Chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được áp dụng từ 24/6

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được áp dụng từ 24/6 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp đối với một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra). Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đến 90%.

Hỗ trợ đến 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho người bình thường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13 / QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê), vật nuôi (trâu, bò, lợn) và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).

Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm, đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021 / NĐ-CP của Chính phủ được hỗ trợ đến 90% phí bảo hiểm. mối nguy nông nghiệp.

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đủ các quy định như doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã.

Đồng thời, có các hợp đồng liên kết gắn với các sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018 / NĐ-CP của Chính phủ. Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, cần có những sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp. ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra kể cả thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất …); bệnh hại lúa (bệnh vàng lùn, bệnh xoăn lá, bệnh lùn sọc đen, đạo ôn …); dịch bệnh cho trâu, bò, lợn (lở mồm long móng, tai xanh, thán thư, xoắn khuẩn).

Quyết định nêu rõ không hỗ trợ rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Các khu vực hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 13 cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ bảo hiểm hơn so với quy định trước đây.

Cụ thể, bổ sung thêm 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng trong việc hỗ trợ phí bảo hiểm vật nuôi (trâu, bò) và tăng thêm 9 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định. , Đắk Lắk, Đồng Nai trong việc hỗ trợ bảo hiểm vật nuôi (lợn). Đây là những tỉnh, thành phố có tổng đàn bò lớn trên 300.000 con, đàn lợn nuôi lớn trên 1 triệu con …

Quyết định cũng đưa ra quy định cụ thể về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa tại 7 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang và Đồng Tháp.

Đối với cây cao su, tại 8 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Đối với cà phê, tại 7 tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

Đối với hồ tiêu, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với cây điều, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.

Đối với trâu, bò, tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Dương.

Đối với lợn, tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra, tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp áp dụng nguyên tắc mức hỗ trợ tối đa quy định tại Quyết định số 127 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành giai đoạn 2022 – 2025.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 – 20% vào năm 2022

14 tháng 4 năm 2022

Nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ do dự trong kế hoạch lợi nhuận vào năm 2022

08-04-2022

Doanh thu bảo hiểm y tế tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Phương Nga


Thông tin thêm

Chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được áp dụng từ 24/6

Các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp đối với một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra). Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đến 90%.

Hỗ trợ đến 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho người bình thường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13 / QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê), vật nuôi (trâu, bò, lợn) và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).

Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm, đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021 / NĐ-CP của Chính phủ được hỗ trợ đến 90% phí bảo hiểm. mối nguy nông nghiệp.

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đủ các quy định như doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã.

Đồng thời, có các hợp đồng liên kết gắn với các sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018 / NĐ-CP của Chính phủ. Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, cần có những sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp. ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra kể cả thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất ...); bệnh hại lúa (bệnh vàng lùn, bệnh xoăn lá, bệnh lùn sọc đen, đạo ôn ...); dịch bệnh cho trâu, bò, lợn (lở mồm long móng, tai xanh, thán thư, xoắn khuẩn).

Quyết định nêu rõ không hỗ trợ rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Các khu vực hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 13 cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ bảo hiểm hơn so với quy định trước đây.

Cụ thể, bổ sung thêm 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng trong việc hỗ trợ phí bảo hiểm vật nuôi (trâu, bò) và tăng thêm 9 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định. , Đắk Lắk, Đồng Nai trong việc hỗ trợ bảo hiểm vật nuôi (lợn). Đây là những tỉnh, thành phố có tổng đàn bò lớn trên 300.000 con, đàn lợn nuôi lớn trên 1 triệu con ...

Quyết định cũng đưa ra quy định cụ thể về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa tại 7 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang và Đồng Tháp.

Đối với cây cao su, tại 8 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Đối với cà phê, tại 7 tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

Đối với hồ tiêu, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với cây điều, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.

Đối với trâu, bò, tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Dương.

Đối với lợn, tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra, tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp áp dụng nguyên tắc mức hỗ trợ tối đa quy định tại Quyết định số 127 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 - 20% vào năm 2022

14 tháng 4 năm 2022

Nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ do dự trong kế hoạch lợi nhuận vào năm 2022

08-04-2022

Doanh thu bảo hiểm y tế tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Phương Nga


Các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp đối với một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra). Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đến 90%.

Hỗ trợ đến 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho người bình thường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13 / QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê), vật nuôi (trâu, bò, lợn) và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).

Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm, đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021 / NĐ-CP của Chính phủ được hỗ trợ đến 90% phí bảo hiểm. mối nguy nông nghiệp.

Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đủ các quy định như doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã.

Đồng thời, có các hợp đồng liên kết gắn với các sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018 / NĐ-CP của Chính phủ. Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, cần có những sản phẩm nông nghiệp là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp. ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra kể cả thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất …); bệnh hại lúa (bệnh vàng lùn, bệnh xoăn lá, bệnh lùn sọc đen, đạo ôn …); dịch bệnh cho trâu, bò, lợn (lở mồm long móng, tai xanh, thán thư, xoắn khuẩn).

Quyết định nêu rõ không hỗ trợ rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Các khu vực hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 13 cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ bảo hiểm hơn so với quy định trước đây.

Cụ thể, bổ sung thêm 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng trong việc hỗ trợ phí bảo hiểm vật nuôi (trâu, bò) và tăng thêm 9 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định. , Đắk Lắk, Đồng Nai trong việc hỗ trợ bảo hiểm vật nuôi (lợn). Đây là những tỉnh, thành phố có tổng đàn bò lớn trên 300.000 con, đàn lợn nuôi lớn trên 1 triệu con …

Quyết định cũng đưa ra quy định cụ thể về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa tại 7 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang và Đồng Tháp.

Đối với cây cao su, tại 8 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Đối với cà phê, tại 7 tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

Đối với hồ tiêu, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với cây điều, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.

Đối với trâu, bò, tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Dương.

Đối với lợn, tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra, tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp áp dụng nguyên tắc mức hỗ trợ tối đa quy định tại Quyết định số 127 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành giai đoạn 2022 – 2025.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến ​​tăng 18 – 20% vào năm 2022

14 tháng 4 năm 2022

Nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ do dự trong kế hoạch lợi nhuận vào năm 2022

08-04-2022

Doanh thu bảo hiểm y tế tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Phương Nga

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

[rule_3_plain]

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

Các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra). Riêng hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tới 90%.

Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho đối tượng thông thường
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê), vật nuôi (trâu, bò, lợn) và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).
Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm, đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.
Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.
Với tổ chức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định như doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
Đồng thời có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Ngoài ra cần có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra bao gồm Thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất…); dịch bệnh đối với cây lúa (bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn…); dịch bệnh đối với trâu, bò, lợn (bệnh lở mồm long móng, tai xanh, nhiệt thán, xoắn khuẩn). 
Quyết định nêu rõ không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.
Những địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định số 13 cũng mở rộng phạm vi hỗ trợ bảo hiểm hơn so với các quy định trước đó.
Cụ thể, bổ sung 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng trong hỗ trợ phí bảo hiểm với vật nuôi (trâu, bò) và tăng 9 tỉnh, thành phố gồm Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai trong hỗ trợ bảo hiểm với vật nuôi (lợn). Đây là các tỉnh, thành phố có đàn bò lớn trên 300.000 con, số lượng chăn nuôi đàn lợn lớn trên 1 triệu con… 
Quyết định cũng đưa ra quy định cụ thể về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, đối với cây lúa, tại 7 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.
Đối với cây cao su, tại 8 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.
Đối với cây cà phê, tại 7 tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.
Đối với cây hồ tiêu, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đối với cây điều, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.
Đối với trâu, bò, tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương.
Đối với lợn, tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.
Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp áp dụng mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 – 2025.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến tăng 18 – 20% trong năm 2022

14-04-2022

Nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ dè dặt với kế hoạch lợi nhuận trong năm 2022

08-04-2022

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/chinh-sach-moi-ve-ho-tro-phi-bao-hiem-nong-nghiep-duoc-ap-dung-tu-246-42202252617453980.htm

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

[rule_2_plain]

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

[rule_2_plain]

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

[rule_3_plain]

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

Các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra). Riêng hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tới 90%.

Hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho đối tượng thông thường
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê), vật nuôi (trâu, bò, lợn) và nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).
Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm, đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.
Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.
Với tổ chức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định như doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
Đồng thời có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Ngoài ra cần có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; trâu, bò, lợn; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra bao gồm Thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất…); dịch bệnh đối với cây lúa (bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn…); dịch bệnh đối với trâu, bò, lợn (bệnh lở mồm long móng, tai xanh, nhiệt thán, xoắn khuẩn). 
Quyết định nêu rõ không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.
Những địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
Quyết định số 13 cũng mở rộng phạm vi hỗ trợ bảo hiểm hơn so với các quy định trước đó.
Cụ thể, bổ sung 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng trong hỗ trợ phí bảo hiểm với vật nuôi (trâu, bò) và tăng 9 tỉnh, thành phố gồm Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai trong hỗ trợ bảo hiểm với vật nuôi (lợn). Đây là các tỉnh, thành phố có đàn bò lớn trên 300.000 con, số lượng chăn nuôi đàn lợn lớn trên 1 triệu con… 
Quyết định cũng đưa ra quy định cụ thể về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, đối với cây lúa, tại 7 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.
Đối với cây cao su, tại 8 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.
Đối với cây cà phê, tại 7 tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.
Đối với cây hồ tiêu, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đối với cây điều, tại 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.
Đối với trâu, bò, tại 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương.
Đối với lợn, tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.
Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại 5 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp áp dụng mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 – 2025.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến tăng 18 – 20% trong năm 2022

14-04-2022

Nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ dè dặt với kế hoạch lợi nhuận trong năm 2022

08-04-2022

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe tăng mạnh trong hai tháng đầu năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/chinh-sach-moi-ve-ho-tro-phi-bao-hiem-nong-nghiep-duoc-ap-dung-tu-246-42202252617453980.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Chính #sách #mới #về #hỗ #trợ #phí #bảo #hiểm #nông #nghiệp #được #áp #dụng #từ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất