Chính phủ khuyến khích mua bán, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chính phủ khuyến khích mua bán, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đây là một trong những nội dung của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025” vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khai phê duyệt.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó nêu rõ nhóm giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Mục tiêu chung của đề án là tạo sự chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh các ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng; ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối tại các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đối với các mục tiêu cụ thể, đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp bảo đảm vốn điều lệ đến năm 2025, trong đó, ngân hàng quy mô lớn phải có vốn điều lệ tối thiểu. 15.000 tỷ đồng nhóm ngân hàng nhỏ và vừa, ngân hàng vốn nước ngoài có quy mô vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đề án khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện để tăng quy mô, phạm vi hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Tổ chức tín dụng yếu kém được xem xét áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định hệ thống tổ chức tín dụng, an ninh chính trị, an ninh. an toàn và trật tự của xã hội.

Đối với các ngân hàng thương mại mua bắt buộc sẽ thực hiện tái cơ cấu theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tồn tại, rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, cần tăng cường xử lý nợ xấu; phân loại nợ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh và tăng hiệu quả xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng cho ngân hàng.

Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn. trở thành nợ xấu dưới 3% (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém).

Chính phủ khuyến khích hợp nhất, mua lại, sáp nhập các ngân hàng. (Nguồn: OceanBank).

Cũng trong đề án, Chính phủ đưa ra giải pháp cơ cấu đối với các ngân hàng thương mại mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các ngân hàng mua bắt buộc).

Trong đó, yêu cầu giai đoạn 2022 – 2023 tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế, sau đó trích lập quỹ giai đoạn 2021 – 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. vốn điều lệ và từ các nguồn vốn. Ngân sách nhà nước cấp cho Agribank.

Về phía Agribank, cần chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn; tăng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, từng bước thực hiện cổ phần hóa sau khi Bộ Tài chính phê duyệt xong phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của ngân hàng; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

ĐHĐCĐ PG Bank: Ngừng sáp nhập HDBank, bầu thành viên HĐQT, BKS là ‘người cũ’ của MSB

Đại hội đồng cổ đông PG Bank: Dừng sáp nhập vào HDBank, bầu thành viên HĐQT và & 224;  Ủy ban kiểm tra là 'người cũ' của MSB

24 tháng 3 năm 2021

ĐHCĐ MSB năm 2021: Lợi nhuận quý I dự kiến ​​gấp hơn 4 lần cùng kỳ, phủ nhận tin đồn sáp nhập PG Bank

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

PG Bank sẽ đi về đâu khi ngừng sáp nhập HDBank?

Phương Nga


Thông tin thêm

Chính phủ khuyến khích mua bán, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng

Đây là một trong những nội dung của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khai phê duyệt.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó nêu rõ nhóm giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Mục tiêu chung của đề án là tạo sự chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh các ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng; ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối tại các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đối với các mục tiêu cụ thể, đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp bảo đảm vốn điều lệ đến năm 2025, trong đó, ngân hàng quy mô lớn phải có vốn điều lệ tối thiểu. 15.000 tỷ đồng nhóm ngân hàng nhỏ và vừa, ngân hàng vốn nước ngoài có quy mô vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đề án khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện để tăng quy mô, phạm vi hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Tổ chức tín dụng yếu kém được xem xét áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định hệ thống tổ chức tín dụng, an ninh chính trị, an ninh. an toàn và trật tự của xã hội.

Đối với các ngân hàng thương mại mua bắt buộc sẽ thực hiện tái cơ cấu theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tồn tại, rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, cần tăng cường xử lý nợ xấu; phân loại nợ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh và tăng hiệu quả xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng cho ngân hàng.

Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn. trở thành nợ xấu dưới 3% (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém).

Chính phủ khuyến khích hợp nhất, mua lại, sáp nhập các ngân hàng. (Nguồn: OceanBank).

Cũng trong đề án, Chính phủ đưa ra giải pháp cơ cấu đối với các ngân hàng thương mại mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các ngân hàng mua bắt buộc).

Trong đó, yêu cầu giai đoạn 2022 - 2023 tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế, sau đó trích lập quỹ giai đoạn 2021 - 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. vốn điều lệ và từ các nguồn vốn. Ngân sách nhà nước cấp cho Agribank.

Về phía Agribank, cần chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn; tăng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, từng bước thực hiện cổ phần hóa sau khi Bộ Tài chính phê duyệt xong phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của ngân hàng; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

ĐHĐCĐ PG Bank: Ngừng sáp nhập HDBank, bầu thành viên HĐQT, BKS là 'người cũ' của MSB

Đại hội đồng cổ đông PG Bank: Dừng sáp nhập vào HDBank, bầu thành viên HĐQT và & 224;  Ủy ban kiểm tra là 'người cũ' của MSB

24 tháng 3 năm 2021

ĐHCĐ MSB năm 2021: Lợi nhuận quý I dự kiến ​​gấp hơn 4 lần cùng kỳ, phủ nhận tin đồn sáp nhập PG Bank

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

PG Bank sẽ đi về đâu khi ngừng sáp nhập HDBank?

Phương Nga


Đây là một trong những nội dung của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025” vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khai phê duyệt.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó nêu rõ nhóm giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Mục tiêu chung của đề án là tạo sự chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh các ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng; ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối tại các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đối với các mục tiêu cụ thể, đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp bảo đảm vốn điều lệ đến năm 2025, trong đó, ngân hàng quy mô lớn phải có vốn điều lệ tối thiểu. 15.000 tỷ đồng nhóm ngân hàng nhỏ và vừa, ngân hàng vốn nước ngoài có quy mô vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đề án khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện để tăng quy mô, phạm vi hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Tổ chức tín dụng yếu kém được xem xét áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định hệ thống tổ chức tín dụng, an ninh chính trị, an ninh. an toàn và trật tự của xã hội.

Đối với các ngân hàng thương mại mua bắt buộc sẽ thực hiện tái cơ cấu theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tồn tại, rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, cần tăng cường xử lý nợ xấu; phân loại nợ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh và tăng hiệu quả xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng cho ngân hàng.

Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn. trở thành nợ xấu dưới 3% (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém).

Chính phủ khuyến khích hợp nhất, mua lại, sáp nhập các ngân hàng. (Nguồn: OceanBank).

Cũng trong đề án, Chính phủ đưa ra giải pháp cơ cấu đối với các ngân hàng thương mại mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các ngân hàng mua bắt buộc).

Trong đó, yêu cầu giai đoạn 2022 – 2023 tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế, sau đó trích lập quỹ giai đoạn 2021 – 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. vốn điều lệ và từ các nguồn vốn. Ngân sách nhà nước cấp cho Agribank.

Về phía Agribank, cần chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn; tăng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, từng bước thực hiện cổ phần hóa sau khi Bộ Tài chính phê duyệt xong phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của ngân hàng; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

ĐHĐCĐ PG Bank: Ngừng sáp nhập HDBank, bầu thành viên HĐQT, BKS là ‘người cũ’ của MSB

Đại hội đồng cổ đông PG Bank: Dừng sáp nhập vào HDBank, bầu thành viên HĐQT và & 224;  Ủy ban kiểm tra là 'người cũ' của MSB

24 tháng 3 năm 2021

ĐHCĐ MSB năm 2021: Lợi nhuận quý I dự kiến ​​gấp hơn 4 lần cùng kỳ, phủ nhận tin đồn sáp nhập PG Bank

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

PG Bank sẽ đi về đâu khi ngừng sáp nhập HDBank?

Phương Nga

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

Đây là một trong những nội dung thuộc Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025” vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phê duyệt.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó nêu cụ thể nhóm giải pháp cơ cấu lại TCTD.
Mục tiêu tổng quát của đề án là tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các TCTD, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các TCTD lành mạnh và phát triển bền vững.
Đồng thời đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của TCTD; ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD có liên quan.
Đối với mục tiêu cụ thể, đề án yêu cầu các TCTD phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ đến năm 2025, trong đó, các ngân hàng quy mô lớn có vốn điều lệ tối thiểu 15.000 tỷ đồng và nhóm ngân hàng cỡ nhỏ, trung bình và ngân hàng vốn nước ngoài có vốn tối thiểu 5.000 tỷ.
Đặc biệt, đề án khuyến khích các NHTM tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập các TCTD trên cơ sở tự nguyện để gia tăng quy mô, phạm vi hoạt động, khả năng cạnh tranh. 
Các TCTD yếu, yếu kém được xem xét áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm giữ vững ổn định hệ thống các TCTD, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Với các NHTM mua bắt buộc, triển khai cơ cấu lại theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các tồn tại, rủi ro trong quá trình tác nghiệp của ngân hàng.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu; phân loại nợ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh và gia tăng hiệu quả công tác xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng cho ngân hàng.
Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3% (không bao gồm các NHTM yếu kém).

 Chính phủ khuyến khích mua bán, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng. (Nguồn: OceanBank).

Cũng tại đề án, Chính phủ đưa ra giải pháp cơ cấu với các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các ngân hàng mua bắt buộc).
Trong đó yêu cầu gai đoạn 2022 – 2023, tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 – 2023 cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.
Riêng Agribank, cần chủ động xây dựng phương án để cơ cấu lại toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn; tăng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Song song với đó, triển khai các bước để thực hiện cổ phần hóa sau khi Bộ Tài chính hoàn tất việc phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của ngân hàng; thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

ĐHĐCĐ PG Bank: Dừng sáp nhập với HDBank, bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là ‘người cũ’ của MSB

24-03-2021

ĐHCĐ MSB 2021: Lợi nhuận quý I dự kiến gấp hơn 4 lần cùng kỳ, phủ nhận tin đồn sáp nhập với PG Bank

10-03-2021

PG Bank sẽ về đâu khi dừng sáp nhập với HDBank?

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chinh-phu-khuyen-khich-mua-ban-hop-nhat-sap-nhap-ngan-hang-42202269163727382.htm

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

Đây là một trong những nội dung thuộc Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025” vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phê duyệt.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó nêu cụ thể nhóm giải pháp cơ cấu lại TCTD.
Mục tiêu tổng quát của đề án là tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các TCTD, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các TCTD lành mạnh và phát triển bền vững.
Đồng thời đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của TCTD; ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD có liên quan.
Đối với mục tiêu cụ thể, đề án yêu cầu các TCTD phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ đến năm 2025, trong đó, các ngân hàng quy mô lớn có vốn điều lệ tối thiểu 15.000 tỷ đồng và nhóm ngân hàng cỡ nhỏ, trung bình và ngân hàng vốn nước ngoài có vốn tối thiểu 5.000 tỷ.
Đặc biệt, đề án khuyến khích các NHTM tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập các TCTD trên cơ sở tự nguyện để gia tăng quy mô, phạm vi hoạt động, khả năng cạnh tranh. 
Các TCTD yếu, yếu kém được xem xét áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm giữ vững ổn định hệ thống các TCTD, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Với các NHTM mua bắt buộc, triển khai cơ cấu lại theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các tồn tại, rủi ro trong quá trình tác nghiệp của ngân hàng.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu; phân loại nợ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh và gia tăng hiệu quả công tác xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng cho ngân hàng.
Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3% (không bao gồm các NHTM yếu kém).

 Chính phủ khuyến khích mua bán, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng. (Nguồn: OceanBank).

Cũng tại đề án, Chính phủ đưa ra giải pháp cơ cấu với các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các ngân hàng mua bắt buộc).
Trong đó yêu cầu gai đoạn 2022 – 2023, tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 – 2023 cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.
Riêng Agribank, cần chủ động xây dựng phương án để cơ cấu lại toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn; tăng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Song song với đó, triển khai các bước để thực hiện cổ phần hóa sau khi Bộ Tài chính hoàn tất việc phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của ngân hàng; thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

ĐHĐCĐ PG Bank: Dừng sáp nhập với HDBank, bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là ‘người cũ’ của MSB

24-03-2021

ĐHCĐ MSB 2021: Lợi nhuận quý I dự kiến gấp hơn 4 lần cùng kỳ, phủ nhận tin đồn sáp nhập với PG Bank

10-03-2021

PG Bank sẽ về đâu khi dừng sáp nhập với HDBank?

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/chinh-phu-khuyen-khich-mua-ban-hop-nhat-sap-nhap-ngan-hang-42202269163727382.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Chính #phủ #khuyến #khích #mua #bán #hợp #nhất #sáp #nhập #ngân #hàng

Xem thêm thông tin hay:  Thêm 1 triệu tài khoản thẻ Evo sẽ được mở trong năm nay?
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất