Chuyên gia dự báo nợ xấu nội bảng các ngân hàng sẽ tăng lên 2% trong năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chuyên gia dự báo nợ xấu nội bảng các ngân hàng sẽ tăng lên 2% trong năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu trên bảng cân đối kế toán năm 2022 sẽ bị đẩy lên 2% và tổng nợ xấu khoảng 6% sau khi Thông tư 14 về cơ cấu lại nợ hết hiệu lực.

Tại hội thảo chuyên đề: “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nợ xấu sau khi kết thúc thí điểm Nghị quyết 42”, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Tiến sĩ Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu trên bảng cân đối kế toán năm 2022 sẽ bị đẩy lên 2%. và tổng nợ xấu khoảng 6%.

Theo ông Lực, mặc dù nợ xấu trên bảng cân đối kế toán có vẻ giảm từ 2,34% so với năm 2017 xuống còn 1,4% vào cuối quý I / 2022 nhưng Thông tư 14 đã hết hiệu lực vào tháng 6. Nếu Thông tư này không được gia hạn, các khoản nợ đáng lẽ không được phân nhóm sẽ phải thay đổi, do đó nợ khó đòi đương nhiên sẽ tăng lên.

Trong khi đó, nợ xấu gộp có xu hướng giảm nhẹ do nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng nên nợ xấu tiềm ẩn sẽ giảm theo.

Dự báo nợ xấu năm 2022 của 29 ngân hàng thương mại. (Nguồn: NHNN) Viện nghiên cứu và đào tạo BIDV).

Trước những rủi ro bất trắc trong tương lai gần, các chuyên gia cho rằng, nếu Nghị quyết 42 không được luật hóa sẽ tạo khoảng trống pháp lý, từ đó gây khó khăn trong xử lý nợ xấu.

Khảo sát kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ở các nước họ không cần luật riêng về xử lý nợ xấu, nhưng luật của họ rất mạnh; hiệu quả và rất hiệu quả. Trong khi đó, hệ thống pháp luật của Việt Nam còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả chưa tốt. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng các giải pháp cụ thể như Nghị quyết 42.

Bên cạnh đó, nội luật hóa Nghị quyết 42 sẽ tăng hiệu quả xử lý nợ xấu; qua đó, tăng nguồn lực cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và giảm chi phí cho hệ thống tổ chức tín dụng và các bên liên quan.

Ông Lực nói: “Chúng ta chỉ có thể lập pháp và làm tốt công tác xử lý nợ xấu với điều kiện quy trình xử lý phá sản doanh nghiệp của Việt Nam phải tốt hơn”. Theo thống kê gần đây, việc giải quyết phá sản của Việt Nam diễn ra rất chậm, khiến nợ xấu kéo dài do các doanh nghiệp không hoàn toàn yên tâm trong việc bán và xử lý tài sản.

Từ những vấn đề trên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo BIDV đề xuất lộ trình luật hóa Nghị quyết 42 theo hai bước. Thứ nhất, gia hạn, điều chỉnh, cập nhật Nghị quyết 42 phù hợp với thời hạn đến hết năm 2023 để có thời gian rà soát, chuẩn bị dự thảo Luật.

Song song với quá trình chuẩn bị luật hóa, cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nêu trên hoặc bổ sung một chương về xử lý nợ xấu trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi sắp tới.

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận khả quan, nợ xấu và lạm phát là thách thức khó

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận giảm, nợ khó đòi và lạm phát là một phương pháp mới có khó khăn

17 tháng 6 năm 2022

Quốc hội đồng ý gia hạn Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

Ngân hàng vất vả xử lý nợ xấu, phát mãi hàng chục lần, khởi kiện ra tòa vẫn khó thu hồi

Phương Nga


Thông tin thêm

Chuyên gia dự báo nợ xấu nội bảng các ngân hàng sẽ tăng lên 2% trong năm 2022

TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu trên bảng cân đối kế toán năm 2022 sẽ bị đẩy lên 2% và tổng nợ xấu khoảng 6% sau khi Thông tư 14 về cơ cấu lại nợ hết hiệu lực.

Tại hội thảo chuyên đề: “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nợ xấu sau khi kết thúc thí điểm Nghị quyết 42”, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Tiến sĩ Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu trên bảng cân đối kế toán năm 2022 sẽ bị đẩy lên 2%. và tổng nợ xấu khoảng 6%.

Theo ông Lực, mặc dù nợ xấu trên bảng cân đối kế toán có vẻ giảm từ 2,34% so với năm 2017 xuống còn 1,4% vào cuối quý I / 2022 nhưng Thông tư 14 đã hết hiệu lực vào tháng 6. Nếu Thông tư này không được gia hạn, các khoản nợ đáng lẽ không được phân nhóm sẽ phải thay đổi, do đó nợ khó đòi đương nhiên sẽ tăng lên.

Trong khi đó, nợ xấu gộp có xu hướng giảm nhẹ do nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng nên nợ xấu tiềm ẩn sẽ giảm theo.

Dự báo nợ xấu năm 2022 của 29 ngân hàng thương mại. (Nguồn: NHNN) Viện nghiên cứu và đào tạo BIDV).

Trước những rủi ro bất trắc trong tương lai gần, các chuyên gia cho rằng, nếu Nghị quyết 42 không được luật hóa sẽ tạo khoảng trống pháp lý, từ đó gây khó khăn trong xử lý nợ xấu.

Khảo sát kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ở các nước họ không cần luật riêng về xử lý nợ xấu, nhưng luật của họ rất mạnh; hiệu quả và rất hiệu quả. Trong khi đó, hệ thống pháp luật của Việt Nam còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả chưa tốt. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng các giải pháp cụ thể như Nghị quyết 42.

Bên cạnh đó, nội luật hóa Nghị quyết 42 sẽ tăng hiệu quả xử lý nợ xấu; qua đó, tăng nguồn lực cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và giảm chi phí cho hệ thống tổ chức tín dụng và các bên liên quan.

Ông Lực nói: “Chúng ta chỉ có thể lập pháp và làm tốt công tác xử lý nợ xấu với điều kiện quy trình xử lý phá sản doanh nghiệp của Việt Nam phải tốt hơn”. Theo thống kê gần đây, việc giải quyết phá sản của Việt Nam diễn ra rất chậm, khiến nợ xấu kéo dài do các doanh nghiệp không hoàn toàn yên tâm trong việc bán và xử lý tài sản.

Từ những vấn đề trên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo BIDV đề xuất lộ trình luật hóa Nghị quyết 42 theo hai bước. Thứ nhất, gia hạn, điều chỉnh, cập nhật Nghị quyết 42 phù hợp với thời hạn đến hết năm 2023 để có thời gian rà soát, chuẩn bị dự thảo Luật.

Song song với quá trình chuẩn bị luật hóa, cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nêu trên hoặc bổ sung một chương về xử lý nợ xấu trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi sắp tới.

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận khả quan, nợ xấu và lạm phát là thách thức khó

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận giảm, nợ khó đòi và lạm phát là một phương pháp mới có khó khăn

17 tháng 6 năm 2022

Quốc hội đồng ý gia hạn Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

Ngân hàng vất vả xử lý nợ xấu, phát mãi hàng chục lần, khởi kiện ra tòa vẫn khó thu hồi

Phương Nga


TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu trên bảng cân đối kế toán năm 2022 sẽ bị đẩy lên 2% và tổng nợ xấu khoảng 6% sau khi Thông tư 14 về cơ cấu lại nợ hết hiệu lực.

Tại hội thảo chuyên đề: “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nợ xấu sau khi kết thúc thí điểm Nghị quyết 42”, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Tiến sĩ Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu trên bảng cân đối kế toán năm 2022 sẽ bị đẩy lên 2%. và tổng nợ xấu khoảng 6%.

Theo ông Lực, mặc dù nợ xấu trên bảng cân đối kế toán có vẻ giảm từ 2,34% so với năm 2017 xuống còn 1,4% vào cuối quý I / 2022 nhưng Thông tư 14 đã hết hiệu lực vào tháng 6. Nếu Thông tư này không được gia hạn, các khoản nợ đáng lẽ không được phân nhóm sẽ phải thay đổi, do đó nợ khó đòi đương nhiên sẽ tăng lên.

Trong khi đó, nợ xấu gộp có xu hướng giảm nhẹ do nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng nên nợ xấu tiềm ẩn sẽ giảm theo.

Dự báo nợ xấu năm 2022 của 29 ngân hàng thương mại. (Nguồn: NHNN) Viện nghiên cứu và đào tạo BIDV).

Trước những rủi ro bất trắc trong tương lai gần, các chuyên gia cho rằng, nếu Nghị quyết 42 không được luật hóa sẽ tạo khoảng trống pháp lý, từ đó gây khó khăn trong xử lý nợ xấu.

Khảo sát kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ở các nước họ không cần luật riêng về xử lý nợ xấu, nhưng luật của họ rất mạnh; hiệu quả và rất hiệu quả. Trong khi đó, hệ thống pháp luật của Việt Nam còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả chưa tốt. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng các giải pháp cụ thể như Nghị quyết 42.

Bên cạnh đó, nội luật hóa Nghị quyết 42 sẽ tăng hiệu quả xử lý nợ xấu; qua đó, tăng nguồn lực cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và giảm chi phí cho hệ thống tổ chức tín dụng và các bên liên quan.

Ông Lực nói: “Chúng ta chỉ có thể lập pháp và làm tốt công tác xử lý nợ xấu với điều kiện quy trình xử lý phá sản doanh nghiệp của Việt Nam phải tốt hơn”. Theo thống kê gần đây, việc giải quyết phá sản của Việt Nam diễn ra rất chậm, khiến nợ xấu kéo dài do các doanh nghiệp không hoàn toàn yên tâm trong việc bán và xử lý tài sản.

Từ những vấn đề trên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo BIDV đề xuất lộ trình luật hóa Nghị quyết 42 theo hai bước. Thứ nhất, gia hạn, điều chỉnh, cập nhật Nghị quyết 42 phù hợp với thời hạn đến hết năm 2023 để có thời gian rà soát, chuẩn bị dự thảo Luật.

Song song với quá trình chuẩn bị luật hóa, cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nêu trên hoặc bổ sung một chương về xử lý nợ xấu trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi sắp tới.

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận khả quan, nợ xấu và lạm phát là thách thức khó

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận giảm, nợ khó đòi và lạm phát là một phương pháp mới có khó khăn

17 tháng 6 năm 2022

Quốc hội đồng ý gia hạn Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

Ngân hàng vất vả xử lý nợ xấu, phát mãi hàng chục lần, khởi kiện ra tòa vẫn khó thu hồi

Phương Nga

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

[rule_3_plain]

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu nội bảng năm 2022 sẽ được đẩy lên mức 2% và nợ xấu gộp ở mức khoảng 6% sau khi Thông tư 14 về tái cơ cấu các khoản nợ hết hiệu lực.

Tại buổi đối thoại chuyên đề: “Hoàn thiện pháp lý về nợ xấu sau khi Nghị quyết 42 kết thúc thí điểm”, Kinh tế trưởng BIDV, TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu nội bảng năm 2022 sẽ được đẩy lên mức 2% và nợ xấu gộp ở mức khoảng 6%. 
Theo ông Lực, mặc dù nợ xấu nội bảng có vẻ như đang giảm từ 2,34% từ năm 2017 xuống còn 1,4% tính đến hết quý I/2022 nhưng tháng 6 vừa qua Thông tư 14 đã hết hiệu lực. Nếu Thông tư này không được gia hạn, những khoản nợ lẽ ra không phải chuyển nhóm sẽ phải chuyển nhóm, như vậy nợ xấu đương nhiên sẽ tăng.
Trong khi đó nợ xấu gộp có xu hướng giảm nhẹ do nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng nên những khoản nợ xấu tiềm ẩn sẽ giảm đi tương ứng.

 Dự báo nợ xấu năm 2022 của 29 ngân hàng thương mại. (Nguồn: NHNN Viện Nghiên cứu, Đào tạo BIDV).

Trước những rủi ro bất định trong thời gian sắp tới, chuyên gia cho rằng nếu không luật hoá Nghị quyết 42 thì sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý, từ đó gây khó khăn trong việc xử lý nợ xấu.
Qua khảo sát kinh nghiệm quốc tế cho thấy ở các nước họ không cần có luật riêng về xử lý nợ xấu nhưng luật pháp của họ rất mạnh; hiệu lực, hiệu quả rất rõ rệt. Trong khi đó hệ thống luật pháp của Việt Nam còn chồng chéo và tính hiệu lực, hiệu quả chưa tốt. Chính vì thế, Việt Nam cần xây dựng các giải pháp đặc thù như Nghị quyết 42.
Bên cạnh đó, luật hoá Nghị quyết 42 sẽ tăng hiệu quả xử lý nợ xấu; qua đó, tăng nguồn lực để cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và tiết giảm chi phí cho hệ thống tổ chức tín dụng, các bên liên quan. 
“Chúng ta chỉ có thể luật hoá và làm tốt xử lý nợ xấu với điều kiện khâu xử lý phá sản doanh nghiệp của Việt Nam phải tốt hơn,” ông Lực nhận định. Theo thống kê gần đây, Việt Nam giải quyết phá sản rất chậm chạp, khiến cho nợ xấu tồn động do doanh nghiệp không dứt điểm trong việc phát mại, xử lý tài sản.
Từ những vấn đề nêu trên, Viện Nghiên cứu, đào tạo BIDV đề xuất lộ trình luật hoá Nghị quyết 42 theo hai bước. Đầu tiên gia hạn, điều chỉnh và cập nhật phù hợp Nghị quyết 42 với thời gian hạn đến hết năm 2023 để có thời gian rà soát và chuẩn bị dự thảo Luật.
Song song quá trình chuẩn bị luật hoá cần kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nêu trên hoặc bổ sung một chương về xử lý nợ xấu trong Luật các TCTD sửa đổi sắp tới.

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận tích cực, nợ xấu và lạm phát là thách thức khó khăn

17-06-2022

Quốc hội đồng ý kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết 2023

10-06-2022

Ngân hàng chật vật xử lý nợ xấu, rao bán cả chục lần, kiện ra toà vẫn khó thu hồi

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chuyen-gia-du-bao-no-xau-noi-bang-cac-ngan-hang-se-tang-len-2-trong-nam-2022-42202271313738564.htm

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

[rule_2_plain]

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

[rule_2_plain]

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

[rule_3_plain]

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu nội bảng năm 2022 sẽ được đẩy lên mức 2% và nợ xấu gộp ở mức khoảng 6% sau khi Thông tư 14 về tái cơ cấu các khoản nợ hết hiệu lực.

Tại buổi đối thoại chuyên đề: “Hoàn thiện pháp lý về nợ xấu sau khi Nghị quyết 42 kết thúc thí điểm”, Kinh tế trưởng BIDV, TS Cấn Văn Lực dự báo nợ xấu nội bảng năm 2022 sẽ được đẩy lên mức 2% và nợ xấu gộp ở mức khoảng 6%. 
Theo ông Lực, mặc dù nợ xấu nội bảng có vẻ như đang giảm từ 2,34% từ năm 2017 xuống còn 1,4% tính đến hết quý I/2022 nhưng tháng 6 vừa qua Thông tư 14 đã hết hiệu lực. Nếu Thông tư này không được gia hạn, những khoản nợ lẽ ra không phải chuyển nhóm sẽ phải chuyển nhóm, như vậy nợ xấu đương nhiên sẽ tăng.
Trong khi đó nợ xấu gộp có xu hướng giảm nhẹ do nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi tốt hơn kỳ vọng nên những khoản nợ xấu tiềm ẩn sẽ giảm đi tương ứng.

 Dự báo nợ xấu năm 2022 của 29 ngân hàng thương mại. (Nguồn: NHNN Viện Nghiên cứu, Đào tạo BIDV).

Trước những rủi ro bất định trong thời gian sắp tới, chuyên gia cho rằng nếu không luật hoá Nghị quyết 42 thì sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý, từ đó gây khó khăn trong việc xử lý nợ xấu.
Qua khảo sát kinh nghiệm quốc tế cho thấy ở các nước họ không cần có luật riêng về xử lý nợ xấu nhưng luật pháp của họ rất mạnh; hiệu lực, hiệu quả rất rõ rệt. Trong khi đó hệ thống luật pháp của Việt Nam còn chồng chéo và tính hiệu lực, hiệu quả chưa tốt. Chính vì thế, Việt Nam cần xây dựng các giải pháp đặc thù như Nghị quyết 42.
Bên cạnh đó, luật hoá Nghị quyết 42 sẽ tăng hiệu quả xử lý nợ xấu; qua đó, tăng nguồn lực để cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và tiết giảm chi phí cho hệ thống tổ chức tín dụng, các bên liên quan. 
“Chúng ta chỉ có thể luật hoá và làm tốt xử lý nợ xấu với điều kiện khâu xử lý phá sản doanh nghiệp của Việt Nam phải tốt hơn,” ông Lực nhận định. Theo thống kê gần đây, Việt Nam giải quyết phá sản rất chậm chạp, khiến cho nợ xấu tồn động do doanh nghiệp không dứt điểm trong việc phát mại, xử lý tài sản.
Từ những vấn đề nêu trên, Viện Nghiên cứu, đào tạo BIDV đề xuất lộ trình luật hoá Nghị quyết 42 theo hai bước. Đầu tiên gia hạn, điều chỉnh và cập nhật phù hợp Nghị quyết 42 với thời gian hạn đến hết năm 2023 để có thời gian rà soát và chuẩn bị dự thảo Luật.
Song song quá trình chuẩn bị luật hoá cần kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nêu trên hoặc bổ sung một chương về xử lý nợ xấu trong Luật các TCTD sửa đổi sắp tới.

Ngân hàng 6 tháng cuối năm: Triển vọng lợi nhuận tích cực, nợ xấu và lạm phát là thách thức khó khăn

17-06-2022

Quốc hội đồng ý kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết 2023

10-06-2022

Ngân hàng chật vật xử lý nợ xấu, rao bán cả chục lần, kiện ra toà vẫn khó thu hồi

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chuyen-gia-du-bao-no-xau-noi-bang-cac-ngan-hang-se-tang-len-2-trong-nam-2022-42202271313738564.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Chuyên #gia #dự #báo #nợ #xấu #nội #bảng #các #ngân #hàng #sẽ #tăng #lên #trong #năm

Xem thêm thông tin hay:  Giá bitcoin hôm nay 30/7: Giảm nhẹ, FTX lấy được giấy phép hoạt động tại Dubai
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất