ĐHĐCĐ KienlongBank: Chốt phương án chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu, mục tiêu lãi sau thuế 660 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => ĐHĐCĐ KienlongBank: Chốt phương án chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu, mục tiêu lãi sau thuế 660 tỷ đồng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% để tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Hình ảnh:KienlongBank).

Sáng 28/4, Nhà băng TMCP Kiên Long (KienlongBank – Mã: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được thông qua.

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2021 KienlongBank ghi nhận mức tăng trưởng tài sản đột phá với mức tăng 46% so với đầu năm lên 83.822 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất lần trước hết vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 538% so với năm 2020.

Tổng vốn huy động năm 2021 đạt 77.523 tỷ đồng. Thu hút tiền gửi ko kỳ hạn có mức tăng trưởng đột phá gấp 5,4 lần so với năm 2020, chiếm tỷ trọng 15,38% huy động người mua.

Nhà băng cũng đã quyết liệt xử lý các khoản cho vay có đảm bảo (theo phương án tái cơ cấu KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu đã được Nhà băng Nhà nước phê duyệt). Theo đó, tổng tỉ lệ nợ xấu giảm còn 1,2%.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc. (Hình ảnh: KienlongBank).

Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, tổng tài sản 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 45.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư huy động đạt 77.700 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu tiếp tục ở mức duy trì ở mức dưới 2%.

Ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ triển khai các thủ tục niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn chứng khoán nhằm tăng lên vị thế của nhà băng và tiếp cận các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. danh sách.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các đề xuất. Trong đó đáng chú ý là tờ trình tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Mục tiêu tăng vốn nhằm tăng lên năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh và bổ sung vốn đầu tư kinh doanh cho KienlongBank vào năm 2022.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế hơn 770 tỷ đồng, KienlongBank sẽ trích 5% vào quỹ tăng thêm vốn điều lệ, 10% vào quỹ dự phòng tài chính và 5,24. % cho các quỹ khác (quỹ thưởng).

Sau lúc trích quỹ, phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại hơn 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ dùng 578 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng chấp thuận. Nhà nước đã phê duyệt.

Kienlongbank dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Kienlongbank dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%, tiếp tục mua cổ phiếu quỹ cho người lao động

28 tháng 1 năm 2022

KienlongBank thông báo báo cáo tài chính năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kienlongbank thông qua phương án niêm yết cổ phiếu, bầu bổ sung thành viên HĐQT

MQ


Thông tin thêm

ĐHĐCĐ KienlongBank: Chốt phương án chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu, mục tiêu lãi sau thuế 660 tỷ đồng

Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% để tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Hình ảnh:KienlongBank).

Sáng 28/4, Nhà băng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được thông qua.

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2021 KienlongBank ghi nhận mức tăng trưởng tài sản đột phá với mức tăng 46% so với đầu năm lên 83.822 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất lần trước hết vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 538% so với năm 2020.

Tổng vốn huy động năm 2021 đạt 77.523 tỷ đồng. Thu hút tiền gửi ko kỳ hạn có mức tăng trưởng đột phá gấp 5,4 lần so với năm 2020, chiếm tỷ trọng 15,38% huy động người mua.

Nhà băng cũng đã quyết liệt xử lý các khoản cho vay có đảm bảo (theo phương án tái cơ cấu KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu đã được Nhà băng Nhà nước phê duyệt). Theo đó, tổng tỉ lệ nợ xấu giảm còn 1,2%.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc. (Hình ảnh: KienlongBank).

Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, tổng tài sản 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 45.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư huy động đạt 77.700 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu tiếp tục ở mức duy trì ở mức dưới 2%.

Ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ triển khai các thủ tục niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn chứng khoán nhằm tăng lên vị thế của nhà băng và tiếp cận các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. danh sách.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các đề xuất. Trong đó đáng chú ý là tờ trình tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Mục tiêu tăng vốn nhằm tăng lên năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh và bổ sung vốn đầu tư kinh doanh cho KienlongBank vào năm 2022.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế hơn 770 tỷ đồng, KienlongBank sẽ trích 5% vào quỹ tăng thêm vốn điều lệ, 10% vào quỹ dự phòng tài chính và 5,24. % cho các quỹ khác (quỹ thưởng).

Sau lúc trích quỹ, phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại hơn 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ dùng 578 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng chấp thuận. Nhà nước đã phê duyệt.

Kienlongbank dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Kienlongbank dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%, tiếp tục mua cổ phiếu quỹ cho người lao động

28 tháng 1 năm 2022

KienlongBank thông báo báo cáo tài chính năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kienlongbank thông qua phương án niêm yết cổ phiếu, bầu bổ sung thành viên HĐQT

MQ


Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% để tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Hình ảnh:KienlongBank).

Sáng 28/4, Nhà băng TMCP Kiên Long (KienlongBank – Mã: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được thông qua.

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2021 KienlongBank ghi nhận mức tăng trưởng tài sản đột phá với mức tăng 46% so với đầu năm lên 83.822 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất lần trước hết vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 538% so với năm 2020.

Tổng vốn huy động năm 2021 đạt 77.523 tỷ đồng. Thu hút tiền gửi ko kỳ hạn có mức tăng trưởng đột phá gấp 5,4 lần so với năm 2020, chiếm tỷ trọng 15,38% huy động người mua.

Nhà băng cũng đã quyết liệt xử lý các khoản cho vay có đảm bảo (theo phương án tái cơ cấu KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu đã được Nhà băng Nhà nước phê duyệt). Theo đó, tổng tỉ lệ nợ xấu giảm còn 1,2%.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc. (Hình ảnh: KienlongBank).

Năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, tổng tài sản 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 45.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư huy động đạt 77.700 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu tiếp tục ở mức duy trì ở mức dưới 2%.

Ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ triển khai các thủ tục niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn chứng khoán nhằm tăng lên vị thế của nhà băng và tiếp cận các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. danh sách.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các đề xuất. Trong đó đáng chú ý là tờ trình tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Mục tiêu tăng vốn nhằm tăng lên năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh và bổ sung vốn đầu tư kinh doanh cho KienlongBank vào năm 2022.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế hơn 770 tỷ đồng, KienlongBank sẽ trích 5% vào quỹ tăng thêm vốn điều lệ, 10% vào quỹ dự phòng tài chính và 5,24. % cho các quỹ khác (quỹ thưởng).

Sau lúc trích quỹ, phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại hơn 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ dùng 578 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng chấp thuận. Nhà nước đã phê duyệt.

Kienlongbank dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Kienlongbank dự kiến ​​chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%, tiếp tục mua cổ phiếu quỹ cho người lao động

28 tháng 1 năm 2022

KienlongBank thông báo báo cáo tài chính năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kienlongbank thông qua phương án niêm yết cổ phiếu, bầu bổ sung thành viên HĐQT

MQ

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

Trong năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% để tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Ảnh:KienlongBank).

Sáng ngày 28/4, Nhà băng TMCP Kiên Long (KienlongBank – Mã: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được thông qua.  
Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT, cho biết năm 2021 KienlongBank ghi nhận tăng trưởng tài sản đột phá với mức tăng 46% so với đầu năm lên 83.822 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất lần trước hết vượt ngưỡng 1.000 tỷ, tăng 538% so với năm 2020.
Tổng vốn đầu tư huy động trong năm 2021 đạt 77.523 tỷ đồng. Thu hút tiền gửi ko kỳ hạn tăng trưởng đột phá gấp 5,4 lần so với 2020, chiếm tỷ trọng 15,38% tiền gửi người mua.
Nhà băng cũng đã quyết liệt xử lý dứt điểm các khoản cho vay có tài sản đảm bảo (theo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của KienlongBank đã được Nhà băng Nhà nước phê duyệt). Theo đó, tỉ lệ nợ xấu toàn giảm còn 1,2%.

 Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT, phát biểu tại đại hội. (Ảnh: KienlongBank).

Trong năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 45.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư huy động đạt 77.700 đồng và tỉ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.
Ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ triển khai các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm tăng lên vị thế của nhà băng và tiếp cận với các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp niêm yết.
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn thể các tờ trình. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức. Mục tiêu đợt tăng vốn là nhằm tăng lên năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và bổ sung vốn đầu tư đầu tư kinh doanh cho KienlongBank trong năm 2022.
Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua và phê duyệt về phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021. Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế là hơn 770 tỷ đồng, KienlongBank sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 5,24% cho các quỹ khác (quỹ khen thưởng).
Sau lúc trích các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối còn lại là hơn 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ dùng 578 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Kienlongbank dự chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

28-01-2022

KienlongBank thông báo BCTC năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng

29-12-2021

Kienlongbank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu, bầu bổ sung thành viên HĐQT

M.Q

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/dhdcd-kienlongbank-chot-phuong-an-chia-co-tuc-16-bang-co-phieu-muc-tieu-lai-sau-thue-660-ty-dong-422022428161515889.htm

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

Trong năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 16% để tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên. (Ảnh:KienlongBank).

Sáng ngày 28/4, Nhà băng TMCP Kiên Long (KienlongBank – Mã: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được thông qua.  
Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT, cho biết năm 2021 KienlongBank ghi nhận tăng trưởng tài sản đột phá với mức tăng 46% so với đầu năm lên 83.822 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất lần trước hết vượt ngưỡng 1.000 tỷ, tăng 538% so với năm 2020.
Tổng vốn đầu tư huy động trong năm 2021 đạt 77.523 tỷ đồng. Thu hút tiền gửi ko kỳ hạn tăng trưởng đột phá gấp 5,4 lần so với 2020, chiếm tỷ trọng 15,38% tiền gửi người mua.
Nhà băng cũng đã quyết liệt xử lý dứt điểm các khoản cho vay có tài sản đảm bảo (theo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của KienlongBank đã được Nhà băng Nhà nước phê duyệt). Theo đó, tỉ lệ nợ xấu toàn giảm còn 1,2%.

 Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT, phát biểu tại đại hội. (Ảnh: KienlongBank).

Trong năm 2022, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 45.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư huy động đạt 77.700 đồng và tỉ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.
Ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ triển khai các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm tăng lên vị thế của nhà băng và tiếp cận với các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp niêm yết.
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn thể các tờ trình. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình tăng vốn điều lệ từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu chia cổ tức. Mục tiêu đợt tăng vốn là nhằm tăng lên năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và bổ sung vốn đầu tư đầu tư kinh doanh cho KienlongBank trong năm 2022.
Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua và phê duyệt về phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021. Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế là hơn 770 tỷ đồng, KienlongBank sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 5,24% cho các quỹ khác (quỹ khen thưởng).
Sau lúc trích các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối còn lại là hơn 614 tỷ đồng, KienlongBank sẽ dùng 578 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 16% và chỉ thực hiện sau lúc được Nhà băng Nhà nước chấp thuận.

Kienlongbank dự chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỉ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

28-01-2022

KienlongBank thông báo BCTC năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng

29-12-2021

Kienlongbank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu, bầu bổ sung thành viên HĐQT

M.Q

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/dhdcd-kienlongbank-chot-phuong-an-chia-co-tuc-16-bang-co-phieu-muc-tieu-lai-sau-thue-660-ty-dong-422022428161515889.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#ĐHĐCĐ #KienlongBank #Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #mục #tiêu #lãi #sau #thuế #tỷ #đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular