ĐHĐCĐ PG Bank: Hạ room nước ngoài xuống 2% để chuẩn bị cho đợt thoái vốn của Petrolimex

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => ĐHĐCĐ PG Bank: Hạ room nước ngoài xuống 2% để sẵn sàng cho đợt thoái vốn của Petrolimex phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Theo kế hoạch trước đó, Tập đoàn Petrolimex dự kiến ​​sẽ thoái toàn thể vốn khỏi PG Bank trong năm nay. Tại thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư của Petrolimex vào PG Bank trị giá gần 1.673 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 40,57%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PG Bank năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Hình ảnh: Nhà băng PG Bank).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lãi trước thuế 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2021.

Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Dư nợ cho vay người mua đạt 29.885 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến ​​sẽ thu hồi toàn thể. khoản 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Mục tiêu kế hoạch 2022 của PG Bank. (Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PG Bank).

Năm nay, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và là năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài trên UPCoM từ 30% xuống 2% vốn điều lệ PG Bank. Mục tiêu của việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra sức chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ko vi phạm quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Mức room này sẽ được vận dụng cho tới lúc Petrolimex thu được công văn trả lời của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu ra sức chúng của Tập đoàn.

Tại thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư của Petrolimex vào PG Bank trị giá gần 1.673 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 40,57%.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của PG Bank đã được bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị là ông Oliver Schwarzhaupt.

Hiện HĐQT PG Bank có 8 thành viên, thiếu 1 thành viên so với số lượng đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nguồn: PG Bank.

Quý I, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 30% kế hoạch năm. Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 37.769 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay người mua cũng giảm 8%, còn 25.362 tỷ đồng. Tiền gửi của người mua giảm nhẹ 3% so với cuối năm 2021, còn 27.357 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng giảm 8,5% so với đầu năm, còn 635 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 2,52% đầu năm xuống 2,51%.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I / 2022, gấp rưỡi cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I / 2022 gấp rưỡi năm trước, đạt 30% kế hoạch năm.

18 tháng 4 năm 2022

PG Bank: 10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 33%

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Lãnh đạo Petrolimex khẳng định có thể hoàn thành việc thoái vốn PG Bank trong năm nay

Diệp Bình


Thông tin thêm

ĐHĐCĐ PG Bank: Hạ room nước ngoài xuống 2% để sẵn sàng cho đợt thoái vốn của Petrolimex

Theo kế hoạch trước đó, Tập đoàn Petrolimex dự kiến ​​sẽ thoái toàn thể vốn khỏi PG Bank trong năm nay. Tại thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư của Petrolimex vào PG Bank trị giá gần 1.673 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 40,57%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PG Bank năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Hình ảnh: Nhà băng PG Bank).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lãi trước thuế 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2021.

Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Dư nợ cho vay người mua đạt 29.885 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến ​​sẽ thu hồi toàn thể. khoản 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Mục tiêu kế hoạch 2022 của PG Bank. (Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PG Bank).

Năm nay, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và là năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài trên UPCoM từ 30% xuống 2% vốn điều lệ PG Bank. Mục tiêu của việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra sức chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ko vi phạm quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Mức room này sẽ được vận dụng cho tới lúc Petrolimex thu được công văn trả lời của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu ra sức chúng của Tập đoàn.

Tại thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư của Petrolimex vào PG Bank trị giá gần 1.673 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 40,57%.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của PG Bank đã được bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị là ông Oliver Schwarzhaupt.

Hiện HĐQT PG Bank có 8 thành viên, thiếu 1 thành viên so với số lượng đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguồn: PG Bank.

Quý I, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 30% kế hoạch năm. Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 37.769 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay người mua cũng giảm 8%, còn 25.362 tỷ đồng. Tiền gửi của người mua giảm nhẹ 3% so với cuối năm 2021, còn 27.357 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng giảm 8,5% so với đầu năm, còn 635 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 2,52% đầu năm xuống 2,51%.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I / 2022, gấp rưỡi cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I / 2022 gấp rưỡi năm trước, đạt 30% kế hoạch năm.

18 tháng 4 năm 2022

PG Bank: 10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 33%

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Lãnh đạo Petrolimex khẳng định có thể hoàn thành việc thoái vốn PG Bank trong năm nay

Diệp Bình


Theo kế hoạch trước đó, Tập đoàn Petrolimex dự kiến ​​sẽ thoái toàn thể vốn khỏi PG Bank trong năm nay. Tại thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư của Petrolimex vào PG Bank trị giá gần 1.673 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 40,57%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PG Bank năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Hình ảnh: Nhà băng PG Bank).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lãi trước thuế 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2021.

Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến ​​đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Dư nợ cho vay người mua đạt 29.885 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến ​​sẽ thu hồi toàn thể. khoản 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Mục tiêu kế hoạch 2022 của PG Bank. (Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PG Bank).

Năm nay, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và là năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài trên UPCoM từ 30% xuống 2% vốn điều lệ PG Bank. Mục tiêu của việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra sức chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ko vi phạm quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài.

Mức room này sẽ được vận dụng cho tới lúc Petrolimex thu được công văn trả lời của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu ra sức chúng của Tập đoàn.

Tại thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư của Petrolimex vào PG Bank trị giá gần 1.673 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ sở hữu 40,57%.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của PG Bank đã được bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị là ông Oliver Schwarzhaupt.

Hiện HĐQT PG Bank có 8 thành viên, thiếu 1 thành viên so với số lượng đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nguồn: PG Bank.

Quý I, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 30% kế hoạch năm. Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 37.769 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay người mua cũng giảm 8%, còn 25.362 tỷ đồng. Tiền gửi của người mua giảm nhẹ 3% so với cuối năm 2021, còn 27.357 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của nhà băng giảm 8,5% so với đầu năm, còn 635 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 2,52% đầu năm xuống 2,51%.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I / 2022, gấp rưỡi cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I / 2022 gấp rưỡi năm trước, đạt 30% kế hoạch năm.

18 tháng 4 năm 2022

PG Bank: 10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 33%

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Lãnh đạo Petrolimex khẳng định có thể hoàn thành việc thoái vốn PG Bank trong năm nay

Diệp Bình

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

[rule_3_plain]

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

Theo kế hoạch trước đó, Tập đoàn Petrolimex dự kiến sẽ thoái sạch vốn tại PG Bank trong năm nay. Vào cuối năm 2021, khoản đầu tư vào PG Bank của Petrolimex có trị giá gần 1.673 tỷ đồng, ứng với tỉ lệ sở hữu 40,57%.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên PG Bank năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: PG Bank).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2021.
Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9%.
Dư nợ cho vay người mua đạt 29.885 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tỉ lệ tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến thu hồi toàn thể 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

 Các mục tiêu kế hoạch năm 2022 của PG Bank. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ PG Bank).

Trong năm nay, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc điều chỉnh tạm thời giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên UPCoM từ 30% về 2% vốn điều lệ PG Bank. Mục tiêu của việc điều chỉnh này là nhằm đảm bảo đợt chào bán ra sức chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ko vi phạm quy định về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Mức room này sẽ được vận dụng cho tới lúc Petrolimex thu được công văn từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ra sức chúng của Tập đoàn.
Vào thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư vào PG Bank của Petrolimex có trị giá gần 1.673 tỷ đồng, ứng với tỉ lệ sở hữu 40,57%. 
Tại đại hội lần này, HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của PG Bank được bổ sung thêm một thành viên HĐQT là ông Oliver Schwarzhaupt.
Ngày nay, HĐQT của PG Bank có 8 thành viên, thiếu 1 thành viên so với số lượng đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Nguồn: PG Bank.

Trong quý I, PG Bank lãi trước thuế đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 30% kế hoạch năm. Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 37.769 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay người mua cũng giảm 8% còn 25,362 tỷ đồng. Tiền gửi người mua giảm nhẹ 3% so với cuối năm 2021, còn 27,357 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng giảm 8,5% so với đầu năm, còn 635 tỷ đồng. Kéo theo tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 2,52% đầu năm xuống còn 2,51%.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I/2022 gấp rưỡi so với cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm

18-04-2022

PG Bank: 10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận tăng 33% trong năm 2022

29-03-2022

Lãnh đạo Petrolimex khẳng định có thể hoàn thành thoái vốn PG Bank trong năm nay

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/dhdcd-pg-bank-ha-room-nuoc-ngoai-xuong-2-de-chuan-bi-cho-dot-thoai-von-cua-petrolimex-422022428941470.htm

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

[rule_2_plain]

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

[rule_2_plain]

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

[rule_3_plain]

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

Theo kế hoạch trước đó, Tập đoàn Petrolimex dự kiến sẽ thoái sạch vốn tại PG Bank trong năm nay. Vào cuối năm 2021, khoản đầu tư vào PG Bank của Petrolimex có trị giá gần 1.673 tỷ đồng, ứng với tỉ lệ sở hữu 40,57%.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên PG Bank năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: PG Bank).

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Nhà băng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 430 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2021.
Cùng với đó, tổng tài sản của nhà băng dự kiến đạt 43.659 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Tổng huy động đạt 38.453 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 30.848 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9%.
Dư nợ cho vay người mua đạt 29.885 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tỉ lệ tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7% do nhà băng dự kiến thu hồi toàn thể 430 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

 Các mục tiêu kế hoạch năm 2022 của PG Bank. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ PG Bank).

Trong năm nay, nhà băng tiếp tục ko có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022. Đây là năm thứ 12 liên tục PG Bank ko tăng vốn điều lệ và năm thứ 10 liên tục ko chia cổ tức.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc điều chỉnh tạm thời giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên UPCoM từ 30% về 2% vốn điều lệ PG Bank. Mục tiêu của việc điều chỉnh này là nhằm đảm bảo đợt chào bán ra sức chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ko vi phạm quy định về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Mức room này sẽ được vận dụng cho tới lúc Petrolimex thu được công văn từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ra sức chúng của Tập đoàn.
Vào thời khắc cuối năm 2021, khoản đầu tư vào PG Bank của Petrolimex có trị giá gần 1.673 tỷ đồng, ứng với tỉ lệ sở hữu 40,57%. 
Tại đại hội lần này, HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của PG Bank được bổ sung thêm một thành viên HĐQT là ông Oliver Schwarzhaupt.
Ngày nay, HĐQT của PG Bank có 8 thành viên, thiếu 1 thành viên so với số lượng đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Nguồn: PG Bank.

Trong quý I, PG Bank lãi trước thuế đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 30% kế hoạch năm. Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của nhà băng đạt 37.769 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay người mua cũng giảm 8% còn 25,362 tỷ đồng. Tiền gửi người mua giảm nhẹ 3% so với cuối năm 2021, còn 27,357 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của nhà băng giảm 8,5% so với đầu năm, còn 635 tỷ đồng. Kéo theo tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 2,52% đầu năm xuống còn 2,51%.

PG Bank báo lãi trước thuế quý I/2022 gấp rưỡi so với cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm

18-04-2022

PG Bank: 10 năm liên tục ko chia cổ tức, mục tiêu lợi nhuận tăng 33% trong năm 2022

29-03-2022

Lãnh đạo Petrolimex khẳng định có thể hoàn thành thoái vốn PG Bank trong năm nay

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/dhdcd-pg-bank-ha-room-nuoc-ngoai-xuong-2-de-chuan-bi-cho-dot-thoai-von-cua-petrolimex-422022428941470.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#ĐHĐCĐ #Bank #Hạ #room #nước #ngoài #xuống #để #chuẩn #bị #cho #đợt #thoái #vốn #của #Petrolimex

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular