Gần 20% dòng vốn cho vay đổ vào lĩnh vực bất động sản

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Gần 20% dòng vốn cho vay đổ vào lĩnh vực bất động sản phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tín dụng tới cuối tháng 3/2022 đã tăng mạnh 5,1% so với cuối năm 2021, trong đó dòng vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 18 – 20%. Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể bị tác động bởi việc thắt chặt các hoạt động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho vay bất động sản.

Theo nhận định thị trường tiền tệ tuần 4-8 / 4, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể bị tác động trong thời kì tới với việc chính phủ thắt chặt. hoạt động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho vay lĩnh vực bất động sản.

Liên quan tới các giải pháp quản lý nhằm giảm rủi ro cho vay đối với các lĩnh vực rủi ro cao, Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tuần trước đã có Công văn số 1976 / NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ vận tốc tăng dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng.

NHNN nêu rõ các lĩnh vực tiềm tàng rủi ro cao bao gồm bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT và trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà băng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng tăng cường kiểm soát việc cấp tín dụng cho người dùng vay vốn tham gia đấu giá đất để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên thực tiễn, tín dụng tới cuối tháng 3/2022 đã tăng mạnh 5,1% so với cuối năm 2021, tương đương 15,9% so với cùng kỳ, trong đó dòng vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 18 – 20%. Tổng số tín dụng.

Nguồn: Bloomberg, NHNNVN, SSI.

Trên thị trường ngoại hối trong tuần qua, diễn biến của VND hầu như ko thay đổi. Trên thị trường liên nhà băng, tỷ giá USD / VND giao dịch quanh mức 22.865 / USD (tăng 15 đồng so với cuối tuần trước), trong lúc tỷ giá niêm yết tại các nhà băng thương nghiệp tăng 20 đồng, chốt tuần ở mức 22.690-23.000 đồng.

Xem thêm thông tin hay:  Có nên vay tiền online không, rủi ro khi vay tiền trên mạng?

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt và thu hẹp khoảng cách với tỷ giá niêm yết, giao dịch ở mức 23.255-23.285 đồng.

Về mặt tích cực, VND vẫn được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ bởi dòng ngoại tệ tích cực. Giải ngân vốn FDI ba tháng đầu năm đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong lúc đó, cán cân thương nghiệp, theo số liệu mới thông báo của Tổng cục Thương chính, đã đảo chiều xuất siêu 2,1 tỷ USD trong tháng 3 và nâng mức thặng dư thương nghiệp trong quý I lên 1,5 tỷ USD.


Thông tin thêm

Gần 20% dòng vốn cho vay đổ vào lĩnh vực bất động sản

Tín dụng tới cuối tháng 3/2022 đã tăng mạnh 5,1% so với cuối năm 2021, trong đó dòng vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 18 - 20%. Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể bị tác động bởi việc thắt chặt các hoạt động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho vay bất động sản.

Theo nhận định thị trường tiền tệ tuần 4-8 / 4, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể bị tác động trong thời kì tới với việc chính phủ thắt chặt. hoạt động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho vay lĩnh vực bất động sản.

Liên quan tới các giải pháp quản lý nhằm giảm rủi ro cho vay đối với các lĩnh vực rủi ro cao, Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tuần trước đã có Công văn số 1976 / NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ vận tốc tăng dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng.

NHNN nêu rõ các lĩnh vực tiềm tàng rủi ro cao bao gồm bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT và trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà băng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng tăng cường kiểm soát việc cấp tín dụng cho người dùng vay vốn tham gia đấu giá đất để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên thực tiễn, tín dụng tới cuối tháng 3/2022 đã tăng mạnh 5,1% so với cuối năm 2021, tương đương 15,9% so với cùng kỳ, trong đó dòng vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 18 - 20%. Tổng số tín dụng.

Nguồn: Bloomberg, NHNNVN, SSI.

Trên thị trường ngoại hối trong tuần qua, diễn biến của VND hầu như ko thay đổi. Trên thị trường liên nhà băng, tỷ giá USD / VND giao dịch quanh mức 22.865 / USD (tăng 15 đồng so với cuối tuần trước), trong lúc tỷ giá niêm yết tại các nhà băng thương nghiệp tăng 20 đồng, chốt tuần ở mức 22.690-23.000 đồng.

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt và thu hẹp khoảng cách với tỷ giá niêm yết, giao dịch ở mức 23.255-23.285 đồng.

Về mặt tích cực, VND vẫn được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ bởi dòng ngoại tệ tích cực. Giải ngân vốn FDI ba tháng đầu năm đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong lúc đó, cán cân thương nghiệp, theo số liệu mới thông báo của Tổng cục Thương chính, đã đảo chiều xuất siêu 2,1 tỷ USD trong tháng 3 và nâng mức thặng dư thương nghiệp trong quý I lên 1,5 tỷ USD.


Tín dụng tới cuối tháng 3/2022 đã tăng mạnh 5,1% so với cuối năm 2021, trong đó dòng vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 18 – 20%. Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể bị tác động bởi việc thắt chặt các hoạt động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho vay bất động sản.

Theo nhận định thị trường tiền tệ tuần 4-8 / 4, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tăng trưởng tín dụng có thể bị tác động trong thời kì tới với việc chính phủ thắt chặt. hoạt động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho vay lĩnh vực bất động sản.

Liên quan tới các giải pháp quản lý nhằm giảm rủi ro cho vay đối với các lĩnh vực rủi ro cao, Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tuần trước đã có Công văn số 1976 / NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ vận tốc tăng dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng.

NHNN nêu rõ các lĩnh vực tiềm tàng rủi ro cao bao gồm bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT và trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà băng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng tăng cường kiểm soát việc cấp tín dụng cho người dùng vay vốn tham gia đấu giá đất để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên thực tiễn, tín dụng tới cuối tháng 3/2022 đã tăng mạnh 5,1% so với cuối năm 2021, tương đương 15,9% so với cùng kỳ, trong đó dòng vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 18 – 20%. Tổng số tín dụng.

Nguồn: Bloomberg, NHNNVN, SSI.

Trên thị trường ngoại hối trong tuần qua, diễn biến của VND hầu như ko thay đổi. Trên thị trường liên nhà băng, tỷ giá USD / VND giao dịch quanh mức 22.865 / USD (tăng 15 đồng so với cuối tuần trước), trong lúc tỷ giá niêm yết tại các nhà băng thương nghiệp tăng 20 đồng, chốt tuần ở mức 22.690-23.000 đồng.

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt và thu hẹp khoảng cách với tỷ giá niêm yết, giao dịch ở mức 23.255-23.285 đồng.

Về mặt tích cực, VND vẫn được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ bởi dòng ngoại tệ tích cực. Giải ngân vốn FDI ba tháng đầu năm đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong lúc đó, cán cân thương nghiệp, theo số liệu mới thông báo của Tổng cục Thương chính, đã đảo chiều xuất siêu 2,1 tỷ USD trong tháng 3 và nâng mức thặng dư thương nghiệp trong quý I lên 1,5 tỷ USD.

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

[rule_3_plain]

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

[rule_1_plain]

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

[rule_2_plain]

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

[rule_2_plain]

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

[rule_3_plain]

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Gần #dòng #vốn #cho #vay #đổ #vào #lĩnh #vực #bất #động #sản

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất