Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ của nhóm FLC

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ của nhóm FLC phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tài sản thế chấp khoản vay của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways là cổ phiếu, nhưng sau lưng bà là nhiều dự án bất động sản.

San sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng nay, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, tổng dư nợ cho vay các nhóm liên quan tới Tập đoàn FLC, trong đó có Bamboo Airways là hơn 5.000 tỷ đồng, dư nợ của FLC là 3.200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của khoản vay là cổ phiếu, nhưng theo bà Diễm, sau lưng bà có nhiều dự án bất động sản.

“Hiện nhà băng đã xử lý và thu được khoản nợ 2.600 tỷ đồng. Trong tháng tới, doanh nghiệp sẽ thu xếp trả phần còn lại”, bà nói.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, Sacombank là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn FLC tính tới ngày 31/12/2021 là Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Mã: STB) với tổng nợ ngắn hạn và dài hạn hơn. hơn 1.840 tỷ đồng, như biểu đồ bên dưới.

Đầu năm 2021, FLC ko còn dư nợ tại Sacombank. Hai bên cùng nhau tăng cường kinh doanh sau lễ ký liên kết tác toàn diện ngày 9/4/2021 giữa Sacombank và Bamboo Airways và hệ sinh thái liên quan tới hãng hàng ko này.

Cả Tập đoàn FLC và Bamboo Airways đều do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch. FLC từng là doanh nghiệp mẹ 100% vốn của Bamboo Airways và hiện vẫn là cổ đông lớn.

Từ tháng 10/2021 tới tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết và vợ đã sử dụng khoảng 160 triệu cổ phiếu của Bamboo Airways để thế chấp cho các khoản vay của Tập đoàn FLC tại Sacombank.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà băng cho biết, sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, năm qua Sacombank đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng trong năm hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà băng đã thu hồi được gần 11.760 tỷ đồng các hạng mục dự án, vượt tiêu chí ĐHĐCĐ giao 10.000 tỷ đồng; qua đó nâng lũy ​​kế thu hồi kể từ lúc thực hiện dự án lên hơn 58.300 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch tổng thể của dự án tới năm 2025 và vượt 7,9% tiến độ.

Đồng thời, tài sản tồn đọng thuộc dự án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản, tính tới cuối năm 2021.

Các nhà băng đặt mục tiêu Chậm nhất tới năm 2023, tất cả các vấn đề tồn đọng thuộc dự án sẽ được hoàn thành và chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước chấp thuận. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.


Thông tin thêm

Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ của nhóm FLC

Tài sản thế chấp khoản vay của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways là cổ phiếu, nhưng sau lưng bà là nhiều dự án bất động sản.

San sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng nay, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, tổng dư nợ cho vay các nhóm liên quan tới Tập đoàn FLC, trong đó có Bamboo Airways là hơn 5.000 tỷ đồng, dư nợ của FLC là 3.200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của khoản vay là cổ phiếu, nhưng theo bà Diễm, sau lưng bà có nhiều dự án bất động sản.

"Hiện nhà băng đã xử lý và thu được khoản nợ 2.600 tỷ đồng. Trong tháng tới, doanh nghiệp sẽ thu xếp trả phần còn lại", bà nói.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, Sacombank là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn FLC tính tới ngày 31/12/2021 là Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Mã: STB) với tổng nợ ngắn hạn và dài hạn hơn. hơn 1.840 tỷ đồng, như biểu đồ bên dưới.

Đầu năm 2021, FLC ko còn dư nợ tại Sacombank. Hai bên cùng nhau tăng cường kinh doanh sau lễ ký liên kết tác toàn diện ngày 9/4/2021 giữa Sacombank và Bamboo Airways và hệ sinh thái liên quan tới hãng hàng ko này.

Cả Tập đoàn FLC và Bamboo Airways đều do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch. FLC từng là doanh nghiệp mẹ 100% vốn của Bamboo Airways và hiện vẫn là cổ đông lớn.

Từ tháng 10/2021 tới tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết và vợ đã sử dụng khoảng 160 triệu cổ phiếu của Bamboo Airways để thế chấp cho các khoản vay của Tập đoàn FLC tại Sacombank.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà băng cho biết, sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, năm qua Sacombank đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng trong năm hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà băng đã thu hồi được gần 11.760 tỷ đồng các hạng mục dự án, vượt tiêu chí ĐHĐCĐ giao 10.000 tỷ đồng; qua đó nâng lũy ​​kế thu hồi kể từ lúc thực hiện dự án lên hơn 58.300 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch tổng thể của dự án tới năm 2025 và vượt 7,9% tiến độ.

Đồng thời, tài sản tồn đọng thuộc dự án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản, tính tới cuối năm 2021.

Các nhà băng đặt mục tiêu Chậm nhất tới năm 2023, tất cả các vấn đề tồn đọng thuộc dự án sẽ được hoàn thành và chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước chấp thuận. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.


Tài sản thế chấp khoản vay của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways là cổ phiếu, nhưng sau lưng bà là nhiều dự án bất động sản.

San sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng nay, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, tổng dư nợ cho vay các nhóm liên quan tới Tập đoàn FLC, trong đó có Bamboo Airways là hơn 5.000 tỷ đồng, dư nợ của FLC là 3.200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của khoản vay là cổ phiếu, nhưng theo bà Diễm, sau lưng bà có nhiều dự án bất động sản.

“Hiện nhà băng đã xử lý và thu được khoản nợ 2.600 tỷ đồng. Trong tháng tới, doanh nghiệp sẽ thu xếp trả phần còn lại”, bà nói.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, Sacombank là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn FLC tính tới ngày 31/12/2021 là Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Mã: STB) với tổng nợ ngắn hạn và dài hạn hơn. hơn 1.840 tỷ đồng, như biểu đồ bên dưới.

Đầu năm 2021, FLC ko còn dư nợ tại Sacombank. Hai bên cùng nhau tăng cường kinh doanh sau lễ ký liên kết tác toàn diện ngày 9/4/2021 giữa Sacombank và Bamboo Airways và hệ sinh thái liên quan tới hãng hàng ko này.

Cả Tập đoàn FLC và Bamboo Airways đều do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch. FLC từng là doanh nghiệp mẹ 100% vốn của Bamboo Airways và hiện vẫn là cổ đông lớn.

Từ tháng 10/2021 tới tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết và vợ đã sử dụng khoảng 160 triệu cổ phiếu của Bamboo Airways để thế chấp cho các khoản vay của Tập đoàn FLC tại Sacombank.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà băng cho biết, sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, năm qua Sacombank đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng trong năm hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, nhà băng đã thu hồi được gần 11.760 tỷ đồng các hạng mục dự án, vượt tiêu chí ĐHĐCĐ giao 10.000 tỷ đồng; qua đó nâng lũy ​​kế thu hồi kể từ lúc thực hiện dự án lên hơn 58.300 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch tổng thể của dự án tới năm 2025 và vượt 7,9% tiến độ.

Đồng thời, tài sản tồn đọng thuộc dự án giảm 57% so với cuối năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản, tính tới cuối năm 2021.

Các nhà băng đặt mục tiêu Chậm nhất tới năm 2023, tất cả các vấn đề tồn đọng thuộc dự án sẽ được hoàn thành và chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước chấp thuận. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

[rule_3_plain]

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

[rule_1_plain]

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

[rule_2_plain]

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

[rule_2_plain]

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

[rule_3_plain]

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Đã #thu #hồi #được #tỷ #đồng #trong #tổng #dư #nợ #tỷ #của #nhóm #FLC

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular