Dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu để tăng vốn, hé mở kế hoạch chào bán 20% vốn cho cổ đông ngoại

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu để tăng vốn, hé mở kế hoạch chào bán 20% vốn cho cổ đông ngoại phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm 2022, SHB dự kiến ​​phát hành hơn 933 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hai phương án trả cổ tức và chào bán với giá ưu đãi, nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 36.000 tỷ đồng.

Ban quản lý Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2022. (Ảnh: Diệp Bình)

Chiều nay (20/4), Nhà băng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều phương án quan trọng được đưa ra thảo luận và xin ý kiến. cổ đông.

Đại hội lần này, nhà băng sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của một số gương mặt mới như: ông nội Đỗ Quang Vinh (con ông Đỗ Quang Hiển, tức bầu Hiển), bà Nguyễn Thị Mai Sương, ông Đỗ Văn Sinh. Đây cũng là thời khắc bầu Hiển phải lựa chọn giữa “ghế nóng” Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB hay Tập đoàn T&T.

Theo tài liệu đại hội thông báo, nhà băng dự kiến ​​sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu) cho cổ đông.

Cùng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, SHB sẽ phát hành hơn 533 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100: 20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền sắm thêm 20 cổ phiếu). cổ phiếu mới) với giá ưu đãi 12.500 đồng / cổ phiếu. Thị giá ngày nay của cổ phiếu SHB vào cuối phiên giao dịch sáng 20/4 là 18.050 đồng / cổ phiếu.

Qua đó, nhà băng sẽ tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 35%. Kế hoạch thực hiện các kế hoạch dự kiến ​​vào quý III / 2022.

Cũng tại đại hội, SHB sẽ trình cổ đông phương án chào bán ko quá 20% số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. SHB.

Năm 2022, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng gần 87% so với năm 2021 và dự kiến ​​chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Tổng tài sản nhà băng dự kiến ​​tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% lên 421.715 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu họp SHB).


Thông tin thêm

Dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu để tăng vốn, hé mở kế hoạch chào bán 20% vốn cho cổ đông ngoại

Năm 2022, SHB dự kiến ​​phát hành hơn 933 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hai phương án trả cổ tức và chào bán với giá ưu đãi, nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 36.000 tỷ đồng.

Ban quản lý Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2022. (Ảnh: Diệp Bình)

Chiều nay (20/4), Nhà băng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều phương án quan trọng được đưa ra thảo luận và xin ý kiến. cổ đông.

Đại hội lần này, nhà băng sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của một số gương mặt mới như: ông nội Đỗ Quang Vinh (con ông Đỗ Quang Hiển, tức bầu Hiển), bà Nguyễn Thị Mai Sương, ông Đỗ Văn Sinh. Đây cũng là thời khắc bầu Hiển phải lựa chọn giữa “ghế nóng” Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB hay Tập đoàn T&T.

Theo tài liệu đại hội thông báo, nhà băng dự kiến ​​sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu) cho cổ đông.

Cùng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, SHB sẽ phát hành hơn 533 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100: 20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền sắm thêm 20 cổ phiếu). cổ phiếu mới) với giá ưu đãi 12.500 đồng / cổ phiếu. Thị giá ngày nay của cổ phiếu SHB vào cuối phiên giao dịch sáng 20/4 là 18.050 đồng / cổ phiếu.

Qua đó, nhà băng sẽ tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 35%. Kế hoạch thực hiện các kế hoạch dự kiến ​​vào quý III / 2022.

Cũng tại đại hội, SHB sẽ trình cổ đông phương án chào bán ko quá 20% số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. SHB.

Năm 2022, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng gần 87% so với năm 2021 và dự kiến ​​chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Tổng tài sản nhà băng dự kiến ​​tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% lên 421.715 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu họp SHB).


Năm 2022, SHB dự kiến ​​phát hành hơn 933 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hai phương án trả cổ tức và chào bán với giá ưu đãi, nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 36.000 tỷ đồng.

Ban quản lý Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2022. (Ảnh: Diệp Bình)

Chiều nay (20/4), Nhà băng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều phương án quan trọng được đưa ra thảo luận và xin ý kiến. cổ đông.

Đại hội lần này, nhà băng sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của một số gương mặt mới như: ông nội Đỗ Quang Vinh (con ông Đỗ Quang Hiển, tức bầu Hiển), bà Nguyễn Thị Mai Sương, ông Đỗ Văn Sinh. Đây cũng là thời khắc bầu Hiển phải lựa chọn giữa “ghế nóng” Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB hay Tập đoàn T&T.

Theo tài liệu đại hội thông báo, nhà băng dự kiến ​​sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu (hơn 400 triệu cổ phiếu) cho cổ đông.

Cùng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, SHB sẽ phát hành hơn 533 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 100: 20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền sắm thêm 20 cổ phiếu). cổ phiếu mới) với giá ưu đãi 12.500 đồng / cổ phiếu. Thị giá ngày nay của cổ phiếu SHB vào cuối phiên giao dịch sáng 20/4 là 18.050 đồng / cổ phiếu.

Qua đó, nhà băng sẽ tăng vốn điều lệ từ 26.673 tỷ đồng lên hơn 36.007 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 35%. Kế hoạch thực hiện các kế hoạch dự kiến ​​vào quý III / 2022.

Cũng tại đại hội, SHB sẽ trình cổ đông phương án chào bán ko quá 20% số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. SHB.

Năm 2022, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng gần 87% so với năm 2021 và dự kiến ​​chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Tổng tài sản nhà băng dự kiến ​​tăng 12,4% lên 567.610 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 14,4% lên 421.715 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Tài liệu họp SHB).

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

[rule_3_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

[rule_1_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

[rule_2_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

[rule_2_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

[rule_3_plain]

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Dự #kiến #phát #hành #gần #tỷ #cổ #phiếu #để #tăng #vốn #hé #mở #kế #hoạch #chào #bán #vốn #cho #cổ #đông #ngoại

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular