Công Thức Khoảng Cách Giữa 2 đường Thẳng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công Thức Khoảng Cách Giữa 2 đường Thẳng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Khoảng cách giữa hai đường thẳng trong ko gian Oxyz là một dạng bài khó đối với nhiều học trò lúc làm bài. Tuy nhiên, nếu nhớ chuẩn xác các công thức thì dạng toán này trở thành dễ dàng hơn

khoảng cách giữa 2 dòng

Cơ sở lý thuyết

Vấn đề. Trong ko gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ1, Δ2. Xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng này?

Bạn đang xem: công thức tính khoảng cách giữa 2 dòng

Hướng dẫn

Lúc tính khoảng cách giữa hai dòng trong ko gian, chúng ta chia nó thành hai trường hợp riêng lẻ

Đọc thêm: Góc hỏi đáp: Cóc vào nhà là điềm báo gì?

Trường hợp 1: Nếu Δ1 // Δ2, tức là Δ1: $ left {begin {array} {l} x = {x_1} + a {t_1} y = {y_1} + b {t_1} z = {z_1} + c {t_1} end {array} right. ,, left ({{t_1} in R} right) $ và Δ2: $ left {begin {array} {l} x = {x_2} + ka {t_2} y = { y_2} + kb {t_2} z = {z_2} + kc {t_2} end {array} right. ,, left ({{t_2} in R} right) $

Từ phương trình của đường thẳng ta suy ra

 • M1 (x1, y1, z1) và M2 (x2, y2, z2)
 • Vectơ hướng $ overrightarrow u $ = (a; b; c)

Hiện giờ, công thức để tính khoảng cách:

d (Δ1, Δ2) = $ frac {{left | {overrightarrow {{M_1} {M_2}} nêm overrightarrow u} right |}} {{left | {overrightarrow u} right |}} $

Đọc thêm: 1 TB bằng bao nhiêu GB, MB, KB, Byte? Làm thế nào để chuyển đổi 1 Terabyte (TB)

Trường hợp 2: Nếu Δ1, Δ2 chéo nhau thì Δ1: $ left {{begin {array} {* {20} {l}} {x = {x_1} + {a_1} {t_1}} {y = {y_1} + { b_1} {t_1}} {z = {z_1} + {c_1} {t_1}} end {array}} right., {mkern 1mu} {kern 1pt} left ({{t_1} in R} right) $ và Δ2: $ left {{begin {array} {* {20} {l}} {x = {x_2} + {a_2} {t_2}} {y = {y_2} + {b_2} {t_2}} { z = {z_2} + {c_2} {t_2}} end {array}} right., {mkern 1mu} {kern 1pt} left ({{t_2} in R} right) $

Từ phương trình của hai đường thẳng ta suy ra

 • Hai điểm bất kỳ M1 (x1, y1, z1) 1 và M2 (x2, y2, z2) Δ2
 • Vectơ hướng của Δ1: $ overrightarrow {{u_1}} = ({a_1}; {b_1}; {c_1}) $ và Δ2: $ overrightarrow {{u_2}} = ({a_2}; {b_1}; {c_2} ) $
Xem thêm thông tin hay:  Muốn Tính Chu Vi Hình Vuông

Hiện giờ, công thức tính khoảng cách: d (Δ1, Δ2) = $ frac {{left | {left ({overrightarrow {{u_1}} wedge overrightarrow {{u_2}}} right) .overrightarrow {{M_1} {M_2}}} right |}} {{left | {overrightarrow {{u_1}} wedge overrightarrow {{u_2}}} right |}} $

Bài tập có đáp án

Nếu bạn còn thắc mắc về cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song hay cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì hãy để lại bình luận bên dưới, để hoigi.info có thể giúp bạn nhé.

Đọc thêm: nằm mơ thấy đá bóng có ý nghĩa gì | Hỏi gì?


Thông tin thêm

Công Thức Khoảng Cách Giữa 2 đường Thẳng

Khoảng cách giữa hai đường thẳng trong ko gian Oxyz là một dạng bài khó đối với nhiều học trò lúc làm bài. Tuy nhiên, nếu nhớ chuẩn xác các công thức thì dạng toán này trở thành dễ dàng hơn

khoảng cách giữa 2 dòng

Cơ sở lý thuyết

Vấn đề. Trong ko gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ1, Δ2. Xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng này?

Bạn đang xem: công thức tính khoảng cách giữa 2 dòng

Hướng dẫn

Lúc tính khoảng cách giữa hai dòng trong ko gian, chúng ta chia nó thành hai trường hợp riêng lẻ

Đọc thêm: Góc hỏi đáp: Cóc vào nhà là điềm báo gì?

Trường hợp 1: Nếu Δ1 // Δ2, tức là Δ1: $ left {begin {array} {l} x = {x_1} + a {t_1} y = {y_1} + b {t_1} z = {z_1} + c {t_1} end {array} right. ,, left ({{t_1} in R} right) $ và Δ2: $ left {begin {array} {l} x = {x_2} + ka {t_2} y = { y_2} + kb {t_2} z = {z_2} + kc {t_2} end {array} right. ,, left ({{t_2} in R} right) $

Từ phương trình của đường thẳng ta suy ra

 • M1 (x1, y1, z1) và M2 (x2, y2, z2)
 • Vectơ hướng $ overrightarrow u $ = (a; b; c)

Hiện giờ, công thức để tính khoảng cách:

d (Δ1, Δ2) = $ frac {{left | {overrightarrow {{M_1} {M_2}} nêm overrightarrow u} right |}} {{left | {overrightarrow u} right |}} $

Đọc thêm: 1 TB bằng bao nhiêu GB, MB, KB, Byte? Làm thế nào để chuyển đổi 1 Terabyte (TB)

Trường hợp 2: Nếu Δ1, Δ2 chéo nhau thì Δ1: $ left {{begin {array} {* {20} {l}} {x = {x_1} + {a_1} {t_1}} {y = {y_1} + { b_1} {t_1}} {z = {z_1} + {c_1} {t_1}} end {array}} right., {mkern 1mu} {kern 1pt} left ({{t_1} in R} right) $ và Δ2: $ left {{begin {array} {* {20} {l}} {x = {x_2} + {a_2} {t_2}} {y = {y_2} + {b_2} {t_2}} { z = {z_2} + {c_2} {t_2}} end {array}} right., {mkern 1mu} {kern 1pt} left ({{t_2} in R} right) $

Từ phương trình của hai đường thẳng ta suy ra

 • Hai điểm bất kỳ M1 (x1, y1, z1) 1 và M2 (x2, y2, z2) Δ2
 • Vectơ hướng của Δ1: $ overrightarrow {{u_1}} = ({a_1}; {b_1}; {c_1}) $ và Δ2: $ overrightarrow {{u_2}} = ({a_2}; {b_1}; {c_2} ) $

Hiện giờ, công thức tính khoảng cách: d (Δ1, Δ2) = $ frac {{left | {left ({overrightarrow {{u_1}} wedge overrightarrow {{u_2}}} right) .overrightarrow {{M_1} {M_2}}} right |}} {{left | {overrightarrow {{u_1}} wedge overrightarrow {{u_2}}} right |}} $

Bài tập có đáp án

Nếu bạn còn thắc mắc về cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song hay cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì hãy để lại bình luận bên dưới, để hoigi.info có thể giúp bạn nhé.

Đọc thêm: nằm mơ thấy đá bóng có ý nghĩa gì | Hỏi gì?


Khoảng cách giữa hai đường thẳng trong ko gian Oxyz là một dạng bài khó đối với nhiều học trò lúc làm bài. Tuy nhiên, nếu nhớ chuẩn xác các công thức thì dạng toán này trở thành dễ dàng hơn

khoảng cách giữa 2 dòng

Cơ sở lý thuyết

Vấn đề. Trong ko gian Oxyz, cho hai đường thẳng Δ1, Δ2. Xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng này?

Bạn đang xem: công thức tính khoảng cách giữa 2 dòng

Hướng dẫn

Lúc tính khoảng cách giữa hai dòng trong ko gian, chúng ta chia nó thành hai trường hợp riêng lẻ

Đọc thêm: Góc hỏi đáp: Cóc vào nhà là điềm báo gì?

Trường hợp 1: Nếu Δ1 // Δ2, tức là Δ1: $ left {begin {array} {l} x = {x_1} + a {t_1} y = {y_1} + b {t_1} z = {z_1} + c {t_1} end {array} right. ,, left ({{t_1} in R} right) $ và Δ2: $ left {begin {array} {l} x = {x_2} + ka {t_2} y = { y_2} + kb {t_2} z = {z_2} + kc {t_2} end {array} right. ,, left ({{t_2} in R} right) $

Từ phương trình của đường thẳng ta suy ra

 • M1 (x1, y1, z1) và M2 (x2, y2, z2)
 • Vectơ hướng $ overrightarrow u $ = (a; b; c)

Hiện giờ, công thức để tính khoảng cách:

d (Δ1, Δ2) = $ frac {{left | {overrightarrow {{M_1} {M_2}} nêm overrightarrow u} right |}} {{left | {overrightarrow u} right |}} $

Đọc thêm: 1 TB bằng bao nhiêu GB, MB, KB, Byte? Làm thế nào để chuyển đổi 1 Terabyte (TB)

Trường hợp 2: Nếu Δ1, Δ2 chéo nhau thì Δ1: $ left {{begin {array} {* {20} {l}} {x = {x_1} + {a_1} {t_1}} {y = {y_1} + { b_1} {t_1}} {z = {z_1} + {c_1} {t_1}} end {array}} right., {mkern 1mu} {kern 1pt} left ({{t_1} in R} right) $ và Δ2: $ left {{begin {array} {* {20} {l}} {x = {x_2} + {a_2} {t_2}} {y = {y_2} + {b_2} {t_2}} { z = {z_2} + {c_2} {t_2}} end {array}} right., {mkern 1mu} {kern 1pt} left ({{t_2} in R} right) $

Từ phương trình của hai đường thẳng ta suy ra

 • Hai điểm bất kỳ M1 (x1, y1, z1) 1 và M2 (x2, y2, z2) Δ2
 • Vectơ hướng của Δ1: $ overrightarrow {{u_1}} = ({a_1}; {b_1}; {c_1}) $ và Δ2: $ overrightarrow {{u_2}} = ({a_2}; {b_1}; {c_2} ) $

Hiện giờ, công thức tính khoảng cách: d (Δ1, Δ2) = $ frac {{left | {left ({overrightarrow {{u_1}} wedge overrightarrow {{u_2}}} right) .overrightarrow {{M_1} {M_2}}} right |}} {{left | {overrightarrow {{u_1}} wedge overrightarrow {{u_2}}} right |}} $

Bài tập có đáp án

Nếu bạn còn thắc mắc về cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song hay cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì hãy để lại bình luận bên dưới, để hoigi.info có thể giúp bạn nhé.

Đọc thêm: nằm mơ thấy đá bóng có ý nghĩa gì | Hỏi gì?

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

[rule_1_plain]

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

[rule_2_plain]

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

[rule_3_plain]

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Công #Thức #Khoảng #Cách #Giữa #đường #Thẳng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất