Eximbank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Eximbank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Eximbank thông qua kế hoạch phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ, trị giá 5.000 tỷ đồng vào năm 2022. Ngân hàng dự kiến ​​phát hành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng vào quý II, III và IV.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. (Hình ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào năm 2022.

Cụ thể, Eximbank dự kiến ​​phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng / trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp của Eximbank.

Eximbank dự kiến ​​phát hành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hai đợt phát hành đầu tiên dự kiến ​​vào quý II và ba đợt tiếp theo dự kiến ​​phát hành vào quý III và IV / 2022.

Nguồn: Eximbank

Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng nhằm tăng quy mô vốn lưu động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay và cấp tín dụng đối với khách hàng trong từng thời kỳ.

Quý I / 2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 1.245 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,9% lên 172.343 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng là 6,9%, đạt 122.553 tỷ đồng. Dư nợ xấu của ngân hàng là 2.421 tỷ đồng, tăng 7,7%. Tỷ lệ nợ xấu là 1,98%.

Năm 2022, Eximbank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp dự kiến ​​tăng 10% lên 127.149 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện có lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,7%.

Cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

Cập nhật chi tiết ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần thứ hai thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng.

20 tháng 5 năm 2022

Eximbank thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Huyền Vi


Thông tin thêm

Eximbank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022

Eximbank thông qua kế hoạch phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ, trị giá 5.000 tỷ đồng vào năm 2022. Ngân hàng dự kiến ​​phát hành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng vào quý II, III và IV.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. (Hình ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào năm 2022.

Cụ thể, Eximbank dự kiến ​​phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng / trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp của Eximbank.

Eximbank dự kiến ​​phát hành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hai đợt phát hành đầu tiên dự kiến ​​vào quý II và ba đợt tiếp theo dự kiến ​​phát hành vào quý III và IV / 2022.

Nguồn: Eximbank

Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng nhằm tăng quy mô vốn lưu động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay và cấp tín dụng đối với khách hàng trong từng thời kỳ.

Quý I / 2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 1.245 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,9% lên 172.343 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng là 6,9%, đạt 122.553 tỷ đồng. Dư nợ xấu của ngân hàng là 2.421 tỷ đồng, tăng 7,7%. Tỷ lệ nợ xấu là 1,98%.

Năm 2022, Eximbank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp dự kiến ​​tăng 10% lên 127.149 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện có lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,7%.

Cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

Cập nhật chi tiết ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần thứ hai thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng.

20 tháng 5 năm 2022

Eximbank thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Huyền Vi


Eximbank thông qua kế hoạch phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ, trị giá 5.000 tỷ đồng vào năm 2022. Ngân hàng dự kiến ​​phát hành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng vào quý II, III và IV.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. (Hình ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào năm 2022.

Cụ thể, Eximbank dự kiến ​​phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng / trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp của Eximbank.

Eximbank dự kiến ​​phát hành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hai đợt phát hành đầu tiên dự kiến ​​vào quý II và ba đợt tiếp theo dự kiến ​​phát hành vào quý III và IV / 2022.

Nguồn: Eximbank

Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng nhằm tăng quy mô vốn lưu động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay và cấp tín dụng đối với khách hàng trong từng thời kỳ.

Quý I / 2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 1.245 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,9% lên 172.343 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng là 6,9%, đạt 122.553 tỷ đồng. Dư nợ xấu của ngân hàng là 2.421 tỷ đồng, tăng 7,7%. Tỷ lệ nợ xấu là 1,98%.

Năm 2022, Eximbank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp dự kiến ​​tăng 10% lên 127.149 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, đây là mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện có lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,7%.

Cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

Cập nhật chi tiết ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần thứ hai thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20%, Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng.

20 tháng 5 năm 2022

Eximbank thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Huyền Vi

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

[rule_3_plain]

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

Eximbank thông qua phương án phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ, giá trị 5.000 tỷ đồng vào năm 2022. Ngân hàng dự kiến phát hành thành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng vào quý II, quý III và quý IV.

 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. (Ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022. 
Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với kỳ hạn tối đa là 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.
Eximbank dự kiến phát hành thành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó hai đợt đâu phát hành dự kiến vào quý II và 3 đợt sau dự kiến phát hành vào quý III và quý IV/2022.

 Nguồn: Eximbank

Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng là để tăng quy mô vốn hoạt động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay, cấp tín dụng cho khách hàng theo từng thời kỳ.
Quý I/2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 1.245 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,9% đạt 172.343 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng táng 6,9% đạt 122.553 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng là 2.421 tỷ đồng, tăng 7,7%. Tỷ lệ nợ xấu là 1,98%.
Năm 2022, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện thuận lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%.

Cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

27-05-2022

ĐHĐCĐ Eximbank lần hai thông qua kế hoạch trả cổ tức 20%, Chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng

20-05-2022

Eximbank thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/eximbank-du-kien-phat-hanh-5000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-nam-2022-422022615154512859.htm

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

[rule_2_plain]

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

[rule_2_plain]

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

[rule_3_plain]

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

Eximbank thông qua phương án phát hành 5.000 trái phiếu riêng lẻ, giá trị 5.000 tỷ đồng vào năm 2022. Ngân hàng dự kiến phát hành thành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng vào quý II, quý III và quý IV.

 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. (Ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) thông qua phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022. 
Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với kỳ hạn tối đa là 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.
Eximbank dự kiến phát hành thành 5 đợt, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng. Trong đó hai đợt đâu phát hành dự kiến vào quý II và 3 đợt sau dự kiến phát hành vào quý III và quý IV/2022.

 Nguồn: Eximbank

Mục đích phát hành trái phiếu của ngân hàng là để tăng quy mô vốn hoạt động của Eximbank, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được Eximbank sử dụng để cho vay, cấp tín dụng cho khách hàng theo từng thời kỳ.
Quý I/2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 1.245 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,9% đạt 172.343 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng táng 6,9% đạt 122.553 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng là 2.421 tỷ đồng, tăng 7,7%. Tỷ lệ nợ xấu là 1,98%.
Năm 2022, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo, Eximbank sẽ xin phép điều chỉnh hạn mức trong điều kiện thuận lợi. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%.

Cập nhật chi tiết lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 6/2022

27-05-2022

ĐHĐCĐ Eximbank lần hai thông qua kế hoạch trả cổ tức 20%, Chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú khẳng định không có lợi ích nhóm chi phối hoạt động ngân hàng

20-05-2022

Eximbank thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/eximbank-du-kien-phat-hanh-5000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-nam-2022-422022615154512859.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Eximbank #dự #kiến #phát #hành #tỷ #đồng #trái #phiếu #riêng #lẻ #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất