Công Thức Tính điện Trở Song Song, điện Trở Nối Tiếp Và Bài Tập Có Lời Giải

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công Thức Tính điện Trở Song Song, điện Trở Nối Tiếp Và Bài Tập Có Lời Giải phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Vật lý lớp 9 các em sẽ được học nhiều kiến ​​thức quan trọng như công thức tính điện trở song song, công thức tính điện trở mắc tiếp nối… Đây là kiến ​​thức nhưng bất kỳ học trò nào cũng phải nắm vững. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cụ thể về vấn đề này nhé

>> Xem thêm:

Bạn đang xem: điện trở mắc song song

  • Công thức điện trở suất
  • Công thức tính trọng lực
  • Công thức tính tiết diện dây dẫn, bảng tra cứu tiết diện và bài tập

Khái niệm điện trở

Điện trở là linh kiện vật lý quan trọng bao gồm 2 tiếp điểm được kết nối với nhau giúp hạn chế dòng điện chạy trong mạch. Tác dụng chính của điện trở như mức tín hiệu, phân áp, kích hoạt linh kiện điện tử tích cực, v.v.

Công thức tính điện trở

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch suy ra từ định luật Ôm là:

Trong đó: Tôi là ngày nay (A)

U là hiệu điện thế giữa hai đầu (V)

R là điện trở tương đương (Ω)

Công thức tính điện trở song song

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Công thức tính điện trở song song là:

UAB = U1 = U2 =… .Un

IAB = I1 + I2 +…. + Trong

Đọc thêm: Ý nghĩa các con số từ 00 tới 99 trong năm 2021 [Nên Biết]

1 / RAB = 1 / R1 + 1 / R2 +…. + 1 / Rn

Công thức tính điện trở tiếp nối

Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ với điện trở đó.

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối là:

UAB = U1 + U2 +…. + Un

IAB = I1 + I2 +…. + Trong

RAB = R1 + R2 +…. + Rn

Bài tập tính điện trở song song, điện trở mắc tiếp nối có lời giải cụ thể

Bài tập 1: Cho điện trở R1 = 10 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và R2 = 5 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1A. Tính hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song?

Câu trả lời

R1 = 10, I1max = 2A

R2 = 5, I2max = 1A

Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu điện trở R1 là:

U1max = R1.I1max = 10,2 = 20V

Đọc thêm: đi một ngày đàng học một sàng khôn | Hỏi gì?

Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu điện trở R2 là:

U2max = R2.I2max = 5,1 = 5V

Vì hai điện trở mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai điện trở phải bằng nhau. Do đó hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Umax = U2max = 5V

Bài tập 2: hai điện trở R1, R2 = 3R1 mắc song song. Lúc tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chúng tôi có điện trở tương đương về mặt của R1 là:

Bài tập 3: Cho hiệu điện thế U = 1,9V và hai đầu điện trở R1, R2. Nếu mắc tiếp nối hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện qua chúng có độ lớn I1 = 0,3A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này?

Câu trả lời

R1 mắc tiếp nối với R2 nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rnt = R1 + R2 = U / I = 1,9 / 0,3 = 6,3

Tương tự, nếu trong quá trình vận dụng công thức tính điện trở song song, điện trở tiếp nối gặp vấn đề gì thì hãy để lại comment bên dưới chúng tôi sẽ giúp các bạn học trò gỡ rối những thắc mắc đó.

Xem thêm: [Giải đáp] Nằm mơ thấy con lợn có ý nghĩa gì? Số lượng bao nhiêu?


Thông tin thêm

Công Thức Tính điện Trở Song Song, điện Trở Nối Tiếp Và Bài Tập Có Lời Giải

Vật lý lớp 9 các em sẽ được học nhiều kiến ​​thức quan trọng như công thức tính điện trở song song, công thức tính điện trở mắc tiếp nối… Đây là kiến ​​thức nhưng bất kỳ học trò nào cũng phải nắm vững. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cụ thể về vấn đề này nhé

>> Xem thêm:

Bạn đang xem: điện trở mắc song song

  • Công thức điện trở suất
  • Công thức tính trọng lực
  • Công thức tính tiết diện dây dẫn, bảng tra cứu tiết diện và bài tập

Khái niệm điện trở

Điện trở là linh kiện vật lý quan trọng bao gồm 2 tiếp điểm được kết nối với nhau giúp hạn chế dòng điện chạy trong mạch. Tác dụng chính của điện trở như mức tín hiệu, phân áp, kích hoạt linh kiện điện tử tích cực, v.v.

Công thức tính điện trở

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch suy ra từ định luật Ôm là:

Trong đó: Tôi là ngày nay (A)

U là hiệu điện thế giữa hai đầu (V)

R là điện trở tương đương (Ω)

Công thức tính điện trở song song

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Công thức tính điện trở song song là:

UAB = U1 = U2 =… .Un

IAB = I1 + I2 +…. + Trong

Đọc thêm: Ý nghĩa các con số từ 00 tới 99 trong năm 2021 [Nên Biết]

1 / RAB = 1 / R1 + 1 / R2 +…. + 1 / Rn

Công thức tính điện trở tiếp nối

Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ với điện trở đó.

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối là:

UAB = U1 + U2 +…. + Un

IAB = I1 + I2 +…. + Trong

RAB = R1 + R2 +…. + Rn

Bài tập tính điện trở song song, điện trở mắc tiếp nối có lời giải cụ thể

Bài tập 1: Cho điện trở R1 = 10 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và R2 = 5 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1A. Tính hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song?

Câu trả lời

R1 = 10, I1max = 2A

R2 = 5, I2max = 1A

Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu điện trở R1 là:

U1max = R1.I1max = 10,2 = 20V

Đọc thêm: đi một ngày đàng học một sàng khôn | Hỏi gì?

Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu điện trở R2 là:

U2max = R2.I2max = 5,1 = 5V

Vì hai điện trở mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai điện trở phải bằng nhau. Do đó hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Umax = U2max = 5V

Bài tập 2: hai điện trở R1, R2 = 3R1 mắc song song. Lúc tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chúng tôi có điện trở tương đương về mặt của R1 là:

Bài tập 3: Cho hiệu điện thế U = 1,9V và hai đầu điện trở R1, R2. Nếu mắc tiếp nối hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện qua chúng có độ lớn I1 = 0,3A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này?

Câu trả lời

R1 mắc tiếp nối với R2 nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rnt = R1 + R2 = U / I = 1,9 / 0,3 = 6,3

Tương tự, nếu trong quá trình vận dụng công thức tính điện trở song song, điện trở tiếp nối gặp vấn đề gì thì hãy để lại comment bên dưới chúng tôi sẽ giúp các bạn học trò gỡ rối những thắc mắc đó.

Xem thêm: [Giải đáp] Nằm mơ thấy con lợn có ý nghĩa gì? Số lượng bao nhiêu?


Vật lý lớp 9 các em sẽ được học nhiều kiến ​​thức quan trọng như công thức tính điện trở song song, công thức tính điện trở mắc tiếp nối… Đây là kiến ​​thức nhưng bất kỳ học trò nào cũng phải nắm vững. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cụ thể về vấn đề này nhé

>> Xem thêm:

Bạn đang xem: điện trở mắc song song

  • Công thức điện trở suất
  • Công thức tính trọng lực
  • Công thức tính tiết diện dây dẫn, bảng tra cứu tiết diện và bài tập

Khái niệm điện trở

Điện trở là linh kiện vật lý quan trọng bao gồm 2 tiếp điểm được kết nối với nhau giúp hạn chế dòng điện chạy trong mạch. Tác dụng chính của điện trở như mức tín hiệu, phân áp, kích hoạt linh kiện điện tử tích cực, v.v.

Công thức tính điện trở

Công thức tính tổng trở của đoạn mạch suy ra từ định luật Ôm là:

Trong đó: Tôi là ngày nay (A)

U là hiệu điện thế giữa hai đầu (V)

R là điện trở tương đương (Ω)

Công thức tính điện trở song song

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Công thức tính điện trở song song là:

UAB = U1 = U2 =… .Un

IAB = I1 + I2 +…. + Trong

Đọc thêm: Ý nghĩa các con số từ 00 tới 99 trong năm 2021 [Nên Biết]

1 / RAB = 1 / R1 + 1 / R2 +…. + 1 / Rn

Công thức tính điện trở tiếp nối

Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ với điện trở đó.

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối là:

UAB = U1 + U2 +…. + Un

IAB = I1 + I2 +…. + Trong

RAB = R1 + R2 +…. + Rn

Bài tập tính điện trở song song, điện trở mắc tiếp nối có lời giải cụ thể

Bài tập 1: Cho điện trở R1 = 10 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và R2 = 5 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1A. Tính hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song?

Câu trả lời

R1 = 10, I1max = 2A

R2 = 5, I2max = 1A

Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu điện trở R1 là:

U1max = R1.I1max = 10,2 = 20V

Đọc thêm: đi một ngày đàng học một sàng khôn | Hỏi gì?

Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu điện trở R2 là:

U2max = R2.I2max = 5,1 = 5V

Vì hai điện trở mắc song song nên hiệu điện thế giữa hai điện trở phải bằng nhau. Do đó hiệu điện thế cực đại có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Umax = U2max = 5V

Bài tập 2: hai điện trở R1, R2 = 3R1 mắc song song. Lúc tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Câu trả lời

Chúng tôi có điện trở tương đương về mặt của R1 là:

Bài tập 3: Cho hiệu điện thế U = 1,9V và hai đầu điện trở R1, R2. Nếu mắc tiếp nối hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện qua chúng có độ lớn I1 = 0,3A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này?

Câu trả lời

R1 mắc tiếp nối với R2 nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rnt = R1 + R2 = U / I = 1,9 / 0,3 = 6,3

Tương tự, nếu trong quá trình vận dụng công thức tính điện trở song song, điện trở tiếp nối gặp vấn đề gì thì hãy để lại comment bên dưới chúng tôi sẽ giúp các bạn học trò gỡ rối những thắc mắc đó.

Xem thêm: [Giải đáp] Nằm mơ thấy con lợn có ý nghĩa gì? Số lượng bao nhiêu?

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

[rule_1_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Công #Thức #Tính #điện #Trở #Song #Song #điện #Trở #Nối #Tiếp #Và #Bài #Tập #Có #Lời #Giải

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular