Chức Năng Auto Import Trong Android Studio

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chức Năng Auto Import Trong Android Studio phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Theo mặc định lúc lập trình các tiếng nói như C / C ++, C #, Swift hoặc Java, bạn phải khai báo các thư viện chứa các phương thức hoặc lớp nhưng mà chúng ta sử dụng, Đối với C / C ++ sử dụng #include, với C # sử dụng và Swift và Java sử dụng từ khóa Nhập. Và thỉnh thoảng họ chỉ nhớ tên lớp hoặc tên phương thức nhưng ko nhớ ko gian tên hoặc gói, vì vậy họ phải sử dụng gợi ý của IDE và sau đó phải tự nhập nó. Thay vì làm thủ công, trong Android Studio có một công dụng giúp chúng ta thực hiện một cách tự động và dễ dàng lúc gõ tên lớp hoặc tên phương thức.

Bạn đang xem: auto import android studio

Giới thiệu

Theo mặc định lúc lập trình các tiếng nói như C / C ++, C #, Swift hoặc Java, bạn phải khai báo các thư viện chứa các phương thức hoặc lớp nhưng mà chúng ta sử dụng, Đối với C / C ++ sử dụng #includ>Giới thiệung và Swift và Java sử dụng từ khóa Nhập. Và thỉnh thoảng họ chỉ nhớ tên lớp hoặc tên phương thức nhưng ko nhớ ko gian tên hoặc gói, vì vậy họ phải sử dụng gợi ý của IDE và sau đó phải tự nhập nó. Thay vì làm thủ công, trong Android Studio có một công dụng giúp chúng ta thực hiện một cách tự động và dễ dàng lúc gõ tên lớp hoặc tên phương thức.

Bạn đang xem: auto import android studio

Bật công dụng Nhập tự động trong Android Studio

Bạn phải rất thân thuộc với cửa sổ bật lên gói nhập lúc bạn nhập tên lớp như hình dưới đây:

Nếu đó là một dự án lớn, bạn cũng phải mất rất nhiều thời kì để nh>Bật công dụng Nhập tự động trong Android Studiodio phân phối cho chúng ta công dụng Auto Import để tự động hóa các gói lúc chúng ta sử dụng các lớp và phương thức liên quan tới lớp đó.

Xem thêm: Cách thiết lập màn hình máy tính

Theo mặc định trong Android Studio, công dụng Nhập tự động bị Tắt và để Bật công dụng đó, chúng tôi thực hiện như sau:

Trên Mac OS

Nhấp vào từ Android Studio trên Thanh phương tiện và chọn Thị hiếu… để mở hộp thoại Tùy chọn.

Trong hộp thoại này, chúng tôi chọn mục Editor> General> Auto và ghi lại vào tất cả các hộp kiểm trong cửa sổ bên phải.

auto_import_in_android-studio_ss2

Sau đó nhấp vào Vận dụng và sau đó nhấp vào OK để cho phép Android Studio lưu thiết đặt.

Trên Windows và >Trên Mac OS

le="padding: 20px; background: #e9ebec;">Tham khảo: Hack game đua xe mô tô traffic rider

Đối với Windows và Linux, chúng tôi thực hiện như sau

Đi tới Tệp trên thanh phương tiện và chọn Thiết đặt

Trong hộp thoại Thiết đặt, hãy chọn mục Editor> General> Auto và ghi lại vào tất cả các hộp kiểm trong cửa sổ bên phải.

Sau đó, cũng nhấp vào Vận dụng và sau đó nhấp vào OK để cho phép Android Studio lưu thiết đặt.

Giờ đây, chúng tôi có thể viết mã rất thoải mái và Android Studio tự động nhập các gói cần thiết cho chúng tôi.

Kết luận

Trên đây mình đã san sẻ cho các bạn một tính năng rất hay và hữu ích trong bộ phương tiện Android Studio dành cho việc tăng trưởng Android. Hãy san sẻ kinh nghiệm hoặc thủ thuật lúc sử dụng Android Studio để mọi người cùng học hỏi và trao đổi.

Nóng: Máy trợ thính cho người già


Thông tin thêm

Chức Năng Auto Import Trong Android Studio

Theo mặc định lúc lập trình các tiếng nói như C / C ++, C #, Swift hoặc Java, bạn phải khai báo các thư viện chứa các phương thức >Kết luận mà chúng ta sử dụng, Đối với C / C ++ sử dụng #include, với C # sử dụng và Swift và Java sử dụng từ khóa Nhập. Và thỉnh thoảng họ chỉ nhớ tên lớp hoặc tên phương thức nhưng ko nhớ ko gian tên hoặc gói, vì vậy họ phải sử dụng gợi ý của IDE và sau đó phải tự nhập nó. Thay vì làm thủ công, trong Android Studio có một công dụng giúp chúng ta thực hiện một cách tự động và dễ dàng lúc gõ tên lớp hoặc tên phương thức.

Bạn đang xem: auto import android studio

Giới thiệu

Theo mặc định lúc lập trình các tiếng nói như C / C ++, C #, Swift hoặc Java, bạn phải khai báo các thư viện chứa các phương thức hoặc lớp nhưng mà chúng ta sử dụng, Đối với C / C ++ sử dụng #include, với C # sử dụng và Swift và Java sử dụng từ khóa Nhập. Và thỉnh thoảng họ chỉ nhớ tên lớp hoặc tên phương thức nhưng ko nhớ ko gian tên hoặc gói, vì vậy họ phải sử dụng gợi ý của IDE và sau đó phải tự nhập nó. Thay vì làm thủ công, trong Android Studio có một công dụng giúp chúng ta thực hiện một cách tự động và dễ dàng lúc gõ tên lớp hoặc tên phương thức.

Bạn đang xem: auto import android studio

Bật công dụng Nhập tự động trong Android Studio

Bạn phải rất thân thuộc với cửa sổ bật lên gói nhập lúc bạn nhập tên lớp như hình dưới đây:

Nếu đó là một dự án lớn, bạn cũng phải mất rất nhiều thời kì để nhập một loạt các Gói như thế này. Vì vậy, Android Studio phân phối cho chúng ta công dụng Auto Import để tự động hóa các gói lúc chúng ta sử dụng các lớp và phương thức liên quan tới lớp đó.

Xem thêm: Cách thiết lập màn hình máy tính

Theo mặc định trong Android Studio, công dụng Nhập tự động bị Tắt và để Bật công dụng đó, chúng tôi thực hiện như sau:

Trên Mac OS

Nhấp vào từ Android Studio trên Thanh phương tiện và chọn Thị hiếu… để mở hộp thoại Tùy chọn.

Trong hộp thoại này, chúng tôi chọn mục Editor> General> Auto và ghi lại vào tất cả các hộp kiểm trong cửa sổ bên phải.

auto_import_in_android-studio_ss2

Sau đó nhấp vào Vận dụng và sau đó nhấp vào OK để cho phép Android Studio lưu thiết đặt.

Trên Windows và Linux

Tham khảo: Hack game đua xe mô tô traffic rider

Đối với Windows và Linux, chúng tôi thực hiện như sau

Đi tới Tệp trên thanh phương tiện và chọn Thiết đặt

Trong hộp thoại Thiết đặt, hãy chọn mục Editor> General> Auto và ghi lại vào tất cả các hộp kiểm trong cửa sổ bên phải.

Sau đó, cũng nhấp vào Vận dụng và sau đó nhấp vào OK để cho phép Android Studio lưu thiết đặt.

Giờ đây, chúng tôi có thể viết mã rất thoải mái và Android Studio tự động nhập các gói cần thiết cho chúng tôi.

Kết luận

Trên đây mình đã san sẻ cho các bạn một tính năng rất hay và hữu ích trong bộ phương tiện Android Studio dành cho việc tăng trưởng Android. Hãy san sẻ kinh nghiệm hoặc thủ thuật lúc sử dụng Android Studio để mọi người cùng học hỏi và trao đổi.

Nóng: Máy trợ thính cho người già


Theo mặc định lúc lập trình các tiếng nói như C / C ++, C #, Swift hoặc Java, bạn phải khai báo các thư viện chứa các phương thức hoặc lớp nhưng mà chúng ta sử dụng, Đối với C / C ++ sử dụng #include, với C # sử dụng và Swift và Java sử dụng từ khóa Nhập. Và thỉnh thoảng họ chỉ nhớ tên lớp hoặc tên phương thức nhưng ko nhớ ko gian tên hoặc>Trên Windows và Linuxg gợi ý của IDE và sau đó phải tự nhập nó. Thay vì làm thủ công, trong Android Studio có một công dụng giúp chúng ta thực hiện một cách tự động và dễ dàng lúc gõ tên lớp hoặc tên phương thức.

Bạn đang xem: auto import android studio

Giới thiệu

Theo mặc định lúc lập trình các tiếng nói như C / C ++, C #, Swift hoặc Java, bạn phải khai báo các thư viện chứa các phương thức hoặc lớp nhưng mà chúng ta sử dụng, Đối với C / C ++ sử dụng #include, với C # sử dụng và Swift và Java sử dụng từ khóa Nhập. Và thỉnh thoảng họ chỉ nhớ tên lớp hoặc tên phương thức nhưng ko nhớ ko gian tên hoặc gói, vì vậy họ phải sử dụng gợi ý của IDE và sau đó phải tự nhập nó. Thay vì làm thủ công, trong Android Studio có một công dụng giúp chúng ta thực hiện một cách tự động và dễ dàng lúc gõ tên lớp hoặc tên phương thức.

Bạn đang xem: auto import android studio

Bật công dụng Nhập tự động trong Android Studio

Bạn phải rất thân thuộc với cửa sổ bật lên gói nhập lúc bạn nhập tên lớp như hình dưới đây:

Nếu đó là một dự án lớn, bạn cũng phải mất rất nhiều thời kì để nhập một loạt các Gói như thế này. Vì vậy, Android Studio phân phối cho chúng ta công dụng Auto Import để tự động hóa các gói lúc chúng ta sử dụng các lớp và phương thức liên quan tới lớp đó.

Xem thêm: Cách thiết lập màn hình máy tính

Theo mặc định trong Android Studio, công dụng Nhập tự động bị Tắt và để Bật công dụng đó, chúng tôi thực hiện như sau:

Trên Mac OS

Nhấp vào từ Android Studio trên Thanh phương tiện và chọn Thị hiếu… để mở hộp thoại Tùy chọn.

Trong hộp thoại này, chúng tôi chọn mục Editor> General> Auto và ghi lại vào tất cả các hộp kiểm trong cửa sổ bên phải.

auto_import_in_android-studio_ss2

Sau đó nhấp vào Vận dụng và sau đó nhấp vào OK để cho phép Android Studio lưu thiết đặt.

Trên Windows và Linux

Tham khảo: Hack game đua xe mô tô traffic rider

Đối với Windows và Linux, chúng tôi thực hiện như sau

Đi tới Tệp trên thanh phương tiện và chọn Thiết đặt

Trong hộp thoại Thiết đặt, hãy chọn mục Editor> General> Auto và ghi lại vào tất cả các hộp kiểm trong cửa sổ bên phải.

Sau đó, cũng nhấp vào Vận dụng và sau đó nhấp vào OK để cho phép Android Studio lưu thiết đặt.

Giờ đây, chúng tôi có thể viết mã rất thoải mái và Android Studio tự động nhập các gói cần thiết cho chúng tôi.

Kết luận

Trên đây mình đã san sẻ cho các bạn một tính năng rất hay và hữu ích trong bộ phương tiện Android Studio dành cho việc tăng trưởng Android. Hãy san sẻ kinh nghiệm hoặc thủ thuật lúc sử dụng Android Studio để mọi người cùng học hỏi và trao đổi.

Nóng: Máy trợ thính cho người già

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

[rule_3_plain]

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

[rule_1_plain]

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

[rule_2_plain]

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

[rule_2_plain]

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

[rule_3_plain]

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Chức #Năng #Auto #Import #Trong #Android #Studio

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất