Điểm khác biệt giữa gói hỗ trợ lãi suất 2% và gói năm 2009 cho thấy không quá lo ngại rủi ro nợ xấu tăng lên

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Điểm khác biệt giữa gói hỗ trợ lãi suất 2% và gói năm 2009 cho thấy không quá lo ngại rủi ro nợ xấu tăng lên phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Về gói hỗ trợ lãi suất 2% / năm mới ban hành, Agriseco cho rằng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích để phục hồi kinh doanh và rủi ro liên quan đến nợ xấu tăng cao do sử dụng vốn. Sai hướng là thấp.

Ngày 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định về việc ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ lãi suất 2% / năm đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. và các hộ kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, năm 2009, Việt Nam cũng đã triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước áp dụng cho các khoản vay ngắn – trung – dài hạn. Chính sách này được đưa ra như một phần của nhóm chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nguồn: Agriseco.

Trong một báo cáo mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agriseco) so sánh chính sách hỗ trợ lãi suất năm 2022 và 2009 và chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai gói này.

Về bối cảnh kinh tế – xã hội, gói hỗ trợ lãi suất 2022 được ban hành trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế trong nước trong hai năm 2020-2021. Trong khi đó, gói hỗ trợ Hỗ trợ năm 2009 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của những khó khăn tích lũy trong giai đoạn 2007-2008 và tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới.

Về mức hỗ trợ, ban đầu gói hỗ trợ năm 2009 có lãi suất 4% / năm, đến năm 2010 mức hỗ trợ được điều chỉnh giảm xuống 2% / năm đối với các khoản vay trung dài hạn, còn gói hỗ trợ theo Nghị định số. . 31 gần đây đưa ra mức lãi suất là 2% / năm.

Về quy mô của gói hỗ trợ năm 2009, gói 1 (hỗ trợ vay ngắn hạn) trị giá 17.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD), được triển khai trong 1 năm (2009). Gói 2 (hỗ trợ vay trung dài hạn) trị giá 20.000 tỷ đồng (tương đương 1,17 tỷ USD), thực hiện trong 2 năm (2009 – 2010). Dư nợ gói hỗ trợ lãi suất triển khai năm 2009 khoảng 470.000 tỷ đồng trên tổng dư nợ toàn hệ thống là 1,7 triệu tỷ đồng.

Với gói lãi suất 2% mới ban hành, Agriseco ước tính dư nợ hỗ trợ lãi suất trong 2 năm tới khoảng 1 triệu tỷ đồng / năm trên tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống khoảng 11 triệu tỷ đồng. VND. Như vậy, tỷ trọng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất bình quân năm / tổng dư nợ toàn hệ thống thời điểm này ước đạt 9%, thấp hơn con số này của năm 2009 (khoảng 27%).

Về đối tượng hỗ trợ, gói hỗ trợ lãi suất năm nay hướng tới các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không phân bổ tỷ trọng cụ thể cho từng ngành như năm 2009.

Báo cáo cho biết, gói hỗ trợ mới ban hành được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoàn thành mục tiêu của Chính phủ là 6% – 6,5%. , cao hơn mức tăng trưởng đặt ra vào năm 2009 là 5,2%.

Ngoài ra, Agriseco cũng lưu ý, việc các doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng vốn sai mục đích có thể dẫn đến những tác động không mong muốn đối với nền kinh tế. Công ty kỳ vọng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích để phục hồi hoạt động kinh doanh.

Rủi ro liên quan đến nợ xấu tăng do sử dụng vốn không đúng mục đích là thấp do: Các cơ quan nhà nước đã có động thái hướng dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh trước khi ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất. dung tích; Năng lực quản lý của Ngân hàng Nhà nước ngày càng được nâng cao, khâu thẩm định, giám sát liên quan chặt chẽ đến các ngân hàng thương mại.

Nhắc lại tác động tiêu cực của gói hỗ trợ năm 2009. Agriseco cho biết, trong giai đoạn 2009-2011, dòng tiền đầu cơ đổ vào các thị trường tài sản như vàng, ngoại tệ, bất động sản đã gây áp lực không nhỏ lên lạm phát kể từ năm 2010. CPI năm 2010 và 2011 lần lượt tăng 9, ở mức 9. 19% và 18,58% so với cùng kỳ. Giá vàng năm 2009 tăng 19,16%, năm 2010 tăng 36,72%, năm 2011 tăng 39%. Tỷ giá hối đoái năm 2009 tăng 9,17%, năm 2010 tăng 7,63% và năm 2011 tăng 8,47%.

Gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 / NĐ-CP được thực hiện trong các năm 2022 và 2023 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt khoảng 40.000 tỷ đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Mức hỗ trợ lãi suất của gói là 2% / năm, thực hiện theo hình thức giảm trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ trong kỳ.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: hàng không, giao thông vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục đào tạo, nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến phần mềm, sản xuất, xuất bản, lập trình máy tính và các hoạt động liên quan, thông tin các hoạt động dịch vụ; bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế; Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành được hỗ trợ có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp. , đã công bố

Chứng khoán, bất động sản giảm tốc, ngành Thuế sẽ rà soát lại tất cả các nguồn thu

Stocksán, bất động sản giảm tốc, Thuế sẽ rà soát lại toàn bộ nguồn thu

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

[Infographic] Tổng quan kinh tế 5 tháng đầu năm 2022: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

Triển khai hỗ trợ lãi suất 2%: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán room tín dụng hợp lý

Minh Thu


Thông tin thêm

Điểm khác biệt giữa gói hỗ trợ lãi suất 2% và gói năm 2009 cho thấy không quá lo ngại rủi ro nợ xấu tăng lên

Về gói hỗ trợ lãi suất 2% / năm mới ban hành, Agriseco cho rằng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích để phục hồi kinh doanh và rủi ro liên quan đến nợ xấu tăng cao do sử dụng vốn. Sai hướng là thấp.

Ngày 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định về việc ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ lãi suất 2% / năm đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. và các hộ kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, năm 2009, Việt Nam cũng đã triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước áp dụng cho các khoản vay ngắn - trung - dài hạn. Chính sách này được đưa ra như một phần của nhóm chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nguồn: Agriseco.

Trong một báo cáo mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agriseco) so sánh chính sách hỗ trợ lãi suất năm 2022 và 2009 và chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai gói này.

Về bối cảnh kinh tế - xã hội, gói hỗ trợ lãi suất 2022 được ban hành trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế trong nước trong hai năm 2020-2021. Trong khi đó, gói hỗ trợ Hỗ trợ năm 2009 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của những khó khăn tích lũy trong giai đoạn 2007-2008 và tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới.

Về mức hỗ trợ, ban đầu gói hỗ trợ năm 2009 có lãi suất 4% / năm, đến năm 2010 mức hỗ trợ được điều chỉnh giảm xuống 2% / năm đối với các khoản vay trung dài hạn, còn gói hỗ trợ theo Nghị định số. . 31 gần đây đưa ra mức lãi suất là 2% / năm.

Về quy mô của gói hỗ trợ năm 2009, gói 1 (hỗ trợ vay ngắn hạn) trị giá 17.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD), được triển khai trong 1 năm (2009). Gói 2 (hỗ trợ vay trung dài hạn) trị giá 20.000 tỷ đồng (tương đương 1,17 tỷ USD), thực hiện trong 2 năm (2009 - 2010). Dư nợ gói hỗ trợ lãi suất triển khai năm 2009 khoảng 470.000 tỷ đồng trên tổng dư nợ toàn hệ thống là 1,7 triệu tỷ đồng.

Với gói lãi suất 2% mới ban hành, Agriseco ước tính dư nợ hỗ trợ lãi suất trong 2 năm tới khoảng 1 triệu tỷ đồng / năm trên tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống khoảng 11 triệu tỷ đồng. VND. Như vậy, tỷ trọng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất bình quân năm / tổng dư nợ toàn hệ thống thời điểm này ước đạt 9%, thấp hơn con số này của năm 2009 (khoảng 27%).

Về đối tượng hỗ trợ, gói hỗ trợ lãi suất năm nay hướng tới các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không phân bổ tỷ trọng cụ thể cho từng ngành như năm 2009.

Báo cáo cho biết, gói hỗ trợ mới ban hành được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoàn thành mục tiêu của Chính phủ là 6% - 6,5%. , cao hơn mức tăng trưởng đặt ra vào năm 2009 là 5,2%.

Ngoài ra, Agriseco cũng lưu ý, việc các doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng vốn sai mục đích có thể dẫn đến những tác động không mong muốn đối với nền kinh tế. Công ty kỳ vọng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích để phục hồi hoạt động kinh doanh.

Rủi ro liên quan đến nợ xấu tăng do sử dụng vốn không đúng mục đích là thấp do: Các cơ quan nhà nước đã có động thái hướng dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh trước khi ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất. dung tích; Năng lực quản lý của Ngân hàng Nhà nước ngày càng được nâng cao, khâu thẩm định, giám sát liên quan chặt chẽ đến các ngân hàng thương mại.

Nhắc lại tác động tiêu cực của gói hỗ trợ năm 2009. Agriseco cho biết, trong giai đoạn 2009-2011, dòng tiền đầu cơ đổ vào các thị trường tài sản như vàng, ngoại tệ, bất động sản đã gây áp lực không nhỏ lên lạm phát kể từ năm 2010. CPI năm 2010 và 2011 lần lượt tăng 9, ở mức 9. 19% và 18,58% so với cùng kỳ. Giá vàng năm 2009 tăng 19,16%, năm 2010 tăng 36,72%, năm 2011 tăng 39%. Tỷ giá hối đoái năm 2009 tăng 9,17%, năm 2010 tăng 7,63% và năm 2011 tăng 8,47%.

Gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 / NĐ-CP được thực hiện trong các năm 2022 và 2023 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt khoảng 40.000 tỷ đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Mức hỗ trợ lãi suất của gói là 2% / năm, thực hiện theo hình thức giảm trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ trong kỳ.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: hàng không, giao thông vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục đào tạo, nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến phần mềm, sản xuất, xuất bản, lập trình máy tính và các hoạt động liên quan, thông tin các hoạt động dịch vụ; bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế; Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành được hỗ trợ có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp. , đã công bố

Chứng khoán, bất động sản giảm tốc, ngành Thuế sẽ rà soát lại tất cả các nguồn thu

Stocksán, bất động sản giảm tốc, Thuế sẽ rà soát lại toàn bộ nguồn thu

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

[Infographic] Tổng quan kinh tế 5 tháng đầu năm 2022: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

Triển khai hỗ trợ lãi suất 2%: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán room tín dụng hợp lý

Minh Thu


Về gói hỗ trợ lãi suất 2% / năm mới ban hành, Agriseco cho rằng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích để phục hồi kinh doanh và rủi ro liên quan đến nợ xấu tăng cao do sử dụng vốn. Sai hướng là thấp.

Ngày 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định về việc ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ lãi suất 2% / năm đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. và các hộ kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, năm 2009, Việt Nam cũng đã triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước áp dụng cho các khoản vay ngắn – trung – dài hạn. Chính sách này được đưa ra như một phần của nhóm chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nguồn: Agriseco.

Trong một báo cáo mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agriseco) so sánh chính sách hỗ trợ lãi suất năm 2022 và 2009 và chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai gói này.

Về bối cảnh kinh tế – xã hội, gói hỗ trợ lãi suất 2022 được ban hành trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế trong nước trong hai năm 2020-2021. Trong khi đó, gói hỗ trợ Hỗ trợ năm 2009 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang sa sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của những khó khăn tích lũy trong giai đoạn 2007-2008 và tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới.

Về mức hỗ trợ, ban đầu gói hỗ trợ năm 2009 có lãi suất 4% / năm, đến năm 2010 mức hỗ trợ được điều chỉnh giảm xuống 2% / năm đối với các khoản vay trung dài hạn, còn gói hỗ trợ theo Nghị định số. . 31 gần đây đưa ra mức lãi suất là 2% / năm.

Về quy mô của gói hỗ trợ năm 2009, gói 1 (hỗ trợ vay ngắn hạn) trị giá 17.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD), được triển khai trong 1 năm (2009). Gói 2 (hỗ trợ vay trung dài hạn) trị giá 20.000 tỷ đồng (tương đương 1,17 tỷ USD), thực hiện trong 2 năm (2009 – 2010). Dư nợ gói hỗ trợ lãi suất triển khai năm 2009 khoảng 470.000 tỷ đồng trên tổng dư nợ toàn hệ thống là 1,7 triệu tỷ đồng.

Với gói lãi suất 2% mới ban hành, Agriseco ước tính dư nợ hỗ trợ lãi suất trong 2 năm tới khoảng 1 triệu tỷ đồng / năm trên tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống khoảng 11 triệu tỷ đồng. VND. Như vậy, tỷ trọng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất bình quân năm / tổng dư nợ toàn hệ thống thời điểm này ước đạt 9%, thấp hơn con số này của năm 2009 (khoảng 27%).

Về đối tượng hỗ trợ, gói hỗ trợ lãi suất năm nay hướng tới các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không phân bổ tỷ trọng cụ thể cho từng ngành như năm 2009.

Báo cáo cho biết, gói hỗ trợ mới ban hành được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoàn thành mục tiêu của Chính phủ là 6% – 6,5%. , cao hơn mức tăng trưởng đặt ra vào năm 2009 là 5,2%.

Ngoài ra, Agriseco cũng lưu ý, việc các doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng vốn sai mục đích có thể dẫn đến những tác động không mong muốn đối với nền kinh tế. Công ty kỳ vọng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích để phục hồi hoạt động kinh doanh.

Rủi ro liên quan đến nợ xấu tăng do sử dụng vốn không đúng mục đích là thấp do: Các cơ quan nhà nước đã có động thái hướng dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh trước khi ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất. dung tích; Năng lực quản lý của Ngân hàng Nhà nước ngày càng được nâng cao, khâu thẩm định, giám sát liên quan chặt chẽ đến các ngân hàng thương mại.

Nhắc lại tác động tiêu cực của gói hỗ trợ năm 2009. Agriseco cho biết, trong giai đoạn 2009-2011, dòng tiền đầu cơ đổ vào các thị trường tài sản như vàng, ngoại tệ, bất động sản đã gây áp lực không nhỏ lên lạm phát kể từ năm 2010. CPI năm 2010 và 2011 lần lượt tăng 9, ở mức 9. 19% và 18,58% so với cùng kỳ. Giá vàng năm 2009 tăng 19,16%, năm 2010 tăng 36,72%, năm 2011 tăng 39%. Tỷ giá hối đoái năm 2009 tăng 9,17%, năm 2010 tăng 7,63% và năm 2011 tăng 8,47%.

Gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 / NĐ-CP được thực hiện trong các năm 2022 và 2023 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt khoảng 40.000 tỷ đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Mức hỗ trợ lãi suất của gói là 2% / năm, thực hiện theo hình thức giảm trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ trong kỳ.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: hàng không, giao thông vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục đào tạo, nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến phần mềm, sản xuất, xuất bản, lập trình máy tính và các hoạt động liên quan, thông tin các hoạt động dịch vụ; bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế; Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành được hỗ trợ có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp. , đã công bố

Chứng khoán, bất động sản giảm tốc, ngành Thuế sẽ rà soát lại tất cả các nguồn thu

Stocksán, bất động sản giảm tốc, Thuế sẽ rà soát lại toàn bộ nguồn thu

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

[Infographic] Tổng quan kinh tế 5 tháng đầu năm 2022: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi

Ngày 29 tháng 5 năm 2022

Triển khai hỗ trợ lãi suất 2%: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán room tín dụng hợp lý

Minh Thu

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

[rule_3_plain]

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

Liên quan đến gói hỗ trợ lãi suất 2%/ năm mới ban hành, Agriseco cho rằng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích cho phục hồi sản xuất kinh doanh và rủi ro liên quan đến việc nợ xấu tăng lên do sử dụng vốn sai mục đích là thấp.

Ngày 20/5, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ Ngân sách nhà nước (NSNN) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Trước đó, năm 2009, Việt Nam cũng đã triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ NSNN áp dụng cho các khoản vay ngắn – trung – dài hạn. Chính sách này được đưa ra như một bộ phận của nhóm chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế đang bị tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nguồn: Agriseco. 

Trong báo cáo mới đây, CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) so sánh chính sách hỗ trợ lãi suất năm 2022 và năm 2009 và chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai gói này.
Về bối cảnh kinh tế-xã hội, gói hỗ trợ lãi suất năm 2022 được ban hành trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế trong nước trong suốt 2 năm 2020- 2021. Trong khi đó, gói hỗ trợ năm 2009 ra đời trong lúc kinh tế trong nước suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của những khó khăn tích tụ trong giai đoạn 2007-2008 và các ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
Về mức hỗ trợ, ban đầu gói hỗ trợ năm 2009 có mức lãi suất 4%/năm, đến năm 2010 điều chỉnh mức hỗ trợ xuống 2%/năm với các khoản vay trung dài hạn, trong khi gói hỗ trợ theo Nghị định 31 mới đây đưa ra mức lãi suất là 2%/năm.
Nói đến quy mô của gói hỗ trợ năm 2009,  gói 1 (hỗ trợ vay ngắn hạn) trị giá 17.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD), triển khai trong 1 năm (2009). Gói 2 (hỗ trợ vay trung dài hạn) trị giá 20.000 tỷ đồng (tương đương 1,17 tỷ USD), triển khai trong 2 năm (2009-2010). Dư nợ gói hỗ trợ lãi suất đã thực hiện trong 2009 khoảng 470.000 tỷ đồng trên dư nợ toàn hệ thống là 1,7 triệu tỷ đồng. 
Với gói lãi suất 2% mới ban hành, Agriseco ước tính dư nợ hỗ trợ lãi suất trong 2 năm tới khoảng 1 triệu tỷ đồng/năm trên tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống hiện tại khoảng 11 triệu tỷ đồng. Như vậy, tỷ trọng dư nợ được hỗ trợ lãi suất trung bình năm/tổng dư nợ toàn hệ thống lần này ước tính ở mức 9%, thấp hơn so với con số này của năm 2009 (khoảng 27%).  
Về đối tượng hỗ trợ, gói hỗ trợ lãi suất năm nay hướng tới các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không phân bổ tỷ trọng cụ thể cho từng ngành như năm 2009.
Báo cáo cho biết gói hỗ trợ mới ban hành kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích để các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình hồi phục, góp phần vào tăng trưởng kinh tế để hoàn thành mục tiêu 6% – 6,5% của Chính phủ, cao hơn mức tăng trưởng đặt ra trong năm 2009 là 5,2%. 
Bên cạnh đó, Agriseco cũng lưu ý việc doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng nguồn vốn sai mục đích có thể dẫn tới những hiệu ứng không mong muốn cho nền kinh tế. Công ty kỳ vọng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích cho phục hồi sản xuất kinh doanh.
Rủi ro liên quan đến việc nợ xấu tăng lên do sử dụng vốn sai mục đích là thấp do: Cơ quan nhà nước đã có những hành động định hướng dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh trước khi ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất; Năng lực quản lý điều hành của NHNN đã được nâng cao và quy trình thẩm định và giám sát chặt chẽ với các NHTM.  
Nhắc lại tác động tiêu cực của gói hỗ trợ năm 2009.  Agriseco cho biết giai đoạn 2009-2011 xuất hiện dòng tiền đầu cơ đổ vào thị trường tài sản như vàng, ngoại tệ, BĐS gây áp lực không nhỏ lên lạm phát từ 2010. CPI năm 2010 và 2011 tăng cao, lần lượt 9,19% và 18,58% so với cùng kỳ. Giá vàng năm 2009 tăng 19,16%, năm 2010 tăng 36,72%, 2011 tăng 39%.  Tỷ giá năm 2009 tăng 9,17%, năm 2010 tăng 7,63% và năm 2011 tăng 8,47%. 

Gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP được thực hiện trong năm 2022 và 2023 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Mức hỗ trợ lãi suất của gói là 2%/năm, thực hiện dưới hình thức giảm trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ.
Đối tượng hỗ trợ là Doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế; các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành được hỗ trợ có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố

 

Chứng khoán, bất động sản giảm tốc, ngành Thuế sẽ rà soát lại toàn bộ nguồn thu

29-05-2022

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế 5 tháng đầu năm 2022: Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi

29-05-2022

Triển khai hỗ trợ 2% lãi suất: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán room tín dụng hợp lý

Minh Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/diem-khac-biet-giua-goi-ho-tro-lai-suat-2-va-goi-nam-2009-cho-thay-khong-qua-lo-ngai-rui-ro-no-xau-tang-len-422022530103814905.htm

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

[rule_2_plain]

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

[rule_2_plain]

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

[rule_3_plain]

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

Liên quan đến gói hỗ trợ lãi suất 2%/ năm mới ban hành, Agriseco cho rằng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích cho phục hồi sản xuất kinh doanh và rủi ro liên quan đến việc nợ xấu tăng lên do sử dụng vốn sai mục đích là thấp.

Ngày 20/5, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ Ngân sách nhà nước (NSNN) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Trước đó, năm 2009, Việt Nam cũng đã triển khai gói hỗ trợ lãi suất từ NSNN áp dụng cho các khoản vay ngắn – trung – dài hạn. Chính sách này được đưa ra như một bộ phận của nhóm chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế đang bị tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nguồn: Agriseco. 

Trong báo cáo mới đây, CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) so sánh chính sách hỗ trợ lãi suất năm 2022 và năm 2009 và chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản giữa hai gói này.
Về bối cảnh kinh tế-xã hội, gói hỗ trợ lãi suất năm 2022 được ban hành trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế trong nước trong suốt 2 năm 2020- 2021. Trong khi đó, gói hỗ trợ năm 2009 ra đời trong lúc kinh tế trong nước suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của những khó khăn tích tụ trong giai đoạn 2007-2008 và các ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
Về mức hỗ trợ, ban đầu gói hỗ trợ năm 2009 có mức lãi suất 4%/năm, đến năm 2010 điều chỉnh mức hỗ trợ xuống 2%/năm với các khoản vay trung dài hạn, trong khi gói hỗ trợ theo Nghị định 31 mới đây đưa ra mức lãi suất là 2%/năm.
Nói đến quy mô của gói hỗ trợ năm 2009,  gói 1 (hỗ trợ vay ngắn hạn) trị giá 17.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD), triển khai trong 1 năm (2009). Gói 2 (hỗ trợ vay trung dài hạn) trị giá 20.000 tỷ đồng (tương đương 1,17 tỷ USD), triển khai trong 2 năm (2009-2010). Dư nợ gói hỗ trợ lãi suất đã thực hiện trong 2009 khoảng 470.000 tỷ đồng trên dư nợ toàn hệ thống là 1,7 triệu tỷ đồng. 
Với gói lãi suất 2% mới ban hành, Agriseco ước tính dư nợ hỗ trợ lãi suất trong 2 năm tới khoảng 1 triệu tỷ đồng/năm trên tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống hiện tại khoảng 11 triệu tỷ đồng. Như vậy, tỷ trọng dư nợ được hỗ trợ lãi suất trung bình năm/tổng dư nợ toàn hệ thống lần này ước tính ở mức 9%, thấp hơn so với con số này của năm 2009 (khoảng 27%).  
Về đối tượng hỗ trợ, gói hỗ trợ lãi suất năm nay hướng tới các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không phân bổ tỷ trọng cụ thể cho từng ngành như năm 2009.
Báo cáo cho biết gói hỗ trợ mới ban hành kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích để các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình hồi phục, góp phần vào tăng trưởng kinh tế để hoàn thành mục tiêu 6% – 6,5% của Chính phủ, cao hơn mức tăng trưởng đặt ra trong năm 2009 là 5,2%. 
Bên cạnh đó, Agriseco cũng lưu ý việc doanh nghiệp được hỗ trợ sử dụng nguồn vốn sai mục đích có thể dẫn tới những hiệu ứng không mong muốn cho nền kinh tế. Công ty kỳ vọng dòng tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích cho phục hồi sản xuất kinh doanh.
Rủi ro liên quan đến việc nợ xấu tăng lên do sử dụng vốn sai mục đích là thấp do: Cơ quan nhà nước đã có những hành động định hướng dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh trước khi ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất; Năng lực quản lý điều hành của NHNN đã được nâng cao và quy trình thẩm định và giám sát chặt chẽ với các NHTM.  
Nhắc lại tác động tiêu cực của gói hỗ trợ năm 2009.  Agriseco cho biết giai đoạn 2009-2011 xuất hiện dòng tiền đầu cơ đổ vào thị trường tài sản như vàng, ngoại tệ, BĐS gây áp lực không nhỏ lên lạm phát từ 2010. CPI năm 2010 và 2011 tăng cao, lần lượt 9,19% và 18,58% so với cùng kỳ. Giá vàng năm 2009 tăng 19,16%, năm 2010 tăng 36,72%, 2011 tăng 39%.  Tỷ giá năm 2009 tăng 9,17%, năm 2010 tăng 7,63% và năm 2011 tăng 8,47%. 

Gói hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP được thực hiện trong năm 2022 và 2023 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Mức hỗ trợ lãi suất của gói là 2%/năm, thực hiện dưới hình thức giảm trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ.
Đối tượng hỗ trợ là Doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế; các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành được hỗ trợ có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố

 

Chứng khoán, bất động sản giảm tốc, ngành Thuế sẽ rà soát lại toàn bộ nguồn thu

29-05-2022

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế 5 tháng đầu năm 2022: Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi

29-05-2022

Triển khai hỗ trợ 2% lãi suất: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán room tín dụng hợp lý

Minh Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/diem-khac-biet-giua-goi-ho-tro-lai-suat-2-va-goi-nam-2009-cho-thay-khong-qua-lo-ngai-rui-ro-no-xau-tang-len-422022530103814905.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Điểm #khác #biệt #giữa #gói #hỗ #trợ #lãi #suất #và #gói #năm #cho #thấy #không #quá #ngại #rủi #nợ #xấu #tăng #lên

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất