách theo số tiền ghi nhận trên chứng từ.

Xin mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ở đâu?

Đối với mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo phụ lục các văn bản pháp luật có mẫu ban hành để tải và sử dụng trực tiếp. Ngoài ra, quý vị có thể đến trực tiếp các điểm thu ngân sách nhà nước (là kho bạc nhà nước, ngân hàng, cơ quan có chức năng thu ngân sách nhà nước) để được cấp miến phí mẫu giấy này.

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo nghị định 11/2020

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 01 năm 2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước điều chỉnh những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước bao gồm:

– Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

– Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP);

– Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Ban hành kèm theo văn bản này, Chính phủ có quy định về mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Mẫu số: C1-02/PH(Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển Khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………………………………………….. Mã số thuế: …………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm thông tin hay:  chuyển tiền liên ngân hàng không mất phí | BestTaiChinh.Com

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:………………………………………………..

Người nộp thay: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:………………………………………………..

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ………………………………………………………

Mở tại NH ủy nhiệm thu………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các Khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu Mục Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: Mã CQ thu: ……………………….. Nợ TK: …………………….

Mã ĐBHC: ……………………….. Có TK: ……………………..

Ngày …… tháng …… năm …..

NGƯỜI NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm… NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày… tháng… năm… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 77/2017

Thông tư số 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 07 năm 2017 về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước hiện nay không có mẫu cụ thể về giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo văn bản này, mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ sử dụng theo mẫu ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC.

Tải (Download) Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 77/2017

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 119

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngàu 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế ban hành có kèm theo mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 84/2016/TT-BTC đã bãi bỏ toàn bộ file kèm theo Thông tư 119.

Chính vì thế, hiện nay giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chỉ có mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC.

Trên đây là nội dung bài viết về giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Viết một bình luận