GDP Là Gì? Vai Trò Và Ý Nghĩa Của Chỉ Số GDP Với Kinh Tế

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => GDP Là Gì? Vai Trò Và Ý Nghĩa Của Chỉ Số GDP Với Kinh Tế phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thuật ngữ khác tại đây => Thuật ngữ

Để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, người ta thường sử dụng chỉ số GDP. Cho nên Gdp là gì? GDP có nghĩa là gì và nó được tính như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về GDP trong bài viết sau.

Gdp là gì?

GDP là gì
Chỉ số GDP

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Gross Internal Product”, trong tiếng Việt có nghĩa là “tổng sản phẩm quốc nội”. Hay nói một cách cụ thể hơn, GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong ranh giới địa lý của một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định có thể là 1 quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm. năm.

GDP là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng, thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ phát triển của một quốc gia.

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người là chỉ tiêu thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh bình quân trên đầu người của một quốc gia trong năm. GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của cô dâu ở quốc gia đó.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia đó chia cho tổng dân số của quốc gia đó tại thời điểm đó.

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa tiếng Anh là Nominal Gross Internal Product có nghĩa là GDP theo giá thị trường hiện tại. GDP danh nghĩa sẽ phản ánh sự thay đổi giá cả do lạm phát và tốc độ tăng giá của nền kinh tế. Nếu tất cả các mức giá tăng hoặc giữ nguyên, GDP danh nghĩa sẽ lớn hơn.

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế tiếng Anh là Real Gross Internal Product (hay GDP thực), được hiểu là thước đo tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của quốc gia được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Nếu lạm phát dương, GDP thực tế sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa vì công thức tính GDP thực tế = GDP danh nghĩa / GDP giảm phát.

GDP xanh là gì?

GDP xanh – Green GDP là GDP còn lại sau khi trừ đi một phần chi phí để phục hồi môi trường do kết quả của quá trình tái sản xuất. GDP xanh = GDP – tất cả các chi phí tái tạo môi trường trong chu kỳ sản xuất.

Chỉ số GDP có ý nghĩa gì đối với một quốc gia

Chỉ số GDP có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế đất nước như sau:

 • GDP là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, thể hiện sự thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ theo thời gian.
 • GDP bình quân đầu người sẽ thể hiện mức thu nhập bình quân của người dân cũng như chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân mỗi quốc gia.
 • GDP giảm sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát và giá cả đình trệ, thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chỉ số GDP cũng có một số hạn chế, đó là:

 • Không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất hàng hóa và chất lượng hàng hóa.
 • Không thể đo lường chính xác sự phát triển kinh tế của một quốc gia hay chất lượng cuộc sống của người dân.
 • Chỉ sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới được xem xét, bỏ qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp
 • Nó không tính đến các hoạt động tự cung tự cấp trong nước, không định lượng giá trị của các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP

Ba yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP là:

 • Dân số: GDP và dân số có mối quan hệ tương hỗ, dựa vào dân số để tính GDP bình quân đầu người. Dân số là lực lượng lao động tạo ra vật chất và cũng là đối tượng tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ.
 • FDI: Chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ảnh hưởng đến chỉ số GDP. Các hình thức đầu tư dài hạn của nước ngoài bao gồm tiền, nguyên vật liệu, cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất, v.v.
 • Lạm phát: Lạm phát là sự mất giá trị của đồng tiền, giá cả leo thang, tăng liên tục theo thời gian. Lạm phát quá mức sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, nhưng lại bị nhầm là tăng GDP.

Cách tính Chỉ số GDP

GDP là gì
Cách tính chỉ số GDP

Có 3 cách để tính chỉ số GDP đó là:

 • Tính tổng chỉ tiêu.
 • Tính theo thu nhập.
 • Tính theo phương thức sản xuất.

Tính GDP theo phương pháp chỉ số (Chỉ số tổng)

Công thức

Tính GDP theo chỉ tiêu tổng là phương pháp chính xác nhất với công thức sau:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

 • C là chỉ số hộ gia đình: bao gồm các chỉ tiêu về sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.
 • G là chỉ số của chính phủ: tổng chi tiêu cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an ninh, giao thông, v.v.
 • I là tổng mức đầu tư: các khoản chi của doanh nghiệp bao gồm thiết bị, nhà xưởng
 • NX là cán cân thương mại: xuất khẩu ròng của nền kinh tế. NX = X (xuất) – M (nhập).

Ví dụ

Ví dụ: Nền kinh tế giản đơn bao gồm: hộ gia đình (H), chủ xưởng bột (M) và chủ tiệm bánh (B). H mua bánh mì từ B với giá 100 và bột mì từ M với giá 10 (là chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của M với giá 40 để làm bánh mì.

Giả sử rằng M không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và M đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ H; B đã trả cho H những số tiền sau: 30 cho chi phí lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Tương tự, M đã trả cho H số tiền sau: 40 tiền thuê lao động và 10 tiền thuê vốn.

Từ thông tin trên, GDP theo phương pháp chi tiêu sẽ được tính như sau:

GDP = C + G + I + NX (vì chỉ có chi tiêu hộ gia đình nên I = 0, G = 0, NX = 0) => GDP = 10 + 100 = 110

Tính GDP theo phương pháp chi phí (Dựa trên thu nhập)

Công thức

Công thức tính thu nhập là:

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó:

 • W là tiền lương.
 • Tôi là lợi nhuận.
 • Pr là lợi nhuận.
 • R là tiền thuê.
 • Ti là một loại thuế gián thu (một loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản, mà đánh gián tiếp thông qua giá hàng hóa và dịch vụ).
 • De là hao mòn (hao mòn) của tài sản cố định.

Ví dụ

Ví dụ: Nền kinh tế giản đơn bao gồm các hộ gia đình (K), chủ xưởng bột (A) và chủ tiệm bánh (B). K mua bánh mì từ B với giá 200 và bột mì từ A với giá 20 (như chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của A với giá 50 để làm bánh mì.

Giả sử A không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và A đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ K; B đã trả K số tiền bao gồm: 40 cho chi phí lao động và 40 cho dịch vụ vốn. Và A đã trả cho K các khoản sau gồm: 50 tiền thuê nhân công và 20 tiền thuê vốn.

Áp dụng công thức tính GDP theo phương pháp chi phí (tính theo thu nhập), thay vì xem ai mua sản phẩm, bạn có thể tìm xem ai được trả tiền để làm ra sản phẩm đó. Như sau:

TênChi phí thuê nhân côngDịch vụ vốnHộ gia đình (K) nhận được
TẨY404080
Một502070
Tổng số tiền K nhận được để sản xuất150

Vậy: GDP = (40 + 50) + (40 + 20) = 150

Tính GDP theo phương thức sản xuất

Công thức

Công thức tính GDP theo phương pháp sản xuất là:

GDP = Giá trị gia tăng + Thuế nhập khẩu

hoặc

GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị gia tăng có thể là thu nhập của người sản xuất, tiền lương, tiền bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư, các khoản thu nhập khác …

Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm các hộ gia đình (C), thợ làm bánh (B) và chủ nhà máy bột mì (A). C mua bánh mì từ B với giá 100 và bột mì từ A với giá 10 (như chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của A với giá 40 để làm bánh mì.

Giả sử A không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và A đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ C; B đã trả cho C số tiền bao gồm: 30 cho chi phí lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Và A đã trả cho C số tiền sau: 40 tiền thuê lao động và 10 tiền thuê vốn.

Trên thực tế, không phải tất cả các giao dịch thị trường đều được tính vào GDP. Vì nếu bạn làm vậy, cùng một sản phẩm sẽ được tính nhiều lần.

Vì vậy, để có chỉ số GDP chính xác, bạn phải phân biệt hàng hóa trung gian với hàng hóa mua vào để làm đầu vào sản xuất một sản phẩm khác và chỉ sử dụng một lần trong quá trình sản xuất.

Tại thời điểm này, chúng tôi có:

 • B mua bột của A với giá 40 và bán cho C với giá 100, bây giờ B được 60
 • C được A trả 40 cho lao động và 10 cho vốn, như vậy C kiếm được 50.
Xem thêm thông tin hay:  Tìm hiểu các thông tin liên quan đến RCD, RCCB, RCBO, MCCB, MCB

=> GDP = giá trị gia tăng + thuế nhập khẩu = (10 + 40) + (100 – 40) = 110

Sự khác biệt giữa GDP và GNP

GDP là gì
So sánh GDP và GNP

GDP và GNP đều giống nhau, đều là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia trong một thời gian nhất định.

Sự khác biệt giữa GDP và GNP được:

Tiêu chuẩnChỉ số GDPGNP. Mục lục
Ý tưởngGDP là tổng giá trị của tất cả hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, v.v. trong một quốc gia trong vòng một năm. GDP càng cao thì nền kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại.GNP – Tổng sản phẩm quốc dân là tổng sản phẩm quốc dân, dùng để chỉ tổng giá trị bằng tiền của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi tất cả công dân của một quốc gia trong một năm. GNP đo lường sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
Công thức tínhGDP = C + I + G + NXGNP = C + I + G + (X – M) + NR
Thiên nhiên– Chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước)

– Chỉ số GDP là tổng giá trị do các thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ quốc gia tạo ra trong năm.

– Các thành phần kinh tế đóng góp vào chỉ số GDP bao gồm các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại quốc gia đó.

– GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước).

GNP là tổng giá trị do công dân của quốc gia đó sản xuất ra trong một năm. Công dân của quốc gia đó có thể tạo ra các giá trị cả bên trong và bên ngoài của quốc gia đó.

Ghi chú:

 • C = Chi phí tiêu dùng cá nhân
 • I = Tổng đầu tư cá nhân
 • G = Chi phí chính phủ
 • NX = “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế
 • X = Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • M = Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • NR = Thu nhập ròng từ hàng hóa và dịch vụ đầu tư ra nước ngoài (thu nhập ròng)

xem thêm: học chỉ mục ROA gì?

So sánh GDP và CPI

Khi bạn so sánh GDP và CPI, bạn thực sự đang so sánh CPI và chỉ số giảm phát GDP (GDP deflator), còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP, ký hiệu là D GDP. Hai chỉ tiêu này có những điểm giống và khác nhau sau:

Tiêu chí so sánhGiảm phát GDP (GDP Deflator)Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Như nhauHai chỉ tiêu chính để đo lường kinh tế vĩ mô.
Sự khác biệt
Thiên nhiênĐo lường tất cả giá cả của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất.Đo lường giá cả của hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng (không bao gồm giá hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các chính phủ, công ty)
Giá trị được tính toánChỉ dành cho hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nướcTính phí đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ đã mua, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu
Khả năng thay đổiCó một sự thay đổi. Tức là chỉ số này cho phép thay đổi rổ hàng hóa khi các yếu tố cấu thành GDP thay đổi. Được gọi là chỉ mục PaascheẢnh hưởng cố định. Tức là nó được tính bằng giỏ hàng cố định. Được gọi là chỉ số Laspeyres
NghĩaGiảm xu hướng tăng giá sinh hoạtĐo lường chi phí sinh hoạt.

Kết luận

Gdp là gì? GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra ở một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định. GDP thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Thông tin thêm

GDP Là Gì? Vai Trò Và Ý Nghĩa Của Chỉ Số GDP Với Kinh Tế

Để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, người ta thường sử dụng chỉ số GDP. Cho nên Gdp là gì? GDP có nghĩa là gì và nó được tính như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về GDP trong bài viết sau.

Gdp là gì?

GDP là gì
Chỉ số GDP

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Gross Internal Product”, trong tiếng Việt có nghĩa là “tổng sản phẩm quốc nội”. Hay nói một cách cụ thể hơn, GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong ranh giới địa lý của một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định có thể là 1 quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm. năm.

GDP là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng, thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ phát triển của một quốc gia.

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người là chỉ tiêu thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh bình quân trên đầu người của một quốc gia trong năm. GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của cô dâu ở quốc gia đó.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia đó chia cho tổng dân số của quốc gia đó tại thời điểm đó.

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa tiếng Anh là Nominal Gross Internal Product có nghĩa là GDP theo giá thị trường hiện tại. GDP danh nghĩa sẽ phản ánh sự thay đổi giá cả do lạm phát và tốc độ tăng giá của nền kinh tế. Nếu tất cả các mức giá tăng hoặc giữ nguyên, GDP danh nghĩa sẽ lớn hơn.

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế tiếng Anh là Real Gross Internal Product (hay GDP thực), được hiểu là thước đo tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của quốc gia được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Nếu lạm phát dương, GDP thực tế sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa vì công thức tính GDP thực tế = GDP danh nghĩa / GDP giảm phát.

GDP xanh là gì?

GDP xanh - Green GDP là GDP còn lại sau khi trừ đi một phần chi phí để phục hồi môi trường do kết quả của quá trình tái sản xuất. GDP xanh = GDP - tất cả các chi phí tái tạo môi trường trong chu kỳ sản xuất.

Chỉ số GDP có ý nghĩa gì đối với một quốc gia

Chỉ số GDP có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế đất nước như sau:

 • GDP là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, thể hiện sự thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ theo thời gian.
 • GDP bình quân đầu người sẽ thể hiện mức thu nhập bình quân của người dân cũng như chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân mỗi quốc gia.
 • GDP giảm sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát và giá cả đình trệ, thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chỉ số GDP cũng có một số hạn chế, đó là:

 • Không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất hàng hóa và chất lượng hàng hóa.
 • Không thể đo lường chính xác sự phát triển kinh tế của một quốc gia hay chất lượng cuộc sống của người dân.
 • Chỉ sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới được xem xét, bỏ qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp
 • Nó không tính đến các hoạt động tự cung tự cấp trong nước, không định lượng giá trị của các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP

Ba yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP là:

 • Dân số: GDP và dân số có mối quan hệ tương hỗ, dựa vào dân số để tính GDP bình quân đầu người. Dân số là lực lượng lao động tạo ra vật chất và cũng là đối tượng tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ.
 • FDI: Chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ảnh hưởng đến chỉ số GDP. Các hình thức đầu tư dài hạn của nước ngoài bao gồm tiền, nguyên vật liệu, cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất, v.v.
 • Lạm phát: Lạm phát là sự mất giá trị của đồng tiền, giá cả leo thang, tăng liên tục theo thời gian. Lạm phát quá mức sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, nhưng lại bị nhầm là tăng GDP.

Cách tính Chỉ số GDP

GDP là gì
Cách tính chỉ số GDP

Có 3 cách để tính chỉ số GDP đó là:

 • Tính tổng chỉ tiêu.
 • Tính theo thu nhập.
 • Tính theo phương thức sản xuất.

Tính GDP theo phương pháp chỉ số (Chỉ số tổng)

Công thức

Tính GDP theo chỉ tiêu tổng là phương pháp chính xác nhất với công thức sau:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

 • C là chỉ số hộ gia đình: bao gồm các chỉ tiêu về sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.
 • G là chỉ số của chính phủ: tổng chi tiêu cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an ninh, giao thông, v.v.
 • I là tổng mức đầu tư: các khoản chi của doanh nghiệp bao gồm thiết bị, nhà xưởng
 • NX là cán cân thương mại: xuất khẩu ròng của nền kinh tế. NX = X (xuất) - M (nhập).

Ví dụ

Ví dụ: Nền kinh tế giản đơn bao gồm: hộ gia đình (H), chủ xưởng bột (M) và chủ tiệm bánh (B). H mua bánh mì từ B với giá 100 và bột mì từ M với giá 10 (là chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của M với giá 40 để làm bánh mì.

Giả sử rằng M không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và M đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ H; B đã trả cho H những số tiền sau: 30 cho chi phí lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Tương tự, M đã trả cho H số tiền sau: 40 tiền thuê lao động và 10 tiền thuê vốn.

Từ thông tin trên, GDP theo phương pháp chi tiêu sẽ được tính như sau:

GDP = C + G + I + NX (vì chỉ có chi tiêu hộ gia đình nên I = 0, G = 0, NX = 0) => GDP = 10 + 100 = 110

Tính GDP theo phương pháp chi phí (Dựa trên thu nhập)

Công thức

Công thức tính thu nhập là:

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó:

 • W là tiền lương.
 • Tôi là lợi nhuận.
 • Pr là lợi nhuận.
 • R là tiền thuê.
 • Ti là một loại thuế gián thu (một loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản, mà đánh gián tiếp thông qua giá hàng hóa và dịch vụ).
 • De là hao mòn (hao mòn) của tài sản cố định.

Ví dụ

Ví dụ: Nền kinh tế giản đơn bao gồm các hộ gia đình (K), chủ xưởng bột (A) và chủ tiệm bánh (B). K mua bánh mì từ B với giá 200 và bột mì từ A với giá 20 (như chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của A với giá 50 để làm bánh mì.

Giả sử A không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và A đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ K; B đã trả K số tiền bao gồm: 40 cho chi phí lao động và 40 cho dịch vụ vốn. Và A đã trả cho K các khoản sau gồm: 50 tiền thuê nhân công và 20 tiền thuê vốn.

Áp dụng công thức tính GDP theo phương pháp chi phí (tính theo thu nhập), thay vì xem ai mua sản phẩm, bạn có thể tìm xem ai được trả tiền để làm ra sản phẩm đó. Như sau:

TênChi phí thuê nhân côngDịch vụ vốnHộ gia đình (K) nhận được
TẨY404080
Một502070
Tổng số tiền K nhận được để sản xuất150

Vậy: GDP = (40 + 50) + (40 + 20) = 150

Tính GDP theo phương thức sản xuất

Công thức

Công thức tính GDP theo phương pháp sản xuất là:

GDP = Giá trị gia tăng + Thuế nhập khẩu

hoặc

GDP = Giá trị sản xuất - chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị gia tăng có thể là thu nhập của người sản xuất, tiền lương, tiền bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư, các khoản thu nhập khác ...

Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm các hộ gia đình (C), thợ làm bánh (B) và chủ nhà máy bột mì (A). C mua bánh mì từ B với giá 100 và bột mì từ A với giá 10 (như chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của A với giá 40 để làm bánh mì.

Giả sử A không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và A đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ C; B đã trả cho C số tiền bao gồm: 30 cho chi phí lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Và A đã trả cho C số tiền sau: 40 tiền thuê lao động và 10 tiền thuê vốn.

Trên thực tế, không phải tất cả các giao dịch thị trường đều được tính vào GDP. Vì nếu bạn làm vậy, cùng một sản phẩm sẽ được tính nhiều lần.

Vì vậy, để có chỉ số GDP chính xác, bạn phải phân biệt hàng hóa trung gian với hàng hóa mua vào để làm đầu vào sản xuất một sản phẩm khác và chỉ sử dụng một lần trong quá trình sản xuất.

Tại thời điểm này, chúng tôi có:

 • B mua bột của A với giá 40 và bán cho C với giá 100, bây giờ B được 60
 • C được A trả 40 cho lao động và 10 cho vốn, như vậy C kiếm được 50.

=> GDP = giá trị gia tăng + thuế nhập khẩu = (10 + 40) + (100 - 40) = 110

Sự khác biệt giữa GDP và GNP

GDP là gì
So sánh GDP và GNP

GDP và GNP đều giống nhau, đều là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia trong một thời gian nhất định.

Sự khác biệt giữa GDP và GNP được:

Tiêu chuẩnChỉ số GDPGNP. Mục lục
Ý tưởngGDP là tổng giá trị của tất cả hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, v.v. trong một quốc gia trong vòng một năm. GDP càng cao thì nền kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại.GNP - Tổng sản phẩm quốc dân là tổng sản phẩm quốc dân, dùng để chỉ tổng giá trị bằng tiền của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi tất cả công dân của một quốc gia trong một năm. GNP đo lường sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
Công thức tínhGDP = C + I + G + NXGNP = C + I + G + (X - M) + NR
Thiên nhiên- Chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước)

- Chỉ số GDP là tổng giá trị do các thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ quốc gia tạo ra trong năm.

- Các thành phần kinh tế đóng góp vào chỉ số GDP bao gồm các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại quốc gia đó.

- GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước).

GNP là tổng giá trị do công dân của quốc gia đó sản xuất ra trong một năm. Công dân của quốc gia đó có thể tạo ra các giá trị cả bên trong và bên ngoài của quốc gia đó.

Ghi chú:

 • C = Chi phí tiêu dùng cá nhân
 • I = Tổng đầu tư cá nhân
 • G = Chi phí chính phủ
 • NX = "xuất khẩu ròng" của nền kinh tế
 • X = Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • M = Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • NR = Thu nhập ròng từ hàng hóa và dịch vụ đầu tư ra nước ngoài (thu nhập ròng)

xem thêm: học chỉ mục ROA gì?

So sánh GDP và CPI

Khi bạn so sánh GDP và CPI, bạn thực sự đang so sánh CPI và chỉ số giảm phát GDP (GDP deflator), còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP, ký hiệu là D GDP. Hai chỉ tiêu này có những điểm giống và khác nhau sau:

Tiêu chí so sánhGiảm phát GDP (GDP Deflator)Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Như nhauHai chỉ tiêu chính để đo lường kinh tế vĩ mô.
Sự khác biệt
Thiên nhiênĐo lường tất cả giá cả của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất.Đo lường giá cả của hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng (không bao gồm giá hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các chính phủ, công ty)
Giá trị được tính toánChỉ dành cho hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nướcTính phí đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ đã mua, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu
Khả năng thay đổiCó một sự thay đổi. Tức là chỉ số này cho phép thay đổi rổ hàng hóa khi các yếu tố cấu thành GDP thay đổi. Được gọi là chỉ mục PaascheẢnh hưởng cố định. Tức là nó được tính bằng giỏ hàng cố định. Được gọi là chỉ số Laspeyres
NghĩaGiảm xu hướng tăng giá sinh hoạtĐo lường chi phí sinh hoạt.

Kết luận

Gdp là gì? GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra ở một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định. GDP thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, người ta thường sử dụng chỉ số GDP. Cho nên Gdp là gì? GDP có nghĩa là gì và nó được tính như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về GDP trong bài viết sau.

Gdp là gì?

GDP là gì
Chỉ số GDP

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Gross Internal Product”, trong tiếng Việt có nghĩa là “tổng sản phẩm quốc nội”. Hay nói một cách cụ thể hơn, GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong ranh giới địa lý của một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định có thể là 1 quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm. năm.

GDP là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng, thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ phát triển của một quốc gia.

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người là chỉ tiêu thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh bình quân trên đầu người của một quốc gia trong năm. GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của cô dâu ở quốc gia đó.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia đó chia cho tổng dân số của quốc gia đó tại thời điểm đó.

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa tiếng Anh là Nominal Gross Internal Product có nghĩa là GDP theo giá thị trường hiện tại. GDP danh nghĩa sẽ phản ánh sự thay đổi giá cả do lạm phát và tốc độ tăng giá của nền kinh tế. Nếu tất cả các mức giá tăng hoặc giữ nguyên, GDP danh nghĩa sẽ lớn hơn.

GDP thực tế là gì?

GDP thực tế tiếng Anh là Real Gross Internal Product (hay GDP thực), được hiểu là thước đo tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của quốc gia được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Nếu lạm phát dương, GDP thực tế sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa vì công thức tính GDP thực tế = GDP danh nghĩa / GDP giảm phát.

GDP xanh là gì?

GDP xanh – Green GDP là GDP còn lại sau khi trừ đi một phần chi phí để phục hồi môi trường do kết quả của quá trình tái sản xuất. GDP xanh = GDP – tất cả các chi phí tái tạo môi trường trong chu kỳ sản xuất.

Chỉ số GDP có ý nghĩa gì đối với một quốc gia

Chỉ số GDP có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế đất nước như sau:

 • GDP là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, thể hiện sự thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ theo thời gian.
 • GDP bình quân đầu người sẽ thể hiện mức thu nhập bình quân của người dân cũng như chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân mỗi quốc gia.
 • GDP giảm sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát và giá cả đình trệ, thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chỉ số GDP cũng có một số hạn chế, đó là:

 • Không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất hàng hóa và chất lượng hàng hóa.
 • Không thể đo lường chính xác sự phát triển kinh tế của một quốc gia hay chất lượng cuộc sống của người dân.
 • Chỉ sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới được xem xét, bỏ qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp
 • Nó không tính đến các hoạt động tự cung tự cấp trong nước, không định lượng giá trị của các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP

Ba yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số GDP là:

 • Dân số: GDP và dân số có mối quan hệ tương hỗ, dựa vào dân số để tính GDP bình quân đầu người. Dân số là lực lượng lao động tạo ra vật chất và cũng là đối tượng tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ.
 • FDI: Chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ảnh hưởng đến chỉ số GDP. Các hình thức đầu tư dài hạn của nước ngoài bao gồm tiền, nguyên vật liệu, cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất, v.v.
 • Lạm phát: Lạm phát là sự mất giá trị của đồng tiền, giá cả leo thang, tăng liên tục theo thời gian. Lạm phát quá mức sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, nhưng lại bị nhầm là tăng GDP.

Cách tính Chỉ số GDP

GDP là gì
Cách tính chỉ số GDP

Có 3 cách để tính chỉ số GDP đó là:

 • Tính tổng chỉ tiêu.
 • Tính theo thu nhập.
 • Tính theo phương thức sản xuất.

Tính GDP theo phương pháp chỉ số (Chỉ số tổng)

Công thức

Tính GDP theo chỉ tiêu tổng là phương pháp chính xác nhất với công thức sau:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

 • C là chỉ số hộ gia đình: bao gồm các chỉ tiêu về sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.
 • G là chỉ số của chính phủ: tổng chi tiêu cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an ninh, giao thông, v.v.
 • I là tổng mức đầu tư: các khoản chi của doanh nghiệp bao gồm thiết bị, nhà xưởng
 • NX là cán cân thương mại: xuất khẩu ròng của nền kinh tế. NX = X (xuất) – M (nhập).

Ví dụ

Ví dụ: Nền kinh tế giản đơn bao gồm: hộ gia đình (H), chủ xưởng bột (M) và chủ tiệm bánh (B). H mua bánh mì từ B với giá 100 và bột mì từ M với giá 10 (là chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của M với giá 40 để làm bánh mì.

Giả sử rằng M không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và M đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ H; B đã trả cho H những số tiền sau: 30 cho chi phí lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Tương tự, M đã trả cho H số tiền sau: 40 tiền thuê lao động và 10 tiền thuê vốn.

Từ thông tin trên, GDP theo phương pháp chi tiêu sẽ được tính như sau:

GDP = C + G + I + NX (vì chỉ có chi tiêu hộ gia đình nên I = 0, G = 0, NX = 0) => GDP = 10 + 100 = 110

Tính GDP theo phương pháp chi phí (Dựa trên thu nhập)

Công thức

Công thức tính thu nhập là:

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó:

 • W là tiền lương.
 • Tôi là lợi nhuận.
 • Pr là lợi nhuận.
 • R là tiền thuê.
 • Ti là một loại thuế gián thu (một loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản, mà đánh gián tiếp thông qua giá hàng hóa và dịch vụ).
 • De là hao mòn (hao mòn) của tài sản cố định.

Ví dụ

Ví dụ: Nền kinh tế giản đơn bao gồm các hộ gia đình (K), chủ xưởng bột (A) và chủ tiệm bánh (B). K mua bánh mì từ B với giá 200 và bột mì từ A với giá 20 (như chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của A với giá 50 để làm bánh mì.

Giả sử A không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và A đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ K; B đã trả K số tiền bao gồm: 40 cho chi phí lao động và 40 cho dịch vụ vốn. Và A đã trả cho K các khoản sau gồm: 50 tiền thuê nhân công và 20 tiền thuê vốn.

Áp dụng công thức tính GDP theo phương pháp chi phí (tính theo thu nhập), thay vì xem ai mua sản phẩm, bạn có thể tìm xem ai được trả tiền để làm ra sản phẩm đó. Như sau:

TênChi phí thuê nhân côngDịch vụ vốnHộ gia đình (K) nhận được
TẨY404080
Một502070
Tổng số tiền K nhận được để sản xuất150

Vậy: GDP = (40 + 50) + (40 + 20) = 150

Tính GDP theo phương thức sản xuất

Công thức

Công thức tính GDP theo phương pháp sản xuất là:

GDP = Giá trị gia tăng + Thuế nhập khẩu

hoặc

GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị gia tăng có thể là thu nhập của người sản xuất, tiền lương, tiền bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư, các khoản thu nhập khác …

Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm các hộ gia đình (C), thợ làm bánh (B) và chủ nhà máy bột mì (A). C mua bánh mì từ B với giá 100 và bột mì từ A với giá 10 (như chi phí cho sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì của A với giá 40 để làm bánh mì.

Giả sử A không sử dụng sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và A đều nhận được dịch vụ lao động và vốn từ C; B đã trả cho C số tiền bao gồm: 30 cho chi phí lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Và A đã trả cho C số tiền sau: 40 tiền thuê lao động và 10 tiền thuê vốn.

Trên thực tế, không phải tất cả các giao dịch thị trường đều được tính vào GDP. Vì nếu bạn làm vậy, cùng một sản phẩm sẽ được tính nhiều lần.

Vì vậy, để có chỉ số GDP chính xác, bạn phải phân biệt hàng hóa trung gian với hàng hóa mua vào để làm đầu vào sản xuất một sản phẩm khác và chỉ sử dụng một lần trong quá trình sản xuất.

Tại thời điểm này, chúng tôi có:

 • B mua bột của A với giá 40 và bán cho C với giá 100, bây giờ B được 60
 • C được A trả 40 cho lao động và 10 cho vốn, như vậy C kiếm được 50.

=> GDP = giá trị gia tăng + thuế nhập khẩu = (10 + 40) + (100 – 40) = 110

Sự khác biệt giữa GDP và GNP

GDP là gì
So sánh GDP và GNP

GDP và GNP đều giống nhau, đều là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia trong một thời gian nhất định.

Sự khác biệt giữa GDP và GNP được:

Tiêu chuẩnChỉ số GDPGNP. Mục lục
Ý tưởngGDP là tổng giá trị của tất cả hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, v.v. trong một quốc gia trong vòng một năm. GDP càng cao thì nền kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại.GNP – Tổng sản phẩm quốc dân là tổng sản phẩm quốc dân, dùng để chỉ tổng giá trị bằng tiền của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi tất cả công dân của một quốc gia trong một năm. GNP đo lường sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
Công thức tínhGDP = C + I + G + NXGNP = C + I + G + (X – M) + NR
Thiên nhiên– Chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước)

– Chỉ số GDP là tổng giá trị do các thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ quốc gia tạo ra trong năm.

– Các thành phần kinh tế đóng góp vào chỉ số GDP bao gồm các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại quốc gia đó.

– GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước).

GNP là tổng giá trị do công dân của quốc gia đó sản xuất ra trong một năm. Công dân của quốc gia đó có thể tạo ra các giá trị cả bên trong và bên ngoài của quốc gia đó.

Ghi chú:

 • C = Chi phí tiêu dùng cá nhân
 • I = Tổng đầu tư cá nhân
 • G = Chi phí chính phủ
 • NX = “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế
 • X = Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • M = Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • NR = Thu nhập ròng từ hàng hóa và dịch vụ đầu tư ra nước ngoài (thu nhập ròng)

xem thêm: học chỉ mục ROA gì?

So sánh GDP và CPI

Khi bạn so sánh GDP và CPI, bạn thực sự đang so sánh CPI và chỉ số giảm phát GDP (GDP deflator), còn được gọi là chỉ số giảm phát GDP, ký hiệu là D GDP. Hai chỉ tiêu này có những điểm giống và khác nhau sau:

Tiêu chí so sánhGiảm phát GDP (GDP Deflator)Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Như nhauHai chỉ tiêu chính để đo lường kinh tế vĩ mô.
Sự khác biệt
Thiên nhiênĐo lường tất cả giá cả của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất.Đo lường giá cả của hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng (không bao gồm giá hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các chính phủ, công ty)
Giá trị được tính toánChỉ dành cho hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nướcTính phí đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ đã mua, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu
Khả năng thay đổiCó một sự thay đổi. Tức là chỉ số này cho phép thay đổi rổ hàng hóa khi các yếu tố cấu thành GDP thay đổi. Được gọi là chỉ mục PaascheẢnh hưởng cố định. Tức là nó được tính bằng giỏ hàng cố định. Được gọi là chỉ số Laspeyres
NghĩaGiảm xu hướng tăng giá sinh hoạtĐo lường chi phí sinh hoạt.

Kết luận

Gdp là gì? GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra ở một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định. GDP thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

[rule_3_plain]

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

[rule_1_plain]

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

[rule_2_plain]

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

[rule_2_plain]

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

[rule_3_plain]

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#GDP #Là #Gì #Vai #Tro #Và #Nghĩa #Của #Chỉ #Số #GDP #Với #Kinh #Tế

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất