Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với MB

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với MB phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngày 17/11, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm năm cho năm 2022. Theo đó, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của MB từ B+ lên BB-, với triển vọng Tích cực.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín dụng của MB từ cấp độ B+ trở lên BB, triển vọng tích cực. (Ảnh: MB).

Hãng Xếp hạng Fitch gần đây đã nâng xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành đối với nợ dài hạn (long-kỳ hạn IDR) của MB từ B+ đến BB-, Triển vọng tích cực.

Theo Fitch Ratings, lý do nâng xếp hạng là tLòng tin Hiệu quả hoạt động của MB đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời và chất lượng tài sản được cải thiện và sự chuyển đổi số mạnh mẽ của ngân hàng.

Ngoài ra, Fitch đánh giá MB cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Vì vậy, khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng từ BB- lên BB với triển vọng Tích cực thì xác suất MB nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ cũng được nâng từ B lên BB- với triển vọng Tích cực tương đương. .

Trong 9 tháng đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng trưởng 8,8% khi nền kinh tế phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức trên 6% trong năm 2023-2024, mặc dù những bất ổn bên ngoài và việc thắt chặt tiền tệ có thể gây rủi ro suy giảm.

BỌN TRẺvề cơ sở này, Xếp hạng Fitch đánh giá, trong 12-18 tháng tới, Chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của MB . sẽ tiếp tục được hỗ trợ cảm ơn tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Nghề nghiệp Xếp hạng Fitch nâng Xếp hạng tín nhiệm MB từ B+ đến BB- với triển vọng tích cực góp phần khẳng định hoạt động an toàn, bền vững của MB sau 28 năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam..

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, VietinBank, MB

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, VietinBank, MB

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

KBSV: Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MB tăng 16% so với đầu năm, hơn 2.700 tỷ nợ xấu được xử lý trong quý III

Bích Thu


Thông tin thêm

Fitch Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với MB

Ngày 17/11, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm năm cho năm 2022. Theo đó, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của MB từ B+ lên BB-, với triển vọng Tích cực.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín dụng của MB từ cấp độ B+ trở lên BB-, triển vọng tích cực. (Ảnh: MB).

Hãng Xếp hạng Fitch gần đây đã nâng xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành đối với nợ dài hạn (long-kỳ hạn IDR) của MB từ B+ đến BB-, Triển vọng tích cực.

Theo Fitch Ratings, lý do nâng xếp hạng là tLòng tin Hiệu quả hoạt động của MB đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời và chất lượng tài sản được cải thiện và sự chuyển đổi số mạnh mẽ của ngân hàng.

Ngoài ra, Fitch đánh giá MB cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Vì vậy, khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng từ BB- lên BB với triển vọng Tích cực thì xác suất MB nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ cũng được nâng từ B lên BB- với triển vọng Tích cực tương đương. .

Trong 9 tháng đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng trưởng 8,8% khi nền kinh tế phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức trên 6% trong năm 2023-2024, mặc dù những bất ổn bên ngoài và việc thắt chặt tiền tệ có thể gây rủi ro suy giảm.

BỌN TRẺvề cơ sở này, Xếp hạng Fitch đánh giá, trong 12-18 tháng tới, Chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của MB . sẽ tiếp tục được hỗ trợ cảm ơn tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Nghề nghiệp Xếp hạng Fitch nâng Xếp hạng tín nhiệm MB từ B+ đến BB- với triển vọng tích cực góp phần khẳng định hoạt động an toàn, bền vững của MB sau 28 năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam..

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, VietinBank, MB

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, VietinBank, MB

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

KBSV: Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MB tăng 16% so với đầu năm, hơn 2.700 tỷ nợ xấu được xử lý trong quý III

Bích Thu


Ngày 17/11, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm năm cho năm 2022. Theo đó, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của MB từ B+ lên BB-, với triển vọng Tích cực.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín dụng của MB từ cấp độ B+ trở lên BB, triển vọng tích cực. (Ảnh: MB).

Hãng Xếp hạng Fitch gần đây đã nâng xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành đối với nợ dài hạn (long-kỳ hạn IDR) của MB từ B+ đến BB-, Triển vọng tích cực.

Theo Fitch Ratings, lý do nâng xếp hạng là tLòng tin Hiệu quả hoạt động của MB đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời và chất lượng tài sản được cải thiện và sự chuyển đổi số mạnh mẽ của ngân hàng.

Ngoài ra, Fitch đánh giá MB cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Vì vậy, khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng từ BB- lên BB với triển vọng Tích cực thì xác suất MB nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ cũng được nâng từ B lên BB- với triển vọng Tích cực tương đương. .

Trong 9 tháng đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng trưởng 8,8% khi nền kinh tế phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức trên 6% trong năm 2023-2024, mặc dù những bất ổn bên ngoài và việc thắt chặt tiền tệ có thể gây rủi ro suy giảm.

BỌN TRẺvề cơ sở này, Xếp hạng Fitch đánh giá, trong 12-18 tháng tới, Chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của MB . sẽ tiếp tục được hỗ trợ cảm ơn tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Nghề nghiệp Xếp hạng Fitch nâng Xếp hạng tín nhiệm MB từ B+ đến BB- với triển vọng tích cực góp phần khẳng định hoạt động an toàn, bền vững của MB sau 28 năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam..

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, VietinBank, MB

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Vietcombank, VietinBank, MB

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

KBSV: Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MB tăng 16% so với đầu năm, hơn 2.700 tỷ nợ xấu được xử lý trong quý III

Bích Thu

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

[rule_3_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

Ngày 17/11, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm thường niên năm 2022. Theo đó, Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của MB từ mức B+ lên BB-, triển vọng Tích cực.

Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của MB từ mức B+ lên BB-, triển vọng tích cực. (Ảnh: MB).

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings mới đây đã nâng bậc tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (long-term IDR) của MB từ mức B+ lên BB-, triển vọng Tích cực.
Theo đánh giá của Fitch Ratings, lý do nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của MB đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện và quá trình chuyển đổi số quyết liệt của ngân hàng.
Bên cạnh đó, Fitch đánh giá MB cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Do vậy, khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng từ BB- lên BB với triển vọng Tích cực, khả năng MB nhận được hỗ trợ của Chính phủ được nâng từ B lên BB- với triển vọng Tích cực tương đương.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, GDP Việt Nam tăng trưởng 8,8% khi kinh tế phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ trên 6% trong năm 2023 – 2024, mặc dù các bất ổn bên ngoài và động thái thắt chặt tiền tệ có thể tạo ra nguy cơ suy giảm.
Trên cơ sở này, Fitch Ratings đánh giá, trong 12-18 tháng tới, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của MB sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ độ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.
Việc Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm MB từ B+ lên BB- với triển vọng Tích cực góp phần khẳng định hoạt động an toàn, bền vững của MB sau 28 năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm với Vietcombank, VietinBank, MB

16-11-2022

KBSV: Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MB tăng 16% so với đầu năm, hơn 2.700 tỷ nợ xấu được xử lý trong quý III

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/fitch-ratings-nang-bac-xep-hang-tin-nhiem-quoc-te-doi-voi-mb-4220221123114346478.htm

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

[rule_2_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

[rule_2_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

[rule_3_plain]

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

Ngày 17/11, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm thường niên năm 2022. Theo đó, Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của MB từ mức B+ lên BB-, triển vọng Tích cực.

Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của MB từ mức B+ lên BB-, triển vọng tích cực. (Ảnh: MB).

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings mới đây đã nâng bậc tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (long-term IDR) của MB từ mức B+ lên BB-, triển vọng Tích cực.
Theo đánh giá của Fitch Ratings, lý do nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của MB đến từ các yếu tố nội tại như khả năng sinh lời, chất lượng tài sản được cải thiện và quá trình chuyển đổi số quyết liệt của ngân hàng.
Bên cạnh đó, Fitch đánh giá MB cũng như hệ thống ngân hàng Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Do vậy, khi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng từ BB- lên BB với triển vọng Tích cực, khả năng MB nhận được hỗ trợ của Chính phủ được nâng từ B lên BB- với triển vọng Tích cực tương đương.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, GDP Việt Nam tăng trưởng 8,8% khi kinh tế phục hồi và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Fitch Ratings kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ trên 6% trong năm 2023 – 2024, mặc dù các bất ổn bên ngoài và động thái thắt chặt tiền tệ có thể tạo ra nguy cơ suy giảm.
Trên cơ sở này, Fitch Ratings đánh giá, trong 12-18 tháng tới, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của MB sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ độ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.
Việc Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm MB từ B+ lên BB- với triển vọng Tích cực góp phần khẳng định hoạt động an toàn, bền vững của MB sau 28 năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm với Vietcombank, VietinBank, MB

16-11-2022

KBSV: Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MB tăng 16% so với đầu năm, hơn 2.700 tỷ nợ xấu được xử lý trong quý III

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/fitch-ratings-nang-bac-xep-hang-tin-nhiem-quoc-te-doi-voi-mb-4220221123114346478.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Fitch #Ratings #nâng #bậc #xếp #hạng #tín #nhiệm #quốc #tế #đối #với

Xem thêm thông tin hay:  Techcombank báo lãi 14.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022

Viết một bình luận