Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá mà không bị vướng vào tình trạng lãi suất tăng cao

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá mà không bị vướng vào tình trạng lãi suất tăng cao phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Theo PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 vẫn đang theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay, đồng tiền của họ đã mất giá 9-10%, tương đương với chúng ta, nhưng họ không gặp vấn đề về lãi suất. giá.

“Việt Nam nên theo đuổi cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý thay vì chính sách neo tỷ giá như hiện nay”, PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế. Chuyên gia kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đề xuất tại Diễn đàn Chính sách tài khóa và Phát triển Việt Nam 2022 ngày 24/11.

PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh. (Hình ảnh: TÀU).

Theo PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 vẫn đang theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay, đồng tiền của họ đã mất giá 9-10%, tương đương với chúng ta, nhưng họ không gặp vấn đề về lãi suất. giá. Chúng ta cố gắng tăng lãi suất để giữ bài toán tỷ giá, nhưng hiện môi trường lãi suất của Việt Nam đang ở mức khá cao so với các nước ASEAN-5.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng chính sách tiền tệ nên loại bỏ các biện pháp can thiệp hành chính, cụ thể là trần tín dụng.

“Mục tiêu cuối cùng của kiểm soát lạm phát là kiểm soát cung tiền, đặc biệt là tiền cơ sở chứ không phải kiểm soát tín dụng. Tín dụng là hoạt động tuân theo nguyên tắc thị trường. Chỉ cần ngân hàng tuân thủ được các tiêu chí an toàn hệ thống thì có thể tự do kinh doanh nguồn vốn huy động được. Trần tín dụng nên được loại bỏ,” ông nói thêm.

Nói về trần tăng trưởng tín dụng, biện pháp này được cho là nhằm kiểm soát lạm phát chính xác hơn là kiểm soát cung tiền. Theo ông, một số quốc gia khó kiểm soát đồng tiền yết giá sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát tín dụng. Một lý do khác là biện pháp này dễ sử dụng, ngoài ra còn giảm chi phí cho khu vực công khi chặn tín dụng cho nền kinh tế, vốn ngân hàng sẽ chảy vào trái phiếu chính phủ.

Về nhược điểm, PGS. GS.TS Phạm Thế Anh cho rằng, áp trần tín dụng làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng, gây dư thừa cung tiền và có thể hướng dòng vốn ngân hàng vào trái phiếu Chính phủ, từ đó làm ngành ngân hàng kém cạnh tranh hơn. giảm đầu tư khu vực tư nhân. Ngoài ra, ông cũng đề cập rằng nó có thể dẫn đến dòng vốn trá hình sang các hình thức khác và di chuyển tài sản trong nước ra nước ngoài.

Thông tin thêm, ông cho biết, hiện nay hoặc hầu hết các nước đã bỏ. Các quốc gia đã áp dụng trần tín dụng trong quá khứ thường có đặc điểm là thị trường tài chính được quản lý chặt chẽ, hệ thống ngân hàng kém cạnh tranh, thị trường trái phiếu chính phủ kém phát triển, thị trường vốn kém phát triển, v.v. và kiểm soát dòng vốn ra.

Tăng trưởng cung tiền của Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng đồng tiền cơ sở không giảm. (Nguồn: TÀU).

Về việc Việt Nam, tốc độ tăng lượng tiền cơ sở không giảm nhanh và đều như cung tiền M2, PGS Phạm Thế Anh cho rằng đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam vẫn áp trần tín dụng để đóng góp. làm chậm tốc độ tăng cung tiền, từ đó kiểm soát lạm phát.

Chuyên gia kinh tế trưởng của VESS nhấn mạnh, cần sớm chấm dứt việc sử dụng trần tín dụng cũng như các biện pháp can thiệp hành chính trực tiếp khác vào thị trường vốn/tiền tệ.

Thay vào đó, tiền cơ sở và cung tiền cần được kiểm soát, điều tiết gián tiếp thông qua lãi suất mục tiêu và được giám sát chặt chẽ bởi các ngân hàng thương mại.

PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh: Lãi suất tăng giảm phải có lý do, nếu khó đoán định sẽ tạo ra cú sốc tiêu cực.

PGS.  PGS.TS Phạm Thế Anh: Lãi suất tăng giảm phải có lý do, nếu khó đoán định sẽ tạo ra cú sốc tiêu cực.

23-11-2022

Ông Thân Đức Việt: Chênh lệch tỷ giá tăng, doanh nghiệp không cẩn thận đã lỗ

22-11-2022

TS Cấn Văn Lực: Nếu phải tăng lãi suất thì nên tăng nhẹ và từ từ, nếu không doanh nghiệp sẽ chịu không nổi.

thiên hà hồng


Thông tin thêm

Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá mà không bị vướng vào tình trạng lãi suất tăng cao

Theo PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 vẫn đang theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay, đồng tiền của họ đã mất giá 9-10%, tương đương với chúng ta, nhưng họ không gặp vấn đề về lãi suất. giá.

“Việt Nam nên theo đuổi cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý thay vì chính sách neo tỷ giá như hiện nay”, PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế. Chuyên gia kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đề xuất tại Diễn đàn Chính sách tài khóa và Phát triển Việt Nam 2022 ngày 24/11.

PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh. (Hình ảnh: TÀU).

Theo PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 vẫn đang theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay, đồng tiền của họ đã mất giá 9-10%, tương đương với chúng ta, nhưng họ không gặp vấn đề về lãi suất. giá. Chúng ta cố gắng tăng lãi suất để giữ bài toán tỷ giá, nhưng hiện môi trường lãi suất của Việt Nam đang ở mức khá cao so với các nước ASEAN-5.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng chính sách tiền tệ nên loại bỏ các biện pháp can thiệp hành chính, cụ thể là trần tín dụng.

“Mục tiêu cuối cùng của kiểm soát lạm phát là kiểm soát cung tiền, đặc biệt là tiền cơ sở chứ không phải kiểm soát tín dụng. Tín dụng là hoạt động tuân theo nguyên tắc thị trường. Chỉ cần ngân hàng tuân thủ được các tiêu chí an toàn hệ thống thì có thể tự do kinh doanh nguồn vốn huy động được. Trần tín dụng nên được loại bỏ,” ông nói thêm.

Nói về trần tăng trưởng tín dụng, biện pháp này được cho là nhằm kiểm soát lạm phát chính xác hơn là kiểm soát cung tiền. Theo ông, một số quốc gia khó kiểm soát đồng tiền yết giá sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát tín dụng. Một lý do khác là biện pháp này dễ sử dụng, ngoài ra còn giảm chi phí cho khu vực công khi chặn tín dụng cho nền kinh tế, vốn ngân hàng sẽ chảy vào trái phiếu chính phủ.

Về nhược điểm, PGS. GS.TS Phạm Thế Anh cho rằng, áp trần tín dụng làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng, gây dư thừa cung tiền và có thể hướng dòng vốn ngân hàng vào trái phiếu Chính phủ, từ đó làm ngành ngân hàng kém cạnh tranh hơn. giảm đầu tư khu vực tư nhân. Ngoài ra, ông cũng đề cập rằng nó có thể dẫn đến dòng vốn trá hình sang các hình thức khác và di chuyển tài sản trong nước ra nước ngoài.

Thông tin thêm, ông cho biết, hiện nay hoặc hầu hết các nước đã bỏ. Các quốc gia đã áp dụng trần tín dụng trong quá khứ thường có đặc điểm là thị trường tài chính được quản lý chặt chẽ, hệ thống ngân hàng kém cạnh tranh, thị trường trái phiếu chính phủ kém phát triển, thị trường vốn kém phát triển, v.v. và kiểm soát dòng vốn ra.

Tăng trưởng cung tiền của Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng đồng tiền cơ sở không giảm. (Nguồn: TÀU).

Về việc Việt Nam, tốc độ tăng lượng tiền cơ sở không giảm nhanh và đều như cung tiền M2, PGS Phạm Thế Anh cho rằng đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam vẫn áp trần tín dụng để đóng góp. làm chậm tốc độ tăng cung tiền, từ đó kiểm soát lạm phát.

Chuyên gia kinh tế trưởng của VESS nhấn mạnh, cần sớm chấm dứt việc sử dụng trần tín dụng cũng như các biện pháp can thiệp hành chính trực tiếp khác vào thị trường vốn/tiền tệ.

Thay vào đó, tiền cơ sở và cung tiền cần được kiểm soát, điều tiết gián tiếp thông qua lãi suất mục tiêu và được giám sát chặt chẽ bởi các ngân hàng thương mại.

PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh: Lãi suất tăng giảm phải có lý do, nếu khó đoán định sẽ tạo ra cú sốc tiêu cực.

PGS.  PGS.TS Phạm Thế Anh: Lãi suất tăng giảm phải có lý do, nếu khó đoán định sẽ tạo ra cú sốc tiêu cực.

23-11-2022

Ông Thân Đức Việt: Chênh lệch tỷ giá tăng, doanh nghiệp không cẩn thận đã lỗ

22-11-2022

TS Cấn Văn Lực: Nếu phải tăng lãi suất thì nên tăng nhẹ và từ từ, nếu không doanh nghiệp sẽ chịu không nổi.

thiên hà hồng


Theo PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 vẫn đang theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay, đồng tiền của họ đã mất giá 9-10%, tương đương với chúng ta, nhưng họ không gặp vấn đề về lãi suất. giá.

“Việt Nam nên theo đuổi cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý thay vì chính sách neo tỷ giá như hiện nay”, PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế. Chuyên gia kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đề xuất tại Diễn đàn Chính sách tài khóa và Phát triển Việt Nam 2022 ngày 24/11.

PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh. (Hình ảnh: TÀU).

Theo PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 vẫn đang theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay, đồng tiền của họ đã mất giá 9-10%, tương đương với chúng ta, nhưng họ không gặp vấn đề về lãi suất. giá. Chúng ta cố gắng tăng lãi suất để giữ bài toán tỷ giá, nhưng hiện môi trường lãi suất của Việt Nam đang ở mức khá cao so với các nước ASEAN-5.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng chính sách tiền tệ nên loại bỏ các biện pháp can thiệp hành chính, cụ thể là trần tín dụng.

“Mục tiêu cuối cùng của kiểm soát lạm phát là kiểm soát cung tiền, đặc biệt là tiền cơ sở chứ không phải kiểm soát tín dụng. Tín dụng là hoạt động tuân theo nguyên tắc thị trường. Chỉ cần ngân hàng tuân thủ được các tiêu chí an toàn hệ thống thì có thể tự do kinh doanh nguồn vốn huy động được. Trần tín dụng nên được loại bỏ,” ông nói thêm.

Nói về trần tăng trưởng tín dụng, biện pháp này được cho là nhằm kiểm soát lạm phát chính xác hơn là kiểm soát cung tiền. Theo ông, một số quốc gia khó kiểm soát đồng tiền yết giá sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát tín dụng. Một lý do khác là biện pháp này dễ sử dụng, ngoài ra còn giảm chi phí cho khu vực công khi chặn tín dụng cho nền kinh tế, vốn ngân hàng sẽ chảy vào trái phiếu chính phủ.

Về nhược điểm, PGS. GS.TS Phạm Thế Anh cho rằng, áp trần tín dụng làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng, gây dư thừa cung tiền và có thể hướng dòng vốn ngân hàng vào trái phiếu Chính phủ, từ đó làm ngành ngân hàng kém cạnh tranh hơn. giảm đầu tư khu vực tư nhân. Ngoài ra, ông cũng đề cập rằng nó có thể dẫn đến dòng vốn trá hình sang các hình thức khác và di chuyển tài sản trong nước ra nước ngoài.

Thông tin thêm, ông cho biết, hiện nay hoặc hầu hết các nước đã bỏ. Các quốc gia đã áp dụng trần tín dụng trong quá khứ thường có đặc điểm là thị trường tài chính được quản lý chặt chẽ, hệ thống ngân hàng kém cạnh tranh, thị trường trái phiếu chính phủ kém phát triển, thị trường vốn kém phát triển, v.v. và kiểm soát dòng vốn ra.

Tăng trưởng cung tiền của Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng đồng tiền cơ sở không giảm. (Nguồn: TÀU).

Về việc Việt Nam, tốc độ tăng lượng tiền cơ sở không giảm nhanh và đều như cung tiền M2, PGS Phạm Thế Anh cho rằng đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam vẫn áp trần tín dụng để đóng góp. làm chậm tốc độ tăng cung tiền, từ đó kiểm soát lạm phát.

Chuyên gia kinh tế trưởng của VESS nhấn mạnh, cần sớm chấm dứt việc sử dụng trần tín dụng cũng như các biện pháp can thiệp hành chính trực tiếp khác vào thị trường vốn/tiền tệ.

Thay vào đó, tiền cơ sở và cung tiền cần được kiểm soát, điều tiết gián tiếp thông qua lãi suất mục tiêu và được giám sát chặt chẽ bởi các ngân hàng thương mại.

PGS. PGS.TS Phạm Thế Anh: Lãi suất tăng giảm phải có lý do, nếu khó đoán định sẽ tạo ra cú sốc tiêu cực.

PGS.  PGS.TS Phạm Thế Anh: Lãi suất tăng giảm phải có lý do, nếu khó đoán định sẽ tạo ra cú sốc tiêu cực.

23-11-2022

Ông Thân Đức Việt: Chênh lệch tỷ giá tăng, doanh nghiệp không cẩn thận đã lỗ

22-11-2022

TS Cấn Văn Lực: Nếu phải tăng lãi suất thì nên tăng nhẹ và từ từ, nếu không doanh nghiệp sẽ chịu không nổi.

thiên hà hồng

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

[rule_3_plain]

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

Theo PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 hiện vẫn theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay đồng tiền của họ mất giá 9-10%, tương đương chúng ta, nhưng họ không bị vướng vào vấn đề lãi suất.

“Việt Nam nên theo đuổi chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý thay vì chính sách neo tỷ giá như hiện nay”, PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế quốc dân, Kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đề xuất tại Diễn đàn Chính sách Tài khoá và Phát triển Việt Nam 2022 ngày 24/11.

PGS.TS Phạm Thế Anh. (Ảnh: VESS).

Theo PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 hiện vẫn theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay đồng tiền của họ mất giá 9-10%, tương đương chúng ta, nhưng họ không bị vướng vào vấn đề lãi suất. Chúng ta cố tăng lãi suất để giữ bài toán tỷ giá nhưng hiện nay môi trường lãi suất của Việt Nam đã khá cao so với các nước ASEAN-5.

 

Ngoài ra ông cũng đề xuất chính sách tiền tệ cần loại bỏ các can thiệp hành chính, cụ thể là trần tín dụng.
“Mục tiêu cao nhất kiểm soát lạm phát là kiếm soát cung tiền, đặc biệt là kiểm soát tiền cơ sở, chứ không phải kiểm soát tín dụng. Tín dụng là hoạt động phải tuân theo nguyên tắc thị trường, miễn là các ngân hàng tuân thủ được các chỉ tiêu an toàn hệ thống, họ có thể tự do kinh doanh nguồn vốn mà họ huy động được. Trần tín dụng nên được loại bỏ”, ông nói thêm.
Nói về trần tăng trưởng tín dụng, biện pháp này được cho là kiểm soát lạm phát chính xác hơn so với cung tiền. Theo ông, một số nước khó kiểm soát tiền cơ sở sẽ áp dụng kiểm soát tín dụng. Lý do nữa là biện pháp này dễ sử dụng, ngoài ra nó còn làm giảm chi phí với khu vực công khi chặn tín dụng ra nền kinh tế, dòng vốn ngân hàng sé chảy vào trái phiếu chính phủ.
Về nhược điểm, PGS.TS Phạm Thế Anh cho rằng áp dụng trần tín dụng làm giảm tính cạnh tranh của ngành ngân hàng, gây ra dư thừa cung tiền và có thể nắn dòng vốn ngân hàng vào trái phiếu chính phủ, từ đó làm giảm đầu tư khu vực tư nhân. Ngoài ra ông cũng đề cập đến nó có thể gây ra hậu quả dòng vốn trá hình sang dạng khác và dịch chuyển tài sản trong nước ra nước ngoài.
Thông tin thêm, ông cho biết hiện hay hầu hết các nước đã bỏ. Những nước áp dụng trần tín dụng trước đây thường là có đặc điểm là thị trường tài chính chịu sự điều tiết cao, hệ thống ngân hàng thiếu cạnh tranh, thị trường trái phiếu chính phủ kém phát triển, thị trường vốn kém phát triển, và có kiểm soát dòng vốn ra.

Tăng trưởng cung tiền của Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng tiền tệ cơ sở không giảm. (Nguồn: VESS). 

Còn với Việt Nam, tốc độ tăng tiền cơ sở không giảm nhanh và nhất quán như cung tiền M2, PGS.TS Phạm Thế Anh cho rằng đây cũng có thể là một trong những lý do Việt Nam vẫn áp dụng trần tín dụng để góp phần làm chậm tốc độ tăng cung tiền, từ đó kiểm soát lạm phát.
Kinh tế trưởng của VESS nhấn mạnh nên sớm chấm dứt việc sử dụng trần tín dụng cũng như các can thiệp hành chính trực tiếp khác trên thị trường vốn/tiền tệ.
Thay vào đó, nên kiểm soát tiền cơ sở và cung tiền, điều tiết gián tiếp qua lãi suất mục tiêu và gám sát chặt chẽ các ngân hàng thương mại.   

PGS.TS Phạm Thế Anh: Tăng hay giảm lãi suất đều phải có lý do, nếu khó dự đoán sẽ tạo cú sốc tiêu cực

23-11-2022

Ông Thân Đức Việt: Chênh lệch tỷ giá tăng cao, doanh nghiệp không cẩn thận chưa làm đã lỗ

22-11-2022

TS. Cấn Văn Lực: Nếu phải tăng lãi suất thì nên tăng ở mức độ nhẹ và từ từ, nếu không DN sẽ không chịu nổi

Hồng Hà

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chuyen-gia-goi-y-cach-dieu-hanh-ty-gia-ma-khong-bi-vuong-vao-tinh-trang-lai-suat-tang-cao-422022112416650516.htm

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

[rule_2_plain]

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

[rule_2_plain]

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

[rule_3_plain]

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

Theo PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 hiện vẫn theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay đồng tiền của họ mất giá 9-10%, tương đương chúng ta, nhưng họ không bị vướng vào vấn đề lãi suất.

“Việt Nam nên theo đuổi chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý thay vì chính sách neo tỷ giá như hiện nay”, PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế quốc dân, Kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đề xuất tại Diễn đàn Chính sách Tài khoá và Phát triển Việt Nam 2022 ngày 24/11.

PGS.TS Phạm Thế Anh. (Ảnh: VESS).

Theo PGS.TS Phạm Thế Anh, các nước ASEAN-5 hiện vẫn theo chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý và từ đầu năm đến nay đồng tiền của họ mất giá 9-10%, tương đương chúng ta, nhưng họ không bị vướng vào vấn đề lãi suất. Chúng ta cố tăng lãi suất để giữ bài toán tỷ giá nhưng hiện nay môi trường lãi suất của Việt Nam đã khá cao so với các nước ASEAN-5.

 

Ngoài ra ông cũng đề xuất chính sách tiền tệ cần loại bỏ các can thiệp hành chính, cụ thể là trần tín dụng.
“Mục tiêu cao nhất kiểm soát lạm phát là kiếm soát cung tiền, đặc biệt là kiểm soát tiền cơ sở, chứ không phải kiểm soát tín dụng. Tín dụng là hoạt động phải tuân theo nguyên tắc thị trường, miễn là các ngân hàng tuân thủ được các chỉ tiêu an toàn hệ thống, họ có thể tự do kinh doanh nguồn vốn mà họ huy động được. Trần tín dụng nên được loại bỏ”, ông nói thêm.
Nói về trần tăng trưởng tín dụng, biện pháp này được cho là kiểm soát lạm phát chính xác hơn so với cung tiền. Theo ông, một số nước khó kiểm soát tiền cơ sở sẽ áp dụng kiểm soát tín dụng. Lý do nữa là biện pháp này dễ sử dụng, ngoài ra nó còn làm giảm chi phí với khu vực công khi chặn tín dụng ra nền kinh tế, dòng vốn ngân hàng sé chảy vào trái phiếu chính phủ.
Về nhược điểm, PGS.TS Phạm Thế Anh cho rằng áp dụng trần tín dụng làm giảm tính cạnh tranh của ngành ngân hàng, gây ra dư thừa cung tiền và có thể nắn dòng vốn ngân hàng vào trái phiếu chính phủ, từ đó làm giảm đầu tư khu vực tư nhân. Ngoài ra ông cũng đề cập đến nó có thể gây ra hậu quả dòng vốn trá hình sang dạng khác và dịch chuyển tài sản trong nước ra nước ngoài.
Thông tin thêm, ông cho biết hiện hay hầu hết các nước đã bỏ. Những nước áp dụng trần tín dụng trước đây thường là có đặc điểm là thị trường tài chính chịu sự điều tiết cao, hệ thống ngân hàng thiếu cạnh tranh, thị trường trái phiếu chính phủ kém phát triển, thị trường vốn kém phát triển, và có kiểm soát dòng vốn ra.

Tăng trưởng cung tiền của Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng tiền tệ cơ sở không giảm. (Nguồn: VESS). 

Còn với Việt Nam, tốc độ tăng tiền cơ sở không giảm nhanh và nhất quán như cung tiền M2, PGS.TS Phạm Thế Anh cho rằng đây cũng có thể là một trong những lý do Việt Nam vẫn áp dụng trần tín dụng để góp phần làm chậm tốc độ tăng cung tiền, từ đó kiểm soát lạm phát.
Kinh tế trưởng của VESS nhấn mạnh nên sớm chấm dứt việc sử dụng trần tín dụng cũng như các can thiệp hành chính trực tiếp khác trên thị trường vốn/tiền tệ.
Thay vào đó, nên kiểm soát tiền cơ sở và cung tiền, điều tiết gián tiếp qua lãi suất mục tiêu và gám sát chặt chẽ các ngân hàng thương mại.   

PGS.TS Phạm Thế Anh: Tăng hay giảm lãi suất đều phải có lý do, nếu khó dự đoán sẽ tạo cú sốc tiêu cực

23-11-2022

Ông Thân Đức Việt: Chênh lệch tỷ giá tăng cao, doanh nghiệp không cẩn thận chưa làm đã lỗ

22-11-2022

TS. Cấn Văn Lực: Nếu phải tăng lãi suất thì nên tăng ở mức độ nhẹ và từ từ, nếu không DN sẽ không chịu nổi

Hồng Hà

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chuyen-gia-goi-y-cach-dieu-hanh-ty-gia-ma-khong-bi-vuong-vao-tinh-trang-lai-suat-tang-cao-422022112416650516.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Chuyên #gia #gợi #cách #điều #hành #tỷ #giá #mà #không #bị #vướng #vào #tình #trạng #lãi #suất #tăng #cao

Xem thêm thông tin hay:  Chuyên gia dự báo giá cổ phiếu và bitcoin sẽ đi ngang trong phần còn lại của năm

Viết một bình luận