Đồng loạt quay đầu giảm tại các ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhất loạt quay đầu giảm tại các nhà băng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ghi nhận sáng nay (13/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 25.170 – 25.270 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (13/4) tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời ưu đãi sắm xuống 113 đồng và mức giá xuống 120 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất tề giảm 72 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức giá 24.399 – 25.534 VND / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm cho chiều sắm vào là 34 đồng và chiều bán ra là 38 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 68 đồng chiều sắm và 71 đồng chiều bán xuống giao dịch ở mức 24.194 – 25.514 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.502 – 25.028 VND / EUR, tuần tự giảm 80 đồng ở chiều sắm và 81 đồng ở chiều bán.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 51 đồng chiều sắm vào và 57 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 24.401 – 25.257 VND / EUR.

Cùng với đà giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 113 đồng chiều sắm vào và 118 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.267 – 25.144 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.106 – 24.502 VND / EUR, trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 25.028 – 25.534 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, trong lúc đồng euro giảm 80 đồng ở chiều sắm vào, ở chiều bán ra chỉ giảm 60 đồng về mức giá giao dịch 25.230 – 25.330 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.106

25.457

-113

-120

Nhà băng công thương nghiệp

24.399

25.534

-72

-72

BIDV

24.338

25.475

-34

-38

Techcombank

24.194

25.514

-68

-71

Eximbank

24.502

25.028

-80

-81

Sacombank

24.401

25,257

-51

-57

Nhà băng HSBC

24.267

25.144

-113

-118

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.170

25.270

-80

-60

Xem thêm thông tin hay:  Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc HDBank

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 108,09 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 183,95 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.710 – 23.020 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.346,73 – 17.044,52 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.648,37 – 18.401,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 602,57 – 695,28 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0840 USD / EUR, tăng 0,13% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (12/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).


Thông tin thêm

Nhất loạt quay đầu giảm tại các nhà băng

Ghi nhận sáng nay (13/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm - bán ở mức 25.170 - 25.270 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (13/4) tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời ưu đãi sắm xuống 113 đồng và mức giá xuống 120 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất tề giảm 72 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức giá 24.399 - 25.534 VND / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm cho chiều sắm vào là 34 đồng và chiều bán ra là 38 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 68 đồng chiều sắm và 71 đồng chiều bán xuống giao dịch ở mức 24.194 - 25.514 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.502 - 25.028 VND / EUR, tuần tự giảm 80 đồng ở chiều sắm và 81 đồng ở chiều bán.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 51 đồng chiều sắm vào và 57 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 24.401 - 25.257 VND / EUR.

Cùng với đà giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 113 đồng chiều sắm vào và 118 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.267 - 25.144 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.106 - 24.502 VND / EUR, trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 25.028 - 25.534 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, trong lúc đồng euro giảm 80 đồng ở chiều sắm vào, ở chiều bán ra chỉ giảm 60 đồng về mức giá giao dịch 25.230 - 25.330 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm - bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.106

25.457

-113

-120

Nhà băng công thương nghiệp

24.399

25.534

-72

-72

BIDV

24.338

25.475

-34

-38

Techcombank

24.194

25.514

-68

-71

Eximbank

24.502

25.028

-80

-81

Sacombank

24.401

25,257

-51

-57

Nhà băng HSBC

24.267

25.144

-113

-118

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.170

25.270

-80

-60

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 108,09 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 183,95 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.710 - 23.020 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.346,73 - 17.044,52 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm - bán: 17.648,37 - 18.401,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 602,57 - 695,28 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0840 USD / EUR, tăng 0,13% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (12/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).


Ghi nhận sáng nay (13/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 25.170 – 25.270 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (13/4) tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời ưu đãi sắm xuống 113 đồng và mức giá xuống 120 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất tề giảm 72 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức giá 24.399 – 25.534 VND / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm cho chiều sắm vào là 34 đồng và chiều bán ra là 38 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 68 đồng chiều sắm và 71 đồng chiều bán xuống giao dịch ở mức 24.194 – 25.514 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.502 – 25.028 VND / EUR, tuần tự giảm 80 đồng ở chiều sắm và 81 đồng ở chiều bán.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 51 đồng chiều sắm vào và 57 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 24.401 – 25.257 VND / EUR.

Cùng với đà giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 113 đồng chiều sắm vào và 118 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.267 – 25.144 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.106 – 24.502 VND / EUR, trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 25.028 – 25.534 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, trong lúc đồng euro giảm 80 đồng ở chiều sắm vào, ở chiều bán ra chỉ giảm 60 đồng về mức giá giao dịch 25.230 – 25.330 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.106

25.457

-113

-120

Nhà băng công thương nghiệp

24.399

25.534

-72

-72

BIDV

24.338

25.475

-34

-38

Techcombank

24.194

25.514

-68

-71

Eximbank

24.502

25.028

-80

-81

Sacombank

24.401

25,257

-51

-57

Nhà băng HSBC

24.267

25.144

-113

-118

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.170

25.270

-80

-60

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 108,09 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 183,95 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.710 – 23.020 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.346,73 – 17.044,52 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.648,37 – 18.401,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 602,57 – 695,28 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0840 USD / EUR, tăng 0,13% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (12/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

[rule_1_plain]

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Đồng #loạt #quay #đầu #giảm #tại #các #ngân #hàng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất