Eximbank sắp phát hành hơn 245 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Eximbank sắp phát hành hơn 245 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận giai đoạn 2017 – 2021.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 245,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB được nhận tối đa 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ vào các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​tăng lên 14.814 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến ​​hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là vào quý 3 năm 2022. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến ​​đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ, … và mở rộng kinh doanh. kinh doanh của Eximbank.

Thông tin về tổng sở hữu cổ phần dự kiến ​​của nhà đầu tư nước ngoài sau khi tăng vốn. (Nguồn: Eximbank).

Vừa qua, Eximbank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. với năm trước.

Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp dự kiến ​​tăng 10% lên 127.149 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện có lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,7%.

Eximbank dự kiến ​​phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào năm 2022

Eximbank dự kiến ​​sẽ trả 5 nghìn tỷ đồng trong 225 tỷ đồng vào năm 2022.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần thứ hai thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng.

20 tháng 5 năm 2022

Eximbank thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Phương Nga


Thông tin thêm

Eximbank sắp phát hành hơn 245 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận giai đoạn 2017 - 2021.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 245,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB được nhận tối đa 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ vào các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​tăng lên 14.814 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến ​​hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là vào quý 3 năm 2022. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến ​​đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ, ... và mở rộng kinh doanh. kinh doanh của Eximbank.

Thông tin về tổng sở hữu cổ phần dự kiến ​​của nhà đầu tư nước ngoài sau khi tăng vốn. (Nguồn: Eximbank).

Vừa qua, Eximbank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. với năm trước.

Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp dự kiến ​​tăng 10% lên 127.149 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện có lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,7%.

Eximbank dự kiến ​​phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào năm 2022

Eximbank dự kiến ​​sẽ trả 5 nghìn tỷ đồng trong 225 tỷ đồng vào năm 2022.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần thứ hai thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng.

20 tháng 5 năm 2022

Eximbank thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Phương Nga


Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận giai đoạn 2017 – 2021.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​phát hành hơn 245,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB được nhận tối đa 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ vào các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến ​​tăng lên 14.814 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến ​​hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là vào quý 3 năm 2022. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến ​​đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ, … và mở rộng kinh doanh. kinh doanh của Eximbank.

Thông tin về tổng sở hữu cổ phần dự kiến ​​của nhà đầu tư nước ngoài sau khi tăng vốn. (Nguồn: Eximbank).

Vừa qua, Eximbank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. với năm trước.

Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp dự kiến ​​tăng 10% lên 127.149 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện có lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,7%.

Eximbank dự kiến ​​phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào năm 2022

Eximbank dự kiến ​​sẽ trả 5 nghìn tỷ đồng trong 225 tỷ đồng vào năm 2022.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần thứ hai thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng.

20 tháng 5 năm 2022

Eximbank thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Phương Nga

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận từ năm 2017 – năm 2021.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 245,8 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa là 20 cổ phần. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên mức 14.814 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là trong quý III/2022. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ,… và mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

 Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sau khi tăng vốn. (Nguồn: Eximbank).

Mới đây, Eximbank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.  Ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước.
Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện thuận lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%.

Eximbank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022

27-05-2022

ĐHĐCĐ Eximbank lần hai thông qua kế hoạch trả cổ tức 20%, Chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng

20-05-2022

Eximbank thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/eximbank-sap-phat-hanh-hon-245-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-20-422022616173643181.htm

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa có Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận từ năm 2017 – năm 2021.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 245,8 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu EIB sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa là 20 cổ phần. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng lên mức 14.814 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là trong quý III/2022. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ,… và mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

 Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sau khi tăng vốn. (Nguồn: Eximbank).

Mới đây, Eximbank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.  Ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước.
Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện thuận lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%.

Eximbank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022

27-05-2022

ĐHĐCĐ Eximbank lần hai thông qua kế hoạch trả cổ tức 20%, Chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng

20-05-2022

Eximbank thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/eximbank-sap-phat-hanh-hon-245-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-20-422022616173643181.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Eximbank #sắp #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #trả #cổ #tức #tỷ #lệ

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/8: Yen Nhật và won quay đầu giảm giá
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất