Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/8, một năm rưỡi sau khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức giám đốc. NHNN chi nhánh TP.HCM.

Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. (Nguồn: TL)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á – giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. HCM từ ngày 1/8 /.

Ngày 1/8, lãnh đạo NHNN sẽ trao quyết định cho ông Võ Minh Tuấn. Sau gần một năm rưỡi kể từ khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, cơ quan này có giám đốc mới.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, quê quán Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp cử nhân tài chính tín dụng – Đại học Ngân hàng Tp.HCM, thạc sỹ kinh tế phát triển (Viện nghiên cứu Hà Lan).

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9 năm 2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần làm lãnh đạo cấp Vụ của Nhà nước. Ngân hàng.

Trước đó, ông là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông và từng có 23 năm công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Ngày 26/8/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm ông tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm thôi giữ chức Thành viên kiêm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8/2015 đến nay.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, sau khi Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ban hành quyết định về việc cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Tô Duy Lâm – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. HCM, kể từ ngày 15/3/2021 đến nay, nơi đây chỉ có Phó TGĐ.

Sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh nghỉ hưu, ông Trần Đình Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho đến nay.

Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 7/2022: Cao ở nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng hà Đông Á tháng 7/2022: Tăng cao ở nhiều kỳ hạn

Huyền Vi


Thông tin thêm

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TPHCM

Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/8, một năm rưỡi sau khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức giám đốc. NHNN chi nhánh TP.HCM.

Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. (Nguồn: TL)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. HCM từ ngày 1/8 /.

Ngày 1/8, lãnh đạo NHNN sẽ trao quyết định cho ông Võ Minh Tuấn. Sau gần một năm rưỡi kể từ khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, cơ quan này có giám đốc mới.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, quê quán Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp cử nhân tài chính tín dụng - Đại học Ngân hàng Tp.HCM, thạc sỹ kinh tế phát triển (Viện nghiên cứu Hà Lan).

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9 năm 2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần làm lãnh đạo cấp Vụ của Nhà nước. Ngân hàng.

Trước đó, ông là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông và từng có 23 năm công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Ngày 26/8/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm ông tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm thôi giữ chức Thành viên kiêm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8/2015 đến nay.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, sau khi Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ban hành quyết định về việc cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Tô Duy Lâm - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. HCM, kể từ ngày 15/3/2021 đến nay, nơi đây chỉ có Phó TGĐ.

Sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh nghỉ hưu, ông Trần Đình Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho đến nay.

Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 7/2022: Cao ở nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng hà Đông Á tháng 7/2022: Tăng cao ở nhiều kỳ hạn

Huyền Vi


Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/8, một năm rưỡi sau khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức giám đốc. NHNN chi nhánh TP.HCM.

Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. (Nguồn: TL)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á – giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. HCM từ ngày 1/8 /.

Ngày 1/8, lãnh đạo NHNN sẽ trao quyết định cho ông Võ Minh Tuấn. Sau gần một năm rưỡi kể từ khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, cơ quan này có giám đốc mới.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, quê quán Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp cử nhân tài chính tín dụng – Đại học Ngân hàng Tp.HCM, thạc sỹ kinh tế phát triển (Viện nghiên cứu Hà Lan).

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9 năm 2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần làm lãnh đạo cấp Vụ của Nhà nước. Ngân hàng.

Trước đó, ông là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông và từng có 23 năm công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Ngày 26/8/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm ông tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm thôi giữ chức Thành viên kiêm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8/2015 đến nay.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, sau khi Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ban hành quyết định về việc cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Tô Duy Lâm – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. HCM, kể từ ngày 15/3/2021 đến nay, nơi đây chỉ có Phó TGĐ.

Sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh nghỉ hưu, ông Trần Đình Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho đến nay.

Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 7/2022: Cao ở nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng hà Đông Á tháng 7/2022: Tăng cao ở nhiều kỳ hạn

Huyền Vi

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

[rule_3_plain]

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM từ ngày 1/8, sau một năm rưỡi kể từ ngày ông Tô Duy Lâm thôi làm giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM.

Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM. (Nguồn: T.L.)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á – giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM từ ngày 1/8.
Ngày 1/8, lãnh đạo NHNN sẽ trao quyết định cho ông Võ Minh Tuấn. Sau gần một năm rưỡi kể từ ngày ông Tô Duy Lâm thôi làm Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, cơ quan này mới có tân Giám đốc.
Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông là cử nhân tài chính tín dụng – Đại học Ngân hàng TP HCM, thạc sĩ kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan). 
Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông từng là Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9/2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần về làm lãnh đạo cấp vụ tại NHNN.
Trước đó ông là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông và từng có 23 năm làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).
Ngày 26/8/2015, Thống đốc NHNN chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm thôi làm thành viên và Chủ tịch Ngân hàng Đông Á. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8/2015 đến nay.
Về phía NHNN chi nhánh TP HCM, sau khi Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng với ông Tô Duy Lâm – Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, kể từ ngày 15/3/2021 đến nay, nơi này chỉ có Phó giám đốc điều hành.
Sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh về hưu, ông Trần Đình Cường làm Phó giám đốc điều hành NHNN chi nhánh TP HCM đến nay.

Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 7/2022: Tăng cao tại nhiều kỳ hạn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chu-tich-hdqt-ngan-hang-dong-a-lam-giam-doc-ngan-hang-nha-nuoc-tphcm-422022729145737970.htm

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

[rule_2_plain]

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

[rule_2_plain]

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

[rule_3_plain]

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM từ ngày 1/8, sau một năm rưỡi kể từ ngày ông Tô Duy Lâm thôi làm giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM.

Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM. (Nguồn: T.L.)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á – giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM từ ngày 1/8.
Ngày 1/8, lãnh đạo NHNN sẽ trao quyết định cho ông Võ Minh Tuấn. Sau gần một năm rưỡi kể từ ngày ông Tô Duy Lâm thôi làm Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, cơ quan này mới có tân Giám đốc.
Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông là cử nhân tài chính tín dụng – Đại học Ngân hàng TP HCM, thạc sĩ kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan). 
Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á, ông từng là Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9/2014. Ông là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần về làm lãnh đạo cấp vụ tại NHNN.
Trước đó ông là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông và từng có 23 năm làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).
Ngày 26/8/2015, Thống đốc NHNN chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015, sau khi ông Cao Sĩ Kiêm thôi làm thành viên và Chủ tịch Ngân hàng Đông Á. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á từ tháng 8/2015 đến nay.
Về phía NHNN chi nhánh TP HCM, sau khi Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng với ông Tô Duy Lâm – Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, kể từ ngày 15/3/2021 đến nay, nơi này chỉ có Phó giám đốc điều hành.
Sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh về hưu, ông Trần Đình Cường làm Phó giám đốc điều hành NHNN chi nhánh TP HCM đến nay.

Lãi suất ngân hàng Đông Á tháng 7/2022: Tăng cao tại nhiều kỳ hạn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chu-tich-hdqt-ngan-hang-dong-a-lam-giam-doc-ngan-hang-nha-nuoc-tphcm-422022729145737970.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Đông #làm #Giám #đốc #Ngân #hàng #Nhà #nước #TPHCM

Xem thêm thông tin hay:  Gã khổng lồ về card đồ họa Nvidia bị phạt 5,5 triệu USD vì bán 'chui' thiết bị đào tiền ảo
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất