Công ty bảo hiểm thận trọng với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công ty bảo hiểm thận trọng với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hầu hết các DNBH đều đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cao nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Hình ảnh minh họa: Lê Huy.

Các công ty bảo hiểm thận trọng với kế hoạch lợi nhuận

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp bảo hiểm đã công bố từ trước đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khả quan nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (BIC) đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm dự kiến ​​đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến ​​giảm 13,4% so với năm trước- so với cùng kỳ, đạt 435 tỷ đồng vào năm 2022.

Tương tự như Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch, dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng.

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 28/5: Giữ ổn định giá tất cả các ngoại tệ

Tại Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 tăng 4,9% so với năm 2021, đạt 11.652 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến ​​giảm lần lượt 17,26% và 11,25% so với năm 2021, đạt 911 tỷ đồng và 773 tỷ đồng.

Lý giải điều này, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngoài lý do tỷ lệ đền bù sẽ trở lại mức bình thường từ mức thấp đột biến của năm 2021, thì việc tái khởi động các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau một năm cắt giảm cũng sẽ tác động đến việc bán ra. chi phí tăng mạnh. Theo đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có khả năng giảm.

Tuy nhiên, nhiều DNBH khác đã đặt kế hoạch khả quan về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm nay.

Đáng chú ý nhất là Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI) với mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4 lần so với năm 2021, đạt 68 tỷ đồng; tổng doanh thu dự kiến ​​đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 30%.

Trong khi đó, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35%, tỷ lệ bồi thường 32%, vào năm 2022.

Một số DNBH khác như Tổng công ty Bảo Minh (BMI) cũng đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng hay Tổng công ty bảo hiểm PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.316,8 tỷ đồng vào năm 2022.

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 16/6: Bất ngờ tăng giá mạnh nhiều ngoại tệ

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.678,5 tỷ đồng (không bao gồm tàu ​​cá theo Nghị định 67 và bảo hiểm sức khỏe khách hàng khai thác qua các tổ chức tín dụng), tăng 10% so với năm trước. Năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 250 tỷ đồng.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Doanh thu phí sẽ lấy lại đà tăng trưởng

Theo VDSC, doanh thu phí bảo hiểm sẽ trở lại đà tăng trưởng cao vào năm 2022. Các chuyên gia cho rằng bối cảnh kinh tế phục hồi và những thay đổi về chính sách đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp. các sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% vào năm 2022 và thông thường, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ luôn gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021 và kéo dài trong 6 tháng sẽ là động lực thúc đẩy doanh số bán xe tăng trưởng. phí bảo hiểm xe cơ giới.

Nghị định 97/2021 / NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kỳ vọng sẽ gián tiếp khuyến khích nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ và giảm tỷ lệ bồi thường của sản phẩm này.

Nghị định 20/2022 NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, tạo cơ sở tăng trưởng doanh thu đối với bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm công trình (tùy theo phân loại của công ty bảo hiểm).

Ngoài ra, trên cơ sở các hoạt động kinh tế – xã hội đã trở lại bình thường, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng chi phí bồi thường sẽ tăng mạnh vào năm 2022.

Trên cơ sở giả định về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 13,5% và tỷ lệ thu phí bảo hiểm gốc thực tế tương đương bình quân giai đoạn 2014 – 2019 (trước dịch) là 38,9%, các công ty chứng khoán ước tính rằng số tiền gốc thực tế doanh thu bảo hiểm toàn ngành có thể tăng mạnh 34,6% lên 25.435 tỷ đồng.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 – 20% vào năm 2022

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 - 20% vào năm 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt lãi hơn 500 tỷ trong quý đầu năm

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ PJICO: Thông qua phương án giảm lợi nhuận 43%, chia cổ tức 12%, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Phương Nga


Thông tin thêm

Công ty bảo hiểm thận trọng với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2022

Hầu hết các DNBH đều đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cao nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Hình ảnh minh họa: Lê Huy.

Các công ty bảo hiểm thận trọng với kế hoạch lợi nhuận

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp bảo hiểm đã công bố từ trước đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khả quan nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (BIC) đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm dự kiến ​​đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến ​​giảm 13,4% so với năm trước- so với cùng kỳ, đạt 435 tỷ đồng vào năm 2022.

Tương tự như Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch, dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng.

Tại Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 tăng 4,9% so với năm 2021, đạt 11.652 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến ​​giảm lần lượt 17,26% và 11,25% so với năm 2021, đạt 911 tỷ đồng và 773 tỷ đồng.

Lý giải điều này, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngoài lý do tỷ lệ đền bù sẽ trở lại mức bình thường từ mức thấp đột biến của năm 2021, thì việc tái khởi động các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau một năm cắt giảm cũng sẽ tác động đến việc bán ra. chi phí tăng mạnh. Theo đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có khả năng giảm.

Tuy nhiên, nhiều DNBH khác đã đặt kế hoạch khả quan về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm nay.

Đáng chú ý nhất là Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI) với mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4 lần so với năm 2021, đạt 68 tỷ đồng; tổng doanh thu dự kiến ​​đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 30%.

Trong khi đó, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35%, tỷ lệ bồi thường 32%, vào năm 2022.

Một số DNBH khác như Tổng công ty Bảo Minh (BMI) cũng đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng hay Tổng công ty bảo hiểm PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.316,8 tỷ đồng vào năm 2022.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.678,5 tỷ đồng (không bao gồm tàu ​​cá theo Nghị định 67 và bảo hiểm sức khỏe khách hàng khai thác qua các tổ chức tín dụng), tăng 10% so với năm trước. Năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 250 tỷ đồng.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Doanh thu phí sẽ lấy lại đà tăng trưởng

Theo VDSC, doanh thu phí bảo hiểm sẽ trở lại đà tăng trưởng cao vào năm 2022. Các chuyên gia cho rằng bối cảnh kinh tế phục hồi và những thay đổi về chính sách đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp. các sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% vào năm 2022 và thông thường, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ luôn gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021 và kéo dài trong 6 tháng sẽ là động lực thúc đẩy doanh số bán xe tăng trưởng. phí bảo hiểm xe cơ giới.

Nghị định 97/2021 / NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kỳ vọng sẽ gián tiếp khuyến khích nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ và giảm tỷ lệ bồi thường của sản phẩm này.

Nghị định 20/2022 NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, tạo cơ sở tăng trưởng doanh thu đối với bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm công trình (tùy theo phân loại của công ty bảo hiểm).

Ngoài ra, trên cơ sở các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng chi phí bồi thường sẽ tăng mạnh vào năm 2022.

Trên cơ sở giả định về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 13,5% và tỷ lệ thu phí bảo hiểm gốc thực tế tương đương bình quân giai đoạn 2014 - 2019 (trước dịch) là 38,9%, các công ty chứng khoán ước tính rằng số tiền gốc thực tế doanh thu bảo hiểm toàn ngành có thể tăng mạnh 34,6% lên 25.435 tỷ đồng.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 - 20% vào năm 2022

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 - 20% vào năm 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt lãi hơn 500 tỷ trong quý đầu năm

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ PJICO: Thông qua phương án giảm lợi nhuận 43%, chia cổ tức 12%, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Phương Nga


Hầu hết các DNBH đều đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cao nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Hình ảnh minh họa: Lê Huy.

Các công ty bảo hiểm thận trọng với kế hoạch lợi nhuận

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp bảo hiểm đã công bố từ trước đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khả quan nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (BIC) đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm dự kiến ​​đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến ​​giảm 13,4% so với năm trước- so với cùng kỳ, đạt 435 tỷ đồng vào năm 2022.

Tương tự như Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch, dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng.

Tại Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 tăng 4,9% so với năm 2021, đạt 11.652 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến ​​giảm lần lượt 17,26% và 11,25% so với năm 2021, đạt 911 tỷ đồng và 773 tỷ đồng.

Lý giải điều này, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngoài lý do tỷ lệ đền bù sẽ trở lại mức bình thường từ mức thấp đột biến của năm 2021, thì việc tái khởi động các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau một năm cắt giảm cũng sẽ tác động đến việc bán ra. chi phí tăng mạnh. Theo đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có khả năng giảm.

Tuy nhiên, nhiều DNBH khác đã đặt kế hoạch khả quan về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm nay.

Đáng chú ý nhất là Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI) với mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4 lần so với năm 2021, đạt 68 tỷ đồng; tổng doanh thu dự kiến ​​đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 30%.

Trong khi đó, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35%, tỷ lệ bồi thường 32%, vào năm 2022.

Một số DNBH khác như Tổng công ty Bảo Minh (BMI) cũng đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng hay Tổng công ty bảo hiểm PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.316,8 tỷ đồng vào năm 2022.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.678,5 tỷ đồng (không bao gồm tàu ​​cá theo Nghị định 67 và bảo hiểm sức khỏe khách hàng khai thác qua các tổ chức tín dụng), tăng 10% so với năm trước. Năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 250 tỷ đồng.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Doanh thu phí sẽ lấy lại đà tăng trưởng

Theo VDSC, doanh thu phí bảo hiểm sẽ trở lại đà tăng trưởng cao vào năm 2022. Các chuyên gia cho rằng bối cảnh kinh tế phục hồi và những thay đổi về chính sách đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cho nhiều doanh nghiệp. các sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% vào năm 2022 và thông thường, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ luôn gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021 và kéo dài trong 6 tháng sẽ là động lực thúc đẩy doanh số bán xe tăng trưởng. phí bảo hiểm xe cơ giới.

Nghị định 97/2021 / NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kỳ vọng sẽ gián tiếp khuyến khích nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ và giảm tỷ lệ bồi thường của sản phẩm này.

Nghị định 20/2022 NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, tạo cơ sở tăng trưởng doanh thu đối với bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm công trình (tùy theo phân loại của công ty bảo hiểm).

Ngoài ra, trên cơ sở các hoạt động kinh tế – xã hội đã trở lại bình thường, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng chi phí bồi thường sẽ tăng mạnh vào năm 2022.

Trên cơ sở giả định về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 13,5% và tỷ lệ thu phí bảo hiểm gốc thực tế tương đương bình quân giai đoạn 2014 – 2019 (trước dịch) là 38,9%, các công ty chứng khoán ước tính rằng số tiền gốc thực tế doanh thu bảo hiểm toàn ngành có thể tăng mạnh 34,6% lên 25.435 tỷ đồng.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 – 20% vào năm 2022

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 - 20% vào năm 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt lãi hơn 500 tỷ trong quý đầu năm

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ PJICO: Thông qua phương án giảm lợi nhuận 43%, chia cổ tức 12%, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Phương Nga

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

[rule_3_plain]

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

Hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm đều đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cao nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Ảnh minh hoạ: Lê Huy.

Các công ty bảo hiểm thận trọng với kế hoạch lợi nhuận
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các công ty bảo hiểm đã công bố đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng trưởng khả quan về doanh thu phí bảo hiểm nhưng thận trọng với các kế hoạch lợi nhuận.
Cụ thể, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2021. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến giảm 13,4% so với năm trước, đạt 435 tỷ đồng trong năm 2022.
Tương tự với Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), doanh nghiệp này lên kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng. 
Tại Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đại hội đồng cổ đông cũng thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 tăng 4,9% so với thực hiện năm 2021, đạt 11.652 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến giảm lần lượt 17,26% và 11,25% so với năm 2021, đạt 911 tỷ đồng và 773 tỷ đồng. 
Lý giải về vấn đề này, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngoài nguyên nhân về tỷ lệ bồi thường sẽ trở lại mức bình thường từ mức thấp đột biến của năm 2021, việc khởi động lại các chương trình hỗ trợ kinh doanh sau một năm cắt giảm cũng sẽ tác động khiến chi phí bán hàng tăng mạnh. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm, theo đó, có thể sẽ thu hẹp. 
Dù vậy, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác lại đặt mục tiêu khả quan cho cả doanh thu lẫn lợi nhuận trong năm nay. 
Đáng chú ý nhất là Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI) với mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gấp 4 lần so với năm 2021, đạt 68 tỷ đồng; tổng doanh thu dự kiến cán mốc 3.000 tỷ, tăng trưởng 30%.
Trong khi đó, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35%, tỷ lệ bồi thường 32%, trong năm 2022.
Một số doanh nghiệp bảo hiểm khác như Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) cũng đặt ra mức doanh thu dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng hay Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO với mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 là 4.316,8 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc 3.678,5 tỷ đồng (không bao gồm tàu cá theo Nghị định 67 và Bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua các tổ chức tín dụng), tăng trưởng 10% so với với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt tối thiểu 250 tỷ đồng.

   Nguồn: Phương Nga tổng hợp. 

Doanh thu phí sẽ lấy lại đà tăng trưởng
Theo VDSC, doanh thu phí bảo hiểm sẽ trở lại đà tăng trưởng cao trong năm 2022. Chuyên gia nhận định bối cảnh nền kinh tế phục hồi và các thay đổi về chính sách đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu phí của nhiều sản phẩm bảo hiểm.
Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2022 tăng 6-6,5% và thông thường, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ luôn gấp đôi tăng trưởng GDP.
Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021 và kéo dài trong 6 tháng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán xe và phí bảo hiểm xe cơ giới.
Nghị định 97/2021/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kỳ vọng sẽ gián tiếp khuyến khích nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ và giảm tỷ lệ bồi thường của sản phẩm này.
Nghị định số 20/2022 NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, tạo cơ sở tăng trưởng doanh thu cho bảo hiểm trách nhiệm hoặc bảo hiểm xây dựng (tùy theo cách phân loại của công ty bảo hiểm).
Ngoài ra, trên cơ sở các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường, chuyên gia cho rằng nhiều khả năng chi phí bồi thường sẽ tăng mạnh trở lại trong năm 2022.
Dựa trên các giả định về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 13,5% và tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc tương đương mức trung bình giai đoạn 2014 – 2019 (trước dịch bệnh) là 38,9%, công ty chứng khoán ước tính số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc toàn ngành có thể tăng mạnh 34,6% lên 25.435 tỷ đồng. 

Doanh thu bảo hiểm dự kiến tăng 18 – 20% trong năm 2022

10-05-2022

Tập đoàn Bảo Việt lãi hơn 500 tỷ trong quý đầu năm

21-04-2022

ĐHCĐ PJICO: Thông qua kế hoạch lợi nhuận giảm 43%, chia cổ tức 12%, bầu thêm Thành viên HĐQT

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/cong-ty-bao-hiem-than-trong-voi-muc-tieu-tang-truong-loi-nhuan-nam-2022-422022616114649678.htm

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

[rule_2_plain]

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

[rule_2_plain]

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

[rule_3_plain]

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

Hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm đều đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cao nhưng thận trọng với kế hoạch lợi nhuận.

Ảnh minh hoạ: Lê Huy.

Các công ty bảo hiểm thận trọng với kế hoạch lợi nhuận
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các công ty bảo hiểm đã công bố đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng trưởng khả quan về doanh thu phí bảo hiểm nhưng thận trọng với các kế hoạch lợi nhuận.
Cụ thể, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2021. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến giảm 13,4% so với năm trước, đạt 435 tỷ đồng trong năm 2022.
Tương tự với Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), doanh nghiệp này lên kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đạt 6.350 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến giảm 20,9%, đạt 260 tỷ đồng. 
Tại Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đại hội đồng cổ đông cũng thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 tăng 4,9% so với thực hiện năm 2021, đạt 11.652 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến giảm lần lượt 17,26% và 11,25% so với năm 2021, đạt 911 tỷ đồng và 773 tỷ đồng. 
Lý giải về vấn đề này, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngoài nguyên nhân về tỷ lệ bồi thường sẽ trở lại mức bình thường từ mức thấp đột biến của năm 2021, việc khởi động lại các chương trình hỗ trợ kinh doanh sau một năm cắt giảm cũng sẽ tác động khiến chi phí bán hàng tăng mạnh. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm, theo đó, có thể sẽ thu hẹp. 
Dù vậy, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác lại đặt mục tiêu khả quan cho cả doanh thu lẫn lợi nhuận trong năm nay. 
Đáng chú ý nhất là Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI) với mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gấp 4 lần so với năm 2021, đạt 68 tỷ đồng; tổng doanh thu dự kiến cán mốc 3.000 tỷ, tăng trưởng 30%.
Trong khi đó, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35%, tỷ lệ bồi thường 32%, trong năm 2022.
Một số doanh nghiệp bảo hiểm khác như Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) cũng đặt ra mức doanh thu dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng hay Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO với mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 là 4.316,8 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc 3.678,5 tỷ đồng (không bao gồm tàu cá theo Nghị định 67 và Bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua các tổ chức tín dụng), tăng trưởng 10% so với với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt tối thiểu 250 tỷ đồng.

   Nguồn: Phương Nga tổng hợp. 

Doanh thu phí sẽ lấy lại đà tăng trưởng
Theo VDSC, doanh thu phí bảo hiểm sẽ trở lại đà tăng trưởng cao trong năm 2022. Chuyên gia nhận định bối cảnh nền kinh tế phục hồi và các thay đổi về chính sách đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu phí của nhiều sản phẩm bảo hiểm.
Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2022 tăng 6-6,5% và thông thường, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ luôn gấp đôi tăng trưởng GDP.
Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021 và kéo dài trong 6 tháng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán xe và phí bảo hiểm xe cơ giới.
Nghị định 97/2021/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kỳ vọng sẽ gián tiếp khuyến khích nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ và giảm tỷ lệ bồi thường của sản phẩm này.
Nghị định số 20/2022 NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, tạo cơ sở tăng trưởng doanh thu cho bảo hiểm trách nhiệm hoặc bảo hiểm xây dựng (tùy theo cách phân loại của công ty bảo hiểm).
Ngoài ra, trên cơ sở các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường, chuyên gia cho rằng nhiều khả năng chi phí bồi thường sẽ tăng mạnh trở lại trong năm 2022.
Dựa trên các giả định về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 13,5% và tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc tương đương mức trung bình giai đoạn 2014 – 2019 (trước dịch bệnh) là 38,9%, công ty chứng khoán ước tính số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc toàn ngành có thể tăng mạnh 34,6% lên 25.435 tỷ đồng. 

Doanh thu bảo hiểm dự kiến tăng 18 – 20% trong năm 2022

10-05-2022

Tập đoàn Bảo Việt lãi hơn 500 tỷ trong quý đầu năm

21-04-2022

ĐHCĐ PJICO: Thông qua kế hoạch lợi nhuận giảm 43%, chia cổ tức 12%, bầu thêm Thành viên HĐQT

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/cong-ty-bao-hiem-than-trong-voi-muc-tieu-tang-truong-loi-nhuan-nam-2022-422022616114649678.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Công #bảo #hiểm #thận #trọng #với #mục #tiêu #tăng #trưởng #lợi #nhuận #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất