Giá cổ phiếu giảm sâu, người nhà Phó Tổng giám đốc VIB đăng ký bán ra cổ phiếu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giá cổ phiếu giảm sâu, người nhà Phó Tổng giám đốc VIB đăng ký bán ra cổ phiếu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán 355.000 cổ phiếu, ước tính giá chốt phiên sáng nay có thể thu về hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ảnh: VIB).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB.

Cụ thể, bà Ngọc đăng ký bán 355.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là 696.080 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,033%.

Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 23/6/2022 đến 22/7/2022.

Trước đó, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 26/4/2022, bà Ngọc đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại thời điểm đó lên 1,18 triệu cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ VIB.

Chồng bà Ngọc là ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng, nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,135%.

Động thái bán cổ phiếu của bà Ngọc diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh. Trong phiên giao dịch sáng 21/6, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 18.600 đồng / cổ phiếu, mức thấp nhất trong năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: Giao dịch (Tradingview).

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng. VND, tương ứng tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% vào các năm 2020 và 2021.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được năm 2021. Tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, tương ứng 402.500. hàng tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, tốc độ tăng tổng dư nợ có thể được điều chỉnh tùy theo hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Kết thúc năm 2021, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.011 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021, tổng dư nợ đạt 204.305 tỷ đồng, tăng 19,1%; huy động vốn đạt 215.863 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,75%.

MSB và VIB giảm sàn, giao dịch thỏa thuận ngành ngân hàng tăng đột biến

MSB và VIB giảm mạnh, giao dịch ngành hàng tăng đột biến

14 tháng 6 năm 2022

Cổ phiếu ngân hàng hồi phục, VIB tiếp tục giảm sàn

02-06-2022

Lãnh đạo VIB mua hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Huyền Vi


Thông tin thêm

Giá cổ phiếu giảm sâu, người nhà Phó Tổng giám đốc VIB đăng ký bán ra cổ phiếu

Bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán 355.000 cổ phiếu, ước tính giá chốt phiên sáng nay có thể thu về hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ảnh: VIB).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB.

Cụ thể, bà Ngọc đăng ký bán 355.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là 696.080 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,033%.

Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 23/6/2022 đến 22/7/2022.

Trước đó, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 26/4/2022, bà Ngọc đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại thời điểm đó lên 1,18 triệu cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ VIB.

Chồng bà Ngọc là ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng, nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,135%.

Động thái bán cổ phiếu của bà Ngọc diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh. Trong phiên giao dịch sáng 21/6, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 18.600 đồng / cổ phiếu, mức thấp nhất trong năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: Giao dịch (Tradingview).

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng. VND, tương ứng tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% vào các năm 2020 và 2021.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được năm 2021. Tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, tương ứng 402.500. hàng tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, tốc độ tăng tổng dư nợ có thể được điều chỉnh tùy theo hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Kết thúc năm 2021, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.011 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021, tổng dư nợ đạt 204.305 tỷ đồng, tăng 19,1%; huy động vốn đạt 215.863 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,75%.

MSB và VIB giảm sàn, giao dịch thỏa thuận ngành ngân hàng tăng đột biến

MSB và VIB giảm mạnh, giao dịch ngành hàng tăng đột biến

14 tháng 6 năm 2022

Cổ phiếu ngân hàng hồi phục, VIB tiếp tục giảm sàn

02-06-2022

Lãnh đạo VIB mua hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Huyền Vi


Bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán 355.000 cổ phiếu, ước tính giá chốt phiên sáng nay có thể thu về hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ảnh: VIB).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB.

Cụ thể, bà Ngọc đăng ký bán 355.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là 696.080 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,033%.

Thời gian dự kiến ​​thực hiện giao dịch từ 23/6/2022 đến 22/7/2022.

Trước đó, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 26/4/2022, bà Ngọc đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại thời điểm đó lên 1,18 triệu cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ VIB.

Chồng bà Ngọc là ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng, nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,135%.

Động thái bán cổ phiếu của bà Ngọc diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh. Trong phiên giao dịch sáng 21/6, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 18.600 đồng / cổ phiếu, mức thấp nhất trong năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: Giao dịch (Tradingview).

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng. VND, tương ứng tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% vào các năm 2020 và 2021.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được năm 2021. Tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, tương ứng 402.500. hàng tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, tốc độ tăng tổng dư nợ có thể được điều chỉnh tùy theo hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Kết thúc năm 2021, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.011 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021, tổng dư nợ đạt 204.305 tỷ đồng, tăng 19,1%; huy động vốn đạt 215.863 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,75%.

MSB và VIB giảm sàn, giao dịch thỏa thuận ngành ngân hàng tăng đột biến

MSB và VIB giảm mạnh, giao dịch ngành hàng tăng đột biến

14 tháng 6 năm 2022

Cổ phiếu ngân hàng hồi phục, VIB tiếp tục giảm sàn

02-06-2022

Lãnh đạo VIB mua hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Huyền Vi

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

Bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán ra 355.000 cổ phiếu, ước tính với mức giá cuối phiên sáng nay, bà có thể thu về hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ảnh: VIB).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ ngân hàng VIB.
Cụ thể, bà Ngọc đăng ký bán ra 355.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch là 696.080 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,033%.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 23/6/2022 đến 22/7/2022.
Trước đó từ ngày 28/3/2022 đến 26/4/2022, bà Ngọc đã đăng ký mua 800.000 cổ phiếu nâng số lượng cổ phiếu sở hữu khi đó là 1,18 triệu cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ VIB.
Chồng bà Ngọc là ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối dịch vụ công nghệ ngân hàng đang nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,135%.
Động thái bán ra cổ phiếu của bà Ngọc diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Trong phiên giao dịch sáng 21/6, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 18.600 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong năm 2022.

 Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: Tradingview).

Tại Đại hội đồng cổ đông 2022, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.545 tỷ đồng.
Trước đó, ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% trong năm 2020 và 2021.
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Kết thúc năm 2021, VIB ghi nhận lãi trước thuế đạt 8.011 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021, tổng dư nợ tín dụng đạt 204.305 tỷ đồng, tăng 19,1%; huy động vốn đạt 215.863 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,75%.

MSB và VIB giảm kịch sàn, giao dịch thoả thuận ngành ngân hàng tăng đột biến

14-06-2022

Cổ phiếu ngân hàng hồi phục, VIB tiếp tục giảm sàn

02-06-2022

Lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gia-co-phieu-giam-sau-nguoi-nha-pho-tong-giam-doc-vib-dang-ky-ban-ra-co-phieu-422022621115942526.htm

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

Bà Phạm Thị Kim Ngọc đăng ký bán ra 355.000 cổ phiếu, ước tính với mức giá cuối phiên sáng nay, bà có thể thu về hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ảnh: VIB).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ ngân hàng VIB.
Cụ thể, bà Ngọc đăng ký bán ra 355.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch là 696.080 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,033%.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 23/6/2022 đến 22/7/2022.
Trước đó từ ngày 28/3/2022 đến 26/4/2022, bà Ngọc đã đăng ký mua 800.000 cổ phiếu nâng số lượng cổ phiếu sở hữu khi đó là 1,18 triệu cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ VIB.
Chồng bà Ngọc là ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối dịch vụ công nghệ ngân hàng đang nắm giữ 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,135%.
Động thái bán ra cổ phiếu của bà Ngọc diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Trong phiên giao dịch sáng 21/6, giá cổ phiếu VIB dừng ở mức 18.600 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong năm 2022.

 Diễn biến giá cổ phiếu VIB. (Nguồn: Tradingview).

Tại Đại hội đồng cổ đông 2022, ngân hàng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.545 tỷ đồng.
Trước đó, ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% trong năm 2020 và 2021.
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Kết thúc năm 2021, VIB ghi nhận lãi trước thuế đạt 8.011 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021, tổng dư nợ tín dụng đạt 204.305 tỷ đồng, tăng 19,1%; huy động vốn đạt 215.863 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,75%.

MSB và VIB giảm kịch sàn, giao dịch thoả thuận ngành ngân hàng tăng đột biến

14-06-2022

Cổ phiếu ngân hàng hồi phục, VIB tiếp tục giảm sàn

02-06-2022

Lãnh đạo VIB mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu thưởng ESOP

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gia-co-phieu-giam-sau-nguoi-nha-pho-tong-giam-doc-vib-dang-ky-ban-ra-co-phieu-422022621115942526.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Giá #cổ #phiếu #giảm #sâu #người #nhà #Phó #Tổng #giám #đốc #VIB #đăng #ký #bán #cổ #phiếu

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/9: Các ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất