Đa số ngân hàng giảm nhẹ trong phiên đầu tuần

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đa số nhà băng giảm nhẹ trong phiên đầu tuần phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ghi nhận sáng nay (18/4), tỷ giá euro tại hồ hết các nhà băng có xu thế giảm nhẹ so với chốt phiên cuối tuần trước. Trên thị trường chợ đen, giá euro trái lại tăng ở các giao dịch sắm – bán ở mức 25.120 – 25.220 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (18/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên cuối tuần trước. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank nhất loạt khuyến mại sắm tới 13 đồng và mức giá xuống 14 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 2 đồng cho cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.330 – 25.465 VND / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm là 3 đồng và chiều bán ra là 4 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank trái lại với hồ hết các nhà băng lúc nhất loạt tăng 9 đồng ở chiều sắm vào và 4 đồng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.147 – 25.467 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.467 – 24.991 VND / EUR, tương ứng giảm 1 đồng ở chiều sắm và 2 đồng ở chiều bán.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 9 đồng chiều sắm vào và 14 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.349 – 25.207 VND / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 33 đồng chiều sắm vào và 34 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.239 – 25.116 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.103 – 24.467 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.991 – 25.467 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro trái chiều với các nhà băng lúc nhất loạt tăng 20 đồng ở cả chiều sắm và bán để giao dịch ở mức giá 25.120 – 25.220 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

18 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.103

25.454

-13

-14

Nhà băng công thương nghiệp

24.330

25.465

-2

-2

BIDV

24.267

25.400

-3

-4

Techcombank

24.147

25.467

9

4

Eximbank

24.467

24.991

-Trước tiên

-2

Sacombank

24.349

25.207

-9

-14

Nhà băng HSBC

24.239

25.116

-33

-34

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.120

25.220

20

20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 178,92 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 182,76 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.730 – 23.040 VND / USD.

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.415,19 – 17.115,88 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.669,40 – 18.423,62 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 600,95 – 693,41 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0793 USD / EUR, giảm 0,12% so với giá đóng cửa ngày gần nhất.

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).


Thông tin thêm

Đa số nhà băng giảm nhẹ trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng nay (18/4), tỷ giá euro tại hồ hết các nhà băng có xu thế giảm nhẹ so với chốt phiên cuối tuần trước. Trên thị trường chợ đen, giá euro trái lại tăng ở các giao dịch sắm - bán ở mức 25.120 - 25.220 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (18/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên cuối tuần trước. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank nhất loạt khuyến mại sắm tới 13 đồng và mức giá xuống 14 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 2 đồng cho cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.330 - 25.465 VND / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm là 3 đồng và chiều bán ra là 4 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank trái lại với hồ hết các nhà băng lúc nhất loạt tăng 9 đồng ở chiều sắm vào và 4 đồng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.147 - 25.467 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.467 - 24.991 VND / EUR, tương ứng giảm 1 đồng ở chiều sắm và 2 đồng ở chiều bán.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 9 đồng chiều sắm vào và 14 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.349 - 25.207 VND / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 33 đồng chiều sắm vào và 34 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.239 - 25.116 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.103 - 24.467 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.991 - 25.467 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro trái chiều với các nhà băng lúc nhất loạt tăng 20 đồng ở cả chiều sắm và bán để giao dịch ở mức giá 25.120 - 25.220 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm - bán bằng tiền mặt

Ngày

18 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.103

25.454

-13

-14

Nhà băng công thương nghiệp

24.330

25.465

-2

-2

BIDV

24.267

25.400

-3

-4

Techcombank

24.147

25.467

9

4

Eximbank

24.467

24.991

-Trước tiên

-2

Sacombank

24.349

25.207

-9

-14

Nhà băng HSBC

24.239

25.116

-33

-34

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.120

25.220

20

20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 178,92 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 182,76 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.730 - 23.040 VND / USD.

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.415,19 - 17.115,88 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm - bán: 17.669,40 - 18.423,62 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 600,95 - 693,41 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0793 USD / EUR, giảm 0,12% so với giá đóng cửa ngày gần nhất.

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).


Ghi nhận sáng nay (18/4), tỷ giá euro tại hồ hết các nhà băng có xu thế giảm nhẹ so với chốt phiên cuối tuần trước. Trên thị trường chợ đen, giá euro trái lại tăng ở các giao dịch sắm – bán ở mức 25.120 – 25.220 VND / EUR.

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (18/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên cuối tuần trước. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank nhất loạt khuyến mại sắm tới 13 đồng và mức giá xuống 14 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 2 đồng cho cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.330 – 25.465 VND / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm là 3 đồng và chiều bán ra là 4 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank trái lại với hồ hết các nhà băng lúc nhất loạt tăng 9 đồng ở chiều sắm vào và 4 đồng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.147 – 25.467 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.467 – 24.991 VND / EUR, tương ứng giảm 1 đồng ở chiều sắm và 2 đồng ở chiều bán.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 9 đồng chiều sắm vào và 14 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.349 – 25.207 VND / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 33 đồng chiều sắm vào và 34 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 24.239 – 25.116 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 24.103 – 24.467 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.991 – 25.467 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng là Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro trái chiều với các nhà băng lúc nhất loạt tăng 20 đồng ở cả chiều sắm và bán để giao dịch ở mức giá 25.120 – 25.220 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

18 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

24.103

25.454

-13

-14

Nhà băng công thương nghiệp

24.330

25.465

-2

-2

BIDV

24.267

25.400

-3

-4

Techcombank

24.147

25.467

9

4

Eximbank

24.467

24.991

-Trước tiên

-2

Sacombank

24.349

25.207

-9

-14

Nhà băng HSBC

24.239

25.116

-33

-34

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

25.120

25.220

20

20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 178,92 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 182,76 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.730 – 23.040 VND / USD.

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.415,19 – 17.115,88 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.669,40 – 18.423,62 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 600,95 – 693,41 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0793 USD / EUR, giảm 0,12% so với giá đóng cửa ngày gần nhất.

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

[rule_3_plain]

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

[rule_1_plain]

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

[rule_2_plain]

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

[rule_2_plain]

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

[rule_3_plain]

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Đa #số #ngân #hàng #giảm #nhẹ #trong #phiên #đầu #tuần

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular