Công Thức Tính điện Trở Song Song

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công Thức Tính điện Trở Song Song phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Công thức tính điện trở

Cách mắc điện trở trong một đoạn mạch quyết định điện trở của cả đoạn mạch. Trong đoạn mạch tiếp nối chúng mắc tiếp nối, còn trong đoạn mạch song song chúng được mắc theo từng nhánh song song. Vì vậy, có công thức kháng Cái nào cho từng trường hợp? Tìm ra trong bài viết này.

Kháng chiến là gì?

Điện trở là một thành phần vật lý quan trọng bao gồm hai tiếp điểm được kết nối với nhau để hạn chế lượng dòng điện chạy trong mạch. Vì vậy, điện trở thường có một số tác dụng chính như: điều chỉnh mức tín hiệu, phân chia điện áp, kích hoạt linh kiện điện tử tích cực,… Vì vậy, trong các bài tập vật lý, đây dường như là một yếu tố. Yếu tố ko thể thiếu trong các bài tập từ dễ tới khó.

Bạn đang xem: công thức điện trở song song

Công thức tính điện trở

Công thức tính điện trở được xác định bằng công thức tính tổng trở của đoạn mạch. Công thức tổng quát về điện trở của mạch được suy ra từ định luật Ôm.

Ta có công thức tính định luật Ôm cho toàn mạch như sau:

om công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Trong đó:

I là cường độ dòng điện qua toàn mạch (đơn vị là Ampe, A)

U là hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch (đơn vị Vôn, V)

R là điện trở tương đương của toàn mạch (đơn vị Ohms,)

Trong các bài toán thực tiễn, chúng ta thường khá ít vận dụng công thức này. Nhưng cần suy ra từng trường hợp cụ thể của mạch điện như phần mở đầu. Giả sử đoạn mạch có các điện trở R1; R2… thì cường độ dòng điện tương ứng là I1; I2… Hiệu điện thế (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi điện trở là U1; U2…, chúng tôi có:

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối

 • R = R1 + R2 +….
 • U = U1 + U2 +…
 • Tôi = I1 = I2 =…

Công thức tính điện trở mắc song song

 • U = U1 = U2 =…
 • Tôi = I1 + I2 +…
 • công thức tính điện trở song song dien tro | Hỏi gì?

Trường hợp đặc thù với 2, 3 điện trở ta có thể vận dụng 2 công thức tính nhanh dưới đây:

công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Công thức điện trở suất

Điện trở suất (kí hiệu ρ) của dây dẫn là điện trở của dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m2, đại lượng này đặc trưng cho vật liệu làm dây dẫn đó, cho theo công thức:

dien tro suat công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Trong đó L là chiều dài và S là tiết diện của dây dẫn đó.

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Đọc thêm: Nằm mơ thấy rết, rết bò vào nhà | Hỏi gì?

Điện trở cản trở dòng điện chạy qua nên trong quá trình này luôn có nhiệt lượng. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trong một điện trở trong một khoảng thời kì:

Q = I2Rt

Trong đó:

Q là nhiệt lượng tỏa ra

I là dòng điện chạy qua điện trở

t là thời kì dòng điện chạy qua điện trở

Bài tập tính điện trở trên dây dẫn và đoạn mạch

Để minh họa cho các công thức trên, chúng tôi có một bài tập rất hay giúp các bạn dễ dàng vận dụng các công thức vừa học:

Bài 1: Cho 1 đoạn mạch tẩy R1 và R2. Biết hai điện trở này mắc tiếp nối với nhau, hiệu điện thế của đoạn mạch là U = 12, R1 = 3 Ω, cho biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu R2 là 3V, U2 = 3 V. Tính:

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và trị giá của biến trở R2

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong thời kì 1 min nếu mắc R1 song song với R2.

Câu trả lời:

a) Theo đề ta có R1 mắc tiếp nối với R2

Điện áp toàn mạch: U = U1 + U2 => U1 = U – U2 = 12 – 3 = 9 V

Cường độ dòng điện toàn mạch: I = I1 = I2 = U1 / R1 = 3 A

Do đó, R2 = U2 / I2 = 1

b) Trường hợp R1 song song với R2

Đọc thêm: Nằm mơ thấy mèo đẻ con là điềm báo tốt hay xấu?

Nhiệt lượng toả ra trên R2 là: Q2 = I2.R2.t

Xem thêm thông tin hay:  Tiền Nhiều để Làm Gì Lyrics

Điện áp toàn mạch: U = U1 = U2 = 12 V

Cường độ dòng điện qua điện trở R2: I2 = U2 / R2 = 12 A

Nhiệt lượng toả ra trên R2 trong thời kì 1 phút là: Q2 = 720 J

Bài 2:

Cho hai đèn điện lúc sáng tầm thường có điện trở tuần tự là R1 = 7,5Ω và R2 = 4,5Ω. Cho dòng điện chạy qua hai đèn có cường độ định mức riêng là I = 0,8A. Hai đèn này mắc tiếp nối và mắc biến trở R3 vào hiệu điện thế U = 12V.

một. Tính trị giá của R3 để hai đèn sáng tầm thường, giả thiết đã cho như lúc mở đầu bài toán.

b. Nếu điện trở R3 được quấn bằng dây Nichrom có ​​điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và có chiều dài 0,8m. Tính tiết diện của dây dẫn làm bằng Nichrome chất lượng này:

Câu trả lời:

a) Tổng trở của đoạn mạch (tương đương) là:

Rtd = UI = 120,8 = 15Ω

Để đèn sáng tầm thường thì trị giá của R3 phải là: R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) Tính tiết diện của dây Nichrome:

Sử dụng công thức điện trở suất và mối quan hệ giữa S, l và điện trở suất, ta có diện tích mặt cắt ngang của dây Nichrome là:

S = ρlR = 1,1.10 – 6,0,83 = 0,29.10 – 6m2 = 0,29mm2.

Trong quá trình vận dụng công thức kháng, chúng ta cần xem xét đơn vị đo của đơn vị. Ví dụ, công suất được đo bằng watt (W), điện áp được tính bằng Volts (V). Quá trình ghi nhớ các đơn vị cũng giúp bạn dễ dàng nắm bắt các công thức này hơn rất nhiều. Quý độc giả vui lòng xem xét điều này và tránh nhầm lẫn.

Nóng: Nằm mơ thấy tiền xu, mơ thấy tiền xu đánh lô đề có ý nghĩa gì?


Thông tin thêm

Công Thức Tính điện Trở Song Song

Công thức tính điện trở

Cách mắc điện trở trong một đoạn mạch quyết định điện trở của cả đoạn mạch. Trong đoạn mạch tiếp nối chúng mắc tiếp nối, còn trong đoạn mạch song song chúng được mắc theo từng nhánh song song. Vì vậy, có công thức kháng Cái nào cho từng trường hợp? Tìm ra trong bài viết này.

Kháng chiến là gì?

Điện trở là một thành phần vật lý quan trọng bao gồm hai tiếp điểm được kết nối với nhau để hạn chế lượng dòng điện chạy trong mạch. Vì vậy, điện trở thường có một số tác dụng chính như: điều chỉnh mức tín hiệu, phân chia điện áp, kích hoạt linh kiện điện tử tích cực,… Vì vậy, trong các bài tập vật lý, đây dường như là một yếu tố. Yếu tố ko thể thiếu trong các bài tập từ dễ tới khó.

Bạn đang xem: công thức điện trở song song

Công thức tính điện trở

Công thức tính điện trở được xác định bằng công thức tính tổng trở của đoạn mạch. Công thức tổng quát về điện trở của mạch được suy ra từ định luật Ôm.

Ta có công thức tính định luật Ôm cho toàn mạch như sau:

om công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Trong đó:

I là cường độ dòng điện qua toàn mạch (đơn vị là Ampe, A)

U là hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch (đơn vị Vôn, V)

R là điện trở tương đương của toàn mạch (đơn vị Ohms,)

Trong các bài toán thực tiễn, chúng ta thường khá ít vận dụng công thức này. Nhưng cần suy ra từng trường hợp cụ thể của mạch điện như phần mở đầu. Giả sử đoạn mạch có các điện trở R1; R2… thì cường độ dòng điện tương ứng là I1; I2… Hiệu điện thế (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi điện trở là U1; U2…, chúng tôi có:

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối

 • R = R1 + R2 +….
 • U = U1 + U2 +…
 • Tôi = I1 = I2 =…

Công thức tính điện trở mắc song song

 • U = U1 = U2 =…
 • Tôi = I1 + I2 +…
 • công thức tính điện trở song song dien tro | Hỏi gì?

Trường hợp đặc thù với 2, 3 điện trở ta có thể vận dụng 2 công thức tính nhanh dưới đây:

công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Công thức điện trở suất

Điện trở suất (kí hiệu ρ) của dây dẫn là điện trở của dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m2, đại lượng này đặc trưng cho vật liệu làm dây dẫn đó, cho theo công thức:

dien tro suat công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Trong đó L là chiều dài và S là tiết diện của dây dẫn đó.

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Đọc thêm: Nằm mơ thấy rết, rết bò vào nhà | Hỏi gì?

Điện trở cản trở dòng điện chạy qua nên trong quá trình này luôn có nhiệt lượng. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trong một điện trở trong một khoảng thời kì:

Q = I2Rt

Trong đó:

Q là nhiệt lượng tỏa ra

I là dòng điện chạy qua điện trở

t là thời kì dòng điện chạy qua điện trở

Bài tập tính điện trở trên dây dẫn và đoạn mạch

Để minh họa cho các công thức trên, chúng tôi có một bài tập rất hay giúp các bạn dễ dàng vận dụng các công thức vừa học:

Bài 1: Cho 1 đoạn mạch tẩy R1 và R2. Biết hai điện trở này mắc tiếp nối với nhau, hiệu điện thế của đoạn mạch là U = 12, R1 = 3 Ω, cho biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu R2 là 3V, U2 = 3 V. Tính:

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và trị giá của biến trở R2

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong thời kì 1 min nếu mắc R1 song song với R2.

Câu trả lời:

a) Theo đề ta có R1 mắc tiếp nối với R2

Điện áp toàn mạch: U = U1 + U2 => U1 = U - U2 = 12 - 3 = 9 V

Cường độ dòng điện toàn mạch: I = I1 = I2 = U1 / R1 = 3 A

Do đó, R2 = U2 / I2 = 1

b) Trường hợp R1 song song với R2

Đọc thêm: Nằm mơ thấy mèo đẻ con là điềm báo tốt hay xấu?

Nhiệt lượng toả ra trên R2 là: Q2 = I2.R2.t

Điện áp toàn mạch: U = U1 = U2 = 12 V

Cường độ dòng điện qua điện trở R2: I2 = U2 / R2 = 12 A

Nhiệt lượng toả ra trên R2 trong thời kì 1 phút là: Q2 = 720 J

Bài 2:

Cho hai đèn điện lúc sáng tầm thường có điện trở tuần tự là R1 = 7,5Ω và R2 = 4,5Ω. Cho dòng điện chạy qua hai đèn có cường độ định mức riêng là I = 0,8A. Hai đèn này mắc tiếp nối và mắc biến trở R3 vào hiệu điện thế U = 12V.

một. Tính trị giá của R3 để hai đèn sáng tầm thường, giả thiết đã cho như lúc mở đầu bài toán.

b. Nếu điện trở R3 được quấn bằng dây Nichrom có ​​điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và có chiều dài 0,8m. Tính tiết diện của dây dẫn làm bằng Nichrome chất lượng này:

Câu trả lời:

a) Tổng trở của đoạn mạch (tương đương) là:

Rtd = UI = 120,8 = 15Ω

Để đèn sáng tầm thường thì trị giá của R3 phải là: R3 = 15 - (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) Tính tiết diện của dây Nichrome:

Sử dụng công thức điện trở suất và mối quan hệ giữa S, l và điện trở suất, ta có diện tích mặt cắt ngang của dây Nichrome là:

S = ρlR = 1,1.10 - 6,0,83 = 0,29.10 - 6m2 = 0,29mm2.

Trong quá trình vận dụng công thức kháng, chúng ta cần xem xét đơn vị đo của đơn vị. Ví dụ, công suất được đo bằng watt (W), điện áp được tính bằng Volts (V). Quá trình ghi nhớ các đơn vị cũng giúp bạn dễ dàng nắm bắt các công thức này hơn rất nhiều. Quý độc giả vui lòng xem xét điều này và tránh nhầm lẫn.

Nóng: Nằm mơ thấy tiền xu, mơ thấy tiền xu đánh lô đề có ý nghĩa gì?


Công thức tính điện trở

Cách mắc điện trở trong một đoạn mạch quyết định điện trở của cả đoạn mạch. Trong đoạn mạch tiếp nối chúng mắc tiếp nối, còn trong đoạn mạch song song chúng được mắc theo từng nhánh song song. Vì vậy, có công thức kháng Cái nào cho từng trường hợp? Tìm ra trong bài viết này.

Kháng chiến là gì?

Điện trở là một thành phần vật lý quan trọng bao gồm hai tiếp điểm được kết nối với nhau để hạn chế lượng dòng điện chạy trong mạch. Vì vậy, điện trở thường có một số tác dụng chính như: điều chỉnh mức tín hiệu, phân chia điện áp, kích hoạt linh kiện điện tử tích cực,… Vì vậy, trong các bài tập vật lý, đây dường như là một yếu tố. Yếu tố ko thể thiếu trong các bài tập từ dễ tới khó.

Bạn đang xem: công thức điện trở song song

Công thức tính điện trở

Công thức tính điện trở được xác định bằng công thức tính tổng trở của đoạn mạch. Công thức tổng quát về điện trở của mạch được suy ra từ định luật Ôm.

Ta có công thức tính định luật Ôm cho toàn mạch như sau:

om công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Trong đó:

I là cường độ dòng điện qua toàn mạch (đơn vị là Ampe, A)

U là hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch (đơn vị Vôn, V)

R là điện trở tương đương của toàn mạch (đơn vị Ohms,)

Trong các bài toán thực tiễn, chúng ta thường khá ít vận dụng công thức này. Nhưng cần suy ra từng trường hợp cụ thể của mạch điện như phần mở đầu. Giả sử đoạn mạch có các điện trở R1; R2… thì cường độ dòng điện tương ứng là I1; I2… Hiệu điện thế (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi điện trở là U1; U2…, chúng tôi có:

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối

 • R = R1 + R2 +….
 • U = U1 + U2 +…
 • Tôi = I1 = I2 =…

Công thức tính điện trở mắc song song

 • U = U1 = U2 =…
 • Tôi = I1 + I2 +…
 • công thức tính điện trở song song dien tro | Hỏi gì?

Trường hợp đặc thù với 2, 3 điện trở ta có thể vận dụng 2 công thức tính nhanh dưới đây:

công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Công thức điện trở suất

Điện trở suất (kí hiệu ρ) của dây dẫn là điện trở của dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m2, đại lượng này đặc trưng cho vật liệu làm dây dẫn đó, cho theo công thức:

dien tro suat công thức tính điện trở song song | Hỏi gì?

Trong đó L là chiều dài và S là tiết diện của dây dẫn đó.

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

Đọc thêm: Nằm mơ thấy rết, rết bò vào nhà | Hỏi gì?

Điện trở cản trở dòng điện chạy qua nên trong quá trình này luôn có nhiệt lượng. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trong một điện trở trong một khoảng thời kì:

Q = I2Rt

Trong đó:

Q là nhiệt lượng tỏa ra

I là dòng điện chạy qua điện trở

t là thời kì dòng điện chạy qua điện trở

Bài tập tính điện trở trên dây dẫn và đoạn mạch

Để minh họa cho các công thức trên, chúng tôi có một bài tập rất hay giúp các bạn dễ dàng vận dụng các công thức vừa học:

Bài 1: Cho 1 đoạn mạch tẩy R1 và R2. Biết hai điện trở này mắc tiếp nối với nhau, hiệu điện thế của đoạn mạch là U = 12, R1 = 3 Ω, cho biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu R2 là 3V, U2 = 3 V. Tính:

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và trị giá của biến trở R2

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong thời kì 1 min nếu mắc R1 song song với R2.

Câu trả lời:

a) Theo đề ta có R1 mắc tiếp nối với R2

Điện áp toàn mạch: U = U1 + U2 => U1 = U – U2 = 12 – 3 = 9 V

Cường độ dòng điện toàn mạch: I = I1 = I2 = U1 / R1 = 3 A

Do đó, R2 = U2 / I2 = 1

b) Trường hợp R1 song song với R2

Đọc thêm: Nằm mơ thấy mèo đẻ con là điềm báo tốt hay xấu?

Nhiệt lượng toả ra trên R2 là: Q2 = I2.R2.t

Điện áp toàn mạch: U = U1 = U2 = 12 V

Cường độ dòng điện qua điện trở R2: I2 = U2 / R2 = 12 A

Nhiệt lượng toả ra trên R2 trong thời kì 1 phút là: Q2 = 720 J

Bài 2:

Cho hai đèn điện lúc sáng tầm thường có điện trở tuần tự là R1 = 7,5Ω và R2 = 4,5Ω. Cho dòng điện chạy qua hai đèn có cường độ định mức riêng là I = 0,8A. Hai đèn này mắc tiếp nối và mắc biến trở R3 vào hiệu điện thế U = 12V.

một. Tính trị giá của R3 để hai đèn sáng tầm thường, giả thiết đã cho như lúc mở đầu bài toán.

b. Nếu điện trở R3 được quấn bằng dây Nichrom có ​​điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và có chiều dài 0,8m. Tính tiết diện của dây dẫn làm bằng Nichrome chất lượng này:

Câu trả lời:

a) Tổng trở của đoạn mạch (tương đương) là:

Rtd = UI = 120,8 = 15Ω

Để đèn sáng tầm thường thì trị giá của R3 phải là: R3 = 15 – (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) Tính tiết diện của dây Nichrome:

Sử dụng công thức điện trở suất và mối quan hệ giữa S, l và điện trở suất, ta có diện tích mặt cắt ngang của dây Nichrome là:

S = ρlR = 1,1.10 – 6,0,83 = 0,29.10 – 6m2 = 0,29mm2.

Trong quá trình vận dụng công thức kháng, chúng ta cần xem xét đơn vị đo của đơn vị. Ví dụ, công suất được đo bằng watt (W), điện áp được tính bằng Volts (V). Quá trình ghi nhớ các đơn vị cũng giúp bạn dễ dàng nắm bắt các công thức này hơn rất nhiều. Quý độc giả vui lòng xem xét điều này và tránh nhầm lẫn.

Nóng: Nằm mơ thấy tiền xu, mơ thấy tiền xu đánh lô đề có ý nghĩa gì?

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

[rule_1_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất