Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm với Vietcombank, VietinBank, MB

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm với Vietcombank, VietinBank, MB phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hàng loạt ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, MB, ACB bị Fitch Ratings điều chỉnh xếp hạng trong tháng 11.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành IDR dài hạn của VietinBank, Vietcombank và MB với triển vọng tích cực.

Cụ thể, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng IDR của Vietcombank và VietinBank từ ‘BB-‘ lên ‘BB’, đồng thời nâng xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ ‘bb’ -‘ lên ‘bb’. Xếp hạng IDR của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã được nâng từ ‘B+’ lên ‘BB-‘, phù hợp với việc điều chỉnh xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ B’ lên ‘bb’ -.

Cùng với đó, hãng đã nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ (GSR) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ ‘b’ lên ‘b+’, đồng thời giữ nguyên xếp hạng IDR ở mức ‘BB-‘. hy vọng ổn định.

Cơ quan xếp hạng này cho rằng, việc nâng hạng tín nhiệm tại các ngân hàng như VietinBank, Vietcombank và MB xuất phát từ khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ giúp đỡ các ngân hàng này.

“Các hoạt động giám sát của NHNN trong thời gian qua và phản ứng chính sách đối với các sự kiện gần đây đã củng cố quan điểm của chúng tôi rằng các cơ quan chức năng có xu hướng hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng quốc doanh nói riêng”, Fitch Ratings nhận định.

Một trong những lý do khác để nâng xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng là do nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,8% trong 9 tháng đầu năm với xuất khẩu tăng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 6% trong năm 2023 và 2024, bất chấp những bất ổn bên ngoài và những rủi ro nội tại khác.

Công ty tin rằng môi trường trong nước thuận lợi sẽ tiếp tục củng cố triển vọng thu nhập của các ngân hàng và hỗ trợ chất lượng tài sản trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc nâng xếp hạng của các ngân hàng còn đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện…

Fitch Ratings cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của hai ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là ANZ và Standard Chartered Bank ở mức “BB”.

Fitch Ratings: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam xuống dưới 100 tỷ USD

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

Lộ bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng: Techcombank dẫn đầu nhóm cổ phiếu, ngân hàng giảm lợi nhuận gần 80% trong quý III

29 Tháng Ba, 2022

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm Việt Nam ở mức ‘tích cực’, dự báo ngành tăng trưởng mạnh

Huyền Phương


Thông tin thêm

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm với Vietcombank, VietinBank, MB

Hàng loạt ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, MB, ACB bị Fitch Ratings điều chỉnh xếp hạng trong tháng 11.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành IDR dài hạn của VietinBank, Vietcombank và MB với triển vọng tích cực.

Cụ thể, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng IDR của Vietcombank và VietinBank từ 'BB-' lên 'BB', đồng thời nâng xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ 'bb' -' lên 'bb'. Xếp hạng IDR của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã được nâng từ 'B+' lên 'BB-', phù hợp với việc điều chỉnh xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ B' lên 'bb' -.

Cùng với đó, hãng đã nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ (GSR) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ 'b' lên 'b+', đồng thời giữ nguyên xếp hạng IDR ở mức 'BB-'. hy vọng ổn định.

Cơ quan xếp hạng này cho rằng, việc nâng hạng tín nhiệm tại các ngân hàng như VietinBank, Vietcombank và MB xuất phát từ khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ giúp đỡ các ngân hàng này.

“Các hoạt động giám sát của NHNN trong thời gian qua và phản ứng chính sách đối với các sự kiện gần đây đã củng cố quan điểm của chúng tôi rằng các cơ quan chức năng có xu hướng hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng quốc doanh nói riêng”, Fitch Ratings nhận định.

Một trong những lý do khác để nâng xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng là do nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,8% trong 9 tháng đầu năm với xuất khẩu tăng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 6% trong năm 2023 và 2024, bất chấp những bất ổn bên ngoài và những rủi ro nội tại khác.

Công ty tin rằng môi trường trong nước thuận lợi sẽ tiếp tục củng cố triển vọng thu nhập của các ngân hàng và hỗ trợ chất lượng tài sản trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc nâng xếp hạng của các ngân hàng còn đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện…

Fitch Ratings cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của hai ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là ANZ và Standard Chartered Bank ở mức "BB".

Fitch Ratings: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam xuống dưới 100 tỷ USD

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

Lộ bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng: Techcombank dẫn đầu nhóm cổ phiếu, ngân hàng giảm lợi nhuận gần 80% trong quý III

29 Tháng Ba, 2022

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm Việt Nam ở mức 'tích cực', dự báo ngành tăng trưởng mạnh

Huyền Phương


Hàng loạt ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, MB, ACB bị Fitch Ratings điều chỉnh xếp hạng trong tháng 11.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành IDR dài hạn của VietinBank, Vietcombank và MB với triển vọng tích cực.

Cụ thể, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng IDR của Vietcombank và VietinBank từ ‘BB-‘ lên ‘BB’, đồng thời nâng xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ ‘bb’ -‘ lên ‘bb’. Xếp hạng IDR của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã được nâng từ ‘B+’ lên ‘BB-‘, phù hợp với việc điều chỉnh xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ B’ lên ‘bb’ -.

Cùng với đó, hãng đã nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ (GSR) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ ‘b’ lên ‘b+’, đồng thời giữ nguyên xếp hạng IDR ở mức ‘BB-‘. hy vọng ổn định.

Cơ quan xếp hạng này cho rằng, việc nâng hạng tín nhiệm tại các ngân hàng như VietinBank, Vietcombank và MB xuất phát từ khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ giúp đỡ các ngân hàng này.

“Các hoạt động giám sát của NHNN trong thời gian qua và phản ứng chính sách đối với các sự kiện gần đây đã củng cố quan điểm của chúng tôi rằng các cơ quan chức năng có xu hướng hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng quốc doanh nói riêng”, Fitch Ratings nhận định.

Một trong những lý do khác để nâng xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng là do nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,8% trong 9 tháng đầu năm với xuất khẩu tăng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 6% trong năm 2023 và 2024, bất chấp những bất ổn bên ngoài và những rủi ro nội tại khác.

Công ty tin rằng môi trường trong nước thuận lợi sẽ tiếp tục củng cố triển vọng thu nhập của các ngân hàng và hỗ trợ chất lượng tài sản trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc nâng xếp hạng của các ngân hàng còn đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện…

Fitch Ratings cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của hai ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là ANZ và Standard Chartered Bank ở mức “BB”.

Fitch Ratings: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam xuống dưới 100 tỷ USD

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

Lộ bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng: Techcombank dẫn đầu nhóm cổ phiếu, ngân hàng giảm lợi nhuận gần 80% trong quý III

29 Tháng Ba, 2022

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm Việt Nam ở mức ‘tích cực’, dự báo ngành tăng trưởng mạnh

Huyền Phương

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

[rule_3_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

Loạt ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, MB, ACB được hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings điều chỉnh xếp hạng trong tháng 11.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa thực hiệnnâng bậc tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (long-term IDR) đối với VietinBank, Vietcombank và MB với triển vọng tích cực.
Cụ thể, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng IDRcủa Vietcombank và VietinBank từ ‘BB-‘ lên ‘BB’, đồng thời nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ từ ‘bb’ -‘ lên ‘bb’. Mức xếp hạng IDR của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nâng từ ‘B+’ lên ‘BB-‘, phù hợp với việc sửa đổi tăng xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ B’lên ‘bb’ -.
Cùng với đó, hãng đã nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ (GSR) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ mức ‘b’ lên ‘b+’, đồng thời giữ mức xếp hạng IDR ở mức ‘BB-‘, triển vọng ổn định.  
Hãng xếp hạng này cho biết việc nâng bậc tín nhiệm tại các ngân hàng như VietinBank, Vietcombank và MB xuất phát từ khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ ra tay hỗ trợ các ngân hàng này. 
“Các hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong những năm vừa qua và phản ứng chính sách đối với các sự kiện gần đây đã củng cố quan điểm của chúng tôi rằng các cơ quan chức năng có xu hướng hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng quốc doanh nói riêng”,Fitch Ratings nhận định. 
Một trong những lý do khác để nâng xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng là việc nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,8% trong 9 tháng đầu năm với tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ. Fitch Ratings kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng trên 6% trong năm 2023 và 2024, mặc dù vẫn chịu những bất ổn bên ngoài và rủi ro nội tại khác. 
Hãng cho rằng môi trường trong nước thuận lợi sẽ tiếp tục củng cố triển vọng thu nhập của các ngân hàng và hỗ trợ chất lượng tài sản trong thời gian tới. 
Ngoài ra, việc nâng bậc xếp hạng của các ngân hàng cũng đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện,…
Fitch Ratings cũng giữ nguyên bậc tín nhiệm với hai ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ANZ và Standard Chartered Bank, ở mức “BB”. 

Fitch Ratings: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm xuống còn dưới 100 tỷ USD

21-10-2022

Lộ diện bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng: Techcombank dẫn đầu nhóm cổ phần, một nhà băng giảm lợi nhuận gần 80% trong quý III

29-03-2022

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam mức triển vọng ‘tích cực’, dự báo một ngành tăng trưởng mạnh

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/fitch-ratings-nang-xep-hang-tin-nhiem-voi-vietcombank-vietinbank-mb-422022112115438629.htm

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

[rule_2_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

[rule_2_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

[rule_3_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

Loạt ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, MB, ACB được hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings điều chỉnh xếp hạng trong tháng 11.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa thực hiệnnâng bậc tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (long-term IDR) đối với VietinBank, Vietcombank và MB với triển vọng tích cực.
Cụ thể, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng IDRcủa Vietcombank và VietinBank từ ‘BB-‘ lên ‘BB’, đồng thời nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ từ ‘bb’ -‘ lên ‘bb’. Mức xếp hạng IDR của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nâng từ ‘B+’ lên ‘BB-‘, phù hợp với việc sửa đổi tăng xếp hạng hỗ trợ của Chính phủ từ B’lên ‘bb’ -.
Cùng với đó, hãng đã nâng xếp hạng hỗ trợ chính phủ (GSR) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ mức ‘b’ lên ‘b+’, đồng thời giữ mức xếp hạng IDR ở mức ‘BB-‘, triển vọng ổn định.  
Hãng xếp hạng này cho biết việc nâng bậc tín nhiệm tại các ngân hàng như VietinBank, Vietcombank và MB xuất phát từ khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ ra tay hỗ trợ các ngân hàng này. 
“Các hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong những năm vừa qua và phản ứng chính sách đối với các sự kiện gần đây đã củng cố quan điểm của chúng tôi rằng các cơ quan chức năng có xu hướng hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng quốc doanh nói riêng”,Fitch Ratings nhận định. 
Một trong những lý do khác để nâng xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng là việc nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,8% trong 9 tháng đầu năm với tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ. Fitch Ratings kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng trên 6% trong năm 2023 và 2024, mặc dù vẫn chịu những bất ổn bên ngoài và rủi ro nội tại khác. 
Hãng cho rằng môi trường trong nước thuận lợi sẽ tiếp tục củng cố triển vọng thu nhập của các ngân hàng và hỗ trợ chất lượng tài sản trong thời gian tới. 
Ngoài ra, việc nâng bậc xếp hạng của các ngân hàng cũng đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện,…
Fitch Ratings cũng giữ nguyên bậc tín nhiệm với hai ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ANZ và Standard Chartered Bank, ở mức “BB”. 

Fitch Ratings: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm xuống còn dưới 100 tỷ USD

21-10-2022

Lộ diện bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng: Techcombank dẫn đầu nhóm cổ phần, một nhà băng giảm lợi nhuận gần 80% trong quý III

29-03-2022

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam mức triển vọng ‘tích cực’, dự báo một ngành tăng trưởng mạnh

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/fitch-ratings-nang-xep-hang-tin-nhiem-voi-vietcombank-vietinbank-mb-422022112115438629.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Fitch #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #với #Vietcombank #VietinBank

Xem thêm thông tin hay:  VDSC: Áp lực tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ không tăng lãi suất điều hành trong năm 2023

Viết một bình luận