Công thức “vàng” tính giá cổ phiếu điều chỉnh trong ngày GDKHQ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công thức “vàng” tính giá cổ phiếu điều chỉnh trong ngày GDKHQ phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thông tin chứng khoán khác tại đây => Chứng khoán

Công thức điều chỉnh giá cổ phiếu khi trả cổ tức được thực hiện theo quy luật Bảo toàn vốn hóa và dòng tiền. Hiểu đơn giản dưới góc độ toán học, cổ tức cũng giống như không phân phối

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ), cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm thị giá. Mục đích của việc điều chỉnh giá là giữ nguyên giá trị tài sản của nhà đầu tư. Số tiền đã mất của nhà đầu tư sẽ được bù đắp vào thời điểm sau đó, khi cổ tức dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu (với điều kiện giá cổ phiếu trên thị trường không giảm).

Dưới đây là công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc tính giá cổ phiếu điều chỉnh khi trả cổ tức

1. Ví dụ cổ phiếu Vietcombank (mã VCB)

Cổ phiếu Vietcombank (mã VCB) kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021 có giá 100.000 đồng. Ngày 01/6/2021 là ngày Giao dịch không hưởng quyền của Cổ phiếu VCB với các quyền sau:

 • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt: 100: 15 (tương đương 15% hoặc 1.500 đồng)
 • Tỷ lệ chia thưởng: 100: 10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm tỷ lệ 100: 20 với giá 10.000 đồng

Do đó, giá tham chiếu của cổ phiếu VCB tại ngày Giao dịch 01/06/2021 sẽ được tính như sau:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021, nếu giá cổ phiếu VCB là 100.000 đồng thì đến ngày 01/6/2021, giá tham chiếu của cổ phiếu VCB sẽ được điều chỉnh là 77.308 VND.

Giải thích:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021, nếu bạn vẫn nắm giữ 1.000 cổ phiếu VCB thì:

Số tiền cổ tức bạn nhận được là: 1.000 x 1.500 = 1.500.000 vnđ (đã trừ 5% thuế thu nhập cá nhân còn lại 1,425,000 vnđ)

Số cổ phiếu thưởng bạn sẽ nhận được là: 1.000 x 10% = 100 cổ phiếu VCB mới.

Bạn có quyền mua thêm cổ phiếu tỷ lệ 100: 20 với giá 10.000 đồng, tức là với 100 cổ phiếu bạn sở hữu thì bạn có quyền mua thêm 20 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng / cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu mới bạn có quyền mua thêm: 1.000 x 20% = 200 cổ phiếu VCB mới.

Nếu bạn muốn mua thêm thì số tiền phải bỏ ra là: 1.000 x 20% x 10.000 = 2.000.000 vnđ

Nếu bạn không muốn mua thêm, bạn có thể bán quyền này hoặc từ chối mua thêm

tóm lược

– Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ TRƯỚC ngày làm kinh tế: 1.000 x 100.000 = 100.000.000 vnđ

– Nếu bạn mua thêm cổ phiếu thì Tổng số cổ phiếu VCB bạn đang sở hữu là: 1.000 + 100 + 200 = 1.300 cổ phiếu VCB mới với giá 77.308 đồng

Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ SAU ngày thực hiện kinh tế: 1.300 x 77.308 = 100.500.000 vnđ

Đó là chưa kể 1.425.000 đồng cổ tức bạn được nhận và 2.000.000 đồng tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.

– Nếu bạn không mua thêm cổ phiếu VCB thì Tổng số cổ phiếu VCB bạn đang sở hữu là: 1.000 + 100 = 1.100 cổ phiếu VCB mới với giá 77.308 đồng

Xem thêm thông tin hay:  Tham khảo các sàn chứng khoán việt nam | BestTaiChinh.Com

Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ SAU Ngày giao dịch không đổi: 1.100 x 77.308 = 85.0388.000 VND

Đó là chưa kể 1.425.000 đồng cổ tức mà bạn nhận được

2. Ví dụ về cổ phiếu Vingroup (mã VIC)

Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) kết thúc phiên giao dịch ngày 21/2/2022 có giá 80.000 đồng. Ngày 22 tháng 2 năm 2022 là ngày Giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu này với các quyền sau:

 • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt: 10% (tương đương 1.000 đồng)
 • Tỷ lệ chia thưởng: 100: 10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm theo tỷ lệ: 15% giá 10.000đ

Như vậy, giá tham chiếu của cổ phiếu VIC tại ngày giao dịch 22/02/2022 được tính như sau:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02/2021 nếu giá cổ phiếu VIC là 80.000 vnđ thì ngày 22/02/2021 giá tham chiếu của cổ phiếu VIC sẽ được điều chỉnh thành 67.083 VND.


Thông tin thêm

Công thức “vàng” tính giá cổ phiếu điều chỉnh trong ngày GDKHQ

Công thức điều chỉnh giá cổ phiếu khi trả cổ tức được thực hiện theo quy luật Bảo toàn vốn hóa và dòng tiền. Hiểu đơn giản dưới góc độ toán học, cổ tức cũng giống như không phân phối

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ), cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm thị giá. Mục đích của việc điều chỉnh giá là giữ nguyên giá trị tài sản của nhà đầu tư. Số tiền đã mất của nhà đầu tư sẽ được bù đắp vào thời điểm sau đó, khi cổ tức dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu (với điều kiện giá cổ phiếu trên thị trường không giảm).

Dưới đây là công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc tính giá cổ phiếu điều chỉnh khi trả cổ tức

1. Ví dụ cổ phiếu Vietcombank (mã VCB)

Cổ phiếu Vietcombank (mã VCB) kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021 có giá 100.000 đồng. Ngày 01/6/2021 là ngày Giao dịch không hưởng quyền của Cổ phiếu VCB với các quyền sau:

 • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt: 100: 15 (tương đương 15% hoặc 1.500 đồng)
 • Tỷ lệ chia thưởng: 100: 10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm tỷ lệ 100: 20 với giá 10.000 đồng

Do đó, giá tham chiếu của cổ phiếu VCB tại ngày Giao dịch 01/06/2021 sẽ được tính như sau:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021, nếu giá cổ phiếu VCB là 100.000 đồng thì đến ngày 01/6/2021, giá tham chiếu của cổ phiếu VCB sẽ được điều chỉnh là 77.308 VND.

Giải thích:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021, nếu bạn vẫn nắm giữ 1.000 cổ phiếu VCB thì:

Số tiền cổ tức bạn nhận được là: 1.000 x 1.500 = 1.500.000 vnđ (đã trừ 5% thuế thu nhập cá nhân còn lại 1,425,000 vnđ)

Số cổ phiếu thưởng bạn sẽ nhận được là: 1.000 x 10% = 100 cổ phiếu VCB mới.

Bạn có quyền mua thêm cổ phiếu tỷ lệ 100: 20 với giá 10.000 đồng, tức là với 100 cổ phiếu bạn sở hữu thì bạn có quyền mua thêm 20 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng / cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu mới bạn có quyền mua thêm: 1.000 x 20% = 200 cổ phiếu VCB mới.

Nếu bạn muốn mua thêm thì số tiền phải bỏ ra là: 1.000 x 20% x 10.000 = 2.000.000 vnđ

Nếu bạn không muốn mua thêm, bạn có thể bán quyền này hoặc từ chối mua thêm

tóm lược

- Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ TRƯỚC ngày làm kinh tế: 1.000 x 100.000 = 100.000.000 vnđ

- Nếu bạn mua thêm cổ phiếu thì Tổng số cổ phiếu VCB bạn đang sở hữu là: 1.000 + 100 + 200 = 1.300 cổ phiếu VCB mới với giá 77.308 đồng

Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ SAU ngày thực hiện kinh tế: 1.300 x 77.308 = 100.500.000 vnđ

Đó là chưa kể 1.425.000 đồng cổ tức bạn được nhận và 2.000.000 đồng tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Nếu bạn không mua thêm cổ phiếu VCB thì Tổng số cổ phiếu VCB bạn đang sở hữu là: 1.000 + 100 = 1.100 cổ phiếu VCB mới với giá 77.308 đồng

Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ SAU Ngày giao dịch không đổi: 1.100 x 77.308 = 85.0388.000 VND

Đó là chưa kể 1.425.000 đồng cổ tức mà bạn nhận được

2. Ví dụ về cổ phiếu Vingroup (mã VIC)

Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) kết thúc phiên giao dịch ngày 21/2/2022 có giá 80.000 đồng. Ngày 22 tháng 2 năm 2022 là ngày Giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu này với các quyền sau:

 • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt: 10% (tương đương 1.000 đồng)
 • Tỷ lệ chia thưởng: 100: 10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm theo tỷ lệ: 15% giá 10.000đ

Như vậy, giá tham chiếu của cổ phiếu VIC tại ngày giao dịch 22/02/2022 được tính như sau:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02/2021 nếu giá cổ phiếu VIC là 80.000 vnđ thì ngày 22/02/2021 giá tham chiếu của cổ phiếu VIC sẽ được điều chỉnh thành 67.083 VND.


Công thức điều chỉnh giá cổ phiếu khi trả cổ tức được thực hiện theo quy luật Bảo toàn vốn hóa và dòng tiền. Hiểu đơn giản dưới góc độ toán học, cổ tức cũng giống như không phân phối

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ), cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm thị giá. Mục đích của việc điều chỉnh giá là giữ nguyên giá trị tài sản của nhà đầu tư. Số tiền đã mất của nhà đầu tư sẽ được bù đắp vào thời điểm sau đó, khi cổ tức dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu (với điều kiện giá cổ phiếu trên thị trường không giảm).

Dưới đây là công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc tính giá cổ phiếu điều chỉnh khi trả cổ tức

1. Ví dụ cổ phiếu Vietcombank (mã VCB)

Cổ phiếu Vietcombank (mã VCB) kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021 có giá 100.000 đồng. Ngày 01/6/2021 là ngày Giao dịch không hưởng quyền của Cổ phiếu VCB với các quyền sau:

 • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt: 100: 15 (tương đương 15% hoặc 1.500 đồng)
 • Tỷ lệ chia thưởng: 100: 10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm tỷ lệ 100: 20 với giá 10.000 đồng

Do đó, giá tham chiếu của cổ phiếu VCB tại ngày Giao dịch 01/06/2021 sẽ được tính như sau:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021, nếu giá cổ phiếu VCB là 100.000 đồng thì đến ngày 01/6/2021, giá tham chiếu của cổ phiếu VCB sẽ được điều chỉnh là 77.308 VND.

Giải thích:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2021, nếu bạn vẫn nắm giữ 1.000 cổ phiếu VCB thì:

Số tiền cổ tức bạn nhận được là: 1.000 x 1.500 = 1.500.000 vnđ (đã trừ 5% thuế thu nhập cá nhân còn lại 1,425,000 vnđ)

Số cổ phiếu thưởng bạn sẽ nhận được là: 1.000 x 10% = 100 cổ phiếu VCB mới.

Bạn có quyền mua thêm cổ phiếu tỷ lệ 100: 20 với giá 10.000 đồng, tức là với 100 cổ phiếu bạn sở hữu thì bạn có quyền mua thêm 20 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng / cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu mới bạn có quyền mua thêm: 1.000 x 20% = 200 cổ phiếu VCB mới.

Nếu bạn muốn mua thêm thì số tiền phải bỏ ra là: 1.000 x 20% x 10.000 = 2.000.000 vnđ

Nếu bạn không muốn mua thêm, bạn có thể bán quyền này hoặc từ chối mua thêm

tóm lược

– Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ TRƯỚC ngày làm kinh tế: 1.000 x 100.000 = 100.000.000 vnđ

– Nếu bạn mua thêm cổ phiếu thì Tổng số cổ phiếu VCB bạn đang sở hữu là: 1.000 + 100 + 200 = 1.300 cổ phiếu VCB mới với giá 77.308 đồng

Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ SAU ngày thực hiện kinh tế: 1.300 x 77.308 = 100.500.000 vnđ

Đó là chưa kể 1.425.000 đồng cổ tức bạn được nhận và 2.000.000 đồng tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.

– Nếu bạn không mua thêm cổ phiếu VCB thì Tổng số cổ phiếu VCB bạn đang sở hữu là: 1.000 + 100 = 1.100 cổ phiếu VCB mới với giá 77.308 đồng

Tổng giá trị cổ phiếu VCB mà bạn nắm giữ SAU Ngày giao dịch không đổi: 1.100 x 77.308 = 85.0388.000 VND

Đó là chưa kể 1.425.000 đồng cổ tức mà bạn nhận được

2. Ví dụ về cổ phiếu Vingroup (mã VIC)

Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) kết thúc phiên giao dịch ngày 21/2/2022 có giá 80.000 đồng. Ngày 22 tháng 2 năm 2022 là ngày Giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu này với các quyền sau:

 • Tỷ lệ cổ tức tiền mặt: 10% (tương đương 1.000 đồng)
 • Tỷ lệ chia thưởng: 100: 10 (tương đương 10%)
 • Phát hành thêm theo tỷ lệ: 15% giá 10.000đ

Như vậy, giá tham chiếu của cổ phiếu VIC tại ngày giao dịch 22/02/2022 được tính như sau:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02/2021 nếu giá cổ phiếu VIC là 80.000 vnđ thì ngày 22/02/2021 giá tham chiếu của cổ phiếu VIC sẽ được điều chỉnh thành 67.083 VND.

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

[rule_3_plain]

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

[rule_1_plain]

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

[rule_2_plain]

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

[rule_2_plain]

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

[rule_3_plain]

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Công #thức #vàng #tính #giá #cổ #phiếu #điều #chỉnh #trong #ngày #GDKHQ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất