Công Thức Và Cách Sử Dụng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công Thức Và Cách Sử Dụng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Hàm tính toán là những hàm cơ bản trong Excel giúp người dùng thực hiện các phép tính, bài toán đơn giản, ko quá phức tạp. Hàm SQRT trong Excel được sử dụng để tính trị giá căn bậc hai của một số trong phép tính bảng dữ liệu Excel. Đối với các phép tính đơn giản, cần sử dụng các hàm như hàm SUM trong Excel, hàm thương trong Excel và hàm căn bậc hai SQRT. Ngoài ra, hàm SQRTPI còn được dùng để tính căn bậc hai của một số nhân với số pi trong các phép tính liên quan tới số pi. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm căn bậc hai (SQRT) trong Excel, hãy xem công thức hàm căn bậc hai và hướng dẫn cụ thể bên dưới.

Công thức hàm căn bậc hai trong Excel

Hàm SQRT có cú pháp = SQRT (số), trong đó number là số cần tìm trị giá căn bậc hai và là thông số buộc phải để khai báo. Để có thể tính được căn bậc hai thì số đó phải là số thực dương, nếu là số âm thì sẽ báo lỗi #NUM. Bạn có thể sử dụng số làm trị giá cụ thể hoặc địa chỉ của ô chứa trị giá.

Bạn đang xem: Hàm sqrt trong Excel

Dưới đây sẽ là ví dụ về hàm căn bậc hai trong Excel để các bạn dễ tưởng tượng cách sử dụng vô cùng đơn giản của hàm này.

Ví dụ về hàm căn bậc hai trong Excel

Ta có bảng dữ liệu như hình dưới đây để tính trị giá căn bậc hai.

Những cái bàn

Bạn viết công thức vào ô B2 trước nhất là = SQRT (15), sau đó nhấn Enter để xuất ra căn bậc hai của 15 vào đúng ô B2. Trong hình ảnh này, tôi đã tách kết quả sang ô tiếp theo để bạn có thể xem cả công thức và kết quả.

Xem thêm: Lập trình đa luồng trong Java (Java Multi-threading) | Hỏi gì?

SQRT. hàm số

Ngoài cách nhập trực tiếp số vào hàm tính toán, chúng ta cũng có thể nhập ô vị trí.

Nhập vị trí ô

Chúng ta kéo ô kết quả trước nhất xuống các ô bên dưới để hiển thị kết quả cho căn bậc hai của các số còn lại. Với #NUM. hộp lỗi thì số ko đạt yêu cầu tức là số âm.

Hộp thông báo lỗi

Cách sử dụng hàm SQRTPI trong Excel

Hàm SQRTPI có cách sử dụng tương tự như hàm SQRT, nhưng nó sẽ nhân với π để có kết quả.

Xem thêm thông tin hay:  lãi suất cho vay mua ô tô vietcombank | BestTaiChinh.Com

Tham khảo: Cách đặt tên nhân vật bằng ký tự đặc trưng Không tính phí Fire

Chúng tôi sẽ nhập công thức dưới dạng = SQRTPI (A2) rồi nhấn Enter để đưa ra kết quả. Ngay sau đó chúng ta thu được trị giá căn bậc hai nhân với π.

Hàm căn bậc hai nhân với số pi

Bạn cũng kéo xuống các ô còn lại để trả về kết quả cho các số khác.

Bảng giá trị căn bậc hai được nhấn bằng pi

Do đó, việc tính toán trị giá căn bậc hai của một số rất đơn giản, sử dụng hàm SQRT. Với hàm SQRTPI, cách sử dụng cũng tương tự, chỉ cần nhập tên hàm và số để tính trị giá.

Chúc bạn thành công!

Đọc thêm: đề thi môn văn THPT quốc gia 2021

 • Cách sử dụng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel
 • Cách sử dụng hàm Tra cứu trong Excel
 • Cách liên kết hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
 • Tính tổng các trị giá danh sách đã lọc trong Excel

Thông tin thêm

Công Thức Và Cách Sử Dụng

Hàm tính toán là những hàm cơ bản trong Excel giúp người dùng thực hiện các phép tính, bài toán đơn giản, ko quá phức tạp. Hàm SQRT trong Excel được sử dụng để tính trị giá căn bậc hai của một số trong phép tính bảng dữ liệu Excel. Đối với các phép tính đơn giản, cần sử dụng các hàm như hàm SUM trong Excel, hàm thương trong Excel và hàm căn bậc hai SQRT. Ngoài ra, hàm SQRTPI còn được dùng để tính căn bậc hai của một số nhân với số pi trong các phép tính liên quan tới số pi. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm căn bậc hai (SQRT) trong Excel, hãy xem công thức hàm căn bậc hai và hướng dẫn cụ thể bên dưới.

Công thức hàm căn bậc hai trong Excel

Hàm SQRT có cú pháp = SQRT (số), trong đó number là số cần tìm trị giá căn bậc hai và là thông số buộc phải để khai báo. Để có thể tính được căn bậc hai thì số đó phải là số thực dương, nếu là số âm thì sẽ báo lỗi #NUM. Bạn có thể sử dụng số làm trị giá cụ thể hoặc địa chỉ của ô chứa trị giá.

Bạn đang xem: Hàm sqrt trong Excel

Dưới đây sẽ là ví dụ về hàm căn bậc hai trong Excel để các bạn dễ tưởng tượng cách sử dụng vô cùng đơn giản của hàm này.

Ví dụ về hàm căn bậc hai trong Excel

Ta có bảng dữ liệu như hình dưới đây để tính trị giá căn bậc hai.

Những cái bàn

Bạn viết công thức vào ô B2 trước nhất là = SQRT (15), sau đó nhấn Enter để xuất ra căn bậc hai của 15 vào đúng ô B2. Trong hình ảnh này, tôi đã tách kết quả sang ô tiếp theo để bạn có thể xem cả công thức và kết quả.

Xem thêm: Lập trình đa luồng trong Java (Java Multi-threading) | Hỏi gì?

SQRT. hàm số

Ngoài cách nhập trực tiếp số vào hàm tính toán, chúng ta cũng có thể nhập ô vị trí.

Nhập vị trí ô

Chúng ta kéo ô kết quả trước nhất xuống các ô bên dưới để hiển thị kết quả cho căn bậc hai của các số còn lại. Với #NUM. hộp lỗi thì số ko đạt yêu cầu tức là số âm.

Hộp thông báo lỗi

Cách sử dụng hàm SQRTPI trong Excel

Hàm SQRTPI có cách sử dụng tương tự như hàm SQRT, nhưng nó sẽ nhân với π để có kết quả.

Tham khảo: Cách đặt tên nhân vật bằng ký tự đặc trưng Không tính phí Fire

Chúng tôi sẽ nhập công thức dưới dạng = SQRTPI (A2) rồi nhấn Enter để đưa ra kết quả. Ngay sau đó chúng ta thu được trị giá căn bậc hai nhân với π.

Hàm căn bậc hai nhân với số pi

Bạn cũng kéo xuống các ô còn lại để trả về kết quả cho các số khác.

Bảng giá trị căn bậc hai được nhấn bằng pi

Do đó, việc tính toán trị giá căn bậc hai của một số rất đơn giản, sử dụng hàm SQRT. Với hàm SQRTPI, cách sử dụng cũng tương tự, chỉ cần nhập tên hàm và số để tính trị giá.

Chúc bạn thành công!

Đọc thêm: đề thi môn văn THPT quốc gia 2021

 • Cách sử dụng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel
 • Cách sử dụng hàm Tra cứu trong Excel
 • Cách liên kết hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
 • Tính tổng các trị giá danh sách đã lọc trong Excel


Hàm tính toán là những hàm cơ bản trong Excel giúp người dùng thực hiện các phép tính, bài toán đơn giản, ko quá phức tạp. Hàm SQRT trong Excel được sử dụng để tính trị giá căn bậc hai của một số trong phép tính bảng dữ liệu Excel. Đối với các phép tính đơn giản, cần sử dụng các hàm như hàm SUM trong Excel, hàm thương trong Excel và hàm căn bậc hai SQRT. Ngoài ra, hàm SQRTPI còn được dùng để tính căn bậc hai của một số nhân với số pi trong các phép tính liên quan tới số pi. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm căn bậc hai (SQRT) trong Excel, hãy xem công thức hàm căn bậc hai và hướng dẫn cụ thể bên dưới.

Công thức hàm căn bậc hai trong Excel

Hàm SQRT có cú pháp = SQRT (số), trong đó number là số cần tìm trị giá căn bậc hai và là thông số buộc phải để khai báo. Để có thể tính được căn bậc hai thì số đó phải là số thực dương, nếu là số âm thì sẽ báo lỗi #NUM. Bạn có thể sử dụng số làm trị giá cụ thể hoặc địa chỉ của ô chứa trị giá.

Bạn đang xem: Hàm sqrt trong Excel

Dưới đây sẽ là ví dụ về hàm căn bậc hai trong Excel để các bạn dễ tưởng tượng cách sử dụng vô cùng đơn giản của hàm này.

Ví dụ về hàm căn bậc hai trong Excel

Ta có bảng dữ liệu như hình dưới đây để tính trị giá căn bậc hai.

Những cái bàn

Bạn viết công thức vào ô B2 trước nhất là = SQRT (15), sau đó nhấn Enter để xuất ra căn bậc hai của 15 vào đúng ô B2. Trong hình ảnh này, tôi đã tách kết quả sang ô tiếp theo để bạn có thể xem cả công thức và kết quả.

Xem thêm: Lập trình đa luồng trong Java (Java Multi-threading) | Hỏi gì?

SQRT. hàm số

Ngoài cách nhập trực tiếp số vào hàm tính toán, chúng ta cũng có thể nhập ô vị trí.

Nhập vị trí ô

Chúng ta kéo ô kết quả trước nhất xuống các ô bên dưới để hiển thị kết quả cho căn bậc hai của các số còn lại. Với #NUM. hộp lỗi thì số ko đạt yêu cầu tức là số âm.

Hộp thông báo lỗi

Cách sử dụng hàm SQRTPI trong Excel

Hàm SQRTPI có cách sử dụng tương tự như hàm SQRT, nhưng nó sẽ nhân với π để có kết quả.

Tham khảo: Cách đặt tên nhân vật bằng ký tự đặc trưng Không tính phí Fire

Chúng tôi sẽ nhập công thức dưới dạng = SQRTPI (A2) rồi nhấn Enter để đưa ra kết quả. Ngay sau đó chúng ta thu được trị giá căn bậc hai nhân với π.

Hàm căn bậc hai nhân với số pi

Bạn cũng kéo xuống các ô còn lại để trả về kết quả cho các số khác.

Bảng giá trị căn bậc hai được nhấn bằng pi

Do đó, việc tính toán trị giá căn bậc hai của một số rất đơn giản, sử dụng hàm SQRT. Với hàm SQRTPI, cách sử dụng cũng tương tự, chỉ cần nhập tên hàm và số để tính trị giá.

Chúc bạn thành công!

Đọc thêm: đề thi môn văn THPT quốc gia 2021

 • Cách sử dụng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel
 • Cách sử dụng hàm Tra cứu trong Excel
 • Cách liên kết hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
 • Tính tổng các trị giá danh sách đã lọc trong Excel

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

[rule_1_plain]

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Công #Thức #Và #Cách #Sử #Dụng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất