FiinGroup: Cơ cấu TPDN tại các ngân hàng tương đối khiêm tốn, ít có tác động đến chất lượng tín dụng

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => FiinGroup: Cơ cấu TPDN tại các ngân hàng tương đối khiêm tốn, ít có tác động đến chất lượng tín dụng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

FiinGroup cho rằng, trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của trái phiếu đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp do cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn tương đối khiêm tốn.

Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp (DN) mới đây của FiinGroup cho rằng, trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của trái phiếu đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ ở mức thấp. Nguyên nhân là do cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn tương đối khiêm tốn.

Theo đó, các ngân hàng hiện nắm giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp (phi ngân hàng) với quy mô 284.000 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 2,47% tổng tài sản có sinh lời tính đến 30/6/2022.

Tuy nhiên, trong trường hợp kênh trái phiếu doanh nghiệp không sớm được mở và tâm lý nhà đầu tư không được cải thiện sẽ tạo ra vấn đề thanh khoản lớn hơn. Các sự kiện vỡ nợ trái phiếu có thể có tác động dây chuyền đối với hệ thống tín dụng ngân hàng vì một doanh nghiệp có khả năng cao bị rơi vào danh mục nợ xấu nếu không thực hiện được các nghĩa vụ nợ của mình.

Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tăng mạnh phân bổ cho chứng khoán đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn khi tốc độ huy động vốn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng. Trước những biến động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xu hướng này sau đó đã có dấu hiệu đảo chiều nhằm giảm thiểu rủi ro và cũng là để tạo dư địa cho vay trong những tháng cuối năm khi “room” tín dụng đã cạn.

Trong bối cảnh NHNN tiếp tục tăng lãi suất điều hành và nhiều thông tin bất lợi trên thị trường, lợi suất trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã đồng loạt quay đầu giảm giá do lãi suất tham chiếu và giá cổ phiếu đều tăng. . bù đắp rủi ro.

Nhóm phân tích của FiinGroup dự báo danh mục trái phiếu của một số ngân hàng sẽ tiếp tục ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện trong quý tới.

Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hệ thống sẽ được phân hóa rõ ràng, ít ảnh hưởng đến các ngân hàng có quy mô nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp nhỏ so với tổng tài sản sinh lời, đa dạng hóa và chất lượng trái phiếu doanh nghiệp được thẩm định. rủi ro triệt để. Đây cũng không phải là vấn đề lớn nếu ngân hàng có dự phòng giảm giá đầy đủ.

Ba phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp dưới góc nhìn của FiinGroup

Ba phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp dưới góc nhìn của FiinGroup

23-11-2022

Điểm sáng trong việc mua lại sớm trái phiếu doanh nghiệp

23-11-2022

Giải quyết ‘khốn khổ’ của trái phiếu

Phương Nga


Thông tin thêm

FiinGroup: Cơ cấu TPDN tại các ngân hàng tương đối khiêm tốn, ít có tác động đến chất lượng tín dụng

FiinGroup cho rằng, trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của trái phiếu đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp do cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn tương đối khiêm tốn.

Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp (DN) mới đây của FiinGroup cho rằng, trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của trái phiếu đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ ở mức thấp. Nguyên nhân là do cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn tương đối khiêm tốn.

Theo đó, các ngân hàng hiện nắm giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp (phi ngân hàng) với quy mô 284.000 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 2,47% tổng tài sản có sinh lời tính đến 30/6/2022.

Tuy nhiên, trong trường hợp kênh trái phiếu doanh nghiệp không sớm được mở và tâm lý nhà đầu tư không được cải thiện sẽ tạo ra vấn đề thanh khoản lớn hơn. Các sự kiện vỡ nợ trái phiếu có thể có tác động dây chuyền đối với hệ thống tín dụng ngân hàng vì một doanh nghiệp có khả năng cao bị rơi vào danh mục nợ xấu nếu không thực hiện được các nghĩa vụ nợ của mình.

Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tăng mạnh phân bổ cho chứng khoán đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn khi tốc độ huy động vốn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng. Trước những biến động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xu hướng này sau đó đã có dấu hiệu đảo chiều nhằm giảm thiểu rủi ro và cũng là để tạo dư địa cho vay trong những tháng cuối năm khi “room” tín dụng đã cạn.

Trong bối cảnh NHNN tiếp tục tăng lãi suất điều hành và nhiều thông tin bất lợi trên thị trường, lợi suất trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã đồng loạt quay đầu giảm giá do lãi suất tham chiếu và giá cổ phiếu đều tăng. . bù đắp rủi ro.

Nhóm phân tích của FiinGroup dự báo danh mục trái phiếu của một số ngân hàng sẽ tiếp tục ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện trong quý tới.

Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hệ thống sẽ được phân hóa rõ ràng, ít ảnh hưởng đến các ngân hàng có quy mô nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp nhỏ so với tổng tài sản sinh lời, đa dạng hóa và chất lượng trái phiếu doanh nghiệp được thẩm định. rủi ro triệt để. Đây cũng không phải là vấn đề lớn nếu ngân hàng có dự phòng giảm giá đầy đủ.

Ba phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp dưới góc nhìn của FiinGroup

Ba phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp dưới góc nhìn của FiinGroup

23-11-2022

Điểm sáng trong việc mua lại sớm trái phiếu doanh nghiệp

23-11-2022

Giải quyết 'khốn khổ' của trái phiếu

Phương Nga


FiinGroup cho rằng, trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của trái phiếu đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp do cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn tương đối khiêm tốn.

Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp (DN) mới đây của FiinGroup cho rằng, trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của trái phiếu đến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ ở mức thấp. Nguyên nhân là do cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng còn tương đối khiêm tốn.

Theo đó, các ngân hàng hiện nắm giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp (phi ngân hàng) với quy mô 284.000 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 2,47% tổng tài sản có sinh lời tính đến 30/6/2022.

Tuy nhiên, trong trường hợp kênh trái phiếu doanh nghiệp không sớm được mở và tâm lý nhà đầu tư không được cải thiện sẽ tạo ra vấn đề thanh khoản lớn hơn. Các sự kiện vỡ nợ trái phiếu có thể có tác động dây chuyền đối với hệ thống tín dụng ngân hàng vì một doanh nghiệp có khả năng cao bị rơi vào danh mục nợ xấu nếu không thực hiện được các nghĩa vụ nợ của mình.

Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tăng mạnh phân bổ cho chứng khoán đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn khi tốc độ huy động vốn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng. Trước những biến động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xu hướng này sau đó đã có dấu hiệu đảo chiều nhằm giảm thiểu rủi ro và cũng là để tạo dư địa cho vay trong những tháng cuối năm khi “room” tín dụng đã cạn.

Trong bối cảnh NHNN tiếp tục tăng lãi suất điều hành và nhiều thông tin bất lợi trên thị trường, lợi suất trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã đồng loạt quay đầu giảm giá do lãi suất tham chiếu và giá cổ phiếu đều tăng. . bù đắp rủi ro.

Nhóm phân tích của FiinGroup dự báo danh mục trái phiếu của một số ngân hàng sẽ tiếp tục ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện trong quý tới.

Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hệ thống sẽ được phân hóa rõ ràng, ít ảnh hưởng đến các ngân hàng có quy mô nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp nhỏ so với tổng tài sản sinh lời, đa dạng hóa và chất lượng trái phiếu doanh nghiệp được thẩm định. rủi ro triệt để. Đây cũng không phải là vấn đề lớn nếu ngân hàng có dự phòng giảm giá đầy đủ.

Ba phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp dưới góc nhìn của FiinGroup

Ba phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu doanh nghiệp dưới góc nhìn của FiinGroup

23-11-2022

Điểm sáng trong việc mua lại sớm trái phiếu doanh nghiệp

23-11-2022

Giải quyết ‘khốn khổ’ của trái phiếu

Phương Nga

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

[rule_3_plain]

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

FiinGroup thực hiện cho biết trong ngắn hạn tác động trực tiếp của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp do cơ cấu TPDN trong hệ thống ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn.

Báo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) mới đây do FiinGroup thực hiện cho biết trong ngắn hạn tác động trực tiếp của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp. Lý do là cơ cấu TPDN trong hệ thống ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn.
Theo đó, các ngân hàng hiện nay giữ danh mục TPDN (phi ngân hàng) quy mô 284.000 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 2,47% trên tổng tài sản sinh lời tại 30/6/2022. 
Tuy nhiên, trường hợp kênh TPDN không được sớm khai thông và tâm lý nhà đầu tư không được cải thiện sẽ tạo ra vấn đề thanh khoản lớn hơn. Các sự kiện vi phạm trái phiếu có thể tạo ảnh hưởng dây chuyền sang hệ thống tín dụng ngân hàng bởi một doanh nghiệp có khả năng cao rơi vào nhóm nợ xấu nếu vi phạm nghĩa vụ nợ.   

 

Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tăng cường phân bổ thêm tỷ trọng vào chứng khoán đầu tư để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn khi mà tốc độ huy động vốn còn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng. Trước các biến động của thị trường TPDN, xu hướng này sau đó đã có dấu hiệu đảo chiều nhằm giảm bớt rủi ro, ngoài ra cũng để tạo dư địa cho vay ở các tháng cuối năm khi “room” tín dụng cạn kiệt.
Trong bối cảnh NHNN tiếp tục nâng lãi suất điều hành và nhiều thông tin bất lợi trên thị trường, lợi suất Trái phiếu Chính phủ và TPDN đã đồng loạt quay đầu giảm giá trong thời gian qua do gia tăng cả lãi suất tham chiếu lẫn phần bù rủi ro.
Nhóm phân tích của FiinGroup dự báo danh mục trái phiếu của vài ngân hàng tiếp tục ghi nhận lỗ chưa thực hiện trong quý tới.
Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hệ thống sẽ có sự phân hóa rõ rệt, ít ảnh hưởng tới các ngân hàng có quy mô nắm giữ TPDN nhỏ so với tổng tài sản có sinh lãi, chất lượng TPDN đa dạng và được thẩm định rủi ro kỹ lưỡng. Đây cũng không phải một vấn đề lớn nếu ngân hàng có trích lập dự phòng giảm giá đầy đủ. 

Ba phương án tái cấu trúc nợ trái phiếu doanh nghiệp từ góc nhìn của FiinGroup

23-11-2022

Điểm sáng trong hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

23-11-2022

Giải ‘nỗi oan’ trái phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/fiingroup-co-cau-tpdn-tai-cac-ngan-hang-tuong-doi-khiem-ton-it-co-tac-dong-den-chat-luong-tin-dung-4220221124112649353.htm

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

[rule_2_plain]

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

[rule_2_plain]

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

[rule_3_plain]

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

FiinGroup thực hiện cho biết trong ngắn hạn tác động trực tiếp của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp do cơ cấu TPDN trong hệ thống ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn.

Báo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) mới đây do FiinGroup thực hiện cho biết trong ngắn hạn tác động trực tiếp của trái phiếu sang chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ thấp. Lý do là cơ cấu TPDN trong hệ thống ngân hàng vẫn còn tương đối khiêm tốn.
Theo đó, các ngân hàng hiện nay giữ danh mục TPDN (phi ngân hàng) quy mô 284.000 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 2,47% trên tổng tài sản sinh lời tại 30/6/2022. 
Tuy nhiên, trường hợp kênh TPDN không được sớm khai thông và tâm lý nhà đầu tư không được cải thiện sẽ tạo ra vấn đề thanh khoản lớn hơn. Các sự kiện vi phạm trái phiếu có thể tạo ảnh hưởng dây chuyền sang hệ thống tín dụng ngân hàng bởi một doanh nghiệp có khả năng cao rơi vào nhóm nợ xấu nếu vi phạm nghĩa vụ nợ.   

 

Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tăng cường phân bổ thêm tỷ trọng vào chứng khoán đầu tư để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn khi mà tốc độ huy động vốn còn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng. Trước các biến động của thị trường TPDN, xu hướng này sau đó đã có dấu hiệu đảo chiều nhằm giảm bớt rủi ro, ngoài ra cũng để tạo dư địa cho vay ở các tháng cuối năm khi “room” tín dụng cạn kiệt.
Trong bối cảnh NHNN tiếp tục nâng lãi suất điều hành và nhiều thông tin bất lợi trên thị trường, lợi suất Trái phiếu Chính phủ và TPDN đã đồng loạt quay đầu giảm giá trong thời gian qua do gia tăng cả lãi suất tham chiếu lẫn phần bù rủi ro.
Nhóm phân tích của FiinGroup dự báo danh mục trái phiếu của vài ngân hàng tiếp tục ghi nhận lỗ chưa thực hiện trong quý tới.
Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hệ thống sẽ có sự phân hóa rõ rệt, ít ảnh hưởng tới các ngân hàng có quy mô nắm giữ TPDN nhỏ so với tổng tài sản có sinh lãi, chất lượng TPDN đa dạng và được thẩm định rủi ro kỹ lưỡng. Đây cũng không phải một vấn đề lớn nếu ngân hàng có trích lập dự phòng giảm giá đầy đủ. 

Ba phương án tái cấu trúc nợ trái phiếu doanh nghiệp từ góc nhìn của FiinGroup

23-11-2022

Điểm sáng trong hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

23-11-2022

Giải ‘nỗi oan’ trái phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/fiingroup-co-cau-tpdn-tai-cac-ngan-hang-tuong-doi-khiem-ton-it-co-tac-dong-den-chat-luong-tin-dung-4220221124112649353.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#FiinGroup #Cơ #cấu #TPDN #tại #các #ngân #hàng #tương #đối #khiêm #tốn #ít #có #tác #động #đến #chất #lượng #tín #dụng

Xem thêm thông tin hay:  Mở đường 'hạ cánh mềm' trái phiếu doanh nghiệp

Viết một bình luận