Chốt phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu, sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản trong thời gian tới

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chốt phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu, sẽ tăng mạnh cho vay bất động sản trong thời kì tới phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhà băng cho biết sẽ xử lý toàn thể trái phiếu VAMC vào năm 2022, đây là cơ sở để ABBank nhận cổ tức tiền mặt trong thời kì tới.

Đại hội cổ đông thường niên ABBank năm 2022. (Nguồn: Báo đầu tư).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào sáng ngày 20 tháng 4, Tổng giám đốc Nhà băng TMCP An Bình (ABBank)Ông Nguyễn Mạnh Quân cho biết vào năm 2022, Nhà băng sẽ xử lý toàn thể trái phiếu VAMC, đồng nghĩa với việc gia hạn cổ tức.

Đây sẽ là cơ sở để ABBank nhận cổ tức tiền mặt trong thời kì tới và là yếu tố nhưng mà cổ đông có thể nhìn vào để nhận định trị giá cổ phiếu ABB trong thời kì tới, lãnh đạo nhà băng khẳng định.

Cũng tại đại hội, HĐQT ABBank đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành thị Hồ Chí Minh (HOSE) với phương phápn chia cổ tức với tỉ lệ 10% và phát hành theo chương trình tuyển chọn cho viên chức để huy động vốn.

Cụ thể, nDoanh nghiệp dự kiến ​​tăng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng thông qua hai phương án là phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP với giá ưu đãi (10.000 đồng / cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phát hành theo hai phương án tuần tự là 94 triệu cổ phiếu và 5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận 3.079 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2021.

HÀNG TRIỆUTổng tài sản dự kiến ​​tăng 14% lên 138.250 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp tăng 17% lên 92.250 tỷ đồng; Tiền gửi thị trường 1 tăng 18% lên 95.234 tỷ đồng.

Liên quan tới Cả huy động vốn dân cư và tỉ lệ CASA đều sẽ giảm vào năm 2021. tê liệt. Do lãi suất cho vay ko thể tăng tương ứng nên các nhà băng ko thể tăng lãi suất huy động, dẫn tới huy động vốn giảm.

Liên quan tới vấn đề siết tín dụng của một số nhà băng thương nghiệp thời kì gần đây, lãnh đạo ABBank cho biết nhà băng này ko nằm trong nhóm nhà băng bị hạn chế do Vì mảng cho vay bất động sản từ trước tới nay vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời sẽ xúc tiến cho vay bất động sản trong thời kì tới.

HÀNG TRIỆUTỷ trọng cho vay bất động sản tại nhà băng hiện chiếm 6% tổng dư nợ, trong lúc cho vay sắm nhà ở chiếm 17% tổng dư nợ.


Thông tin thêm

Chốt phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu, sẽ tăng mạnh cho vay bất động sản trong thời kì tới

Nhà băng cho biết sẽ xử lý toàn thể trái phiếu VAMC vào năm 2022, đây là cơ sở để ABBank nhận cổ tức tiền mặt trong thời kì tới.

Đại hội cổ đông thường niên ABBank năm 2022. (Nguồn: Báo đầu tư).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào sáng ngày 20 tháng 4, Tổng giám đốc Nhà băng TMCP An Bình (ABBank)Ông Nguyễn Mạnh Quân cho biết vào năm 2022, Nhà băng sẽ xử lý toàn thể trái phiếu VAMC, đồng nghĩa với việc gia hạn cổ tức.

Đây sẽ là cơ sở để ABBank nhận cổ tức tiền mặt trong thời kì tới và là yếu tố nhưng mà cổ đông có thể nhìn vào để nhận định trị giá cổ phiếu ABB trong thời kì tới, lãnh đạo nhà băng khẳng định.

Cũng tại đại hội, HĐQT ABBank đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành thị Hồ Chí Minh (HOSE) với phương phápn chia cổ tức với tỉ lệ 10% và phát hành theo chương trình tuyển chọn cho viên chức để huy động vốn.

Cụ thể, nDoanh nghiệp dự kiến ​​tăng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng thông qua hai phương án là phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP với giá ưu đãi (10.000 đồng / cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phát hành theo hai phương án tuần tự là 94 triệu cổ phiếu và 5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận 3.079 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2021.

HÀNG TRIỆUTổng tài sản dự kiến ​​tăng 14% lên 138.250 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp tăng 17% lên 92.250 tỷ đồng; Tiền gửi thị trường 1 tăng 18% lên 95.234 tỷ đồng.

Liên quan tới Cả huy động vốn dân cư và tỉ lệ CASA đều sẽ giảm vào năm 2021. tê liệt. Do lãi suất cho vay ko thể tăng tương ứng nên các nhà băng ko thể tăng lãi suất huy động, dẫn tới huy động vốn giảm.

Liên quan tới vấn đề siết tín dụng của một số nhà băng thương nghiệp thời kì gần đây, lãnh đạo ABBank cho biết nhà băng này ko nằm trong nhóm nhà băng bị hạn chế do Vì mảng cho vay bất động sản từ trước tới nay vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời sẽ xúc tiến cho vay bất động sản trong thời kì tới.

HÀNG TRIỆUTỷ trọng cho vay bất động sản tại nhà băng hiện chiếm 6% tổng dư nợ, trong lúc cho vay sắm nhà ở chiếm 17% tổng dư nợ.


Nhà băng cho biết sẽ xử lý toàn thể trái phiếu VAMC vào năm 2022, đây là cơ sở để ABBank nhận cổ tức tiền mặt trong thời kì tới.

Đại hội cổ đông thường niên ABBank năm 2022. (Nguồn: Báo đầu tư).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào sáng ngày 20 tháng 4, Tổng giám đốc Nhà băng TMCP An Bình (ABBank)Ông Nguyễn Mạnh Quân cho biết vào năm 2022, Nhà băng sẽ xử lý toàn thể trái phiếu VAMC, đồng nghĩa với việc gia hạn cổ tức.

Đây sẽ là cơ sở để ABBank nhận cổ tức tiền mặt trong thời kì tới và là yếu tố nhưng mà cổ đông có thể nhìn vào để nhận định trị giá cổ phiếu ABB trong thời kì tới, lãnh đạo nhà băng khẳng định.

Cũng tại đại hội, HĐQT ABBank đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành thị Hồ Chí Minh (HOSE) với phương phápn chia cổ tức với tỉ lệ 10% và phát hành theo chương trình tuyển chọn cho viên chức để huy động vốn.

Cụ thể, nDoanh nghiệp dự kiến ​​tăng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng thông qua hai phương án là phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP với giá ưu đãi (10.000 đồng / cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phát hành theo hai phương án tuần tự là 94 triệu cổ phiếu và 5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận 3.079 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2021.

HÀNG TRIỆUTổng tài sản dự kiến ​​tăng 14% lên 138.250 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng bao gồm trái phiếu doanh nghiệp tăng 17% lên 92.250 tỷ đồng; Tiền gửi thị trường 1 tăng 18% lên 95.234 tỷ đồng.

Liên quan tới Cả huy động vốn dân cư và tỉ lệ CASA đều sẽ giảm vào năm 2021. tê liệt. Do lãi suất cho vay ko thể tăng tương ứng nên các nhà băng ko thể tăng lãi suất huy động, dẫn tới huy động vốn giảm.

Liên quan tới vấn đề siết tín dụng của một số nhà băng thương nghiệp thời kì gần đây, lãnh đạo ABBank cho biết nhà băng này ko nằm trong nhóm nhà băng bị hạn chế do Vì mảng cho vay bất động sản từ trước tới nay vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời sẽ xúc tiến cho vay bất động sản trong thời kì tới.

HÀNG TRIỆUTỷ trọng cho vay bất động sản tại nhà băng hiện chiếm 6% tổng dư nợ, trong lúc cho vay sắm nhà ở chiếm 17% tổng dư nợ.

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

[rule_3_plain]

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

[rule_1_plain]

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

[rule_2_plain]

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

[rule_2_plain]

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

[rule_3_plain]

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Chốt #phương #án #chia #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu #sẽ #đẩy #mạnh #cho #vay #bất #động #sản #trong #thời #gian #tới

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular