Eximbank lên kế hoạch lãi 5.000 tỷ đồng trong năm 2023

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Eximbank lên kế hoạch lãi 5.000 tỷ đồng trong năm 2023 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến ​​năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch kinh doanh 2023 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số kỳ vọng năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng tăng 14%, đạt 146.600 tỷ đồng đồng. Huy động vốn tăng 11,8% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trong bảng kiểm soát dưới 1,6%.

Nguồn: Eximbank.

Mới đây, Eximbank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/1/2023 tại TP.HCM.

HĐQT ngân hàng cũng đã có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là 11/11. Số lượng thành viên dự kiến ​​bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố trong thông báo gửi tới các cổ đông.

Thời gian Eximbank gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung là ngày 16/11. Các đề cử sẽ được nhận từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ nộp hồ sơ lên ​​NHNN xem xét chấp thuận. danh sách nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương án bầu bổ sung Thành viên HĐQT được công bố sau khi bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập). ) đã đệ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank vì nhiều lý do. đích thân nói. Đây đều là những nhân sự có liên quan đến Thành Công Group.

Bà Lê Hồng Anh (SN 1975) là Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Công Phạm Hùng và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TCG Land. Công ty TNHH

Ông Đào Phong Phúc Đại (SN 1975) là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư PV-Inconess do CTCP Tập đoàn Thành Công đề cử ông Exim Investments và bà Nguyễn Hồng Ngọc.

Trước đó, vào tháng 9, ông Võ Quang Hiển cũng đã không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/thành viên các hội đồng/ban trực thuộc Eximbank. Phía ngân hàng cho biết lý do miễn nhiệm là do ông Hiển không còn là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank từ ngày 14/9.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2022 (2.500 tỷ đồng).

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế tăng 210%, đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận cả năm 2021. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng khả quan, trong đó nguồn thu chính của ngân hàng là . ngân hàng tăng 102% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của khách hàng đạt hơn 183.600 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11,1%, đạt 127.447 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 1.365 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 5,7%, đạt 145.261 tỷ đồng.

Eximbank lên kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Eximbank lên kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Hai thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại “đường đua”

Phương Nga


Thông tin thêm

Eximbank lên kế hoạch lãi 5.000 tỷ đồng trong năm 2023

Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến ​​năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch kinh doanh 2023 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số kỳ vọng năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng tăng 14%, đạt 146.600 tỷ đồng đồng. Huy động vốn tăng 11,8% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trong bảng kiểm soát dưới 1,6%.

Nguồn: Eximbank.

Mới đây, Eximbank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/1/2023 tại TP.HCM.

HĐQT ngân hàng cũng đã có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là 11/11. Số lượng thành viên dự kiến ​​bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố trong thông báo gửi tới các cổ đông.

Thời gian Eximbank gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung là ngày 16/11. Các đề cử sẽ được nhận từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ nộp hồ sơ lên ​​NHNN xem xét chấp thuận. danh sách nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương án bầu bổ sung Thành viên HĐQT được công bố sau khi bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập). ) đã đệ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank vì nhiều lý do. đích thân nói. Đây đều là những nhân sự có liên quan đến Thành Công Group.

Bà Lê Hồng Anh (SN 1975) là Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Công Phạm Hùng và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TCG Land. Công ty TNHH

Ông Đào Phong Phúc Đại (SN 1975) là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư PV-Inconess do CTCP Tập đoàn Thành Công đề cử ông Exim Investments và bà Nguyễn Hồng Ngọc.

Trước đó, vào tháng 9, ông Võ Quang Hiển cũng đã không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/thành viên các hội đồng/ban trực thuộc Eximbank. Phía ngân hàng cho biết lý do miễn nhiệm là do ông Hiển không còn là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank từ ngày 14/9.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2022 (2.500 tỷ đồng).

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế tăng 210%, đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận cả năm 2021. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng khả quan, trong đó nguồn thu chính của ngân hàng là . ngân hàng tăng 102% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của khách hàng đạt hơn 183.600 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11,1%, đạt 127.447 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 1.365 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 5,7%, đạt 145.261 tỷ đồng.

Eximbank lên kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Eximbank lên kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Hai thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại "đường đua"

Phương Nga


Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến ​​năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch kinh doanh 2023 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số kỳ vọng năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng tăng 14%, đạt 146.600 tỷ đồng đồng. Huy động vốn tăng 11,8% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trong bảng kiểm soát dưới 1,6%.

Nguồn: Eximbank.

Mới đây, Eximbank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/1/2023 tại TP.HCM.

HĐQT ngân hàng cũng đã có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là 11/11. Số lượng thành viên dự kiến ​​bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố trong thông báo gửi tới các cổ đông.

Thời gian Eximbank gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung là ngày 16/11. Các đề cử sẽ được nhận từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ nộp hồ sơ lên ​​NHNN xem xét chấp thuận. danh sách nhân sự dự kiến ​​bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương án bầu bổ sung Thành viên HĐQT được công bố sau khi bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập). ) đã đệ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Eximbank vì nhiều lý do. đích thân nói. Đây đều là những nhân sự có liên quan đến Thành Công Group.

Bà Lê Hồng Anh (SN 1975) là Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Công Phạm Hùng và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TCG Land. Công ty TNHH

Ông Đào Phong Phúc Đại (SN 1975) là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư PV-Inconess do CTCP Tập đoàn Thành Công đề cử ông Exim Investments và bà Nguyễn Hồng Ngọc.

Trước đó, vào tháng 9, ông Võ Quang Hiển cũng đã không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/thành viên các hội đồng/ban trực thuộc Eximbank. Phía ngân hàng cho biết lý do miễn nhiệm là do ông Hiển không còn là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank từ ngày 14/9.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2022 (2.500 tỷ đồng).

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế tăng 210%, đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận cả năm 2021. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng khả quan, trong đó nguồn thu chính của ngân hàng là . ngân hàng tăng 102% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của khách hàng đạt hơn 183.600 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11,1%, đạt 127.447 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 1.365 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 5,7%, đạt 145.261 tỷ đồng.

Eximbank lên kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Eximbank lên kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Thành Công thoái vốn

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Hai thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại “đường đua”

Phương Nga

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_3_plain]

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch kinh doanh 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.
Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 14%, đạt 146.600 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 11,8% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,6%. 

 Nguồn: Eximbank.

Mới đây, Eximbank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào 16/1/2023 tại TP HCM.
HĐQT ngân hàng cũng có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là ngày 11/11. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố thông tin tại thông báo gửi cổ đông.
Thời gian Eximbank gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung là ngày 16/11. Thời gian nhận hồ sơ đề cử từ ngày 30/11-2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.
Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập) có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân kể. Đây đều là hai nhân sự có liên quan tới Tập đoàn Thành Công.
Bà Lê Hồng Anh (sinh năm 1975) là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Công Phạm Hùng kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TCG Land.
Ông Đào Phong Phúc Đại (sinh năm 1975) là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư PV-Inconess, được đề cử bởi CTCP Tập đoàn Thành Công, Mr Exim Investments và bà Nguyễn Hồng Ngọc. 
Trước đó, vào tháng 9, ông Võ Quang Hiển cũng không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/ủy viên các hội đồng/ủy ban trực thuộc Eximbank. Phía ngân hàng cho biết lý do miễn nhiệm là ông Hiển không còn làm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank từ ngày 14/9.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2022 (2.500 tỷ đồng).
Riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế tăng đến 210%, đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận của cả năm 2021. Hầu hết mảng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng tưởng khả quan, trong đó nguồn thu chính của ngân hàng tăng 102% so với cùng kỳ. 
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của khách hàng đạt hơn 183.600 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 11,1%, đạt 127.447 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 1.365 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng tăng nhẹ 5,7%, đạt 145.261 tỷ đồng.

Eximbank dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT sau khi nhóm Thành Công thoái vốn

26-10-2022

Hai thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm

25-10-2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại ‘đường đua’

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/eximbank-len-ke-hoach-lai-5000-ty-dong-trong-nam-2023-4220221238141520.htm

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_2_plain]

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_2_plain]

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_3_plain]

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch kinh doanh 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.
Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 14%, đạt 146.600 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 11,8% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,6%. 

 Nguồn: Eximbank.

Mới đây, Eximbank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào 16/1/2023 tại TP HCM.
HĐQT ngân hàng cũng có nghị quyết về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử là ngày 11/11. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung sẽ được nêu và công bố thông tin tại thông báo gửi cổ đông.
Thời gian Eximbank gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung là ngày 16/11. Thời gian nhận hồ sơ đề cử từ ngày 30/11-2/12. Ngày 6/12, ngân hàng sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025.
Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên HĐQT là bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập) có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân kể. Đây đều là hai nhân sự có liên quan tới Tập đoàn Thành Công.
Bà Lê Hồng Anh (sinh năm 1975) là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Công Phạm Hùng kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TCG Land.
Ông Đào Phong Phúc Đại (sinh năm 1975) là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư PV-Inconess, được đề cử bởi CTCP Tập đoàn Thành Công, Mr Exim Investments và bà Nguyễn Hồng Ngọc. 
Trước đó, vào tháng 9, ông Võ Quang Hiển cũng không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/ủy viên các hội đồng/ủy ban trực thuộc Eximbank. Phía ngân hàng cho biết lý do miễn nhiệm là ông Hiển không còn làm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank từ ngày 14/9.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2022 (2.500 tỷ đồng).
Riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế tăng đến 210%, đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận của cả năm 2021. Hầu hết mảng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng tưởng khả quan, trong đó nguồn thu chính của ngân hàng tăng 102% so với cùng kỳ. 
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của khách hàng đạt hơn 183.600 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 11,1%, đạt 127.447 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 1.365 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng tăng nhẹ 5,7%, đạt 145.261 tỷ đồng.

Eximbank dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT sau khi nhóm Thành Công thoái vốn

26-10-2022

Hai thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm

25-10-2022

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm, Eximbank trở lại ‘đường đua’

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/eximbank-len-ke-hoach-lai-5000-ty-dong-trong-nam-2023-4220221238141520.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Eximbank #lên #kế #hoạch #lãi #tỷ #đồng #trong #năm

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/5: Tăng giá mạnh các ngoại tệ chủ chốt

Viết một bình luận