Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhất loạt giảm tại các nhà băng và thị trường chợ đen phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ghi nhận sáng nay (19/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 25.080 – 25.160 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (19/4) tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 15 đồng và tầm giá xuống 16 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất tề giảm 73 đồng chiều sắm vào và 55 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.257 – 25.410 VNĐ / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 32 đồng và chiều bán ra là 33 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 47 đồng chiều sắm và 48 đồng chiều bán xuống giao dịch ở mức 24.100 – 25.419 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.398 – 24.921 VND / EUR, tuần tự giảm 69 VND ở chiều sắm vào và 70 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 39 đồng chiều sắm vào và giảm 35 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.310 – 25.172 VND / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng đang giảm 25 đồng chiều sắm vào và 27 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.214 – 25.089 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.088 – 24.398 VND / EUR, trong lúc tỷ tầm giá ra dao động từ 24.921 – 25.438 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, trong lúc euro giảm 40 đồng ở chiều sắm vào, ở chiều bán ra giảm 60 đồng về giao dịch ở mức 25.080 – 25.160 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.088

25.438

-15

-16

Nhà băng công thương nghiệp

24,257

25.410

-73

-55

BIDV

24.235

25.367

-32

-33

Techcombank

24.100

25.419

-47

-48

Eximbank

24.398

24.921

-69

-70

Sacombank

24.310

25.172

-39

-35

Nhà băng HSBC

24.214

25.089

-25

-27

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.080

25.160

-40

-60

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 177,82 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,63 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.760 – 23.070 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.411,36 – 17.111,85 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.744,55 – 18.501,94 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 601,38 – 693,90 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0768 USD / EUR, giảm 0,11% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (18/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).


Thông tin thêm

Nhất loạt giảm tại các nhà băng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng nay (19/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm - bán ở mức 25.080 - 25.160 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (19/4) tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 15 đồng và tầm giá xuống 16 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất tề giảm 73 đồng chiều sắm vào và 55 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.257 - 25.410 VNĐ / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 32 đồng và chiều bán ra là 33 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 47 đồng chiều sắm và 48 đồng chiều bán xuống giao dịch ở mức 24.100 - 25.419 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.398 - 24.921 VND / EUR, tuần tự giảm 69 VND ở chiều sắm vào và 70 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 39 đồng chiều sắm vào và giảm 35 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.310 - 25.172 VND / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng đang giảm 25 đồng chiều sắm vào và 27 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.214 - 25.089 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.088 - 24.398 VND / EUR, trong lúc tỷ tầm giá ra dao động từ 24.921 - 25.438 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, trong lúc euro giảm 40 đồng ở chiều sắm vào, ở chiều bán ra giảm 60 đồng về giao dịch ở mức 25.080 - 25.160 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm - bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.088

25.438

-15

-16

Nhà băng công thương nghiệp

24,257

25.410

-73

-55

BIDV

24.235

25.367

-32

-33

Techcombank

24.100

25.419

-47

-48

Eximbank

24.398

24.921

-69

-70

Sacombank

24.310

25.172

-39

-35

Nhà băng HSBC

24.214

25.089

-25

-27

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.080

25.160

-40

-60

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 177,82 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,63 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.760 - 23.070 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.411,36 - 17.111,85 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm - bán: 17.744,55 - 18.501,94 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 601,38 - 693,90 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0768 USD / EUR, giảm 0,11% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (18/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).


Ghi nhận sáng nay (19/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 25.080 – 25.160 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (19/4) tại các nhà băng nhất tề giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 15 đồng và tầm giá xuống 16 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất tề giảm 73 đồng chiều sắm vào và 55 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.257 – 25.410 VNĐ / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 32 đồng và chiều bán ra là 33 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 47 đồng chiều sắm và 48 đồng chiều bán xuống giao dịch ở mức 24.100 – 25.419 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.398 – 24.921 VND / EUR, tuần tự giảm 69 VND ở chiều sắm vào và 70 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 39 đồng chiều sắm vào và giảm 35 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.310 – 25.172 VND / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng đang giảm 25 đồng chiều sắm vào và 27 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.214 – 25.089 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.088 – 24.398 VND / EUR, trong lúc tỷ tầm giá ra dao động từ 24.921 – 25.438 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, trong lúc euro giảm 40 đồng ở chiều sắm vào, ở chiều bán ra giảm 60 đồng về giao dịch ở mức 25.080 – 25.160 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.088

25.438

-15

-16

Nhà băng công thương nghiệp

24,257

25.410

-73

-55

BIDV

24.235

25.367

-32

-33

Techcombank

24.100

25.419

-47

-48

Eximbank

24.398

24.921

-69

-70

Sacombank

24.310

25.172

-39

-35

Nhà băng HSBC

24.214

25.089

-25

-27

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.080

25.160

-40

-60

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 177,82 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,63 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.760 – 23.070 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.411,36 – 17.111,85 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.744,55 – 18.501,94 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 601,38 – 693,90 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0768 USD / EUR, giảm 0,11% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (18/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_1_plain]

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Đồng #loạt #giảm #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular