Eximbank lãi đột biến trong quý I, cao gấp ba lần cùng kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Eximbank lãi đột biến trong quý I, cao gấp ba lần cùng kỳ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế quý I / 2022 của Eximbank đạt 809 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ cắt giảm trích lập dự phòng.

Nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 809 tỷ đồng, gấp gần ba lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 52,3%, đạt gần 1.245 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và sắm bán chứng khoán đầu tư tuần tự tăng 60,9% và 94,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác mang về cho nhà băng 126 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.

Mặt khác, hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn, sắm cổ phần tuần tự giảm 25,1% và 49,7% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng giảm 50% so với cùng kỳ, còn 158 tỷ đồng do trong quý I / 2021, nhà băng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu đặc thù VAMC lên tới 328 tỷ đồng để trả tiền hết trái phiếu. cái này.

Kết quả kinh doanh quý I của Eximbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới ngày 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 3,9% lên 172.343 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 6,9% lên 122.553 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng 1,2% lên 139.249 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng 7,7% lên 2.421 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 1,96% đầu năm lên 1,98%.

Một số mục tiêu của Eximbank trong quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ko thành công

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông Eximbank.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn thay đổi trước đại hội đồng cổ đông

04-07-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng / cổ phiếu, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước

Phương Nga


Thông tin thêm

Eximbank lãi đột biến trong quý I, cao gấp ba lần cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I / 2022 của Eximbank đạt 809 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ cắt giảm trích lập dự phòng.

Nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 809 tỷ đồng, gấp gần ba lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 52,3%, đạt gần 1.245 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và sắm bán chứng khoán đầu tư tuần tự tăng 60,9% và 94,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác mang về cho nhà băng 126 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.

Mặt khác, hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn, sắm cổ phần tuần tự giảm 25,1% và 49,7% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng giảm 50% so với cùng kỳ, còn 158 tỷ đồng do trong quý I / 2021, nhà băng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu đặc thù VAMC lên tới 328 tỷ đồng để trả tiền hết trái phiếu. cái này.

Kết quả kinh doanh quý I của Eximbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới ngày 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 3,9% lên 172.343 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 6,9% lên 122.553 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng 1,2% lên 139.249 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng 7,7% lên 2.421 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 1,96% đầu năm lên 1,98%.

Một số mục tiêu của Eximbank trong quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ko thành công

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông Eximbank.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn thay đổi trước đại hội đồng cổ đông

04-07-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng / cổ phiếu, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước

Phương Nga


Lợi nhuận trước thuế quý I / 2022 của Eximbank đạt 809 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ cắt giảm trích lập dự phòng.

Nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 809 tỷ đồng, gấp gần ba lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 52,3%, đạt gần 1.245 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và sắm bán chứng khoán đầu tư tuần tự tăng 60,9% và 94,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác mang về cho nhà băng 126 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.

Mặt khác, hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn, sắm cổ phần tuần tự giảm 25,1% và 49,7% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng giảm 50% so với cùng kỳ, còn 158 tỷ đồng do trong quý I / 2021, nhà băng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu đặc thù VAMC lên tới 328 tỷ đồng để trả tiền hết trái phiếu. cái này.

Kết quả kinh doanh quý I của Eximbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới ngày 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 3,9% lên 172.343 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 6,9% lên 122.553 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng 1,2% lên 139.249 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng tăng 7,7% lên 2.421 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 1,96% đầu năm lên 1,98%.

Một số mục tiêu của Eximbank trong quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ko thành công

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông Eximbank.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn thay đổi trước đại hội đồng cổ đông

04-07-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng / cổ phiếu, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước

Phương Nga

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của Eximbank đạt 809 tỷ đồng, cao gấp gần ba lần cùng kỳ nhờ  giảm trích lập dự phòng.

Nhà băng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 809 tỷ đồng, cao gấp gần ba lần cùng kỳ.
Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 52,3%, đạt gần 1.245 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư tăng tuần tự 60,9% và 94,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác mang về cho nhà băng 126 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.
Ở chiều trái lại, hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn sắm cổ phần giảm 25,1% và 49,7% so với cùng kỳ.
Chi phí dự phòng rủi ro giảm 50% so với cùng kỳ xuống còn 158 tỷ đồng do trong quý I/2021 nhà băng thực hiện trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu đặc thù VAMC số tiền 328 tỷ đồng để tất toán hết trái phiếu này.

 Kết quả kinh doanh quý I của Eximbank.(Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 3,9% đạt 172.343 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 6,9% đạt 122.553 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng trưởng 1,2% đạt 139.249 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng tăng 7,7% với 2.421 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 1,96% đầu năm lên 1,98%.

 Một số mục tiêu của Eximbank trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành

15-04-2022

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn sự thay đổi trước thềm đại hội cổ đông

07-04-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng/cp, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của NHNN

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/eximbank-lai-dot-bien-trong-quy-i-cao-gap-ba-lan-cung-ky-42202242918208525.htm

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của Eximbank đạt 809 tỷ đồng, cao gấp gần ba lần cùng kỳ nhờ  giảm trích lập dự phòng.

Nhà băng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 809 tỷ đồng, cao gấp gần ba lần cùng kỳ.
Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 52,3%, đạt gần 1.245 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư tăng tuần tự 60,9% và 94,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác mang về cho nhà băng 126 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.
Ở chiều trái lại, hoạt động dịch vụ và thu nhập từ góp vốn sắm cổ phần giảm 25,1% và 49,7% so với cùng kỳ.
Chi phí dự phòng rủi ro giảm 50% so với cùng kỳ xuống còn 158 tỷ đồng do trong quý I/2021 nhà băng thực hiện trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu đặc thù VAMC số tiền 328 tỷ đồng để tất toán hết trái phiếu này.

 Kết quả kinh doanh quý I của Eximbank.(Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới 31/3/3033, tổng tài sản của nhà băng tăng 3,9% đạt 172.343 tỷ đồng, trong đó cho vay người mua tăng 6,9% đạt 122.553 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng trưởng 1,2% đạt 139.249 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng tăng 7,7% với 2.421 tỷ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 1,96% đầu năm lên 1,98%.

 Một số mục tiêu của Eximbank trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành

15-04-2022

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn sự thay đổi trước thềm đại hội cổ đông

07-04-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng/cp, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của NHNN

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/eximbank-lai-dot-bien-trong-quy-i-cao-gap-ba-lan-cung-ky-42202242918208525.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Eximbank #lãi #đột #biến #trong #quý #cao #gấp #lần #cùng #kỳ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất