Doanh thu phí của VietinBank được kỳ vọng tăng mạnh trong nửa cuối năm 2022 nhờ hợp đồng bảo hiểm với Manulife

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Doanh thu phí của VietinBank được kỳ vọng tăng mạnh trong nửa cuối năm 2022 nhờ hợp đồng bảo hiểm với Manulife phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Các chuyên gia của BVSC kỳ vọng doanh thu phí của VietinBank sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm do thương vụ hợp tác với Manulife sẽ được ghi nhận là khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Dự báo tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong năm 2022 vào khoảng 12%.

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2022.

Cụ thể, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife, cùng với việc Bộ Tài chính cũng thông qua việc Manulife mua lại Aviva nên ngân hàng này đủ điều kiện ghi nhận khoản phí trả trước.

Theo báo cáo tài chính quý II của VietinBank, ngân hàng này vẫn chưa có đột biến về doanh thu phí và lợi nhuận khác, cho thấy Vietinbank vẫn chưa ghi nhận khoản phí trả trước từ các hợp đồng banca. Do đó, theo các chuyên gia, ngân hàng sẽ ghi nhận phân bổ chi trả phí trả trước trong nửa cuối năm, kéo theo doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm của ngân hàng vào khoảng 12%, do hệ số CAR của ngân hàng tương đối hạn chế và sự hỗ trợ mạnh mẽ của VietinBank đối với nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. -19.

Trong quý II / 2022, tín dụng của Vietinbank đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, tương ứng tăng 0,8% so với quý trước. Tín dụng ngân hàng hầu như không tăng trưởng khi gần đạt hạn mức tín dụng tạm thời, do đó Vietinbank chủ yếu tập trung quản lý nợ cũ và cơ cấu các khoản cho vay khách hàng có chất lượng. tốt hơn, có lợi nhuận cao hơn.

Tại thời điểm cuối quý II, VietinBank chỉ nắm giữ 10.967 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 18% so với quý trước. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Vietinbank chỉ là 0,9%.

Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trong quý II đạt 1,35% (tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước). Tỷ lệ nợ xấu giảm 7% xuống 189%. VietinBank cũng ghi nhận giảm 4.483 tỷ đồng nợ xấu nhờ trích lập dự phòng rủi ro. Khoản nợ gốc tái cơ cấu của ngân hàng cũng giảm từ 8.400 tỷ đồng cuối quý I xuống 6.500 tỷ đồng cuối quý II.

Bên cạnh đó, CTCK Vietcombank (VCBS) dự báo VietinBank sẽ sớm được ưu tiên tăng room trong thời gian tới khi nhu cầu vay vốn sẽ tăng mạnh.

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng chủ lực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, với 30% tổng dư nợ nằm trong nhóm hỗ trợ lãi suất. Hiện ngân hàng đã gần như sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho năm 2022 là 10%.

Lãi suất VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

Ngân hàng VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

29 tháng 7 năm 2022

Ông lớn VietinBank bất ngờ lãi gấp đôi quý II, vẫn đứng sau top ngân hàng tư nhân

25 tháng 7 năm 2022

VietinBank bán khoản nợ hơn trăm tỷ đồng thế chấp hàng loạt bất động sản, nhà xưởng ở Bình Dương, Cần Thơ

Huyền Vi


Thông tin thêm

Doanh thu phí của VietinBank được kỳ vọng tăng mạnh trong nửa cuối năm 2022 nhờ hợp đồng bảo hiểm với Manulife

Các chuyên gia của BVSC kỳ vọng doanh thu phí của VietinBank sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm do thương vụ hợp tác với Manulife sẽ được ghi nhận là khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Dự báo tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong năm 2022 vào khoảng 12%.

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2022.

Cụ thể, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife, cùng với việc Bộ Tài chính cũng thông qua việc Manulife mua lại Aviva nên ngân hàng này đủ điều kiện ghi nhận khoản phí trả trước.

Theo báo cáo tài chính quý II của VietinBank, ngân hàng này vẫn chưa có đột biến về doanh thu phí và lợi nhuận khác, cho thấy Vietinbank vẫn chưa ghi nhận khoản phí trả trước từ các hợp đồng banca. Do đó, theo các chuyên gia, ngân hàng sẽ ghi nhận phân bổ chi trả phí trả trước trong nửa cuối năm, kéo theo doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm của ngân hàng vào khoảng 12%, do hệ số CAR của ngân hàng tương đối hạn chế và sự hỗ trợ mạnh mẽ của VietinBank đối với nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. -19.

Trong quý II / 2022, tín dụng của Vietinbank đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, tương ứng tăng 0,8% so với quý trước. Tín dụng ngân hàng hầu như không tăng trưởng khi gần đạt hạn mức tín dụng tạm thời, do đó Vietinbank chủ yếu tập trung quản lý nợ cũ và cơ cấu các khoản cho vay khách hàng có chất lượng. tốt hơn, có lợi nhuận cao hơn.

Tại thời điểm cuối quý II, VietinBank chỉ nắm giữ 10.967 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 18% so với quý trước. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Vietinbank chỉ là 0,9%.

Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trong quý II đạt 1,35% (tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước). Tỷ lệ nợ xấu giảm 7% xuống 189%. VietinBank cũng ghi nhận giảm 4.483 tỷ đồng nợ xấu nhờ trích lập dự phòng rủi ro. Khoản nợ gốc tái cơ cấu của ngân hàng cũng giảm từ 8.400 tỷ đồng cuối quý I xuống 6.500 tỷ đồng cuối quý II.

Bên cạnh đó, CTCK Vietcombank (VCBS) dự báo VietinBank sẽ sớm được ưu tiên tăng room trong thời gian tới khi nhu cầu vay vốn sẽ tăng mạnh.

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng chủ lực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, với 30% tổng dư nợ nằm trong nhóm hỗ trợ lãi suất. Hiện ngân hàng đã gần như sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho năm 2022 là 10%.

Lãi suất VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

Ngân hàng VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

29 tháng 7 năm 2022

Ông lớn VietinBank bất ngờ lãi gấp đôi quý II, vẫn đứng sau top ngân hàng tư nhân

25 tháng 7 năm 2022

VietinBank bán khoản nợ hơn trăm tỷ đồng thế chấp hàng loạt bất động sản, nhà xưởng ở Bình Dương, Cần Thơ

Huyền Vi


Các chuyên gia của BVSC kỳ vọng doanh thu phí của VietinBank sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm do thương vụ hợp tác với Manulife sẽ được ghi nhận là khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Dự báo tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong năm 2022 vào khoảng 12%.

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2022.

Cụ thể, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife, cùng với việc Bộ Tài chính cũng thông qua việc Manulife mua lại Aviva nên ngân hàng này đủ điều kiện ghi nhận khoản phí trả trước.

Theo báo cáo tài chính quý II của VietinBank, ngân hàng này vẫn chưa có đột biến về doanh thu phí và lợi nhuận khác, cho thấy Vietinbank vẫn chưa ghi nhận khoản phí trả trước từ các hợp đồng banca. Do đó, theo các chuyên gia, ngân hàng sẽ ghi nhận phân bổ chi trả phí trả trước trong nửa cuối năm, kéo theo doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm của ngân hàng vào khoảng 12%, do hệ số CAR của ngân hàng tương đối hạn chế và sự hỗ trợ mạnh mẽ của VietinBank đối với nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. -19.

Trong quý II / 2022, tín dụng của Vietinbank đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, tương ứng tăng 0,8% so với quý trước. Tín dụng ngân hàng hầu như không tăng trưởng khi gần đạt hạn mức tín dụng tạm thời, do đó Vietinbank chủ yếu tập trung quản lý nợ cũ và cơ cấu các khoản cho vay khách hàng có chất lượng. tốt hơn, có lợi nhuận cao hơn.

Tại thời điểm cuối quý II, VietinBank chỉ nắm giữ 10.967 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 18% so với quý trước. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Vietinbank chỉ là 0,9%.

Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng trong quý II đạt 1,35% (tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước). Tỷ lệ nợ xấu giảm 7% xuống 189%. VietinBank cũng ghi nhận giảm 4.483 tỷ đồng nợ xấu nhờ trích lập dự phòng rủi ro. Khoản nợ gốc tái cơ cấu của ngân hàng cũng giảm từ 8.400 tỷ đồng cuối quý I xuống 6.500 tỷ đồng cuối quý II.

Bên cạnh đó, CTCK Vietcombank (VCBS) dự báo VietinBank sẽ sớm được ưu tiên tăng room trong thời gian tới khi nhu cầu vay vốn sẽ tăng mạnh.

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng chủ lực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, với 30% tổng dư nợ nằm trong nhóm hỗ trợ lãi suất. Hiện ngân hàng đã gần như sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho năm 2022 là 10%.

Lãi suất VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

Ngân hàng VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

29 tháng 7 năm 2022

Ông lớn VietinBank bất ngờ lãi gấp đôi quý II, vẫn đứng sau top ngân hàng tư nhân

25 tháng 7 năm 2022

VietinBank bán khoản nợ hơn trăm tỷ đồng thế chấp hàng loạt bất động sản, nhà xưởng ở Bình Dương, Cần Thơ

Huyền Vi

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

[rule_3_plain]

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

Chuyên gia của BVSC kỳ vọng doanh thu phí của VietinBank sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm do thương vụ hợp tác với Manulife sẽ được ghi nhận khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Tăng trưởng tín dụng năm 2022 của ngân hàng dự báo ở quanh mức 12%.

Theo báo cáo cập nhật Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kì vọng doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2022.
Cụ thể, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife, cùng với việc Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt thương vụ Manulife mua lại Aviva, do đó ngân hàng đã đủ điều kiện để ghi nhận hoản phí trả trước.
Theo báo cáo tài chính quý II của VietinBank, ngân hàng vẫn chưa có khoản đột biến nào ở doanh thu phí hay lợi nhuận khác cho thấy Vietinbank vẫn chưa ghi nhận khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Vì vậy theo các chuyên gia, ngân hàng sẽ ghi nhận khoản phân bố thanh toán phí trả trước trong nửa cuối năm, dẫn đến doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia cũng kỳ vọng mức tăng trưởng tín dụng cả năm của ngân hàng ở quanh mức 12%, do CAR của ngân hàng tương đối hạn chế cùng với việc VietinBank là ngân hàng hỗ trợ mạnh mẽ nền kinh tế trong dịch COVID-19.
Quý II/2022, tín dụng của Vietinbank đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm tương ứng với mức tăng 0,8% so với quý trước. Tín dụng ngân hàng hầu như không tăng trưởng thêm do đã tiệm cận gần với hạn mức tín dụng tạm cấp, do đó Vietinbank chủ yếu tập trung vào quản lý các khoản nợ cũ, cơ cấu các khoản nợ sang các khách hàng có chất lượng tốt hơn, có lợi suất sinh lợi cao hơn.
Cuối Quý II, VietinBank chỉ nắm giữ 10.967 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 18% so với quý trước. Tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Vietinbank chỉ ở mức 0,9%.
Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu quý II của ngân hàng đạt mức 1,35% (tăng 0,1 điểm% so với quý trước đó). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm 7% về mức 189%. VietinBank cũng thực hiện ghi giảm 4.483 tỷ đồng nợ xấu bằng nguồn dự phòng rủi ro. Nợ gốc tái cơ cấu của ngân hàng cũng giảm từ 8.400 tỷ đồng cuối Quý I về 6.500 tỷ đồng cuối Quý II.
Bên cạnh đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo VietinBank sẽ sớm được ưu tiên nới thêm room trong thời gian tới khi nhu cầu vay vốn sẽ tăng mạnh.
VietinBank cũng là một trong các ngân hàng chủ lực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, với 30% tổng dư nợ thuộc nhóm hỗ trợ lãi suất. Hiện ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho năm 2022 là 10%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

29-07-2022

‘Ông lớn’ VietinBank bất ngờ báo lãi gấp đôi trong quý II, vẫn xếp sau các ngân hàng tư nhân top đầu

25-07-2022

VietinBank bán khoản nợ trị giá hơn trăm tỷ đồng, thế chấp bằng loạt BĐS và nhà xưởng máy móc tại Bình Dương, Cần Thơ

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/doanh-thu-phi-cua-vietinbank-duoc-ky-vong-tang-manh-trong-nua-cuoi-nam-2022-nho-hop-dong-bao-hiem-voi-manulife-42202283115150760.htm

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

[rule_2_plain]

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

[rule_2_plain]

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

[rule_3_plain]

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

Chuyên gia của BVSC kỳ vọng doanh thu phí của VietinBank sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm do thương vụ hợp tác với Manulife sẽ được ghi nhận khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Tăng trưởng tín dụng năm 2022 của ngân hàng dự báo ở quanh mức 12%.

Theo báo cáo cập nhật Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kì vọng doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2022.
Cụ thể, thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Manulife, cùng với việc Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt thương vụ Manulife mua lại Aviva, do đó ngân hàng đã đủ điều kiện để ghi nhận hoản phí trả trước.
Theo báo cáo tài chính quý II của VietinBank, ngân hàng vẫn chưa có khoản đột biến nào ở doanh thu phí hay lợi nhuận khác cho thấy Vietinbank vẫn chưa ghi nhận khoản phí trả trước từ hợp đồng banca. Vì vậy theo các chuyên gia, ngân hàng sẽ ghi nhận khoản phân bố thanh toán phí trả trước trong nửa cuối năm, dẫn đến doanh thu phí của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia cũng kỳ vọng mức tăng trưởng tín dụng cả năm của ngân hàng ở quanh mức 12%, do CAR của ngân hàng tương đối hạn chế cùng với việc VietinBank là ngân hàng hỗ trợ mạnh mẽ nền kinh tế trong dịch COVID-19.
Quý II/2022, tín dụng của Vietinbank đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm tương ứng với mức tăng 0,8% so với quý trước. Tín dụng ngân hàng hầu như không tăng trưởng thêm do đã tiệm cận gần với hạn mức tín dụng tạm cấp, do đó Vietinbank chủ yếu tập trung vào quản lý các khoản nợ cũ, cơ cấu các khoản nợ sang các khách hàng có chất lượng tốt hơn, có lợi suất sinh lợi cao hơn.
Cuối Quý II, VietinBank chỉ nắm giữ 10.967 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 18% so với quý trước. Tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Vietinbank chỉ ở mức 0,9%.
Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu quý II của ngân hàng đạt mức 1,35% (tăng 0,1 điểm% so với quý trước đó). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm 7% về mức 189%. VietinBank cũng thực hiện ghi giảm 4.483 tỷ đồng nợ xấu bằng nguồn dự phòng rủi ro. Nợ gốc tái cơ cấu của ngân hàng cũng giảm từ 8.400 tỷ đồng cuối Quý I về 6.500 tỷ đồng cuối Quý II.
Bên cạnh đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo VietinBank sẽ sớm được ưu tiên nới thêm room trong thời gian tới khi nhu cầu vay vốn sẽ tăng mạnh.
VietinBank cũng là một trong các ngân hàng chủ lực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, với 30% tổng dư nợ thuộc nhóm hỗ trợ lãi suất. Hiện ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao cho năm 2022 là 10%.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

29-07-2022

‘Ông lớn’ VietinBank bất ngờ báo lãi gấp đôi trong quý II, vẫn xếp sau các ngân hàng tư nhân top đầu

25-07-2022

VietinBank bán khoản nợ trị giá hơn trăm tỷ đồng, thế chấp bằng loạt BĐS và nhà xưởng máy móc tại Bình Dương, Cần Thơ

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/doanh-thu-phi-cua-vietinbank-duoc-ky-vong-tang-manh-trong-nua-cuoi-nam-2022-nho-hop-dong-bao-hiem-voi-manulife-42202283115150760.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Doanh #thu #phí #của #VietinBank #được #kỳ #vọng #tăng #mạnh #trong #nửa #cuối #năm #nhờ #hợp #đồng #bảo #hiểm #với #Manulife

Xem thêm thông tin hay:  Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiêm cấm các hành vi đe dọa, ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất