Gần 30 triệu cổ phiếu EIB được 'sang tay' thoả thuận trong 10 ngày đầu tháng 11

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Gần 30 triệu cổ phiếu EIB được 'sang tay' thoả thuận trong 10 ngày đầu tháng 11 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Cổ phiếu EIB liên tục được đổi chủ với khối lượng giao dịch lớn từ cuối tháng 9, trong bối cảnh đại diện SMBC và Thành Công đều rút khỏi HĐQT Eximbank.

Ngày 10/11, khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) lên tới hơn 3,7 triệu đơn vị với giá trị 106,8 tỷ đồng. Từ đầu tháng 11, mã chứng khoán này cũng đã sang tay dưới hình thức thỏa thuận với khối lượng giao dịch lên tới hàng triệu cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 1/11 đến 10/11, hơn 29,8 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương ứng giá trị giao dịch 1.000 tỷ đồng. . Trong đó, hai phiên có khối lượng giao dịch thỏa thuận nhiều nhất là 4/11 và 9/11, với khối lượng lần lượt đạt 9,1 triệu và 8 triệu cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu EIB từ 1/11 đến 10/11.

Trước đó, trong tháng 10, 378 triệu cổ phiếu EIB đã được thực hiện giao dịch thỏa thuận, tương ứng giá trị 14.910 tỷ đồng. Hàng loạt giao dịch thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Thành Công thoái vốn khỏi Eximbank.

Tương tự, trong tuần cuối cùng của tháng 9, cổ phiếu EIB cũng bất ngờ dẫn đầu ngành về khối lượng giao dịch với hơn 102 triệu cổ phiếu được trao tay, chiếm chủ yếu là giao dịch thỏa thuận. Tính chung cả tháng 9, có gần 108,5 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 3.932 tỷ đồng.

Các giao dịch lớn trong tháng 9 của EIB diễn ra sau khi Eximbank được chấp thuận tăng vốn; cùng với đó, đại diện SMBC cũng rút khỏi Hội đồng quản trị ngân hàng.

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã ban hành Nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là 11/11. Số lượng thành viên dự kiến ​​bầu bổ sung sẽ được công bố và công bố trong thông báo tới cổ đông.

Thời gian Eximbank gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung là ngày 16 tháng 11. Việc đề cử sẽ được chấp nhận từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ có văn bản trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận. danh sách nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến ​​tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 1/2023 tại TP.HCM, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là 28/11.

Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trực Đại (Thành viên HĐQT độc lập). ) đã nộp đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị Eximbank vì nhiều lý do. đã nói với cá nhân mình. Đây đều là những nhân sự liên quan đến Tập đoàn Thành Công.

Eximbank dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Eximbank dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Hai thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại “đường đua”

Phương Nga


Thông tin thêm

Gần 30 triệu cổ phiếu EIB được 'sang tay' thoả thuận trong 10 ngày đầu tháng 11

Cổ phiếu EIB liên tục được đổi chủ với khối lượng giao dịch lớn từ cuối tháng 9, trong bối cảnh đại diện SMBC và Thành Công đều rút khỏi HĐQT Eximbank.

Ngày 10/11, khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) lên tới hơn 3,7 triệu đơn vị với giá trị 106,8 tỷ đồng. Từ đầu tháng 11, mã chứng khoán này cũng đã sang tay dưới hình thức thỏa thuận với khối lượng giao dịch lên tới hàng triệu cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 1/11 đến 10/11, hơn 29,8 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương ứng giá trị giao dịch 1.000 tỷ đồng. . Trong đó, hai phiên có khối lượng giao dịch thỏa thuận nhiều nhất là 4/11 và 9/11, với khối lượng lần lượt đạt 9,1 triệu và 8 triệu cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu EIB từ 1/11 đến 10/11.

Trước đó, trong tháng 10, 378 triệu cổ phiếu EIB đã được thực hiện giao dịch thỏa thuận, tương ứng giá trị 14.910 tỷ đồng. Hàng loạt giao dịch thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Thành Công thoái vốn khỏi Eximbank.

Tương tự, trong tuần cuối cùng của tháng 9, cổ phiếu EIB cũng bất ngờ dẫn đầu ngành về khối lượng giao dịch với hơn 102 triệu cổ phiếu được trao tay, chiếm chủ yếu là giao dịch thỏa thuận. Tính chung cả tháng 9, có gần 108,5 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 3.932 tỷ đồng.

Các giao dịch lớn trong tháng 9 của EIB diễn ra sau khi Eximbank được chấp thuận tăng vốn; cùng với đó, đại diện SMBC cũng rút khỏi Hội đồng quản trị ngân hàng.

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã ban hành Nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là 11/11. Số lượng thành viên dự kiến ​​bầu bổ sung sẽ được công bố và công bố trong thông báo tới cổ đông.

Thời gian Eximbank gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung là ngày 16 tháng 11. Việc đề cử sẽ được chấp nhận từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ có văn bản trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận. danh sách nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến ​​tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 1/2023 tại TP.HCM, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là 28/11.

Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trực Đại (Thành viên HĐQT độc lập). ) đã nộp đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị Eximbank vì nhiều lý do. đã nói với cá nhân mình. Đây đều là những nhân sự liên quan đến Tập đoàn Thành Công.

Eximbank dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Eximbank dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Hai thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại "đường đua"

Phương Nga


Cổ phiếu EIB liên tục được đổi chủ với khối lượng giao dịch lớn từ cuối tháng 9, trong bối cảnh đại diện SMBC và Thành Công đều rút khỏi HĐQT Eximbank.

Ngày 10/11, khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) lên tới hơn 3,7 triệu đơn vị với giá trị 106,8 tỷ đồng. Từ đầu tháng 11, mã chứng khoán này cũng đã sang tay dưới hình thức thỏa thuận với khối lượng giao dịch lên tới hàng triệu cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 1/11 đến 10/11, hơn 29,8 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương ứng giá trị giao dịch 1.000 tỷ đồng. . Trong đó, hai phiên có khối lượng giao dịch thỏa thuận nhiều nhất là 4/11 và 9/11, với khối lượng lần lượt đạt 9,1 triệu và 8 triệu cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu EIB từ 1/11 đến 10/11.

Trước đó, trong tháng 10, 378 triệu cổ phiếu EIB đã được thực hiện giao dịch thỏa thuận, tương ứng giá trị 14.910 tỷ đồng. Hàng loạt giao dịch thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Thành Công thoái vốn khỏi Eximbank.

Tương tự, trong tuần cuối cùng của tháng 9, cổ phiếu EIB cũng bất ngờ dẫn đầu ngành về khối lượng giao dịch với hơn 102 triệu cổ phiếu được trao tay, chiếm chủ yếu là giao dịch thỏa thuận. Tính chung cả tháng 9, có gần 108,5 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 3.932 tỷ đồng.

Các giao dịch lớn trong tháng 9 của EIB diễn ra sau khi Eximbank được chấp thuận tăng vốn; cùng với đó, đại diện SMBC cũng rút khỏi Hội đồng quản trị ngân hàng.

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã ban hành Nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là 11/11. Số lượng thành viên dự kiến ​​bầu bổ sung sẽ được công bố và công bố trong thông báo tới cổ đông.

Thời gian Eximbank gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung là ngày 16 tháng 11. Việc đề cử sẽ được chấp nhận từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ có văn bản trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận. danh sách nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến ​​tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 1/2023 tại TP.HCM, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là 28/11.

Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trực Đại (Thành viên HĐQT độc lập). ) đã nộp đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị Eximbank vì nhiều lý do. đã nói với cá nhân mình. Đây đều là những nhân sự liên quan đến Tập đoàn Thành Công.

Eximbank dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Eximbank dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Hai thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại “đường đua”

Phương Nga

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

[rule_3_plain]

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

Cổ phiếu EIB liên tục được sang tay thoả thuận với khối lượng giao dịch lớn kể từ cuối tháng 9 đến nay trong bối cảnh đại diện SMBC và nhóm Thành Công đều rút khỏi HĐQT Eximbank.

Ngày 10/11, khối lượng giao dịch thoả thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) lên đến hơn 3,7 triệu đơn vị với giá trị 106,8 tỷ đồng. Kể từ đầu tháng 11, mã cổ phiếu này cũng được sang tay theo hình thức thoả thuận với khối lượng giao dịch lên tới hàng triệu mã.
Cụ thể, từ 1/11-10/11, có hơn 29,8 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương đương với giá trị giao dịch là 1.000 tỷ đồng . Trong đó, hai phiên giao dịch có lượng giao dịch thoả thuận cao nhất là 4/11 và 9/11 với khối lượng lần lượt đạt 9,1 triệu và 8 triệu cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu EIB từ 1/11-10/11.

Trước đó, trong tháng 10, có tới 378 triệu cổ phiếu EIB đã được giao dịch thỏa thuận, tương đương với giá trị là 14.910 tỷ đồng. Loạt giao dịch thoả thuận diễn ra trong bối cảnh nhóm Thành Công thoái vốn khỏi Eximbank.
Tương tự, trong tuần cuối tháng 9, cổ phiếu EIB cũng bất ngờ dẫn đầu toàn ngành về khối lượng giao dịch với hơn 102 triệu đơn vị được trao tay, chiếm chủ yếu trong đó là các giao dịch thỏa thuận. Tính chung cả tháng 9, gần 108,5  triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương đương với giá trị giao dịch gần 3.932 tỷ đồng.
Các giao dịch lớn trong tháng 9 của EIB diễn ra sau khi Eximbank được chấp thuận tăng vốn; cùng với đó, đại diện SMBC cũng đã rút khỏi HĐQT của ngân hàng.
Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là ngày 11/11. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố thông tin tại thông báo gửi cổ đông.
Thời gian Eximbank gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung là ngày 16/11. Thời gian nhận hồ sơ đề cử từ ngày 30/11-2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.
Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 1/2023 tại TP HCM, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 28/11.
Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập) có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân kể. Đây đều là hai nhân sự có liên quan tới Tập đoàn Thành Công. 

Eximbank dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT sau khi nhóm Thành Công thoái vốn

26-10-2022

Hai thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm

25-10-2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại ‘đường đua’

Phương Nga

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/gan-30-trieu-co-phieu-eib-duoc-sang-tay-thoa-thuan-trong-10-ngay-dau-thang-11-422022111111513438.htm

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

[rule_2_plain]

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

[rule_2_plain]

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

[rule_3_plain]

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

Cổ phiếu EIB liên tục được sang tay thoả thuận với khối lượng giao dịch lớn kể từ cuối tháng 9 đến nay trong bối cảnh đại diện SMBC và nhóm Thành Công đều rút khỏi HĐQT Eximbank.

Ngày 10/11, khối lượng giao dịch thoả thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) lên đến hơn 3,7 triệu đơn vị với giá trị 106,8 tỷ đồng. Kể từ đầu tháng 11, mã cổ phiếu này cũng được sang tay theo hình thức thoả thuận với khối lượng giao dịch lên tới hàng triệu mã.
Cụ thể, từ 1/11-10/11, có hơn 29,8 triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương đương với giá trị giao dịch là 1.000 tỷ đồng . Trong đó, hai phiên giao dịch có lượng giao dịch thoả thuận cao nhất là 4/11 và 9/11 với khối lượng lần lượt đạt 9,1 triệu và 8 triệu cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu EIB từ 1/11-10/11.

Trước đó, trong tháng 10, có tới 378 triệu cổ phiếu EIB đã được giao dịch thỏa thuận, tương đương với giá trị là 14.910 tỷ đồng. Loạt giao dịch thoả thuận diễn ra trong bối cảnh nhóm Thành Công thoái vốn khỏi Eximbank.
Tương tự, trong tuần cuối tháng 9, cổ phiếu EIB cũng bất ngờ dẫn đầu toàn ngành về khối lượng giao dịch với hơn 102 triệu đơn vị được trao tay, chiếm chủ yếu trong đó là các giao dịch thỏa thuận. Tính chung cả tháng 9, gần 108,5  triệu cổ phiếu EIB được thỏa thuận, tương đương với giá trị giao dịch gần 3.932 tỷ đồng.
Các giao dịch lớn trong tháng 9 của EIB diễn ra sau khi Eximbank được chấp thuận tăng vốn; cùng với đó, đại diện SMBC cũng đã rút khỏi HĐQT của ngân hàng.
Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là ngày 11/11. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố thông tin tại thông báo gửi cổ đông.
Thời gian Eximbank gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung là ngày 16/11. Thời gian nhận hồ sơ đề cử từ ngày 30/11-2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.
Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 1/2023 tại TP HCM, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 28/11.
Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập) có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân kể. Đây đều là hai nhân sự có liên quan tới Tập đoàn Thành Công. 

Eximbank dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT sau khi nhóm Thành Công thoái vốn

26-10-2022

Hai thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm

25-10-2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại ‘đường đua’

Phương Nga

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/gan-30-trieu-co-phieu-eib-duoc-sang-tay-thoa-thuan-trong-10-ngay-dau-thang-11-422022111111513438.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Gần #triệu #cổ #phiếu #EIB #được #039sang #tay039 #thoả #thuận #trong #ngày #đầu #tháng

Xem thêm thông tin hay:  Cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh, VCB bật tăng gần 5%

Viết một bình luận