Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm 2022, SeABank đặt mục tiêu tăng vốn hơn 36,7% thông qua việc phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu, ESOP, phát hành riêng lẻ, … lên hơn 22.690 tỷ đồng. Cùng với đó, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước.

SeABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Ảnh: SeABank).

Ngày 21/4, Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua nhiều tiết mục quan trọng, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022, phương án tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, năm 2022, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 50% so với năm trước lên 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 10%; huy động dự kiến ​​tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm 2021; Vận tốc tăng trưởng tín dụng dự kiến ​​lên tới 17%, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tương đương mức tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình. quyền chọn cho viên chức (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, trong đó có 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) để hiện hữu. cổ đông để tăng vốn cổ phần từ tài chính chủ sở hữu.

Tương tự, mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán 228,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Không những thế, Đại hội đồng cổ đông SeABank cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là ông Mathew Nevil Welch – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Kinh doanh Harvard (Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Tổng Giám đốc Túc trực SeABank tặng hoa chúc mừng Ông Mathew Nevil Welch được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập SeABank. (Ảnh: SeABank).

Ông Mathew có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà băng tự thân, tài chính, giám sát và tư vấn chiến lược tại các tổ chức tín dụng quốc tế như: Nhà băng Standard Chartered, Nhà băng HSBC, Nhà băng Afrasia (Afrasia Bank). Mauritius), Xacbank (Mông Cổ), Asia Capital & Advisors Company (Singapore), Thonglor Associates Private Limited Company (Singapore)…

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt hơn 3.268 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước và vượt 35% so với kế hoạch. Tổng tài sản nhà băng tăng hơn 17% lên 211.663 tỷ đồng.

Nhà băng vừa tăng vốn thành công từ 12.087 tỷ đồng lên 14.785 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu, hơn 1,2 tỷ đồng cổ phiếu SSB chính thức niêm yết trên sàn HOSE trong quý I.


Thông tin thêm

Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước

Năm 2022, SeABank đặt mục tiêu tăng vốn hơn 36,7% thông qua việc phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu, ESOP, phát hành riêng lẻ, ... lên hơn 22.690 tỷ đồng. Cùng với đó, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước.

SeABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Ảnh: SeABank).

Ngày 21/4, Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua nhiều tiết mục quan trọng, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022, phương án tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, năm 2022, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 50% so với năm trước lên 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 10%; huy động dự kiến ​​tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm 2021; Vận tốc tăng trưởng tín dụng dự kiến ​​lên tới 17%, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tương đương mức tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình. quyền chọn cho viên chức (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, trong đó có 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) để hiện hữu. cổ đông để tăng vốn cổ phần từ tài chính chủ sở hữu.

Tương tự, mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán 228,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Không những thế, Đại hội đồng cổ đông SeABank cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là ông Mathew Nevil Welch - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Kinh doanh Harvard (Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc Túc trực SeABank tặng hoa chúc mừng Ông Mathew Nevil Welch được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập SeABank. (Ảnh: SeABank).

Ông Mathew có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà băng tự thân, tài chính, giám sát và tư vấn chiến lược tại các tổ chức tín dụng quốc tế như: Nhà băng Standard Chartered, Nhà băng HSBC, Nhà băng Afrasia (Afrasia Bank). Mauritius), Xacbank (Mông Cổ), Asia Capital & Advisors Company (Singapore), Thonglor Associates Private Limited Company (Singapore)…

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt hơn 3.268 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước và vượt 35% so với kế hoạch. Tổng tài sản nhà băng tăng hơn 17% lên 211.663 tỷ đồng.

Nhà băng vừa tăng vốn thành công từ 12.087 tỷ đồng lên 14.785 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu, hơn 1,2 tỷ đồng cổ phiếu SSB chính thức niêm yết trên sàn HOSE trong quý I.


Năm 2022, SeABank đặt mục tiêu tăng vốn hơn 36,7% thông qua việc phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu, ESOP, phát hành riêng lẻ, … lên hơn 22.690 tỷ đồng. Cùng với đó, nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước.

SeABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Ảnh: SeABank).

Ngày 21/4, Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua nhiều tiết mục quan trọng, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022, phương án tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, năm 2022, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 50% so với năm trước lên 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 10%; huy động dự kiến ​​tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm 2021; Vận tốc tăng trưởng tín dụng dự kiến ​​lên tới 17%, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tương đương mức tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình. quyền chọn cho viên chức (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, trong đó có 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) để hiện hữu. cổ đông để tăng vốn cổ phần từ tài chính chủ sở hữu.

Tương tự, mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán 228,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Không những thế, Đại hội đồng cổ đông SeABank cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là ông Mathew Nevil Welch – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Kinh doanh Harvard (Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Tổng Giám đốc Túc trực SeABank tặng hoa chúc mừng Ông Mathew Nevil Welch được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập SeABank. (Ảnh: SeABank).

Ông Mathew có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà băng tự thân, tài chính, giám sát và tư vấn chiến lược tại các tổ chức tín dụng quốc tế như: Nhà băng Standard Chartered, Nhà băng HSBC, Nhà băng Afrasia (Afrasia Bank). Mauritius), Xacbank (Mông Cổ), Asia Capital & Advisors Company (Singapore), Thonglor Associates Private Limited Company (Singapore)…

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt hơn 3.268 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước và vượt 35% so với kế hoạch. Tổng tài sản nhà băng tăng hơn 17% lên 211.663 tỷ đồng.

Nhà băng vừa tăng vốn thành công từ 12.087 tỷ đồng lên 14.785 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu, hơn 1,2 tỷ đồng cổ phiếu SSB chính thức niêm yết trên sàn HOSE trong quý I.

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

[rule_3_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

[rule_1_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

[rule_2_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

[rule_2_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

[rule_3_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Dự #kiến #phát #hành #hơn #triệu #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #mục #tiêu #lợi #nhuận #gấp #rưỡi #năm #trước

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular