Gần 55.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý trong 4 tháng đầu năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Gần 55.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý trong 4 tháng đầu năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số nợ xấu đã xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số nợ xấu đã xử lý).

(Hình minh họa: TTXVN).

Theo báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2021 đến nay. , toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 216.700 tỷ đồng nợ xấu.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số dư nợ xấu cần xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng), chiếm 43% tổng số nợ xấu đã xử lý; trích lập dự phòng rủi ro khoảng 14.200 tỷ đồng, chiếm 25,9% và bán nợ cho VAMC 11.400 tỷ đồng, chiếm 20,9%.

Về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2017, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, đạt bình quân khoảng 5.670 tỷ đồng / tháng, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu tại thời điểm trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (bình quân từ năm 2012 – 2017, hệ thống các tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 3.250 tỷ đồng / tháng)

Ngoài ra, xử lý nợ xấu trên bảng cân đối kế toán theo Nghị quyết 42 xác định chủ yếu thông qua hình thức khách hàng trả nợ 148.000 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng số nợ xấu mà Nghị quyết 42 xử lý (bình quân). trung bình từ 2012-2017 chỉ khoảng 22,8%). Trong đó, riêng năm 2021 đã xử lý 48.300 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo, Thống đốc cho biết, nguy cơ nợ xấu tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ trước mắt là hết sức cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro nợ xấu. rủi ro thanh khoản trong trung hạn.

Việc cung ứng vốn cho nền kinh tế (nhất là vốn trung và dài hạn) vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng trong khi nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro về kỳ hạn và thanh khoản. cho hệ thống tín dụng.

Việc phát mại, bán tài sản để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do thị trường thanh lý tài sản đảm bảo bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra, có những khách hàng lợi dụng tình hình dịch bệnh để chậm trả nợ, giao tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng khiến quá trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo càng khó khăn hơn.

Vì vậy, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và giảm thiểu nợ xấu mới phát sinh.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tạo cơ sở thúc đẩy việc xử lý nợ xấu hiệu quả.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Nghị quyết 42 trên thực tế sau khi được Quốc hội cho phép gia hạn. ứng dụng của Nghị quyết.

Tín dụng vào bất động sản sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới

Các ứng dụng bất động sản của Tío sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới

02-06-2022

Cần kéo dài thời gian giải quyết nợ khó đòi.

02-06-2022

Hậu quả của việc kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Phương Nga


Thông tin thêm

Gần 55.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý trong 4 tháng đầu năm 2022

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số nợ xấu đã xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số nợ xấu đã xử lý).

(Hình minh họa: TTXVN).

Theo báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2021 đến nay. , toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 216.700 tỷ đồng nợ xấu.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số dư nợ xấu cần xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng), chiếm 43% tổng số nợ xấu đã xử lý; trích lập dự phòng rủi ro khoảng 14.200 tỷ đồng, chiếm 25,9% và bán nợ cho VAMC 11.400 tỷ đồng, chiếm 20,9%.

Về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2017, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, đạt bình quân khoảng 5.670 tỷ đồng / tháng, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu tại thời điểm trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (bình quân từ năm 2012 - 2017, hệ thống các tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 3.250 tỷ đồng / tháng)

Ngoài ra, xử lý nợ xấu trên bảng cân đối kế toán theo Nghị quyết 42 xác định chủ yếu thông qua hình thức khách hàng trả nợ 148.000 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng số nợ xấu mà Nghị quyết 42 xử lý (bình quân). trung bình từ 2012-2017 chỉ khoảng 22,8%). Trong đó, riêng năm 2021 đã xử lý 48.300 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo, Thống đốc cho biết, nguy cơ nợ xấu tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ trước mắt là hết sức cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro nợ xấu. rủi ro thanh khoản trong trung hạn.

Việc cung ứng vốn cho nền kinh tế (nhất là vốn trung và dài hạn) vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng trong khi nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro về kỳ hạn và thanh khoản. cho hệ thống tín dụng.

Việc phát mại, bán tài sản để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do thị trường thanh lý tài sản đảm bảo bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra, có những khách hàng lợi dụng tình hình dịch bệnh để chậm trả nợ, giao tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng khiến quá trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo càng khó khăn hơn.

Vì vậy, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và giảm thiểu nợ xấu mới phát sinh.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tạo cơ sở thúc đẩy việc xử lý nợ xấu hiệu quả.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Nghị quyết 42 trên thực tế sau khi được Quốc hội cho phép gia hạn. ứng dụng của Nghị quyết.

Tín dụng vào bất động sản sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới

Các ứng dụng bất động sản của Tío sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới

02-06-2022

Cần kéo dài thời gian giải quyết nợ khó đòi.

02-06-2022

Hậu quả của việc kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Phương Nga


Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số nợ xấu đã xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số nợ xấu đã xử lý).

(Hình minh họa: TTXVN).

Theo báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2021 đến nay. , toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 216.700 tỷ đồng nợ xấu.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số dư nợ xấu cần xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng), chiếm 43% tổng số nợ xấu đã xử lý; trích lập dự phòng rủi ro khoảng 14.200 tỷ đồng, chiếm 25,9% và bán nợ cho VAMC 11.400 tỷ đồng, chiếm 20,9%.

Về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2017, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, đạt bình quân khoảng 5.670 tỷ đồng / tháng, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu tại thời điểm trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (bình quân từ năm 2012 – 2017, hệ thống các tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 3.250 tỷ đồng / tháng)

Ngoài ra, xử lý nợ xấu trên bảng cân đối kế toán theo Nghị quyết 42 xác định chủ yếu thông qua hình thức khách hàng trả nợ 148.000 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng số nợ xấu mà Nghị quyết 42 xử lý (bình quân). trung bình từ 2012-2017 chỉ khoảng 22,8%). Trong đó, riêng năm 2021 đã xử lý 48.300 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo, Thống đốc cho biết, nguy cơ nợ xấu tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ trước mắt là hết sức cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro nợ xấu. rủi ro thanh khoản trong trung hạn.

Việc cung ứng vốn cho nền kinh tế (nhất là vốn trung và dài hạn) vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng trong khi nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro về kỳ hạn và thanh khoản. cho hệ thống tín dụng.

Việc phát mại, bán tài sản để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do thị trường thanh lý tài sản đảm bảo bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra, có những khách hàng lợi dụng tình hình dịch bệnh để chậm trả nợ, giao tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng khiến quá trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo càng khó khăn hơn.

Vì vậy, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và giảm thiểu nợ xấu mới phát sinh.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tạo cơ sở thúc đẩy việc xử lý nợ xấu hiệu quả.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Nghị quyết 42 trên thực tế sau khi được Quốc hội cho phép gia hạn. ứng dụng của Nghị quyết.

Tín dụng vào bất động sản sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới

Các ứng dụng bất động sản của Tío sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới

02-06-2022

Cần kéo dài thời gian giải quyết nợ khó đòi.

02-06-2022

Hậu quả của việc kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Phương Nga

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

Trong 4 tháng đầu 2022, tổng số dư nợ xấu được xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, phần lớn là khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nợ xấu được xử lý).

 (Ảnh minh họa: TTXVN).

Theo báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết từ năm 2021 đến nay, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 216.700 tỷ đồng nợ xấu.
Trong 4 tháng đầu 2022, tổng số dư nợ xấu được xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, phần lớn là khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng), chiếm 43% tổng nợ xấu được xử lý; sử dụng dự phòng rủi ro khoảng 14.200 tỷ đồng, chiếm 25,9% và bán nợ cho VAMC 11.400 tỷ đồng chiếm 20,9%.
Liên quan đến công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42, đạt trung bình khoảng 5.670 tỷ đồng/tháng, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu tại thời điểm trước khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực (trung bình từ năm 2012 – 2017, hệ thống các TCTD xử lý được khoảng 3.250 tỷ đồng/tháng)
Bên cạnh đó, xử lý nợ xấu nội bảng xác định theo Nghị quyết số 42 chủ yếu thông qua hình thức khách hàng trả nợ là 148.000 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đã xử lý (trung bình từ 2012-2017 chỉ khoảng 22,8%). Trong đó, riêng năm 2021, đã xử lý được 48.300 tỷ đồng.
Cũng tại báo cáo, Thống đốc cho biết nguy cơ nợ xấu tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ trước mắt là hết sức cần thiết nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và người dân nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu gia tăng và rủi ro thanh khoản trong trung hạn.
Việc cung ứng vốn cho nền kinh tế (đặc biệt vốn trung, dài hạn) vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng trong khi nguồn vốn ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản cho hệ thống TCTD.
Việc bán, phát mại tài sản để xử lý nợ xấu của các TCTD gặp nhiều khó khăn do thị trường thanh lý tài sản đảm bảo bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch. Bên cạnh đó, có những khách hàng lợi dụng bối cảnh dịch bệnh để trì hoãn trả nợ, giao tài sản đảm bảo cho các TCTD khiến tiến trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm càng gặp nhiều khó khăn.
Do đó, định hướng trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh.
Đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tạo cơ sở để đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu hiệu quả.
Ngoài ra, NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Nghị quyết 42 trên thực tế sau khi được Quốc hội thông qua gia hạn thời gian áp dụng Nghị quyết.

Tín dụng vào bất động sản sẽ tiếp tục bị kiểm soát chặt trong thời gian tới

02-06-2022

Cần thiết kéo dài thời gian của nghị quyết về xử lý nợ xấu

02-06-2022

Những hệ lụy khi kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gan-55000-ty-dong-no-xau-da-duoc-xu-ly-trong-4-thang-dau-nam-2022-4220226717382851.htm

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

Trong 4 tháng đầu 2022, tổng số dư nợ xấu được xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, phần lớn là khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nợ xấu được xử lý).

 (Ảnh minh họa: TTXVN).

Theo báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết từ năm 2021 đến nay, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 216.700 tỷ đồng nợ xấu.
Trong 4 tháng đầu 2022, tổng số dư nợ xấu được xử lý đạt 54.800 tỷ đồng, phần lớn là khách hàng trả nợ (23.600 tỷ đồng), chiếm 43% tổng nợ xấu được xử lý; sử dụng dự phòng rủi ro khoảng 14.200 tỷ đồng, chiếm 25,9% và bán nợ cho VAMC 11.400 tỷ đồng chiếm 20,9%.
Liên quan đến công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42, đạt trung bình khoảng 5.670 tỷ đồng/tháng, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu tại thời điểm trước khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực (trung bình từ năm 2012 – 2017, hệ thống các TCTD xử lý được khoảng 3.250 tỷ đồng/tháng)
Bên cạnh đó, xử lý nợ xấu nội bảng xác định theo Nghị quyết số 42 chủ yếu thông qua hình thức khách hàng trả nợ là 148.000 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đã xử lý (trung bình từ 2012-2017 chỉ khoảng 22,8%). Trong đó, riêng năm 2021, đã xử lý được 48.300 tỷ đồng.
Cũng tại báo cáo, Thống đốc cho biết nguy cơ nợ xấu tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ trước mắt là hết sức cần thiết nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và người dân nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu gia tăng và rủi ro thanh khoản trong trung hạn.
Việc cung ứng vốn cho nền kinh tế (đặc biệt vốn trung, dài hạn) vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng trong khi nguồn vốn ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản cho hệ thống TCTD.
Việc bán, phát mại tài sản để xử lý nợ xấu của các TCTD gặp nhiều khó khăn do thị trường thanh lý tài sản đảm bảo bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch. Bên cạnh đó, có những khách hàng lợi dụng bối cảnh dịch bệnh để trì hoãn trả nợ, giao tài sản đảm bảo cho các TCTD khiến tiến trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm càng gặp nhiều khó khăn.
Do đó, định hướng trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh.
Đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tạo cơ sở để đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu hiệu quả.
Ngoài ra, NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Nghị quyết 42 trên thực tế sau khi được Quốc hội thông qua gia hạn thời gian áp dụng Nghị quyết.

Tín dụng vào bất động sản sẽ tiếp tục bị kiểm soát chặt trong thời gian tới

02-06-2022

Cần thiết kéo dài thời gian của nghị quyết về xử lý nợ xấu

02-06-2022

Những hệ lụy khi kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gan-55000-ty-dong-no-xau-da-duoc-xu-ly-trong-4-thang-dau-nam-2022-4220226717382851.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Gần #tỷ #đồng #nợ #xấu #đã #được #xử #lý #trong #tháng #đầu #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất