Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức đại hội thường niên ko thành công do ko đủ số lượng cổ đông tham gia.

ĐHCĐ của Eximbank tổ chức ngày 28/4 đã ko thành công. (Hình ảnh: Minh Hằng).

Theo kế hoạch, sáng 28/4, Nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, tính tới 9h sáng nay, tổng số Cổ đông tham gia là 90 người, chiếm hơn 688 triệu cổ phần tham gia, tương đương 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ko đủ điều kiện để thực hiện.

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ko thành công. Kể từ tháng 4/2019, Eximbank ko thể tổ chức đại hội đồng cổ đông vì tranh chấp giữa các cổ đông lớn.

Trong năm 2020, Eximbank đã tuần tự tổ chức 3 kỳ Đại hội cổ đông thường niên và đều ko thành công do ko đủ cổ đông tham gia cũng như tình hình căng thẳng của dịch COVID-19.

Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên lần 1 của Eximbank tổ chức vào ngày 27/4 đã ko thể diễn ra do ko đủ số lượng cổ đông tham gia. Cuối tháng 7/2021, Eximbank dự kiến ​​tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai vào năm 2021 nhưng ko thực hiện được do tác động của dịch COVID-19.

Lần gần đây nhất là ngày 15/2, Eximbank đã tổ chức thành công việc thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

Theo kế hoạch, năm nay, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Eximbank tăng 127% so với kết quả thực hiện năm 2021, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ dự kiến ​​tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5%, kế hoạch là 147.600 tỷ đồng; dư nợ tăng 13,5%, ước đạt 131.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính thống nhất năm 2021, lợi nhuận trước lúc trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1.533 tỷ đồng. Nhà băng đã trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại là hơn 1.205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ gần 742 tỷ đồng.

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn thay đổi trước đại hội đồng cổ đông

Eximbank và miếng ghép hứa hẹn thay đổi trước đại hội cổ đông

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Lãi suất nhà băng Eximbank tháng 4/2022 cao nhất là bao nhiêu?

04-07-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng / cổ phiếu, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước

Minh Hằng


Thông tin thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức đại hội thường niên ko thành công do ko đủ số lượng cổ đông tham gia.

ĐHCĐ của Eximbank tổ chức ngày 28/4 đã ko thành công. (Hình ảnh: Minh Hằng).

Theo kế hoạch, sáng 28/4, Nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, tính tới 9h sáng nay, tổng số Cổ đông tham gia là 90 người, chiếm hơn 688 triệu cổ phần tham gia, tương đương 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ko đủ điều kiện để thực hiện.

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ko thành công. Kể từ tháng 4/2019, Eximbank ko thể tổ chức đại hội đồng cổ đông vì tranh chấp giữa các cổ đông lớn.

Trong năm 2020, Eximbank đã tuần tự tổ chức 3 kỳ Đại hội cổ đông thường niên và đều ko thành công do ko đủ cổ đông tham gia cũng như tình hình căng thẳng của dịch COVID-19.

Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên lần 1 của Eximbank tổ chức vào ngày 27/4 đã ko thể diễn ra do ko đủ số lượng cổ đông tham gia. Cuối tháng 7/2021, Eximbank dự kiến ​​tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai vào năm 2021 nhưng ko thực hiện được do tác động của dịch COVID-19.

Lần gần đây nhất là ngày 15/2, Eximbank đã tổ chức thành công việc thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

Theo kế hoạch, năm nay, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Eximbank tăng 127% so với kết quả thực hiện năm 2021, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ dự kiến ​​tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5%, kế hoạch là 147.600 tỷ đồng; dư nợ tăng 13,5%, ước đạt 131.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính thống nhất năm 2021, lợi nhuận trước lúc trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1.533 tỷ đồng. Nhà băng đã trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại là hơn 1.205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ gần 742 tỷ đồng.

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn thay đổi trước đại hội đồng cổ đông

Eximbank và miếng ghép hứa hẹn thay đổi trước đại hội cổ đông

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Lãi suất nhà băng Eximbank tháng 4/2022 cao nhất là bao nhiêu?

04-07-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng / cổ phiếu, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước

Minh Hằng


Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức đại hội thường niên ko thành công do ko đủ số lượng cổ đông tham gia.

ĐHCĐ của Eximbank tổ chức ngày 28/4 đã ko thành công. (Hình ảnh: Minh Hằng).

Theo kế hoạch, sáng 28/4, Nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, tính tới 9h sáng nay, tổng số Cổ đông tham gia là 90 người, chiếm hơn 688 triệu cổ phần tham gia, tương đương 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ko đủ điều kiện để thực hiện.

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ko thành công. Kể từ tháng 4/2019, Eximbank ko thể tổ chức đại hội đồng cổ đông vì tranh chấp giữa các cổ đông lớn.

Trong năm 2020, Eximbank đã tuần tự tổ chức 3 kỳ Đại hội cổ đông thường niên và đều ko thành công do ko đủ cổ đông tham gia cũng như tình hình căng thẳng của dịch COVID-19.

Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên lần 1 của Eximbank tổ chức vào ngày 27/4 đã ko thể diễn ra do ko đủ số lượng cổ đông tham gia. Cuối tháng 7/2021, Eximbank dự kiến ​​tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai vào năm 2021 nhưng ko thực hiện được do tác động của dịch COVID-19.

Lần gần đây nhất là ngày 15/2, Eximbank đã tổ chức thành công việc thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

Theo kế hoạch, năm nay, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Eximbank tăng 127% so với kết quả thực hiện năm 2021, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ dự kiến ​​tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5%, kế hoạch là 147.600 tỷ đồng; dư nợ tăng 13,5%, ước đạt 131.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính thống nhất năm 2021, lợi nhuận trước lúc trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1.533 tỷ đồng. Nhà băng đã trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại là hơn 1.205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ gần 742 tỷ đồng.

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn thay đổi trước đại hội đồng cổ đông

Eximbank và miếng ghép hứa hẹn thay đổi trước đại hội cổ đông

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

Lãi suất nhà băng Eximbank tháng 4/2022 cao nhất là bao nhiêu?

04-07-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng / cổ phiếu, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của Nhà băng Nhà nước

Minh Hằng

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

[rule_3_plain]

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức đại hội thường niên ko thành công do số cổ đông ko đủ tỉ lệ tham gia.

 ĐHĐCĐ của Eximbank tổ chức ngày 28/4 đã bất thành. (Ảnh: Minh Hằng).

Theo kế hoạch, sáng ngày 28/4, Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, tính tới 9h sáng nay, tổng số cổ đông tham gia là 90 người, đại diện cho hơn 688 triệu cổ phần tham gia, tương ứng với tỉ lệ 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó đại hội ko đủ điều kiện thực hiện.
Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên. Từ tháng 4/2019, Eximbank chưa tổ chức được đại hội cổ đông vì những tranh chấp giữa các cổ đông lớn.
Trong năm 2020, Eximbank tuần tự tổ chức ba ĐHĐCĐ thường niên và tất cả đều ko thành công, do ko đủ tỉ lệ cổ đông tham gia cũng như do tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng.
Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 1 của Eximbank được tổ chức vào ngày 27/4 ko thể diễn ra do ko đủ số cổ đông tham gia. Cuối tháng 7/2021, Eximbank đã lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 lần thứ 2 nhưng cũng ko thực hiện được do tác động dịch COVID-19.
Lần gần đây nhất là hôm 15/2 vừa qua, Eximbank tổ chức thành công với việc thông qua HĐQT và Ban kiểm soát mới.
Theo kế hoạch, năm nay, lợi nhuận trước thuế 2022 của Eximbank được đề ra tăng 127% so với kết quả năm 2021, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ dự kiến tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5%, mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng 13,5%, ước đạt 131.400 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính thống nhất 2021, lợi nhuận trước lúc trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1,533 tỷ đồng. Nhà băng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại hơn 1,205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ là gần 742 tỷ đồng.

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn sự thay đổi trước thềm đại hội cổ đông

12-04-2022

Lãi suất nhà băng Eximbank cao nhất tháng 4/2022 là bao nhiêu?

07-04-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng/cp, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của NHNN

Minh Hằng

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-eximbank-bat-thanh-4220224289391187.htm

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

[rule_2_plain]

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

[rule_2_plain]

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

[rule_3_plain]

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức đại hội thường niên ko thành công do số cổ đông ko đủ tỉ lệ tham gia.

 ĐHĐCĐ của Eximbank tổ chức ngày 28/4 đã bất thành. (Ảnh: Minh Hằng).

Theo kế hoạch, sáng ngày 28/4, Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, tính tới 9h sáng nay, tổng số cổ đông tham gia là 90 người, đại diện cho hơn 688 triệu cổ phần tham gia, tương ứng với tỉ lệ 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó đại hội ko đủ điều kiện thực hiện.
Đây ko phải là lần trước tiên Eximbank tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên. Từ tháng 4/2019, Eximbank chưa tổ chức được đại hội cổ đông vì những tranh chấp giữa các cổ đông lớn.
Trong năm 2020, Eximbank tuần tự tổ chức ba ĐHĐCĐ thường niên và tất cả đều ko thành công, do ko đủ tỉ lệ cổ đông tham gia cũng như do tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng.
Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 1 của Eximbank được tổ chức vào ngày 27/4 ko thể diễn ra do ko đủ số cổ đông tham gia. Cuối tháng 7/2021, Eximbank đã lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 lần thứ 2 nhưng cũng ko thực hiện được do tác động dịch COVID-19.
Lần gần đây nhất là hôm 15/2 vừa qua, Eximbank tổ chức thành công với việc thông qua HĐQT và Ban kiểm soát mới.
Theo kế hoạch, năm nay, lợi nhuận trước thuế 2022 của Eximbank được đề ra tăng 127% so với kết quả năm 2021, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ dự kiến tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5%, mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng 13,5%, ước đạt 131.400 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính thống nhất 2021, lợi nhuận trước lúc trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1,533 tỷ đồng. Nhà băng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại hơn 1,205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau lúc trích lập các quỹ là gần 742 tỷ đồng.

Eximbank và những mảnh ghép hứa hứa hẹn sự thay đổi trước thềm đại hội cổ đông

12-04-2022

Lãi suất nhà băng Eximbank cao nhất tháng 4/2022 là bao nhiêu?

07-04-2022

Bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng/cp, Eximbank phải giải trình theo yêu cầu của NHNN

Minh Hằng

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-eximbank-bat-thanh-4220224289391187.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Đại #hội #đồng #cổ #đông #thường #niên #Eximbank #bất #thành

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular