Diện Chẩn & Bấm Huyệt

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Diện Chẩn & Bấm Huyệt phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Lương y Lý Phước Lộc là một trong những người nghiên cứu Diện Chẩn từ rất sớm. Trải qua gần 40 năm khám phá và thông minh, thầy Lý Phước Lộc đã tích lũy những kinh nghiệm vô cùng quý báu liên kết giữa bấm huyệt và Diện Chẩn.

Bạn đang xem: lý phước lộc là người nào

Lương Y Lý Phước Lộc và Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc đã tăng trưởng Thuyết Đồng ứng trên khắp thân thể người và ứng dụng thuyết này một cách nhần nhuyễn và đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông cụ thể hóa và mô tả bằng bằng các hình vẽ tạo điều kiện cho người học dễ dàng tìm được các điểm đồng ứng phản chiếu.

Thuyết Đồng Ứng cho rằng: Những gì giống nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ với nhau. Cụ thể là những bộ phận có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau đều có những tương quan, có thể tác động hay tác động lẫn nhau.

Ví dụ : Sống mũi tương tự sống lưng nên có quan hệ với sống lưng (và trái lại) hai cánh mũi có hình dạng tương tự như hai mông nên có tác động tới mông. Gờ mày có dạng tương tự như cánh tay nên có liên quan tới cánh tay, ụ cằm có hình dạng như bọng đái nên có liên quan tới bọng đái…

Tìm huyệt trên cơ chế Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong các Lớp học Diện Chẩn và Bấm huyệt được tổ chức, ông hướng dẫn tìm huyệt một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Ko chú trọng vào việc nhớ hết các tên huyệt hay các phác đồ kinh nghiệm. Việc tìm huyệt chủ yếu dựa trên các các nơi đồng ứng (đã được vẽ ra hay chưa được vẽ). Vì theo nguyên tắc Đồng ứng những bộ phận trên thân thể người cùng hình dáng với nhau thì có thể chữa cho nhau, và sinh huyệt cũng có thể tìm ngay ở những bộ phận này.

Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Lương y Lý Phước Lộc

Với phong cách truyền đạt giản dị, dễ hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc trình bày đầy sự tâm huyết đối với nghề và sự quan tâm với các thế hệ học trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao thâm nghề và ứng dụng hiệu quả nhằm giúp ích cho mọi người, nhất là người nghèo nhằm giúp họ khỏi bệnh nhưng mà ko phải tốn tiền sắm thuốc

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Tham khảo: Những cuốn sách hay nhất của Vãn Tình mọi cô gái đều nên đọc

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube 2

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTub

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

Hãy học cách tự chữa bệnh cho mình, rất nhẹ nhõm, ko dùng thuốc nhưng mà kết qủa thần kỳ ko ngờ khỏi bệnh nhanh chóng, cần rộng rãi tới mọi người pp Đồng Ứng Trị Liệu của thần y Lý Phước Lộc

Video dạy chữa bệnh theo pp. Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

Lời nói đầu của Thầy Đỗ Đức Ngọc :

Điểm đặc biệt của Thầy Lý Phước Lộc là Thầy đã khàm phá ra cơ thể có sẵn kho thuốc qúy nó tự chữa khỏi bệnh, lúc cơ thể bị bệnh, mặc dù chúng ta có thể chưa biết tên bệnh nó là gì, thì hệ thống nội dược trong cơ thể mà tây y gọi là système de l’endocrine cũng đã sản xuất ra thuốc chữa bệnh đó rồi và thuốc đó nó được cất dấu nằm ở những điểm đối xứng hay đồng ứng là nơi ko đau, lúc chúng ta tìm ra, tay chúng ta chạm vào chỉ một trong các điểm đối xứng hay đồng ứng đó nó cho cảm giác đau, thì nơi đó chính là thuốc, chúng ta chỉ việc dùng ngón tay day vào đó hết đau thì bệnh chúng ta khỏi.

Như vậy, việc của chúng ta là phải tìm xem thuốc chữa bệnh cho cơ thể chúng ta được cất dấu ở đâu để tìm ra nó, day vào đó để khỏi bệnh, thì công việc tìm những điểm cất dấu thuốc trên người ko phải là dễ tìm, phải mất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhưng may thay Thầy Lý Phước Lộc đã nghiên cứu và tìm ra những điểm cơ thể cất dấu thuốc tự chữa bệnh đó rất dễ dàng và đã hệ thống hóa nó bằng phương pháp đồng ứng trị liệu, giúp chúng ta tìm ngay ra được điểm cất thuốc của cơ thể để chữa đúng vào bệnh mà ko bị phản ứng phụ.

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu Corresponding response therapycủa Thầy Lý Phước Lộc dễ học dễ thực hành nhẹ nhàng mang lại kết qủa nhanh bất ngờ mà mọi người ko phải là thầy thuốc, chưa từng học ngành y, người nào cũng có thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình, cho những người thân trong gia đình và bạn bè xa gần ko phải tốn tiền thuốc.

Thầy là người Việt Nam đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp này, đã đi giảng dạy và truyền bá khắp năm châu mà hiện nay ngành y chính thống chưa có, Thầy xứng đáng là vị tổ khai sáng phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khuyến lúćch đến mọi người hãy tự học theo tài liệu của Thầy để nối tiêp kế thừa một phương pháp chữa bệnh tuyệt vời lưu truyền cho các thế hệ ngày mai.

Video 1 hoigi.info/S_Kv6UfMfk0

Video 2 hoigi.info/cJ9UYveb1RQ

Tiểu truyện (Biography) Thầy Lý Phước Lộc

Thầy Lý Phước Lộc sinh năm Giáp Thân tại làng Phước Hải tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa) Master Ly was born at Phước Hải Village in Phước Tuy Province.

1965 – 1966 : Sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn Student at Saigon Science University

1966 – 1975 : Sĩ quan Ko Quân Việt Nam Cộng Hòa Air Force Officer of The Republic of Vietnam

1981 – 1995 : Thành viên nhóm Nghiên Cứu Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu

Member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap)

1995 : Định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang California Settled in California, USA

Thầy Lý Phước Lộc mở đầu rộng rãi và tăng trưởng VND Ứng Liệu Pháp từ năm 2012 ở Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc …

Master Ly has disseminated and evolved Ly’s Corresponding Therapy since 2010 in The United State of America, Canada, Germany, France, Holland, Belgium, Switzerland, the Czech Republic, and other countries.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỆT-NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP) (INTRODUCTION TO LY’S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY)

A. Tiểu truyện (About the writer) Thầy Lý Phước Lộc nguyên là môn sinh của Thầy Bùi Quốc Châu và cũng là thành viên của nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp (DCĐKLP Bùi Quốc Châu) trong thập niên 80. Qua nhiều năm nghiên cứu LÝ ĐỒNG ỨNG, Thầy Lộc đã hệ thống hóa và xây dựng VND Ứng Liệu Pháp (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP), một phương pháp đơn giản và rất hiệu quả tìm Sinh-Huyệt khắp toàn thân để điều trị những rối loạn công dụng của thân thể nhưng mà ko cần dùng thuốc, dầu, cao dán (salonpas), kim châm, hay dụng cụ, v.v. Master Loc Phuoc Ly was a student of Master Chau Quoc Bui and a member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap) in the 1980’s. After several years of studying the law of Corresponding Response, Master Ly has systemized and developed “Ly’s Corresponding Response Therapy,” a simple and very effective method that searches for acupressure points, called Sinh-Huyệt, on the entire body to treat or alleviate ailments and physiological disturbances without the need of medication, medical oil, therapeutic wraps, needles, or any other means.

B. Xuất xứ (History) VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP đã được tạo nên dựa trên ba nguồn y-học chính: Ø Dân gian : Cạo gió, Giác hơi, Chích Lễ Ø Cựu truyền : Châm cứu, Bấm Huyệt Ø Hiện đại : Thân thể học

Corresponding Response Therapy was developed based on three medicine sources: Ø Vietnamese Folk Medicine: such as Cạo Gió (a method of using either a piece of ginger, a coin, or a hard-boiled egg to rub the back and the chest of patients in order to clear stagnation and re-stimulate Qi/blood flow), Giác hơi (cupping therapy), Chích Lễ (a method of pricking or piercing specific points on the surface of body and squeezing out “bad” blood)

 • Ø Eastern Ancient Medicine: such as acupressure and acupuncture Ø Modern medicine: Physiology and Anatomy

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP A. Đồng Ứng Trị Liệu Pháp 1) Phương pháp điều trị những bệnh chứng ko dùng thuốc, ko dùng kim châm, hay dụng cụ. 2) Chủ yếu bằng những phương tiện cơ hữu của bản thân: Ngón tay, Bàn tay, Cùi chỏ, Gót chân, v.v. Người trị bệnh vẫn có thể dò tìm, tác động xác thực vào Sinh Huyệt theo Lý Đồng Ứng. B. Lý Đồng Ứng 1) Theo Học Thuyết Âm Dương: Vạn hữu Ko ngoài Âm Dương. Âm Dương tuy Dị nhưng mà Tương Đồng. Chúng có thể hóa giải hay hổ tương, cùng tăng trưởng, tồn tại theo quy luật của Vũ Trụ. 2) Mọi cơ quan Tạng Phủ của con người cũng theo quy luật Âm Dương. Chúng có mối tương quan mật thiết với nhau trong một khối thống nhất. C. Sinh Huyệt (SH)? 1) Sinh huyệt là biểu lộ thất thường hay là Điểm nhạy cảm nhất của thân thể lúc thân thể đã & đang có bệnh. * Chúng thường xuất hiện một cách có hệ thống. 2) Lúc SH được phát hiện và tác động kịp thời, hiện tượng Cảm Ứng xảy ra ngay tức thì như một Lực Đòn Bẩy đẩy đi những Rối loạn công dụng của thân thể một cách kỳ diệu. 3) SH có ba dạng: · Thống điểm · Biểu lộ khác thường (mụn nhọt đỏ/ trắng, chỉ máu v.v.) · Bất Thống điểm D. Tìm Sinh Huyệt (SH) như thế nào? 1) Như đã nói SH là một biểu lộ thông tin bệnh lý, đồng thời là cửa ngõ của sự khai thông khí huyết, tái lập lại những trật tự của thân thể. Do vậy ĐƯTLP lấy SH làm cơ sở cho việc Chẩn Trị; và công việc Chẩn Trị thường xảy ra đồng lúc. 2) Việc Chẩn Trị này đạt được Hiệu quả tới đâu tùy thuộc vào sự hợp tác & thông cảm giữa bệnh nhân và người điều trị. 3) Dựa vào thuyết Âm Dương, Tam Tài, Lý Đồng Ứng, Sinh Huyệt được xác định theo ba yếu tố: Đồng Hình, Đồng Thế, và Đồng Thể. · Đồng về Hình: Đồng Dạng · Đồng về Thế: Động/Tĩnh, Cao/Thấp, Co/Thẳng, v.v. · Đồng về Thể: Mềm/Cứng, Thô/Láng, Mỏng/Dày, v.v. Ví dụ: · Chỏ/Gối, Khuỷu/Kheo, Cổ tay/Cổ chân/Cổ gáy/Cổ Họng, v.v. · Bụng/Kheo/Khuỷu, Ót/Gót, Nách/Háng, Mông/Vai/Gót, v.v.

E. Quan Điểm 1) Bệnh trạng có hai loại: Ø Bệnh Chứng: Rối loạn Chức Năng Ø Bệnh Tật: Tổn thương cụ thể (thuộc tiến trình Sinh, Lão, Bệnh, Tử) 2) Lúc nhận định được SH, người nào cũng có thể chữa được bệnh cho chính bản thân, gia đình, và người thân ko phân biệt tuổi tác, Nam hay Nữ. 3) *** Ko người nào chữa bệnh cho Mình bằng chính Mình *** F. Tính Năng Ø Đơn Giản – Hiệu Quả – Nhanh Chóng – Tự Nhiên – Dễ Học – Dễ Hành – Tự Tin G. Phương Châm Ø Phòng Bệnh hơn Chữa Bệnh Ø Cứu Mình- Cứu Người

Đồng Ứng Trị Liệu Pháp là gì? Môn học chữa bệnh theo lý Đồng Ứng để tìm Sinh huyệt điều chỉnh lại những rối loạn công dụng của thân thể. Sinh Huyệt (SH )?

 • SH là điểm nhạy cãm nhất của thân thể tuỳ ko & thời kì ứng hiện một cách có hệ thống
 • Sinh huyệt ( S H ) được xem là nơi báo bệnh đồng thời là điểm chửa trị của thân thể đã & đang cần tới . Nói khác đi SH có hiệu năng : Chẩn Trị đồng lúc .

SH thường xuất hiện duới 3 dạng :

 • Điểm cực đau ( thống điểm )
 • Những biểu lộ thất thường như : Mụn nhọt trắng , đỏ …, Tàn nhang , chỉ máu , điểm nổi cộm v/v …
 • Điểm ko đau thất thường .

Phương tiện cần dùng lúc tìm huyệt Đôi bàn tay , các ngón tay của người chẩn trị là chủ yếu .

Tìm SH như thế nào ?

Dựa vào 3 nguyên tắc :

 • Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót v/v…
 • Đồng thế : Cao theo cao , thấp theo thấp , ngữa theo ngữa v/v …
 • Đồng thể : Cứng , mềm , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v …

Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có không giống nhau ? Ko khác . Vì sao lúc tìm được SH lại tác động 7 lần?

Số 7 là Con số ước tính để tránh sự quá liều lúc tác động đồng thời là con số mang ý nghĩa thoát khổ ( Bệnh Khổ ) .

Link video đầy đủ các bài giảng của Thầy Lý Phước Lộc: hoigi.info/channel/UCfRJUx1mLq9ANY929puo-fA

@ Diện Chẩn Việt Tổng Hợp

Tham khảo: đoàn vũ thanh hoàng là người nào | Hỏi gì?

 • Diện Chẩn Lý Phước Lộc
 • Lý Phước Lộc: Diện Chẩn hay số mệnh đời tôi
 • Thầy Lý Phước Lộc giao lưu tại Clb Diện Chẩn

Thông tin thêm

Diện Chẩn & Bấm Huyệt

Lương y Lý Phước Lộc là một trong những người nghiên cứu Diện Chẩn từ rất sớm. Trải qua gần 40 năm khám phá và thông minh, thầy Lý Phước Lộc đã tích lũy những kinh nghiệm vô cùng quý báu liên kết giữa bấm huyệt và Diện Chẩn.

Bạn đang xem: lý phước lộc là người nào

Lương Y Lý Phước Lộc và Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc đã tăng trưởng Thuyết Đồng ứng trên khắp thân thể người và ứng dụng thuyết này một cách nhần nhuyễn và đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông cụ thể hóa và mô tả bằng bằng các hình vẽ tạo điều kiện cho người học dễ dàng tìm được các điểm đồng ứng phản chiếu.

Thuyết Đồng Ứng cho rằng: Những gì giống nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ với nhau. Cụ thể là những bộ phận có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau đều có những tương quan, có thể tác động hay tác động lẫn nhau.

Ví dụ : Sống mũi tương tự sống lưng nên có quan hệ với sống lưng (và trái lại) hai cánh mũi có hình dạng tương tự như hai mông nên có tác động tới mông. Gờ mày có dạng tương tự như cánh tay nên có liên quan tới cánh tay, ụ cằm có hình dạng như bọng đái nên có liên quan tới bọng đái…

Tìm huyệt trên cơ chế Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong các Lớp học Diện Chẩn và Bấm huyệt được tổ chức, ông hướng dẫn tìm huyệt một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Ko chú trọng vào việc nhớ hết các tên huyệt hay các phác đồ kinh nghiệm. Việc tìm huyệt chủ yếu dựa trên các các nơi đồng ứng (đã được vẽ ra hay chưa được vẽ). Vì theo nguyên tắc Đồng ứng những bộ phận trên thân thể người cùng hình dáng với nhau thì có thể chữa cho nhau, và sinh huyệt cũng có thể tìm ngay ở những bộ phận này.

Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Lương y Lý Phước Lộc

Với phong cách truyền đạt giản dị, dễ hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc trình bày đầy sự tâm huyết đối với nghề và sự quan tâm với các thế hệ học trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao thâm nghề và ứng dụng hiệu quả nhằm giúp ích cho mọi người, nhất là người nghèo nhằm giúp họ khỏi bệnh nhưng mà ko phải tốn tiền sắm thuốc

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Tham khảo: Những cuốn sách hay nhất của Vãn Tình mọi cô gái đều nên đọc

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube 2

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTub

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

Hãy học cách tự chữa bệnh cho mình, rất nhẹ nhõm, ko dùng thuốc nhưng mà kết qủa thần kỳ ko ngờ khỏi bệnh nhanh chóng, cần rộng rãi tới mọi người pp Đồng Ứng Trị Liệu của thần y Lý Phước Lộc

Video dạy chữa bệnh theo pp. Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

Lời nói đầu của Thầy Đỗ Đức Ngọc :

Điểm đặc biệt của Thầy Lý Phước Lộc là Thầy đã khàm phá ra cơ thể có sẵn kho thuốc qúy nó tự chữa khỏi bệnh, lúc cơ thể bị bệnh, mặc dù chúng ta có thể chưa biết tên bệnh nó là gì, thì hệ thống nội dược trong cơ thể mà tây y gọi là système de l’endocrine cũng đã sản xuất ra thuốc chữa bệnh đó rồi và thuốc đó nó được cất dấu nằm ở những điểm đối xứng hay đồng ứng là nơi ko đau, lúc chúng ta tìm ra, tay chúng ta chạm vào chỉ một trong các điểm đối xứng hay đồng ứng đó nó cho cảm giác đau, thì nơi đó chính là thuốc, chúng ta chỉ việc dùng ngón tay day vào đó hết đau thì bệnh chúng ta khỏi.

Như vậy, việc của chúng ta là phải tìm xem thuốc chữa bệnh cho cơ thể chúng ta được cất dấu ở đâu để tìm ra nó, day vào đó để khỏi bệnh, thì công việc tìm những điểm cất dấu thuốc trên người ko phải là dễ tìm, phải mất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhưng may thay Thầy Lý Phước Lộc đã nghiên cứu và tìm ra những điểm cơ thể cất dấu thuốc tự chữa bệnh đó rất dễ dàng và đã hệ thống hóa nó bằng phương pháp đồng ứng trị liệu, giúp chúng ta tìm ngay ra được điểm cất thuốc của cơ thể để chữa đúng vào bệnh mà ko bị phản ứng phụ.

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu Corresponding response therapycủa Thầy Lý Phước Lộc dễ học dễ thực hành nhẹ nhàng mang lại kết qủa nhanh bất ngờ mà mọi người ko phải là thầy thuốc, chưa từng học ngành y, người nào cũng có thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình, cho những người thân trong gia đình và bạn bè xa gần ko phải tốn tiền thuốc.

Thầy là người Việt Nam đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp này, đã đi giảng dạy và truyền bá khắp năm châu mà hiện nay ngành y chính thống chưa có, Thầy xứng đáng là vị tổ khai sáng phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khuyến lúćch đến mọi người hãy tự học theo tài liệu của Thầy để nối tiêp kế thừa một phương pháp chữa bệnh tuyệt vời lưu truyền cho các thế hệ ngày mai.

Video 1 hoigi.info/S_Kv6UfMfk0

Video 2 hoigi.info/cJ9UYveb1RQ

Tiểu truyện (Biography) Thầy Lý Phước Lộc

Thầy Lý Phước Lộc sinh năm Giáp Thân tại làng Phước Hải tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa) Master Ly was born at Phước Hải Village in Phước Tuy Province.

1965 – 1966 : Sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn Student at Saigon Science University

1966 – 1975 : Sĩ quan Ko Quân Việt Nam Cộng Hòa Air Force Officer of The Republic of Vietnam

1981 – 1995 : Thành viên nhóm Nghiên Cứu Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu

Member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap)

1995 : Định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang California Settled in California, USA

Thầy Lý Phước Lộc mở đầu rộng rãi và tăng trưởng VND Ứng Liệu Pháp từ năm 2012 ở Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc …

Master Ly has disseminated and evolved Ly’s Corresponding Therapy since 2010 in The United State of America, Canada, Germany, France, Holland, Belgium, Switzerland, the Czech Republic, and other countries.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỆT-NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP) (INTRODUCTION TO LY’S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY)

A. Tiểu truyện (About the writer) Thầy Lý Phước Lộc nguyên là môn sinh của Thầy Bùi Quốc Châu và cũng là thành viên của nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp (DCĐKLP Bùi Quốc Châu) trong thập niên 80. Qua nhiều năm nghiên cứu LÝ ĐỒNG ỨNG, Thầy Lộc đã hệ thống hóa và xây dựng VND Ứng Liệu Pháp (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP), một phương pháp đơn giản và rất hiệu quả tìm Sinh-Huyệt khắp toàn thân để điều trị những rối loạn công dụng của thân thể nhưng mà ko cần dùng thuốc, dầu, cao dán (salonpas), kim châm, hay dụng cụ, v.v. Master Loc Phuoc Ly was a student of Master Chau Quoc Bui and a member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap) in the 1980’s. After several years of studying the law of Corresponding Response, Master Ly has systemized and developed “Ly’s Corresponding Response Therapy,” a simple and very effective method that searches for acupressure points, called Sinh-Huyệt, on the entire body to treat or alleviate ailments and physiological disturbances without the need of medication, medical oil, therapeutic wraps, needles, or any other means.

B. Xuất xứ (History) VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP đã được tạo nên dựa trên ba nguồn y-học chính: Ø Dân gian : Cạo gió, Giác hơi, Chích Lễ Ø Cựu truyền : Châm cứu, Bấm Huyệt Ø Hiện đại : Thân thể học

Corresponding Response Therapy was developed based on three medicine sources: Ø Vietnamese Folk Medicine: such as Cạo Gió (a method of using either a piece of ginger, a coin, or a hard-boiled egg to rub the back and the chest of patients in order to clear stagnation and re-stimulate Qi/blood flow), Giác hơi (cupping therapy), Chích Lễ (a method of pricking or piercing specific points on the surface of body and squeezing out “bad” blood)

 • Ø Eastern Ancient Medicine: such as acupressure and acupuncture Ø Modern medicine: Physiology and Anatomy

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP A. Đồng Ứng Trị Liệu Pháp 1) Phương pháp điều trị những bệnh chứng ko dùng thuốc, ko dùng kim châm, hay dụng cụ. 2) Chủ yếu bằng những phương tiện cơ hữu của bản thân: Ngón tay, Bàn tay, Cùi chỏ, Gót chân, v.v. Người trị bệnh vẫn có thể dò tìm, tác động xác thực vào Sinh Huyệt theo Lý Đồng Ứng. B. Lý Đồng Ứng 1) Theo Học Thuyết Âm Dương: Vạn hữu Ko ngoài Âm Dương. Âm Dương tuy Dị nhưng mà Tương Đồng. Chúng có thể hóa giải hay hổ tương, cùng tăng trưởng, tồn tại theo quy luật của Vũ Trụ. 2) Mọi cơ quan Tạng Phủ của con người cũng theo quy luật Âm Dương. Chúng có mối tương quan mật thiết với nhau trong một khối thống nhất. C. Sinh Huyệt (SH)? 1) Sinh huyệt là biểu lộ thất thường hay là Điểm nhạy cảm nhất của thân thể lúc thân thể đã & đang có bệnh. * Chúng thường xuất hiện một cách có hệ thống. 2) Lúc SH được phát hiện và tác động kịp thời, hiện tượng Cảm Ứng xảy ra ngay tức thì như một Lực Đòn Bẩy đẩy đi những Rối loạn công dụng của thân thể một cách kỳ diệu. 3) SH có ba dạng: · Thống điểm · Biểu lộ khác thường (mụn nhọt đỏ/ trắng, chỉ máu v.v.) · Bất Thống điểm D. Tìm Sinh Huyệt (SH) như thế nào? 1) Như đã nói SH là một biểu lộ thông tin bệnh lý, đồng thời là cửa ngõ của sự khai thông khí huyết, tái lập lại những trật tự của thân thể. Do vậy ĐƯTLP lấy SH làm cơ sở cho việc Chẩn Trị; và công việc Chẩn Trị thường xảy ra đồng lúc. 2) Việc Chẩn Trị này đạt được Hiệu quả tới đâu tùy thuộc vào sự hợp tác & thông cảm giữa bệnh nhân và người điều trị. 3) Dựa vào thuyết Âm Dương, Tam Tài, Lý Đồng Ứng, Sinh Huyệt được xác định theo ba yếu tố: Đồng Hình, Đồng Thế, và Đồng Thể. · Đồng về Hình: Đồng Dạng · Đồng về Thế: Động/Tĩnh, Cao/Thấp, Co/Thẳng, v.v. · Đồng về Thể: Mềm/Cứng, Thô/Láng, Mỏng/Dày, v.v. Ví dụ: · Chỏ/Gối, Khuỷu/Kheo, Cổ tay/Cổ chân/Cổ gáy/Cổ Họng, v.v. · Bụng/Kheo/Khuỷu, Ót/Gót, Nách/Háng, Mông/Vai/Gót, v.v.

E. Quan Điểm 1) Bệnh trạng có hai loại: Ø Bệnh Chứng: Rối loạn Chức Năng Ø Bệnh Tật: Tổn thương cụ thể (thuộc tiến trình Sinh, Lão, Bệnh, Tử) 2) Lúc nhận định được SH, người nào cũng có thể chữa được bệnh cho chính bản thân, gia đình, và người thân ko phân biệt tuổi tác, Nam hay Nữ. 3) *** Ko người nào chữa bệnh cho Mình bằng chính Mình *** F. Tính Năng Ø Đơn Giản – Hiệu Quả – Nhanh Chóng – Tự Nhiên – Dễ Học – Dễ Hành – Tự Tin G. Phương Châm Ø Phòng Bệnh hơn Chữa Bệnh Ø Cứu Mình- Cứu Người

Đồng Ứng Trị Liệu Pháp là gì? Môn học chữa bệnh theo lý Đồng Ứng để tìm Sinh huyệt điều chỉnh lại những rối loạn công dụng của thân thể. Sinh Huyệt (SH )?

 • SH là điểm nhạy cãm nhất của thân thể tuỳ ko & thời kì ứng hiện một cách có hệ thống
 • Sinh huyệt ( S H ) được xem là nơi báo bệnh đồng thời là điểm chửa trị của thân thể đã & đang cần tới . Nói khác đi SH có hiệu năng : Chẩn Trị đồng lúc .

SH thường xuất hiện duới 3 dạng :

 • Điểm cực đau ( thống điểm )
 • Những biểu lộ thất thường như : Mụn nhọt trắng , đỏ …, Tàn nhang , chỉ máu , điểm nổi cộm v/v …
 • Điểm ko đau thất thường .

Phương tiện cần dùng lúc tìm huyệt Đôi bàn tay , các ngón tay của người chẩn trị là chủ yếu .

Tìm SH như thế nào ?

Dựa vào 3 nguyên tắc :

 • Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót v/v…
 • Đồng thế : Cao theo cao , thấp theo thấp , ngữa theo ngữa v/v …
 • Đồng thể : Cứng , mềm , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v …

Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có không giống nhau ? Ko khác . Vì sao lúc tìm được SH lại tác động 7 lần?

Số 7 là Con số ước tính để tránh sự quá liều lúc tác động đồng thời là con số mang ý nghĩa thoát khổ ( Bệnh Khổ ) .

Link video đầy đủ các bài giảng của Thầy Lý Phước Lộc: hoigi.info/channel/UCfRJUx1mLq9ANY929puo-fA

@ Diện Chẩn Việt Tổng Hợp

Tham khảo: đoàn vũ thanh hoàng là người nào | Hỏi gì?

 • Diện Chẩn Lý Phước Lộc
 • Lý Phước Lộc: Diện Chẩn hay số mệnh đời tôi
 • Thầy Lý Phước Lộc giao lưu tại Clb Diện Chẩn


Lương y Lý Phước Lộc là một trong những người nghiên cứu Diện Chẩn từ rất sớm. Trải qua gần 40 năm khám phá và thông minh, thầy Lý Phước Lộc đã tích lũy những kinh nghiệm vô cùng quý báu liên kết giữa bấm huyệt và Diện Chẩn.

Bạn đang xem: lý phước lộc là người nào

Lương Y Lý Phước Lộc và Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc đã tăng trưởng Thuyết Đồng ứng trên khắp thân thể người và ứng dụng thuyết này một cách nhần nhuyễn và đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông cụ thể hóa và mô tả bằng bằng các hình vẽ tạo điều kiện cho người học dễ dàng tìm được các điểm đồng ứng phản chiếu.

Thuyết Đồng Ứng cho rằng: Những gì giống nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ với nhau. Cụ thể là những bộ phận có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau đều có những tương quan, có thể tác động hay tác động lẫn nhau.

Ví dụ : Sống mũi tương tự sống lưng nên có quan hệ với sống lưng (và trái lại) hai cánh mũi có hình dạng tương tự như hai mông nên có tác động tới mông. Gờ mày có dạng tương tự như cánh tay nên có liên quan tới cánh tay, ụ cằm có hình dạng như bọng đái nên có liên quan tới bọng đái…

Tìm huyệt trên cơ chế Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong các Lớp học Diện Chẩn và Bấm huyệt được tổ chức, ông hướng dẫn tìm huyệt một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Ko chú trọng vào việc nhớ hết các tên huyệt hay các phác đồ kinh nghiệm. Việc tìm huyệt chủ yếu dựa trên các các nơi đồng ứng (đã được vẽ ra hay chưa được vẽ). Vì theo nguyên tắc Đồng ứng những bộ phận trên thân thể người cùng hình dáng với nhau thì có thể chữa cho nhau, và sinh huyệt cũng có thể tìm ngay ở những bộ phận này.

Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Lương y Lý Phước Lộc

Với phong cách truyền đạt giản dị, dễ hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc trình bày đầy sự tâm huyết đối với nghề và sự quan tâm với các thế hệ học trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao thâm nghề và ứng dụng hiệu quả nhằm giúp ích cho mọi người, nhất là người nghèo nhằm giúp họ khỏi bệnh nhưng mà ko phải tốn tiền sắm thuốc

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Tham khảo: Những cuốn sách hay nhất của Vãn Tình mọi cô gái đều nên đọc

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube 2

Xem thêm: trung nam group là của người nào | Hỏi gì?

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTub

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

Hãy học cách tự chữa bệnh cho mình, rất nhẹ nhõm, ko dùng thuốc nhưng mà kết qủa thần kỳ ko ngờ khỏi bệnh nhanh chóng, cần rộng rãi tới mọi người pp Đồng Ứng Trị Liệu của thần y Lý Phước Lộc

Video dạy chữa bệnh theo pp. Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy LÝ PHƯỚC LỘC

Lời nói đầu của Thầy Đỗ Đức Ngọc :

Điểm đặc biệt của Thầy Lý Phước Lộc là Thầy đã khàm phá ra cơ thể có sẵn kho thuốc qúy nó tự chữa khỏi bệnh, lúc cơ thể bị bệnh, mặc dù chúng ta có thể chưa biết tên bệnh nó là gì, thì hệ thống nội dược trong cơ thể mà tây y gọi là système de l’endocrine cũng đã sản xuất ra thuốc chữa bệnh đó rồi và thuốc đó nó được cất dấu nằm ở những điểm đối xứng hay đồng ứng là nơi ko đau, lúc chúng ta tìm ra, tay chúng ta chạm vào chỉ một trong các điểm đối xứng hay đồng ứng đó nó cho cảm giác đau, thì nơi đó chính là thuốc, chúng ta chỉ việc dùng ngón tay day vào đó hết đau thì bệnh chúng ta khỏi.

Như vậy, việc của chúng ta là phải tìm xem thuốc chữa bệnh cho cơ thể chúng ta được cất dấu ở đâu để tìm ra nó, day vào đó để khỏi bệnh, thì công việc tìm những điểm cất dấu thuốc trên người ko phải là dễ tìm, phải mất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhưng may thay Thầy Lý Phước Lộc đã nghiên cứu và tìm ra những điểm cơ thể cất dấu thuốc tự chữa bệnh đó rất dễ dàng và đã hệ thống hóa nó bằng phương pháp đồng ứng trị liệu, giúp chúng ta tìm ngay ra được điểm cất thuốc của cơ thể để chữa đúng vào bệnh mà ko bị phản ứng phụ.

Phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu Corresponding response therapycủa Thầy Lý Phước Lộc dễ học dễ thực hành nhẹ nhàng mang lại kết qủa nhanh bất ngờ mà mọi người ko phải là thầy thuốc, chưa từng học ngành y, người nào cũng có thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình, cho những người thân trong gia đình và bạn bè xa gần ko phải tốn tiền thuốc.

Thầy là người Việt Nam đầu tiên trên thế giới phát minh ra phương pháp này, đã đi giảng dạy và truyền bá khắp năm châu mà hiện nay ngành y chính thống chưa có, Thầy xứng đáng là vị tổ khai sáng phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khuyến lúćch đến mọi người hãy tự học theo tài liệu của Thầy để nối tiêp kế thừa một phương pháp chữa bệnh tuyệt vời lưu truyền cho các thế hệ ngày mai.

Video 1 hoigi.info/S_Kv6UfMfk0

Video 2 hoigi.info/cJ9UYveb1RQ

Tiểu truyện (Biography) Thầy Lý Phước Lộc

Thầy Lý Phước Lộc sinh năm Giáp Thân tại làng Phước Hải tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa) Master Ly was born at Phước Hải Village in Phước Tuy Province.

1965 – 1966 : Sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn Student at Saigon Science University

1966 – 1975 : Sĩ quan Ko Quân Việt Nam Cộng Hòa Air Force Officer of The Republic of Vietnam

1981 – 1995 : Thành viên nhóm Nghiên Cứu Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu

Member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap)

1995 : Định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang California Settled in California, USA

Thầy Lý Phước Lộc mở đầu rộng rãi và tăng trưởng VND Ứng Liệu Pháp từ năm 2012 ở Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc …

Master Ly has disseminated and evolved Ly’s Corresponding Therapy since 2010 in The United State of America, Canada, Germany, France, Holland, Belgium, Switzerland, the Czech Republic, and other countries.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỆT-NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP) (INTRODUCTION TO LY’S CORRESPONDING RESPONSE THERAPY)

A. Tiểu truyện (About the writer) Thầy Lý Phước Lộc nguyên là môn sinh của Thầy Bùi Quốc Châu và cũng là thành viên của nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp (DCĐKLP Bùi Quốc Châu) trong thập niên 80. Qua nhiều năm nghiên cứu LÝ ĐỒNG ỨNG, Thầy Lộc đã hệ thống hóa và xây dựng VND Ứng Liệu Pháp (VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP), một phương pháp đơn giản và rất hiệu quả tìm Sinh-Huyệt khắp toàn thân để điều trị những rối loạn công dụng của thân thể nhưng mà ko cần dùng thuốc, dầu, cao dán (salonpas), kim châm, hay dụng cụ, v.v. Master Loc Phuoc Ly was a student of Master Chau Quoc Bui and a member of the group called Research and Improvement of Face Diagnosis – Cybernetic Therapy (FACY, Dien Chan Lieu Phap) in the 1980’s. After several years of studying the law of Corresponding Response, Master Ly has systemized and developed “Ly’s Corresponding Response Therapy,” a simple and very effective method that searches for acupressure points, called Sinh-Huyệt, on the entire body to treat or alleviate ailments and physiological disturbances without the need of medication, medical oil, therapeutic wraps, needles, or any other means.

B. Xuất xứ (History) VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP đã được tạo nên dựa trên ba nguồn y-học chính: Ø Dân gian : Cạo gió, Giác hơi, Chích Lễ Ø Cựu truyền : Châm cứu, Bấm Huyệt Ø Hiện đại : Thân thể học

Corresponding Response Therapy was developed based on three medicine sources: Ø Vietnamese Folk Medicine: such as Cạo Gió (a method of using either a piece of ginger, a coin, or a hard-boiled egg to rub the back and the chest of patients in order to clear stagnation and re-stimulate Qi/blood flow), Giác hơi (cupping therapy), Chích Lễ (a method of pricking or piercing specific points on the surface of body and squeezing out “bad” blood)

 • Ø Eastern Ancient Medicine: such as acupressure and acupuncture Ø Modern medicine: Physiology and Anatomy

II. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP A. Đồng Ứng Trị Liệu Pháp 1) Phương pháp điều trị những bệnh chứng ko dùng thuốc, ko dùng kim châm, hay dụng cụ. 2) Chủ yếu bằng những phương tiện cơ hữu của bản thân: Ngón tay, Bàn tay, Cùi chỏ, Gót chân, v.v. Người trị bệnh vẫn có thể dò tìm, tác động xác thực vào Sinh Huyệt theo Lý Đồng Ứng. B. Lý Đồng Ứng 1) Theo Học Thuyết Âm Dương: Vạn hữu Ko ngoài Âm Dương. Âm Dương tuy Dị nhưng mà Tương Đồng. Chúng có thể hóa giải hay hổ tương, cùng tăng trưởng, tồn tại theo quy luật của Vũ Trụ. 2) Mọi cơ quan Tạng Phủ của con người cũng theo quy luật Âm Dương. Chúng có mối tương quan mật thiết với nhau trong một khối thống nhất. C. Sinh Huyệt (SH)? 1) Sinh huyệt là biểu lộ thất thường hay là Điểm nhạy cảm nhất của thân thể lúc thân thể đã & đang có bệnh. * Chúng thường xuất hiện một cách có hệ thống. 2) Lúc SH được phát hiện và tác động kịp thời, hiện tượng Cảm Ứng xảy ra ngay tức thì như một Lực Đòn Bẩy đẩy đi những Rối loạn công dụng của thân thể một cách kỳ diệu. 3) SH có ba dạng: · Thống điểm · Biểu lộ khác thường (mụn nhọt đỏ/ trắng, chỉ máu v.v.) · Bất Thống điểm D. Tìm Sinh Huyệt (SH) như thế nào? 1) Như đã nói SH là một biểu lộ thông tin bệnh lý, đồng thời là cửa ngõ của sự khai thông khí huyết, tái lập lại những trật tự của thân thể. Do vậy ĐƯTLP lấy SH làm cơ sở cho việc Chẩn Trị; và công việc Chẩn Trị thường xảy ra đồng lúc. 2) Việc Chẩn Trị này đạt được Hiệu quả tới đâu tùy thuộc vào sự hợp tác & thông cảm giữa bệnh nhân và người điều trị. 3) Dựa vào thuyết Âm Dương, Tam Tài, Lý Đồng Ứng, Sinh Huyệt được xác định theo ba yếu tố: Đồng Hình, Đồng Thế, và Đồng Thể. · Đồng về Hình: Đồng Dạng · Đồng về Thế: Động/Tĩnh, Cao/Thấp, Co/Thẳng, v.v. · Đồng về Thể: Mềm/Cứng, Thô/Láng, Mỏng/Dày, v.v. Ví dụ: · Chỏ/Gối, Khuỷu/Kheo, Cổ tay/Cổ chân/Cổ gáy/Cổ Họng, v.v. · Bụng/Kheo/Khuỷu, Ót/Gót, Nách/Háng, Mông/Vai/Gót, v.v.

E. Quan Điểm 1) Bệnh trạng có hai loại: Ø Bệnh Chứng: Rối loạn Chức Năng Ø Bệnh Tật: Tổn thương cụ thể (thuộc tiến trình Sinh, Lão, Bệnh, Tử) 2) Lúc nhận định được SH, người nào cũng có thể chữa được bệnh cho chính bản thân, gia đình, và người thân ko phân biệt tuổi tác, Nam hay Nữ. 3) *** Ko người nào chữa bệnh cho Mình bằng chính Mình *** F. Tính Năng Ø Đơn Giản – Hiệu Quả – Nhanh Chóng – Tự Nhiên – Dễ Học – Dễ Hành – Tự Tin G. Phương Châm Ø Phòng Bệnh hơn Chữa Bệnh Ø Cứu Mình- Cứu Người

Đồng Ứng Trị Liệu Pháp là gì? Môn học chữa bệnh theo lý Đồng Ứng để tìm Sinh huyệt điều chỉnh lại những rối loạn công dụng của thân thể. Sinh Huyệt (SH )?

 • SH là điểm nhạy cãm nhất của thân thể tuỳ ko & thời kì ứng hiện một cách có hệ thống
 • Sinh huyệt ( S H ) được xem là nơi báo bệnh đồng thời là điểm chửa trị của thân thể đã & đang cần tới . Nói khác đi SH có hiệu năng : Chẩn Trị đồng lúc .

SH thường xuất hiện duới 3 dạng :

 • Điểm cực đau ( thống điểm )
 • Những biểu lộ thất thường như : Mụn nhọt trắng , đỏ …, Tàn nhang , chỉ máu , điểm nổi cộm v/v …
 • Điểm ko đau thất thường .

Phương tiện cần dùng lúc tìm huyệt Đôi bàn tay , các ngón tay của người chẩn trị là chủ yếu .

Tìm SH như thế nào ?

Dựa vào 3 nguyên tắc :

 • Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót v/v…
 • Đồng thế : Cao theo cao , thấp theo thấp , ngữa theo ngữa v/v …
 • Đồng thể : Cứng , mềm , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v …

Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có không giống nhau ? Ko khác . Vì sao lúc tìm được SH lại tác động 7 lần?

Số 7 là Con số ước tính để tránh sự quá liều lúc tác động đồng thời là con số mang ý nghĩa thoát khổ ( Bệnh Khổ ) .

Link video đầy đủ các bài giảng của Thầy Lý Phước Lộc: hoigi.info/channel/UCfRJUx1mLq9ANY929puo-fA

@ Diện Chẩn Việt Tổng Hợp

Tham khảo: đoàn vũ thanh hoàng là người nào | Hỏi gì?

 • Diện Chẩn Lý Phước Lộc
 • Lý Phước Lộc: Diện Chẩn hay số mệnh đời tôi
 • Thầy Lý Phước Lộc giao lưu tại Clb Diện Chẩn

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

[rule_3_plain]

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

[rule_1_plain]

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

[rule_2_plain]

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

[rule_2_plain]

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

[rule_3_plain]

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Diện #Chẩn #Bấm #Huyệt

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular