đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay:……………………………………………………

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………………..

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

1. Họ tên người vay: ………………………………….. Năm sinh:

– Số CMND:………………………, ngày cấp: …./…./….., nơi cấp:

– Địa chỉ cư trú: thôn ………………………….; xã …………………. Huyện

– Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) …………………………………………… làm tổ trưởng.

– Thuộc tổ chức Hội: ………………………………………………… quản lý.

2. Họ tên người thừa kế: ………………………………… Năm sinh …….. Quan hệ với người vay.

Chúng tôi đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: ………………….. đồng

(Bằng chữ )

Để thực hiện phương án:

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Tổng nhu cầu vốn:………………………………………………….đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có tham gia:……………………………………..đồng.

+ Vốn vay NHCSXH:…………………………………….đồng để dùng vào việc:

Đối tượng

Tham khảo: Kiểm toán môi trường là gì

………………………………….

Tham khảo: Kiểm toán môi trường là gì

………………………………….

Tham khảo: Kiểm toán môi trường là gì

………………………………….

Số lượng

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Thành tiền

Tham khảo: Kiểm toán môi trường là gì

………………………………….

Tham khảo: Kiểm toán môi trường là gì

………………………………….

Tham khảo: Kiểm toán môi trường là gì

………………………………….

– Thời hạn xin vay: ……… tháng; Kỳ hạn trả nợ: …….. tháng/lần.

– Số tiền trả nợ: ……………đồng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./…../……

– Lãi suất cho vay: …………..%/tháng, lãi suất nợ quá hạn:……………..% lãi suất khi cho vay.

Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày

Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

……, ngày…tháng…năm….

Tổ trưởng

Tổ TK&VV

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đọc thêm: Mơ thấy người cho tiền đánh con gì

Người thừa kế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người vay

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1. Số tiền cho vay: ……………. đồng (Bằng chữ: )

2. Lãi suất: ……… %/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: ………… % lãi suất khi cho vay.

3. Thời hạn cho vay: …….. tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…../……/………

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

………., ngày…tháng…năm….

Cán bộ tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(Tổ trưởng) TD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Đọc thêm: Tham khảo S&M là gì? S&M có lợi cho sức khỏe hay rước họa vào thân?

Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular